Общи условия на Google

В сила от 22 май 2024 г. | Архивирани версии | Изтегляне на PDF версията

Версия за конкретна държава: България

Какво обхващат тези Общи условия

Знаем, че бихте предпочели да пропуснете тези Общи условия, но е важно да поясним какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на Google, и какви са нашите очаквания към вас.

Настоящите Общи условия отразяват бизнес модела на Google, законите, които са приложими за дружеството ни, и някои принципи, които винаги сме смятали за верни. В резултат на това настоящите Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията ни с вас, докато взаимодействате с услугите ни. Например условията включват раздели със следните заглавия:

Важно е да разберете тези Общи условия, защото трябва да ги приемете, за да използвате услугите ни. Препоръчваме ви да изтеглите тези Общи условия за бъдещи справки. По всяко време можете да намерите тези Общи условия и всички предишни версии тук.

Освен тези Общи условия публикуваме и Декларация за поверителност. Въпреки че тя не е част от тях, препоръчваме да я прочетете, за да разберете по-добре как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията си.

Условия

Доставчик на услуги

В Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария услугите на Google се предоставят от и вие сключвате договор със:

Google Ireland Limited
дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Ирландия
(Регистрационен номер: 368047/номер по ДДС: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ирландия

Възрастови изисквания

Ако сте под необходимата възраст, за да управлявате свой собствен профил в Google, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник за използването на такъв профил. Помолете някой от родителите си или законния си настойник да прочете тези Общи условия заедно с вас.

Ако сте родител или законен настойник и позволите на детето си да използва услугите, тези Общи условия са приложими за вас и носите отговорност за активността му в услугите.

За някои услуги на Google има допълнителни възрастови изисквания, които са описани в допълнителните Общи условия и правилата на ниво услуга.

Вашите взаимоотношения с Google

Тези Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията между вас и Google. Когато казваме Google, ние, нас и наш/ни, имаме предвид Google Ireland Limited и дъщерните дружества на Google Ireland Limited. Като цяло ви даваме разрешение да осъществявате достъп до услугите ни и да ги използвате, ако приемете да спазвате тези Общи условия, които отразяват бизнес модела на Google и начина, по който печелим пари.

Какво можете да очаквате от нас

Предоставяне на широка гама от полезни услуги

Предоставяме широка гама от услуги, които са предмет на настоящите Общи условия, включително:
 • приложения и сайтове (като Търсене и Карти);
 • платформи (като Google Пазаруване);
 • интегрирани услуги (които са вградени в приложения или сайтове на други дружества, като например Карти);
 • устройства (като Google Nest и Pixel).

Много от тези услуги включват и съдържание, което можете да предавате поточно или с което да взаимодействате.

Услугите ни са създадени да работят заедно, което улеснява преминаването ви от една дейност към друга. Например ако събитие в Календар включва адрес, можете да кликнете върху съответния адрес и Карти да ви покаже как да стигнете дотам.

Разработване, подобряване и актуализиране на услугите на Google

Въпреки че в настоящите Общи условия използваме за „услуги“ дефиниция с широк обхват (описано по-горе), приложимите закони в някои случаи правят разлика между „цифрово съдържание“, „услуги“ и „стоки“. Затова използваме по-конкретните термини в тази секция и в секцията Законова гаранция.

Постоянно разработваме нови технологии и функции, за да подобрим услугите си. Например използваме изкуствен интелект и машинно обучение, за да ви предоставяме симултанен превод и да откриваме и блокираме по-добре спам и злонамерен софтуер.

Като част от непрекъснатото развитие на цифровото съдържание, услугите и стоките ни извършваме различни промени, като например добавяне или премахване на функции и функционалности, увеличаване или намаляване на ограниченията за употребата и предлагане на ново цифрово съдържание или услуги или оттегляне на стари. Също така може да променяме цифровото си съдържание или услугите си поради следните други причини:

 • с цел адаптиране към нови технологии;
 • с цел отразяване на ръста или спада в броя на хората, които използват конкретна услуга;
 • с цел реагиране на ключовите промени в лицензите и партньорствата, които имаме с други страни;
 • с цел предотвратяване на злоупотреба или вреда;
 • по правни или регулаторни причини или от съображения за безопасност или сигурност.

По-конкретно, понякога извършваме изисквани от закона актуализации, които представляват промени, гарантиращи, че цифровото съдържание, услуги или стоки спазват закона. Извършваме тези актуализации в предлаганите от нас цифрово съдържание, услуги и стоки от съображения за безопасност и сигурност и за да гарантираме, че те отговарят на очакваните от вас стандарти за качество, като например описаните в секцията Законова гаранция. Възможно е автоматично да инсталираме актуализациите, които отстраняват значителни рискове, свързани с безопасността и сигурността. Инсталирането на останалите актуализации се извършва по ваш избор.

Поддържаме програма за щателно проучване на продуктите – преди да променим дадена услуга или да спрем да я предлагаме, внимателно разглеждаме интересите ви като потребител, разумните ви очаквания и потенциалното въздействие върху вас и другите хора. Променяме услуги или спираме предлагането им само когато имаме основателни причини.

Ако дадена промяна засяга по негативен начин възможността да осъществявате достъп или да използвате цифровото ни съдържание или услугите ни или в случай че спрем изцяло да предлагаме дадена услуга, ще ви пратим по имейл предварително в разумен срок уведомление, съдържащо информация за промените и кога ще бъдат извършени, както и за правото ви да прекратите договора си с нас, ако отрицателният ефект от промените не е незначителен – освен при спешни случаи, като например предотвратяване на злоупотреба или вреда, спазване на законови изисквания или отстраняване на проблеми със сигурността и функционирането. Също така ще ви дадем възможност да експортирате съдържанието си от профила си в Google посредством Google Takeout съгласно приложимите закони и правила.

Какво очакваме от вас

Спазване на тези Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга

Разрешението, което ви даваме, за да имате достъп и използвате услугите ни, е валидно, докато спазвате:

Също така ви предоставяме различни правила, Помощни центрове и други ресурси, за да отговорим на често задавани въпроси и да зададем очакванията по отношение на използването на услугите ни. Тези ресурси включват Декларацията ни за поверителност, Помощния център за авторски права, Центъра за безопасност, Центъра за прозрачност и други страници, достъпни от сайта с правилата ни. И накрая, възможно е да предоставяме в услугите си конкретни инструкции и предупреждения – например диалогови прозорци, които ви сигнализират за важна информация.

Въпреки че ви даваме разрешение да използвате услугите ни, си запазваме всички права на интелектуална собственост, които имаме върху тях.

Уважение към другите хора

Искаме да поддържаме уважителна среда за всички. Това означава, че трябва да спазвате следните основни правила за поведение:
 • да спазвате приложимото законодателство, включително законите за контрол на износа, санкциите и за борба с трафика на хора;
 • да зачитате правата на другите хора, включително тези за поверителност и правата на интелектуална собственост;
 • да не злоупотребявате със или да не вредите на други хора или на себе си (нито да заплашвате със злоупотреба или вреда или да насърчавате подобно поведение) – например чрез подвеждане, измама, незаконно представяне под чужда самоличност, клевета, малтретиране, тормоз или преследване на други хора.

Допълнителните ни общи условия и правила на ниво услуга, като например правилата ни относно забраненото използване на генеративен AI, съдържат допълнителни подробности за подходящото поведение, към което всеки ползвател на съответните услуги трябва да се придържа. Ако установите, че други лица не спазват тези правила, много от услугите ни ви дават възможност да подадете сигнал за злоупотреба. Ако предприемем действие по даден сигнал, също така осигуряваме провеждането на процеса, описан в раздела Предприемане на действие в случай на проблеми.

Не злоупотребявайте с услугите ни

Повечето хора, които осъществяват достъп до услугите ни или ги използват, разбират общите правила, които поддържат интернет безопасен и отворен. За съжаление, тъй като малък брой хора не спазват тези правила, ги описваме тук, за да защитим услугите и потребителите си от злоупотреби. В този дух:

Не бива да злоупотребявате с услугите или системите ни, да им вредите, да ги възпрепятствате или да прекъсвате работата им, като например чрез:
 • разпространение на злонамерен софтуер;
 • разпространение на спам, извършване на хакерски пробиви или заобикаляне на нашите системи или защитни мерки;
 • заобикаляне от типа „джейлбрейкинг“, използване на злонамерени подкани или вмъкване на подкани освен като част от програмите ни за тестване на безопасността и програмни грешки;
 • осъществяване на достъп до или използване на услугите или съдържанието ни по измамни или заблуждаващи начини, като например:
  • фишинг;
  • създаване на фалшиви профили или съдържание, включително фалшиви отзиви;
  • подвеждане на други хора да мислят, че създаденото от генеративен AI съдържание е създадено от човек;
  • предоставяне на услуги, които изглежда, че се предоставят от вас (или от друго лице), когато в действителност се предоставят от нас;
 • предоставяне на услуги, които изглежда, че се предоставят от нас, а това не е така;
 • използване на услугите ни (включително предоставяното чрез тях съдържание) за нарушаване на законните права на друго лице, като например права на интелектуална собственост или права на поверителност;
 • обратно инженерство на услугите ни или базисните технологии, като например: моделите ни за машинно обучение, с цел извличане на търговски тайни или друга собствена информация, освен когато това е разрешено от приложимото законодателство;
 • използване на автоматизирани средства за достъп до съдържание от която и да е от услугите ни в нарушение на машинно четимите инструкции на уеб страниците ни (например файлове robots.txt, които забраняват обхождане, обучение или други дейности);
 • използване на генерирано от AI съдържание от услугите ни с цел създаване на модели за машинно обучение или сродна AI технология;
 • скриване или подвеждащо представяне на самоличността ви с цел нарушаване на тези Общи условия;
 • предоставяне на услуги, които насърчават други хора да нарушават тези Общи условия.

Разрешение за използване на съдържанието ви

Някои от услугите ни ви дават възможност да качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте свое съдържание. Нямате задължение да предоставяте съдържание в услугите ни и можете да избирате какво да предоставите. Ако решите да качите или споделите съдържание, моля, уверете се, че имате необходимите права за това и че материалът е законен.

Лиценз

Съдържанието ви остава ваше, което означава, че си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате върху него. Например имате права на интелектуална собственост върху създаваното от вас творческо съдържание, като отзивите, които пишете. Възможно е също да имате право да споделяте чуждо съдържание, ако сте получили съответното разрешение.

Имаме нужда от разрешението ви, ако правата ви на интелектуална собственост ограничават използването на съдържанието ви от наша страна. Чрез този лиценз вие предоставяте на Google съответното разрешение.

Какво обхваща лицензът

Този лиценз обхваща съдържанието ви, ако то е защитено с права на интелектуална собственост.

Какво не обхваща лицензът

 • Този лиценз не засяга правата ви за защита на данните – той се отнася само за правата ви на интелектуална собственост.
 • Този лиценз не обхваща следните типове съдържание:
  • публично достъпна фактическа информация, предоставена от вас, като например корекции на адреса на местен бизнес. За нея не се изисква лиценз, тъй като се смята за всеизвестна информация, която всеки може да използва.
  • отзивите, които изпращате, като например предложения за подобряване на услугите ни. Отзивите са обхванати в раздела Съобщения, свързани с услугите по-долу.

Обхват

Този лиценз е:
 • валиден в целия свят;
 • неизключителен, което означава, че можете да лицензирате съдържанието си на други лица;
 • без лицензионни възнаграждения, което означава, че за него няма парично възнаграждение.

Права

Този лиценз дава възможност на Google да:

 • хоства, възпроизвежда, разпространява, предава чрез съобщения и използва съдържанието ви — например да го запазва в системите ни и да го прави достъпно от всяко място, на което се намирате;
 • публикува, представя публично или показва публично съдържанието ви, ако сте го направили видимо за други хора;
 • променя съдържанието ви, например да го преформатира или превежда;
 • сублицензира тези права на:
  • други потребители, за да дава възможност на услугите да работят по предназначение, като например да ви позволява да споделяте снимки с избрани от вас хора;
  • нашите подизпълнители, които са сключили споразумения с нас в съответствие с настоящите Общи условия, само за ограничените цели, описани в раздела Цел по-долу.

Цел

Този лиценз е за ограничените цели на:

 • функционирането и подобряването на услугите, тоест обезпечаването на работата им по предназначение и създаването на нови функции и функционалности. Това включва използването на автоматизирани системи и алгоритми за анализиране на съдържанието ви:
  • за спам, злонамерен софтуер и незаконно съдържание;
  • с цел разпознаване на закономерности в данните, като например определяне кога да предложим нов албум в Google Снимки, за да групираме сродни изображения;
  • за да персонализираме услугите си за вас, например да предоставяме препоръки и персонализирани резултати от търсенето, съдържание и реклами (които можете да промените или изключите от настройките за рекламите);
  Този анализ се извършва, докато съдържанието се изпраща, получава и когато се съхранява.
 • използването на съдържание, което сте споделили обществено, с цел популяризиране на услугите. Възможно е например да цитираме написан от вас отзив, за да популяризираме приложение от Google, или пък да покажем екранна снимка на приложението, което предлагате в Google Play Магазин, за да популяризираме Google Play.
 • разработване на нови технологии и услуги за Google в съответствие с настоящите Общи условия.

Продължителност

Този лиценз е валиден, докато съдържанието ви е защитено с права на интелектуална собственост.

Ако премахнете от услугите ни съдържание, обхванато от този лиценз, системите ни ще спрат да го предоставят обществено след разумен период от време. Има две изключения:

 • Ако вече сте споделили съдържанието си с други хора, преди да го премахнете. Ако например сте споделили снимка с приятел и след това той е направил нейно копие или я е споделил отново, тогава тя може да продължи да се показва в профила му в Google дори след като я премахнете от своя.
 • Ако предоставите съдържанието си чрез услугите на други дружества, възможно е търсещите машини, включително Google Търсене, да продължат да намират и показват съдържанието ви като част от резултатите от търсенето.

Използване на услугите на Google

Вашият профил в Google

Ако отговаряте на тези възрастови изисквания, можете да си създадете профил в Google за свое удобство. За да работят някои услуги, се изисква да имате профил в Google — например такъв ви е необходим, за да разполагате с място за изпращане и получаване на електронна поща, когато използвате Gmail.

Носите отговорност за нещата, които правите с профила си в Google, включително предприемането на разумни стъпки за защитата му, и ви препоръчваме редовно да използвате инструмента за проверка на сигурността.

Използване на услугите на Google от името на организация или бизнес

Много организации, като например бизнеси, организации с нестопанска цел и учебни заведения, се възползват от услугите ни. За да използвате услугите ни от името на организация:
 • неин упълномощен представител трябва да приеме настоящите Общи условия;
 • администраторът на организацията ви трябва да ви зачисли профил в Google. Администраторът може да изисква да спазвате допълнителни правила и да има възможност да осъществява достъп до профила ви в Google или да го деактивира.
Ако сте с обичайно местопребиваване в Европейския съюз, тези Общи условия не засягат правата, които евентуално имате като бизнес потребител на посреднически онлайн услуги — включително онлайн платформи като Google Play — съгласно Регламента на ЕС за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Съобщения, свързани с услугите

За да ви предоставяме услугите си, понякога ви изпращаме служебни съобщения и друга информация. За да научите повече за начините, по които правим това, вижте Декларацията за поверителност на Google.

Ако решите да ни изпратите отзиви, като например предложения за подобряване на услугите ни, може да предприемем действия въз основа на тях без задължения към вас.

Съдържание в услугите на Google

Вашето съдържание

Някои от услугите ни ви дават възможност да генерирате оригинално съдържание. Google няма да предявява претенции за собственост върху това съдържание.

Някои от услугите ни ви дават възможност да направите съдържанието си общодостъпно — например може да публикувате написан от вас отзив за продукт или ресторант или да качите създадена от вас публикация в блог.

Ако смятате, че някой нарушава правата ви на интелектуална собственост, можете да ни изпратите известие и ние ще предприемем необходимите действия. Например спираме или закриваме профилите в Google на многократни нарушители на авторски права, както е описано в съответния ни Помощен център.

Съдържание на Google

Някои от услугите ни включват съдържание, което принадлежи на Google — например много от визуалните илюстрации, които виждате в Google Карти. Имате право да използвате съдържанието на Google съгласно настоящите Общи условия и всички допълнителни Общи условия на ниво услуга, но си запазваме всички права на интелектуална собственост, които имаме върху съдържанието си. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте маркови характеристики, лога или правни съобщения. Ако искате да използвате марката или логата ни, моля, разгледайте страницата за съответните разрешения.

Друго съдържание

Накрая – някои от услугите ни ви дават достъп до съдържание, което принадлежи на други хора или организации — например описание, което собственик на магазин е написал за бизнеса си, или вестникарска статия, показвана в Google Новини. Нямате право да използвате това съдържание без разрешението на съответното лице или организация, нито по забранен от закона начин. Възгледите, изразени в съдържанието на други хора или организации, са техни и не отразяват непременно становището на Google.

Софтуер в услугите на Google

Някои от услугите ни включват предварително зареден софтуер или такъв за изтегляне. Разрешаваме ви да използвате този софтуер като част от услугите.

Лицензът, който ви даваме, е:
 • валиден в целия свят;
 • неизключителен, което означава, че можем да лицензираме софтуера си на други лица;
 • без лицензионни възнаграждения, което означава, че за този лиценз няма парично възнаграждение;
 • личен, което означава, че не се отнася за други лица;
 • без право на преотстъпване, което означава, че нямате право да го прехвърляте на други лица.

Някои от услугите ни включват софтуер, предлаган съгласно лиценз за отворен код, който ви предоставяме. Понякога в лиценза има клаузи, които изрично заменят части от настоящите Общи условия, затова, моля, прочетете съответния лиценз.

Нямате право да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем никоя част от услугите или софтуера ни.

В случай на проблем или несъгласие

Както законодателството, така и настоящите Общи условия ви дават право (1) на определено качество на услугата и (2) начини за отстраняване на проблеми, ако нещо се обърка. Ако сте потребител, си запазвате всички законови права, предоставяни на потребителите съгласно приложимото законодателство, както и всички допълнителни права, предоставяни съгласно настоящите Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга.

Законова гаранция

Ако сте потребител в ЕИП и сте приели Общите ни условия, потребителските закони в ЕИП ви предоставят законова гаранция, която обхваща цифровото съдържание, услугите и стоките, които ви предоставяме. Съгласно тази гаранция носим отговорност за всяко несъответствие, което откриете:

 • в рамките на две години от доставката на стока (като например телефон) или еднократното доставяне на цифрово съдържание или услуги (например купуването на филм);
 • във всеки един момент по време на непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или услуги (като например Карти или Gmail).

Възможно е законите в държавата ви да ви предоставят още по-дълга гаранция. Правата ви съгласно тези законови гаранции не са ограничени от другите търговски гаранции, които предлагаме. Ако искате да предявите гаранционна претенция, моля, свържете се с нас.

Отговорност

За всички потребители

Настоящите Общи условия не ограничават отговорността при:

 • измама или измамническо подвеждащо представяне;
 • смърт или телесна повреда, причинени от небрежност;
 • груба небрежност;
 • умишлено неправомерно поведение.

Освен горепосочените отговорности Google носи отговорност само за нарушаването от своя страна на настоящите Общи условия или приложимите допълнителни Общи условия на ниво услуга, които са предмет на приложимите закони.

Само за бизнес потребители и организации

Ако сте бизнес потребител или организация:

 • В степента, разрешена от приложимото законодателство, ще обезщетите Google и директорите, длъжностните лица, служителите и подизпълнителите на Google за всички правни производства от трети страни (включително действия на правителствени органи), произтичащи от или свързани с незаконното използване на услугите или нарушението на тези Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга от ваша страна. Това обезщетение покрива всяка отговорност или разходи, произтичащи от искове, загуби, вреди, решения, глоби, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, освен до степента, в която отговорност или разходи са причинени от нарушение, небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Google.
 • Ако законът ви освобождава от определени отговорности, включително обезщетяване, съгласно настоящите Общи условия тези отговорности не се отнасят за вас. Например ООН се ползва с определени привилегии за освобождаване от правни задължения, които не се отменят от тези Общи условия.
 • Google няма да носи отговорност за следното:
  • загуба на печалби, приходи, бизнес възможности, репутация или очаквани доходи;
  • косвена или не непосредствена загуба;
  • наказателни вреди;
 • Освен случаите, посочени в раздела За всички потребители по-горе, общата отговорност на Google, произтичаща от или свързана с настоящите Общи условия, е ограничена до (1) 500 евро или (2) 125% от таксите, които сте платили за използване на съответните услуги през 12-те месеца преди нарушението (което от двете е с по-голяма стойност).

Предприемане на действие в случай на проблеми

Преди да предприемем долуописаното действие, ще ви предупредим в разумен срок, ще опишем причината за действието си и ще ви дадем възможност да изясните проблема и да го отстраните, освен ако нямаме достатъчно основания да смятаме, че това ще доведе до:

 • причиняване на вреда или ангажиране на отговорността на потребител, трета страна или Google;
 • нарушаване на закона или на разпореждане на правоприлагащ орган;
 • компрометиране на разследване;
 • компрометиране на работата, целостта или сигурността на услугите ни.

Премахване на съдържанието ви

Ако имаме основание да смятаме, че ваше съдържание (1) нарушава настоящите Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга, (2) нарушава приложимото законодателство или (3) може да навреди на потребителите ни, трети страни или Google, тогава си запазваме правото да свалим цялото съдържание или част от него в съответствие с приложимото законодателство. Примерите включват детска порнография, съдържание, което улеснява трафик на хора или тормоз, терористично съдържание и материали, които нарушават права на интелектуална собственост.

Спиране или прекратяване на достъпа ви до услугите на Google

Без ограничение на другите ни права Google може да спре или прекрати достъпа ви до услугите или да изтрие профила ви в Google, ако се случи някое от следните неща:

 • значително или многократно нарушавате тези Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга
 • задължени сме да направим това, за да спазим законово изискване или съдебно разпореждане;
 • имаме основания да смятаме, че поведението ви причинява вреда или ангажира отговорността на потребител, трета страна или Google — например чрез злонамерена промяна, фишинг, тормоз, разпространение на спам, подвеждане на други хора или компилиране на съдържание, което не ви принадлежи.

За да научите защо деактивираме профили и какво се случва, когато го направим, разгледайте тази страница в Помощния център. Ако смятате, че профилът ви в Google е спрян или прекратен по погрешка, можете да обжалвате.

Разбира се, имате възможност да спрете да използвате услугите ни по всяко време. Ако сте потребител в ЕИП, можете също да се откажете от настоящите Общи условия в рамките на 14 дни от приемането им. В случай че спрете да използвате услугите ни, ще се радваме да споделите каква е причината, за да можем да продължим да ги подобряваме.

Обработване на искания за разкриване на данните ви

Зачитането на поверителността и сигурността на данните ви е в основата на подхода ни при отговарянето на искания за разкриване на данни. Когато получим такова искане, екипът ни проверява дали то спазва законовите изисквания и правилата на Google относно разкриването на данни. Google Ireland Limited осъществява достъп до данни, включително съобщения, и ги разкрива в съответствие с ирландските закони и приложимото в Ирландия законодателство на ЕС. За повече информация относно исканията за разкриване на данни, които получаваме в световен мащаб, и начина, по който отговаряме на тях, вижте Отчета за прозрачност и Декларацията ни за поверителност.

Решаване на спорове, приложимо законодателство и съдилища

За информация как да се свържете с Google, моля, посетете страницата за връзка с нас.

Ако сте гражданин на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария или организация, базирана в ЕИП или Швейцария, настоящите Общи условия и взаимоотношенията ви с Google съгласно тях и допълнителните Общи условия на ниво услуга се уреждат от законите в държавата ви на пребиваване и можете да завеждате искове пред вашите местни съдилища. Ако сте потребител в ЕИП, моля, свържете се с нас, за да решим проблемите директно. Европейската комисия предлага и платформа за онлайн решаване на спорове, но Google няма законово задължение да използва нея или други такива платформи.

Всичко за тези Общи условия

По закон имате определени права, които не могат да бъдат ограничени от договори като тези Общи условия. Настоящите Общи условия нямат за цел да ограничават тези права по никакъв начин.

Тези Общи условия описват взаимоотношенията между вас и Google. От тях не произтичат законови права за други хора или организации дори ако други лица имат полза от тези взаимоотношения съгласно настоящите Общи условия.

Искаме да направим настоящите Общи условия лесноразбираеми. Затова използвахме примери от услугите си. Възможно е някои от споменатите услуги обаче да не се предлагат в държавата ви.

Ако се окаже, че определено условие не е валидно или приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Ако не спазвате настоящите Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга и не предприемем действие незабавно, това не означава, че се отказваме от евентуалните си права, като например да предприемем действия в бъдеще.

Възможно е да актуализираме настоящите Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга: (1) за да отразим промени в услугите си или в начина, по който правим бизнес – например когато добавяме нови услуги, функции, технологии, цени или предимства (или премахваме стари такива); (2) по правни или регулаторни причини или от съображения за сигурност; или (3) с цел предотвратяване на злоупотреба или вреда.

Ако променим значително настоящите Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга, ще ви предупредим в разумен срок и ще ви дадем възможност да прегледате промените, освен (1) когато стартираме нова услуга или функция или (2) при спешни случаи, например с цел предотвратяване на текущи злоупотреби или спазване на законови изисквания. Ако не приемате новите Общи условия, трябва да премахнете съдържанието си и да спрете да използвате услугите. Също така по всяко време можете да прекратите взаимоотношенията си с нас, като закриете профила си в Google.

Инструкции относно отказа в ЕИП

Ако сте потребител в ЕИП, потребителските закони в ЕИП ви дават правото да се откажете от този договор, както е описано в предоставените по-долу стандартни указания за отказ на ЕС.

Право на отказ

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронната поща). Можете да се свържете с нас по имейл на адрес account-withdrawal@google.com, по телефона на +353 1 533 9837 (вижте телефонните номера за конкретни държави по-долу) или като изпратите писмо на адрес Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (g.co/EEAWithdrawalForm). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Действия на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от вас при първоначалната транзакция, освен ако вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за вас.

Стандартен формуляр за отказ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

— До Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, account-withdrawal@google.com:

— С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга _____________

– Поръчано на _____________

– Име на потребителя _____________

– Адрес на потребителя _____________

– Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия) _____________

– Дата _____________

Свържете се с Google, за да се откажете от настоящите Общи условия

ДържаваТелефонен номер
Австрия0800 001180
Оландски острови0800 526683
Белгия0800 58 142
България0800 14 744
Канарски острови+34 912 15 86 27
Сеута и Мелия+34 912 15 86 27
Хърватия0800 787 086
Кипър80 092492
Чехия800 720 070
Дания80 40 01 11
Естония8002 643
Финландия0800 520030
Франция0 805 98 03 38
Френска Гвиана0805 98 03 38
Френска Полинезия+33 1 85 14 96 65
Френски южни територии+33 1 85 14 96 65
Германия0800 6270502
Гърция21 1180 9433
Гваделупа0805 98 03 38
Унгария06 80 200 148
Исландия800 4177
Ирландия1800 832 663
Италия800 598 905
Латвия80 205 391
Лихтенщайн0800 566 814
Литва0 800 00 163
Люксембург800 40 005
Малта8006 2257
Мартиника0805 98 03 38
Майот+33 1 85 14 96 65
Нидерландия0800 3600010
Нова Каледония+33 1 85 14 96 65
Норвегия800 62 068
Полша800 410 575
Португалия808 203 430
Реюнион0805 98 03 38
Румъния0800 672 350
Словакия0800 500 932
Словения080 688882
Испания900 906 451
Сен Бартелеми+33 1 85 14 96 65
Сен Мартен+33 1 85 14 96 65
Сен Пиер и Микелон+33 1 85 14 96 65
Свалбард и Ян Майен800 62 425
Швеция020-012 52 41
Ватикан800 599 102
Уолис и Футуна+33 1 85 14 96 65

Дефиниции

Законово право, което дава възможност на създателя на оригинално произведение (като например публикация в блог, снимка или видеоклип) да реши дали и как произведението му може да се използва от други лица съгласно определени ограничения и изключения.

бизнес потребител

Физическо или юридическо лице, което не е потребител (вижте дефиницията за „потребител“).

вашето съдържание

Нещата, които създавате, качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте чрез услугите ни, като например:

 • документите, таблиците и презентациите, които създавате;
 • публикациите в блог, които качвате чрез Blogger;
 • отзивите, които изпращате чрез Карти;
 • видеоклиповете, които съхранявате в Диск;
 • имейлите, които изпращате и получавате чрез Gmail;
 • снимките, които споделяте с приятели чрез Снимки;
 • маршрутите за пътувания, които споделяте с Google.

версия за конкретна държава

Ако имате профил в Google, го свързваме с държава (или територия), за да можем да определим:

 • дъщерното дружество на Google, което ви предоставя услугите и обработва информацията ви, когато ги използвате;
 • версията на Общите условия, които са в сила за взаимоотношенията ни.

Когато не сте в профила си, версията за държавата ви се определя от местоположението, от което използвате услугите на Google. Ако имате профил, можете да влезете и да прегледате условията, за да видите свързаната с него държава.

гаранция

Уверение за това, че представянето на даден продукт или услуга ще отговаря на определен стандарт.

дъщерно дружество

Юридическо лице, което принадлежи към групата дружества на Google, състояща се от Google LLC и дъщерните дружества на Google LLC, включително следните дружества, които предоставят потребителски услуги в ЕС: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited и Google Dialer Inc.

Законовата гаранция е изискване съгласно закона, че продавачът или търговецът носи отговорност, ако предлаганите от него цифрово съдържание, услуги или стоки са дефектни (тоест налице е несъответствие).

запазена марка

Символи, имена и изображения, използвани с търговска цел, които служат за различаване на стоките или услугите на дадено физическо лице или организация от тези на други.

несъответствие

Законова концепция, която дефинира разликата между това, как би трябвало да функционира нещо, и това, как работи в действителност. Съгласно закона това, как би трябвало да функционира нещо, се базира на начина, по който го описва продавачът или търговецът, на това дали качеството и функционалните му възможности са задоволителни, както и на това дали е годно за обичайната цел за такива артикули.

обезщетяване или обезщетение

Договорното задължение на физическо лице или организация да компенсира загубите, понесени от друго физическо лице или организация заради съдебни производства, като например съдебни дела.

ограничаване на отговорността

Изявление, което ограничава правната отговорност на дадено лице.

организация

Юридическо лице (като например корпорация, организация с нестопанска цел или учебно заведение), а не физическо лице.

потребител

Физическо лице, използващо услугите на Google за лични цели, несвързани с търговска дейност, със служебните задължения, бизнеса, длъжността или професията му. Това включва „потребителите“ според дефиницията в член 2.1 на Директивата на ЕС относно правата на потребителите. (Вижте дефиницията за „бизнес потребител“)

права на интелектуална собственост

Правата над човешките умотворения, като например изобретения (патентни права), литературни и художествени произведения (авторски права), дизайни (права върху дизайна) и символи, имена и изображения, използвани с комерсиална цел (запазени марки). Правата на интелектуална собственост може да принадлежат на вас, друго физическо лице или организация.

Регламент на ЕС за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

Регламентът (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

търговска гаранция

Търговската гаранция е доброволен ангажимент в допълнение към законовата гаранция за съответствие. Дружеството, което предлага търговската гаранция, се съгласява (а) да предоставя определени услуги; както и (б) да поправи или замени дефектните артикули или да възстанови платената за тях сума.

услуги

Услугите на Google, които са предмет на настоящите Общи условия, са продуктите и услугите, посочени на адрес https://policies.google.com/terms/service-specific, включително:

 • приложения и сайтове (например Търсене и Карти);
 • платформи (като Google Пазаруване);
 • интегрирани услуги (които са вградени в приложения или сайтове на други дружества, като например Карти);
 • устройства и други стоки (като Google Nest).

Много от тези услуги включват и съдържание, което можете да предавате поточно или с което да взаимодействате.

oтговорност

Загуби от всякакъв тип правни искове, независимо дали искът е въз основа на договор, неправомерно увреждане (включително небрежност), или друга причина, и дали е можело загубите да бъдат предвидени.

Приложения на Google
Главно меню