Smluvní podmínky společnosti Google

Platné od 22. května 2024 | Archivované verze | Stáhnout PDF

Verze pro zemi: Spojené státy

Na co se tyto smluvní podmínky vztahují

Chápeme, že lidé mají tendenci tyto smluvní podmínky přeskakovat, ale je důležité si ujasnit, co můžete při používání služeb Google očekávat od nás a co očekáváme my od vás.

Tyto smluvní podmínky odrážejí způsob podnikání společnosti Google, právní předpisy, které se na naši společnost vztahují, a určité koncepty, které jsou podle nás správné. Z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah společnosti Google k vám během vaší interakce s našimi službami. Obsahují například články s následujícími nadpisy:

Porozumění těmto podmínkám je důležité, protože když používáte naše služby (bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k účtu Google), vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Kromě těchto podmínek vydáváme také zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli a lépe tak porozuměli, jak můžete své údaje aktualizovat, spravovat, exportovat a mazat..

Smluvní podmínky

Poskytovatel služeb

Služby společnosti Google jsou poskytovány následující společností, s níž vstupujete do smluvního vztahu:

Google LLC
ustanovená na základě právních předpisů státu Delaware (USA) a provozovaná dle právních předpisů USA

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Věková hranice

Pokud nedosahujete minimálního věku potřebného ke správě vlastního účtu Google, musí vám používání účtu Google povolit váš rodič nebo zákonný zástupce. Společně s rodičem nebo zákonným zástupcem si tyto smluvní podmínky přečtěte.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a dovolíte dítěti používat služby, vztahují se na vás tyto podmínky a nesete odpovědnost za činnosti dítěte v těchto službách.

Některé služby Google mají stanoveny další věkové hranice, které jsou popsány v dalších podmínkách a zásadách konkrétních služeb.

Váš vztah se společností Google

Tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah mezi vámi a společností Google. Když uvádíme „společnost Google“, „my“, „nás“ nebo „naše“, míníme tím společnost Google LLC a její spřízněné subjekty. Obecně řečeno, dáváme vám svolení k přístupu a používání našich služeb, pokud budete souhlasit, že se budete řídit těmito podmínkami, které odrážejí obchodní praktiky společnosti Google i způsob, jak vydělává peníze.

Co od nás můžete očekávat

Poskytování široké škály užitečných služeb

Poskytujeme širokou škálu služeb, které podléhají těmto podmínkám, mimo jiné tyto:
 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy),
 • platformy (např. Nákupy Google),
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností),
 • zařízení (např. Google Nest a Pixel).

Mnoho našich služeb zahrnuje obsah, který je interaktivní nebo ho lze streamovat.

Naše služby jsou navrženy tak, aby spolupracovaly, a vy jste tak mohli snadno přecházet z jedné činnosti na druhou. Např. pokud událost v Kalendáři zahrnuje adresu, můžete na ni kliknout a Mapy vám ukážou trasu.

Vývoj, vylepšování a aktualizace služeb Google

Neustále vyvíjíme nové technologie a funkce ke zdokonalení našich služeb. Např. používáme umělou inteligenci a strojové učení k poskytování simultánních překladů a k lepšímu odhalování a blokování spamu a malwaru. V rámci tohoto průběžného vylepšování někdy určité funkce přidáme nebo odebereme, zvýšíme či snížíme limity našich služeb, případně začneme nabízet nové služby a přestaneme podporovat staré. Pokud služba požaduje nebo obsahuje software ke stažení nebo předběžně načtený software, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce ve vašem zařízení automaticky aktualizovat. Některé služby (nikoli však všechny) umožňují vlastní úpravy nastavení automatických aktualizací.

Pokud provedeme významné změny, které negativně ovlivňují využívání služeb z vaší strany, nebo určitou službu přestaneme poskytovat, s dostatečným předstihem vás o tom informujeme. Výjimku tvoří naléhavé situace, jako je předcházení zneužití, přizpůsobení právním podmínkám nebo řešení problémů s bezpečností nebo provozuschopností. Dáme vám také možnost exportovat obsah z účtu Google pomocí nástroje Export dat Google (v souladu s platnými právními předpisy a zásadami).

Co od vás očekáváme my

Dodržujte tyto podmínky a další podmínky konkrétních služeb

Souhlas s přístupem k našim službám a jejich používání, který vám udělujeme, trvá, dokud splňujete závazky stanovené v:

Souhlasíte také s tím, že se na vaše používání našich služeb vztahují naše zásady ochrany soukromí. Kromě toho poskytujeme zdroje, jako je centrum nápovědy pro autorská práva, centrum bezpečnosti, centrum transparentnosti a popisy našich technologií z webu s našimi zásadami, abychom zodpověděli běžné otázky a stanovili očekávání ohledně používání našich služeb. V rámci služeb můžeme také zveřejnit konkrétní pokyny nebo varování, například dialogová okna s upozorněním na důležité informace.

Ačkoli vám dáváme oprávnění používat naše služby, ponecháváme si k nim veškerá práva duševního vlastnictví.

Respektujte ostatní

Snažíme se vytvářet prostředí, kde je každý respektován, proto je nutné dodržovat tato základní pravidla chování:
 • dodržovat platné právní předpisy, včetně právních předpisů ohledně exportu, sankcí a obchodování s lidmi
 • respektovat práva ostatních, včetně jejich soukromí a práv duševního vlastnictví
 • nezneužívat ani neubližovat nikomu jinému ani sobě (ani tím nevyhrožovat či takové chování nepodporovat) – např. skrze podvody, zneužívání důvěry, nezákonné předstírání jiné identity, pomluvu, šikanu, obtěžování nebo pronásledování

Naše podmínky a zásady konkrétních služeb (například zásady ohledně zakázaného používání generativní umělé inteligence) uvádějí další podrobnosti o vhodném chování, které musí všichni uživatelé dodržovat. Pokud zjistíte, že ostatní tato pravidla nedodržují, mnoho z našich služeb umožňuje nahlásit zneužití. Pokud u nahlášeného zneužití provedeme zásah, proběhne postup, který je popsán v sekci Opatření v případě problémů.

Nezneužívejte naše služby

Většina uživatelů našich služeb chápe obecná pravidla, díky kterým je internet bezpečným a otevřeným místem. Naneštěstí existuje i malá část lidí, která tato pravidla nerespektuje, a proto je zde popisujeme, abychom naše služby a uživatele ochránili před zneužitím. V tomto duchu platí, že:

Nesmíte zneužívat, poškozovat ani narušovat naše služby či systémy, zejména některým z následujících způsobů:
 • šíření malwaru
 • spamování, hackování nebo obcházení našich systémů či ochranných opatření
 • odstraňování softwarových omezení, používání manipulativních pokynů nebo vkládání pokynů, pokud nejsou činěny v rámci našich programů testování bezpečnosti a chyb
 • používání našich služeb či obsahu podvodným nebo klamavým způsobem, jako je například:
  • phishing
  • vytváření falešných účtů nebo obsahu, včetně falešných recenzí
  • uvádění jiných v omyl, že obsah vytvořený generativní umělou inteligencí vytvořil člověk
  • poskytování služeb, které se jeví, jako byste je vytvořili vy (nebo někdo jiný), i když jsme je ve skutečnosti vytvořili my
 • poskytování služeb, které se jeví, jako bychom je vytvořili my, i když tomu tak není
 • používání našich služeb (včetně jejich obsahu) k porušování zákonných práv jiných osob, například duševního vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů
 • zpětná analýza našich služeb nebo podkladových technologií, jako jsou naše modely strojového učení, za účelem zjištění obchodních tajemství nebo jiných chráněných informací společnosti, s výjimkou případů, které povolují příslušné právní předpisy
 • používání automatizovaných prostředků k získání přístupu k obsahu našich služeb v rozporu se strojově čitelnými pokyny na našich webových stránkách (např. soubory robots.txt, které znemožňují procházení, trénování nebo jiné činnosti)
 • používání obsahu generovaného umělou inteligencí z našich služeb k vývoji modelů strojového učení nebo související technologie umělé inteligence
 • skrývání nebo předstírání identity za účelem porušení těchto smluvních podmínek
 • poskytování služeb, které jiným osobám umožňují tyto smluvní podmínky porušovat

Oprávnění k použití vašeho obsahu

Některé naše služby jsou určeny k nahrávání, odesílání, ukládání, přijímání nebo sdílení vašeho obsahu. Nemáte žádnou povinnost vkládat do našich služeb obsah. Vkládaný obsah vybíráte vy. Pokud se rozhodnete nějaký obsah nahrát nebo sdílet, ujistěte se, že k tomu máte potřebná práva a že obsah není nezákonný.

Licence

Váš obsah zůstává váš, což znamená, že si zachováváte veškerá práva duševního vlastnictví, která k obsahu máte. Máte například práva duševního vlastnictví ke kreativnímu obsahu, který vytvoříte, jako jsou například recenze, které napíšete. Můžete mít také právo na sdílení kreativního obsahu někoho jiného, pokud k tomu máte jeho souhlas.

Pokud vaše práva duševního vlastnictví omezují naše použití vašeho obsahu, potřebujeme vaše svolení. Prostřednictvím této licence poskytujete společnosti Google příslušné oprávnění.

Na co se licence vztahuje

Tato licence se vztahuje na váš obsah, je-li tento obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Na co se licence nevztahuje

 • Tato licence nemá vliv na vaše práva na ochranu soukromí – týká se pouze práv duševního vlastnictví
 • Tato licence se nevztahuje na následující typy obsahu:
  • veřejně dostupné faktické informace, které poskytnete, jako například oprava adresy místní firmy. K těmto informacím není licence zapotřebí, protože jsou považovány za obecně známé informace, ke kterým má přístup každý.
  • zpětná vazba, kterou poskytnete, jako například návrhy ohledně vylepšení našich služeb. Zpětné vazbě se věnuje oddíl Komunikace související se službami níže.

Rozsah

Tato licence je:
 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na svůj obsah můžete udělit ostatním,
 • bez autorských poplatků, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné peněžní poplatky.

Práva

Tato licence Googlu umožňuje:

 • hostovat, reprodukovat, distribuovat, komunikovat a používat váš obsah – např. k uložení vašeho obsahu v našich systémech za účelem zpřístupnění na cestách
 • zveřejňovat, veřejně provozovat nebo veřejně zobrazovat váš obsah, pokud jste jej zpřístupnili ostatním
 • upravovat váš obsah a vytvořit odvozená díla z vašeho obsahu vycházející (např. překlad nebo změna formátování)
 • poskytovat podlicenci k těmto právům:
  • ostatním uživatelům, aby služby mohly fungovat podle očekávání, například abyste s vybranými lidmi mohli sdílet fotky
  • našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v sekci Účel

Účel

Tato licence slouží výhradně k následujícím účelům:

 • provozování a zdokonalování služeb, což znamená zajištění, aby služby fungovaly, jak mají, a vytváření nových funkcí. Patří sem analyzování vašeho obsahu za pomoci automatizovaných systémů a algoritmů:
  • pro spam, malware a nezákonný obsah
  • rozpoznání vzorců v datech, např. při rozhodování, kdy navrhnout nové album ve Fotkách Google za účelem seskupení souvisejících fotek
  • přizpůsobení našich služeb pro vás, např. v podobě doporučení a personalizovaných výsledků vyhledávání, obsahu a reklam (které můžete změnit nebo vypnout v Nastavení reklam)
  K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu.
 • použití obsahu, který jste veřejně sdíleli, za účelem propagace služeb. Například za účelem propagace aplikace Google můžeme citovat recenzi, kterou jste napsali. Nebo za účelem propagace služby Google Play můžeme zobrazit snímek obrazovky aplikace, kterou nabízíte v Obchodu Play.
 • vývoj nových technologií a služeb pro Google v souladu s těmito podmínkami

Délka

Tato licence trvá po dobu, dokud je váš obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Pokud z našich služeb odstraníte jakýkoli obsah, na který se tato licence vztahuje, naše systémy přestanou tento obsah v přiměřené lhůtě veřejně zpřístupňovat. Existují dvě výjimky:

 • Pokud jste obsah sdíleli s ostatními dříve, než jste ho odstranili. Např. pokud jste s kamarádem sdíleli fotku, on si vytvořil kopii a sdílel ji dál, tato fotka se může nadále zobrazovat v účtu Google vašeho kamaráda, i když ji ze svého účtu Google odstraníte.
 • Pokud obsah zpřístupníte prostřednictvím služeb jiných společností, může se stát, že vyhledávače, včetně Vyhledávání Google, budou obsah nadále nacházet a zobrazovat ve svých výsledcích vyhledávání.

Používání služeb Google

Váš účet Google

Pokud tuto věkovou hranici splňujete, můžete si založit účet Google, budete-li chtít. Některé služby ke svému fungování účet Google vyžadují – účet Google potřebujete například k používání Gmailu, který vám zajistí místo k odesílání a přijímání e-mailů.

Nesete odpovědnost za to, jak nakládáte se svým účtem Google, včetně přiměřeného zajištění zabezpečení účtu Google, a doporučujeme vám, abyste pravidelně využívali kontrolu zabezpečení.

Používání služeb Google jménem jiné organizace nebo firmy

Naše služby využívá mnoho organizací, jako jsou firmy, neziskové organizace a školy. Chcete-li naše služby používat jménem neziskové organizace:
 • oprávněný zástupce organizace musí vyjádřit souhlas s těmito smluvními podmínkami,
 • administrátor organizace vám může přiřadit účet Google. Administrátor od vás může vyžadovat dodržování dalších pravidel a může mít k vašemu účtu Google přístup (včetně možnosti ho deaktivovat).

Komunikace související se službou

Při poskytování služeb vám občas zasíláme oznámení a další informace. Podrobnosti o komunikaci s vámi naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Pokud nám dáte zpětnou vazbu, např. návrhy k vylepšení služeb, můžeme ji využít, aniž by tím vůči vám vznikl závazek.

Obsah ve službách Google

Váš obsah

Některé z našich služeb vám umožňují vytvářet originální obsah. Vlastnictví tohoto obsahu si Google nárokovat nebude.

Některé naše služby vám umožňují veřejně zpřístupnit svůj obsah – například můžete zveřejnit recenzi na produkt či restauraci, kterou jste napsali, nebo můžete nahrát blogový příspěvek, který jste vytvořili.

Pokud jste přesvědčeni, že někdo porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete nás upozornit na porušení a my podnikneme náležité kroky. Např. v případě opakovaného porušení autorských práv můžeme viníkovi pozastavit nebo zrušit účet Google, jak je popsáno v centru nápovědy k autorským právům.

Obsah společnosti Google

Některé z našich služeb zahrnují obsah, který patří společnosti Google — například mnoho vizuálních podkladů, které vidíte v Mapách Google. Obsah společnosti Google smíte používat v souladu s těmito smluvními podmínkami a dalšími podmínkami konkrétních služeb, avšak práva duševního vlastnictví, která k obsahu máme, si zachováváme. Nesmíte odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat naše značky, loga ani právní doložky. Chcete-li naše značky či loga použít, podívejte se na stránku oprávnění ke značce Google.

Jiný obsah

Některé naše služby vám dávají přístup k obsahu, který patří jiným lidem nebo organizacím — např. k popisu společnosti, který patří vlastníkovi obchodu, nebo zpravodajskému článku zobrazenému ve Zprávách Google. Bez svolení dané osoby nebo organizace nebo bez splnění požadavků stanovených právními předpisy tento obsah nesmíte používat. Názory vyjádřené v obsahu jiných lidí nebo organizací jsou jejich vlastní a nemusí odrážet stanovisko společnosti Google.

Software ve službách Google

Některé z našich služeb zahrnují software ke stažení nebo předběžně načtený software. Dáváme vám oprávnění tento software používat jako součást dané služby.

Tato licence, kterou vám udělujeme, je:
 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na software můžeme udělit ostatním,
 • bez autorských poplatků, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné peněžní poplatky,
 • osobní, což znamená, že se nevztahuje na nikoho jiného,
 • nepřevoditelná, což znamená, že licenci nemůžete převést na nikoho jiného.

Některé naše služby zahrnují software, který je nabízen v rámci podmínek licence open source, kterou vám zpřístupníme. Někdy licence open source obsahuje ustanovení, která mají před těmito smluvními podmínkami explicitní přednost, proto si tyto licence nezapomeňte přečíst.

Žádnou část našich služeb či softwaru nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat.

V případě problémů nebo neshod

Odmítnutí záruky

Svou reputaci jsme vybudovali poskytováním užitečných a spolehlivých služeb, jako je Vyhledávání Google a Mapy, a tyto služby neustále vylepšujeme, aby splňovaly vaše potřeby. Z právních důvodů své služby ale nabízíme bez záruk, pokud v dalších podmínkách konkrétní služby není uvedeno jinak. Právní předpisy vyžadují, abychom tyto skutečnosti vysvětlili pomocí právního jazyka a zviditelnili použitím velkých písmen:

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY „JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PLYNOUCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ. NAPŘÍKLAD NEPOSKYTUJEME ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S OBSAHEM SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH PŘESNOSTÍ, SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY.

NESPOLÉHEJTE SE NA SLUŽBY JAKO NA LÉKAŘSKÉ, PRÁVNÍ, FINANČNÍ NEBO JINÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ. OBSAH SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO TÉMATY JE POSKYTOVÁN POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NEMŮŽE NAHRADIT RADU KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA.

Odpovědnost

Pro všechny uživatele

Právní předpisy i tyto smluvní podmínky se snaží hledat rovnováhu v tom, co vy nebo společnost Google může nárokovat od druhé strany v případě problémů. Z tohoto důvodu právní předpisy od obou stran vyžadují, aby v rámci těchto smluvních podmínek nesly určitou odpovědnost (avšak pouze svou).

Tyto podmínky omezují naši odpovědnost pouze do míry, kterou umožňují příslušné právní předpisy. Tyto smluvní podmínky neomezují odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné protiprávní jednání.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy:
 • Společnost Google je odpovědná pouze za porušení těchto smluvních podmínek nebo dalších podmínek konkrétní služby.
 • Společnost Google není odpovědná za:
  • ztráty zisku, tržeb, obchodních příležitostí, goodwill nebo očekávaných úspor,
  • nepřímé nebo konsekvenční ztráty,
  • náhradu škody s funkcí trestu.
 • Celková odpovědnost společnosti Google vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související je omezena na vyšší z těchto částek: (1) $200 nebo (2) poplatky, které jste uhradili za používání příslušných služeb za 12 měsíců před sporem.

Pouze pro firemní uživatele a organizace

Pokud jste firemní uživatel nebo organizace:

 • V rozsahu povoleném právními předpisy odškodníte společnost Google a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a dodavatele za jakékoli právní řízení se třetí stranou (včetně zásahu státních úřadů), které vznikne v souvislosti s vaším nezákonným používáním služeb nebo porušením těchto podmínek či dalších podmínek konkrétní služby. Toto odškodnění pokrývá veškerou odpovědnost a výdaje vzniklé na základě nároků, ztrát, škod, rozsudků, pokut, nákladů na soudní spory a poplatků za právní služby.
 • Pokud jste od určitých odpovědností včetně odškodnění zákonně osvobozeni, tyto odpovědnosti se na vás podle těchto podmínek nevztahují. Například Organizace spojených národů má vůči určitým právním povinnostem imunitu, která má před těmito podmínkami přednost.

Opatření v případě problémů

Před provedením níže popsané akce vám s předstihem zašleme upozornění s odůvodněním akce, pokud to bude možné a účelné, a dáme vám možnost problém napravit, pokud by to nemělo následující důsledky:

 • vznik újmy nebo odpovědnosti vůči uživateli, třetí straně nebo společnosti Google
 • porušení právních předpisů nebo příkazu orgánu činného v trestním či jiném řízení
 • maření vyšetřování
 • narušení provozu, integrity nebo zabezpečení našich služeb

Odstranění vašeho obsahu

Pokud váš obsah (1) porušuje tyto podmínky, další podmínky nebo zásady konkrétní služby, (2) porušuje platné právní předpisy nebo (3) by mohl poškodit naše uživatele, třetí strany nebo společnost Google, vyhrazujeme si právo v souladu s příslušnými právními předpisy celý tento obsah nebo jeho část odstranit. Mezi příklady patří dětská pornografie, obsah usnadňující obchodování s lidmi nebo obtěžování, teroristický obsah a obsah porušující práva duševního vlastnictví jiné osoby.

Pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke službám Google

Bez omezení svých ostatních práv vám společnost Google může pozastavit nebo ukončit přístup ke službám nebo smazat účet Google, pokud nastane některá z těchto okolností:

 • závažně nebo opakovaně porušíte tyto podmínky, další podmínky konkrétní služby nebo zásady
 • jsme povinni tak učinit na základě právních požadavků nebo soudního příkazu
 • vaše chování způsobuje uživateli, třetí straně nebo společnosti Google škodu či odpovědnost – např. když se dopouštíte hackingu, phishingu, obtěžování, spamování, podvodů nebo zcizování obsahu, který vám nepatří

Další informace o důvodech a následcích deaktivování účtů naleznete na této stránce centra nápovědy. Pokud jste přesvědčeni, že byl váš účet Google pozastaven nebo ukončen omylem, můžete se odvolat.

Naše služby samozřejmě můžete kdykoli přestat používat. Pokud některou službu přestanete používat, rádi se dozvíme důvod, abychom mohli naše služby dále vylepšovat.

Řešení sporů, rozhodné právo a soudy

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Google, naleznete na kontaktní stránce.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami či dalšími podmínkami konkrétní služby nebo s jakýmikoli souvisejícími službami se řídí kalifornskými právními předpisy, bez ohledu na právní předpisy upravující volbu rozhodného práva. Spory budou vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Společnost Google i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.

Informace o těchto podmínkách

Z právních předpisů vyplývá, že máte určitá práva, která nesmí být omezena smlouvou, jako jsou tyto smluvní podmínky. Tyto podmínky nejsou určeny k omezování příslušných práv.

Tyto podmínky popisují vztah mezi vámi a společností Google. Nevytvářejí žádná práva pro jiné lidi nebo organizace, a to ani v případě, že jiné strany z tohoto vztahu na základě těchto podmínek získávají výhody.

Chceme, aby tyto podmínky byly srozumitelné, proto jsme použili příklady z vlastních služeb. Ve vaší zemi ale nemusí být všechny tyto služby k dispozici.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami konkrétní služby, budou pro příslušnou službu platit její podmínky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není platné nebo vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétních služeb nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Tyto podmínky a dodatečné podmínky konkrétních služeb můžeme aktualizovat, (1) aby odpovídaly změnám našich služeb nebo způsobu podnikání – např. když přidáme nebo odebereme služby, funkce, technologie, ceny či benefity, (2) z právních, regulatorních nebo bezpečnostních důvodů, (3) za účelem předcházení zneužití či vzniku škod.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétní služby významně změníme, s dostatečným předstihem vás o tom informujeme a dáme vám možnost si změny prohlédnout. Výjimku tvoří případy, (1) kdy spouštíme novou službu nebo funkci, nebo (2) urgentní situace, jako je zabránění dlouhodobému zneužití nebo přizpůsobení právním podmínkám. Pokud nové podmínky neodsouhlasíte, musíte svůj obsah odstranit a příslušné služby přestat používat. Svůj vztah s námi můžete kdykoli ukončit zrušením účtu Google. Pokud účet Google zrušíte a následně použijete naše služby bez účtu, na příslušné použití se bude vztahovat nejaktuálnější verze těchto smluvních podmínek.

Definice

Zákonné právo, které autorovi původního díla (např. příspěvku na blogu, fotky nebo videa) umožňuje rozhodnout, zda a jak smějí toto původní dílo využívat ostatní, na což se vztahují určitá omezení a výjimky (např. princip „fair use“ a „poctivé využití“).

firemní uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, který není spotřebitel (viz „spotřebitel“)

odpovědnost

Ztráty vzniklé jakýmkoli typem právního nároku, ať už tento nárok vychází ze smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, a bez ohledu na to, zda mohly být přiměřeným způsobem očekávány nebo předvídány, či nikoli.

odškodnění

Smluvní závazek jednotlivce nebo organizace nahradit ztráty utrpěné jiným jednotlivcem nebo organizací v důsledku právního řízení, jako jsou například soudní spory.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku, které umožňují rozlišení zboží či služeb jednotlivce nebo organizace od jiných.

omezení odpovědnosti

Prohlášení, které omezuje právní odpovědnost určité osoby.

organizace

Právní subjekt (jako je korporace, nezisková organizace nebo škola), nikoli jednotlivec.

práva duševního vlastnictví

Práva na výtvory lidské mysli, např. vynálezy (patentová práva), literární a umělecká díla (autorská práva), design (práva k průmyslovým vzorům) a symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku (ochranné známky). Práva duševního vlastnictví mohou patřit vám, jiné osobě nebo organizaci.

služby

Služby Google, které podléhají těmto podmínkám, jsou uvedeny na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patří mezi ně tyto:

 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy)
 • platformy (např. Nákupy Google)
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností)
 • zařízení a další zboží (např. Google Nest)

Mnoho našich služeb zahrnuje obsah, který je interaktivní nebo ho lze streamovat.

spotřebitel

Jednotlivec, který používá služby Google pro osobní, nekomerční účely mimo svou pracovní činnost, obor podnikání, řemeslo nebo profesi. (Viz „firemní uživatel“)

spřízněný subjekt

Subjekt, který patří do skupiny společností Google, což znamená společnost Google LLC a její dceřiné společnosti, včetně následujících společností, které poskytují spotřebitelské služby v EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Věci, které vytvoříte, nahrajete, předáte, uložíte, odešlete, přijmete nebo budete sdílet se společností Google prostřednictvím jejích služeb, například:

 • Dokumenty, Tabulky a Prezentace, které vytvoříte
 • příspěvky na blogu nahrané přes Blogger
 • recenze, které jste odeslali prostřednictvím Map
 • videa, která uchováváte na Disku
 • e-maily, které odešlete a přijmete prostřednictvím Gmailu
 • obrázky, které sdílíte s přáteli prostřednictvím Fotek
 • cestovní itineráře, které sdílíte s Googlem

verze pro zemi

Pokud máte účet Google, přidružíme ho k zemi (nebo oblasti), abychom mohli určit následující skutečnosti:

 • spřízněný subjekt společnosti Google, který vám poskytuje služby a při používání těchto služeb zpracovává vaše údaje,
 • verze smluvních podmínek, kterými se řídí naše vztahy.

Když jste odhlášeni, verze pro vaši zemi se určuje podle místa, odkud používáte služby Google. Pokud máte účet, můžete se přihlásit. Po zobrazení smluvních podmínek uvidíte, k jaké zemi jsou přidruženy.

záruka

Ujištění, že produkt nebo služba bude fungovat podle určitého standardu.

Aplikace Google
Hlavní nabídka