Smluvní podmínky společnosti Google

Platné od 22. května 2024 | Archivované verze | Stáhnout PDF

Verze pro zemi: Česko

Na co se tyto smluvní podmínky vztahují

Chápeme, že lidé mají tendenci tyto smluvní podmínky přeskakovat, ale je důležité si ujasnit, co můžete při používání služeb Google očekávat od nás a co očekáváme my od vás.

Tyto smluvní podmínky odrážejí způsob podnikání společnosti Google, právní předpisy, které se na naši společnost vztahují, a určité koncepty, které jsou podle nás správné. Z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah společnosti Google k vám během vaší interakce s našimi službami. Obsahují například články s následujícími nadpisy:

Porozumění těmto podmínkám je důležité, protože používání našich služeb je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Doporučujeme vám, abyste si tyto podmínky stáhli pro případ potřeby v budoucnu. Tyto podmínky i všechny předchozí verze jsou kdykoli k dispozici zde.

Kromě těchto podmínek vydáváme také zásady ochrany soukromí. Přestože nejsou součástí těchto podmínek, doporučujeme vám si je přečíst, abyste lépe porozuměli tomu, jak můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a odstraňovat vaše údaje.

Smluvní podmínky

Poskytovatel služeb

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku jsou služby Google poskytovány následující společností, s níž vstupujete do smluvního vztahu:

Google Ireland Limited
společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska
(Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irsko

Věková hranice

Pokud nedosahujete minimálního věku potřebného ke správě vlastního účtu Google, musí vám používání účtu Google povolit váš rodič nebo zákonný zástupce. Společně s rodičem nebo zákonným zástupcem si tyto smluvní podmínky přečtěte.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a dovolíte dítěti používat služby, vztahují se na vás tyto podmínky a nesete odpovědnost za činnosti dítěte v těchto službách.

Některé služby Google mají stanoveny další věkové hranice, které jsou popsány v dalších podmínkách a zásadách konkrétních služeb.

Váš vztah se společností Google

Tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah mezi vámi a společností Google. Když uvádíme „společnost Google“, „my“, „nás“ nebo „naše“, míníme tím společnost Google Ireland Limited a její spřízněné subjekty. Obecně řečeno, dáváme vám svolení k přístupu a používání našich služeb, pokud budete souhlasit, že se budete řídit těmito podmínkami, které odrážejí obchodní praktiky společnosti Google i způsob, jak vydělává peníze.

Co od nás můžete očekávat

Poskytování široké škály užitečných služeb

Poskytujeme širokou škálu služeb, které podléhají těmto podmínkám, mimo jiné tyto:
 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy),
 • platformy (např. Nákupy Google),
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností),
 • zařízení (např. Google Nest a Pixel).

Mnoho našich služeb zahrnuje obsah, který je interaktivní nebo ho lze streamovat.

Naše služby jsou navrženy tak, aby spolupracovaly, a vy jste tak mohli snadno přecházet z jedné činnosti na druhou. Např. pokud událost v Kalendáři zahrnuje adresu, můžete na ni kliknout a Mapy vám ukážou trasu.

Vývoj, vylepšování a aktualizace služeb Google

V těchto podmínkách používáme širokou definici „služeb“ (jak je uvedeno výše), platné právní předpisy ale v některých situacích rozlišují „digitální obsah“, „služby" a „zboží“. Proto v této sekci a v sekci Zákonná záruka používáme specifičtější terminologii.

Neustále vyvíjíme nové technologie a funkce ke zdokonalení našich služeb. Např. používáme umělou inteligenci a strojové učení k poskytování simultánních překladů a k lepšímu odhalování a blokování spamu a malwaru.

V rámci neustálé evoluce našeho digitálního obsahu, služeb a zboží přidáváme nebo odstraňujeme funkce, zvyšujeme nebo snižujeme limity používání a nabízíme nový obsah nebo služby a podporu starého obsahu nebo služeb ukončujeme. Digitální obsah nebo služby můžeme měnit také z těchto dalších důvodů:

 • adaptace na nové technologie,
 • přizpůsobení zvýšenému nebo sníženému počtu uživatelů, kteří danou službu používají,
 • reakce na klíčové změny v licencích a partnerských vztazích s ostatními subjekty,
 • předcházení zneužití nebo škodám,
 • reakce na právní, regulatorní nebo bezpečnostní záležitosti.

Konkrétně občas provádíme změny vyžadované právními předpisy, které se týkají digitálního obsahu, služeb a zboží a zajišťují jejich soulad s právní úpravou. Tyto změny provádíme také z bezpečnostních důvodů a aby tyto položky splňovaly očekávané standardy kvality, např. standardy popsané v sekci Zákonná záruka. Aktualizace, které reagují na závažná bezpečnostní rizika, můžeme instalovat automaticky. Ostatní aktualizace bývají na vašem uvážení.

Provozujeme program důkladné analýzy služeb, proto než nějakou službu změníme nebo přestaneme nabízet, vždy pečlivě zvážíme vaše zájmy jakožto uživatele, vaše očekávání a potenciální dopad na vás a ostatní uživatele. Služby měníme nebo přestáváme nabízet pouze z opodstatněných důvodů.

Pokud změna negativně ovlivní vaši možnost přístupu k našemu digitálnímu obsahu nebo službě nebo jejich využívání, případně pokud službu přestaneme poskytovat, oznámíme vám to s přiměřeným předstihem pomocí e-mailu (včetně popisu změny, data, kdy ke změně dojde, a vašeho práva na ukončení smlouvy, pokud změna bude mít větší než nevýznamný negativní dopad). Výjimku tvoří naléhavé situace, jako je předcházení zneužití či škodě, přizpůsobení právním podmínkám nebo řešení problémů s bezpečností nebo provozuschopností. Dáme vám také možnost exportovat obsah z účtu Google pomocí nástroje Export dat Google (v souladu s platnými právními předpisy a zásadami).

Co od vás očekáváme my

Dodržujte tyto podmínky a další podmínky konkrétních služeb

Souhlas s přístupem k našim službám a jejich používání, který vám udělujeme, trvá, dokud splňujete závazky stanovené v:

Zpřístupňujeme vám také nejrůznější zásady, centra nápovědy a další zdroje, které odpovídají na nejčastější dotazy a stanovují, jak by naše služby měly být používány. Mezi tyto zdroje patří zásady ochrany soukromí, centrum nápovědy k autorským právům, Centrum bezpečnosti, Centrum transparentnosti a další stránky dostupné z našeho webu věnovaného zásadám. V rámci služeb můžeme také zveřejnit konkrétní pokyny nebo varování, například dialogová okna s upozorněním na důležité informace.

Ačkoli vám dáváme oprávnění používat naše služby, ponecháváme si k nim veškerá práva duševního vlastnictví.

Respektujte ostatní

Snažíme se vytvářet prostředí, kde je každý respektován, proto je nutné dodržovat tato základní pravidla chování:
 • dodržovat platné právní předpisy, včetně právních předpisů ohledně exportu, sankcí a obchodování s lidmi
 • respektovat práva ostatních, včetně jejich soukromí a práv duševního vlastnictví
 • nezneužívat ani neubližovat nikomu jinému ani sobě (ani tím nevyhrožovat či takové chování nepodporovat) – např. skrze podvody, zneužívání důvěry, nezákonné předstírání jiné identity, pomluvu, šikanu, obtěžování nebo pronásledování

Naše podmínky a zásady konkrétních služeb (například zásady ohledně zakázaného používání generativní umělé inteligence) uvádějí další podrobnosti o vhodném chování, které musí všichni uživatelé dodržovat. Pokud zjistíte, že ostatní tato pravidla nedodržují, mnoho z našich služeb umožňuje nahlásit zneužití. Pokud u nahlášeného zneužití provedeme zásah, proběhne postup, který je popsán v sekci Opatření v případě problémů.

Nezneužívejte naše služby

Většina uživatelů našich služeb chápe obecná pravidla, díky kterým je internet bezpečným a otevřeným místem. Naneštěstí existuje i malá část lidí, která tato pravidla nerespektuje, a proto je zde popisujeme, abychom naše služby a uživatele ochránili před zneužitím. V tomto duchu platí, že:

Nesmíte zneužívat, poškozovat ani narušovat naše služby či systémy, zejména některým z následujících způsobů:
 • šíření malwaru
 • spamování, hackování nebo obcházení našich systémů či ochranných opatření
 • odstraňování softwarových omezení, používání manipulativních pokynů nebo vkládání pokynů, pokud nejsou činěny v rámci našich programů testování bezpečnosti a chyb
 • používání našich služeb či obsahu podvodným nebo klamavým způsobem, jako je například:
  • phishing
  • vytváření falešných účtů nebo obsahu, včetně falešných recenzí
  • uvádění jiných v omyl, že obsah vytvořený generativní umělou inteligencí vytvořil člověk
  • poskytování služeb, které se jeví, jako byste je vytvořili vy (nebo někdo jiný), i když jsme je ve skutečnosti vytvořili my
 • poskytování služeb, které se jeví, jako bychom je vytvořili my, i když tomu tak není
 • používání našich služeb (včetně jejich obsahu) k porušování zákonných práv jiných osob, například duševního vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů
 • zpětná analýza našich služeb nebo podkladových technologií, jako jsou naše modely strojového učení, za účelem zjištění obchodních tajemství nebo jiných chráněných informací společnosti, s výjimkou případů, které povolují příslušné právní předpisy
 • používání automatizovaných prostředků k získání přístupu k obsahu našich služeb v rozporu se strojově čitelnými pokyny na našich webových stránkách (např. soubory robots.txt, které znemožňují procházení, trénování nebo jiné činnosti)
 • používání obsahu generovaného umělou inteligencí z našich služeb k vývoji modelů strojového učení nebo související technologie umělé inteligence
 • skrývání nebo předstírání identity za účelem porušení těchto smluvních podmínek
 • poskytování služeb, které jiným osobám umožňují tyto smluvní podmínky porušovat

Oprávnění k použití vašeho obsahu

Některé naše služby jsou určeny k nahrávání, odesílání, ukládání, přijímání nebo sdílení vašeho obsahu. Nemáte žádnou povinnost vkládat do našich služeb obsah. Vkládaný obsah vybíráte vy. Pokud se rozhodnete nějaký obsah nahrát nebo sdílet, ujistěte se, že k tomu máte potřebná práva a že obsah není nezákonný.

Licence

Váš obsah zůstává váš, což znamená, že si zachováváte veškerá práva duševního vlastnictví, která k obsahu máte. Máte například práva duševního vlastnictví ke kreativnímu obsahu, který vytvoříte, jako jsou například recenze, které napíšete. Můžete mít také právo na sdílení kreativního obsahu někoho jiného, pokud k tomu máte jeho souhlas.

Pokud vaše práva duševního vlastnictví omezují naše použití vašeho obsahu, potřebujeme vaše svolení. Prostřednictvím této licence poskytujete společnosti Google příslušné oprávnění.

Na co se licence vztahuje

Tato licence se vztahuje na váš obsah, je-li tento obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Na co se licence nevztahuje

 • Tato licence nemá vliv na vaše práva na ochranu dat – týká se pouze práv duševního vlastnictví
 • Tato licence se nevztahuje na následující typy obsahu:
  • veřejně dostupné faktické informace, které poskytnete, jako například oprava adresy místní firmy. K těmto informacím není licence zapotřebí, protože jsou považovány za obecně známé informace, ke kterým má přístup každý.
  • zpětná vazba, kterou poskytnete, jako například návrhy ohledně vylepšení našich služeb. Zpětné vazbě se věnuje oddíl Komunikace související se službami níže.

Rozsah

Tato licence je:
 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na svůj obsah můžete udělit ostatním,
 • bez autorských poplatků, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné peněžní poplatky.

Práva

Tato licence Googlu umožňuje:

 • hostovat, reprodukovat, distribuovat, komunikovat a používat váš obsah – např. k uložení vašeho obsahu v našich systémech za účelem zpřístupnění na cestách
 • zveřejňovat, veřejně provozovat nebo veřejně zobrazovat váš obsah, pokud jste jej zpřístupnili ostatním
 • upravovat váš obsah (např. změnit formátování nebo jej přeložit)
 • poskytovat podlicenci k těmto právům:
  • ostatním uživatelům, aby služby mohly fungovat podle očekávání, například abyste s vybranými lidmi mohli sdílet fotky
  • našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v sekci Účel

Účel

Tato licence slouží výhradně k následujícím účelům:

 • provozování a zdokonalování služeb, což znamená zajištění, aby služby fungovaly, jak mají, a vytváření nových funkcí. Patří sem analyzování vašeho obsahu za pomoci automatizovaných systémů a algoritmů:
  • pro spam, malware a nezákonný obsah
  • rozpoznání vzorců v datech, např. při rozhodování, kdy navrhnout nové album ve Fotkách Google za účelem seskupení souvisejících fotek
  • přizpůsobení našich služeb pro vás, např. v podobě doporučení a personalizovaných výsledků vyhledávání, obsahu a reklam (které můžete změnit nebo vypnout v Nastavení reklam)
  K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu.
 • použití obsahu, který jste veřejně sdíleli, za účelem propagace služeb. Například za účelem propagace aplikace Google můžeme citovat recenzi, kterou jste napsali. Nebo za účelem propagace služby Google Play můžeme zobrazit snímek obrazovky aplikace, kterou nabízíte v Obchodu Play.
 • vývoj nových technologií a služeb pro Google v souladu s těmito podmínkami

Délka

Tato licence trvá po dobu, dokud je váš obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Pokud z našich služeb odstraníte jakýkoli obsah, na který se tato licence vztahuje, naše systémy přestanou tento obsah v přiměřené lhůtě veřejně zpřístupňovat. Existují dvě výjimky:

 • Pokud jste obsah sdíleli s ostatními dříve, než jste ho odstranili. Např. pokud jste s kamarádem sdíleli fotku, on si vytvořil kopii a sdílel ji dál, tato fotka se může nadále zobrazovat v účtu Google vašeho kamaráda, i když ji ze svého účtu Google odstraníte.
 • Pokud obsah zpřístupníte prostřednictvím služeb jiných společností, může se stát, že vyhledávače, včetně Vyhledávání Google, budou obsah nadále nacházet a zobrazovat ve svých výsledcích vyhledávání.

Používání služeb Google

Váš účet Google

Pokud tuto věkovou hranici splňujete, můžete si založit účet Google, budete-li chtít. Některé služby ke svému fungování účet Google vyžadují – účet Google potřebujete například k používání Gmailu, který vám zajistí místo k odesílání a přijímání e-mailů.

Nesete odpovědnost za to, jak nakládáte se svým účtem Google, včetně přiměřeného zajištění zabezpečení účtu Google, a doporučujeme vám, abyste pravidelně využívali kontrolu zabezpečení.

Používání služeb Google jménem jiné organizace nebo firmy

Naše služby využívá mnoho organizací, jako jsou firmy, neziskové organizace a školy. Chcete-li naše služby používat jménem neziskové organizace:
 • oprávněný zástupce organizace musí vyjádřit souhlas s těmito smluvními podmínkami,
 • administrátor organizace vám může přiřadit účet Google. Administrátor od vás může vyžadovat dodržování dalších pravidel a může mít k vašemu účtu Google přístup (včetně možnosti ho deaktivovat).
Pokud sídlíte v Evropské unii, tyto podmínky nemají vliv na vaše práva firemního uživatele online zprostředkovatelských služeb — včetně online platforem jako Google Play — na základě nařízení EU o online zprostředkovatelských službách (Platform-to-Business Regulation).

Komunikace související se službou

Při poskytování služeb vám občas zasíláme oznámení a další informace. Podrobnosti o komunikaci s vámi naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Pokud nám dáte zpětnou vazbu, např. návrhy k vylepšení služeb, můžeme ji využít, aniž by tím vůči vám vznikl závazek.

Obsah ve službách Google

Váš obsah

Některé z našich služeb vám umožňují vytvářet originální obsah. Vlastnictví tohoto obsahu si Google nárokovat nebude.

Některé naše služby vám umožňují veřejně zpřístupnit svůj obsah – například můžete zveřejnit recenzi na produkt či restauraci, kterou jste napsali, nebo můžete nahrát blogový příspěvek, který jste vytvořili.

Pokud jste přesvědčeni, že někdo porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete nás upozornit na porušení a my podnikneme náležité kroky. Např. v případě opakovaného porušení autorských práv můžeme viníkovi pozastavit nebo zrušit účet Google, jak je popsáno v centru nápovědy k autorským právům.

Obsah společnosti Google

Některé z našich služeb zahrnují obsah, který patří společnosti Google — například mnoho vizuálních podkladů, které vidíte v Mapách Google. Obsah společnosti Google smíte používat v souladu s těmito smluvními podmínkami a dalšími podmínkami konkrétních služeb, avšak práva duševního vlastnictví, která k obsahu máme, si zachováváme. Nesmíte odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat naše značky, loga ani právní doložky. Chcete-li naše značky či loga použít, podívejte se na stránku oprávnění ke značce Google.

Jiný obsah

Některé naše služby vám dávají přístup k obsahu, který patří jiným lidem nebo organizacím — např. k popisu společnosti, který patří vlastníkovi obchodu, nebo zpravodajskému článku zobrazenému ve Zprávách Google. Bez svolení dané osoby nebo organizace nebo bez splnění požadavků stanovených právními předpisy tento obsah nesmíte používat. Názory vyjádřené v obsahu jiných lidí nebo organizací jsou jejich vlastní a nemusí odrážet stanovisko společnosti Google.

Software ve službách Google

Některé z našich služeb zahrnují software ke stažení nebo předběžně načtený software. Dáváme vám oprávnění tento software používat jako součást dané služby.

Tato licence, kterou vám udělujeme, je:
 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na software můžeme udělit ostatním,
 • bez autorských poplatků, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné peněžní poplatky,
 • osobní, což znamená, že se nevztahuje na nikoho jiného,
 • nepřevoditelná, což znamená, že licenci nemůžete převést na nikoho jiného.

Některé naše služby zahrnují software, který je nabízen v rámci podmínek licence open source, kterou vám zpřístupníme. Někdy licence open source obsahuje ustanovení, která mají před těmito smluvními podmínkami explicitní přednost, proto si tyto licence nezapomeňte přečíst.

Žádnou část našich služeb či softwaru nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat.

V případě problémů nebo neshod

Právní předpisy i tyto smluvní podmínky vám dávají právo na (1) určitou kvalitu služeb a (2) způsoby odstranění problémů, když se něco pokazí. Pokud jste spotřebitel, nadále budete požívat všechna práva udělená spotřebitelům platnými právními předpisy, a navíc další práva poskytovaná na základě těchto smluvních podmínek nebo dalších podmínek konkrétní služby.

Zákonná záruka

Pokud jste spotřebitel v EHP a odsouhlasili jste naše smluvní podmínky, právní předpisy pro spotřebitele v EHP vám dávají zákonnou záruku na digitální obsah, služby a zboží, které vám poskytujeme. Na základě této záruky neseme odpovědnost za jakýkoli nesoulad, který objevíte:

 • do dvou let od dodání zboží (jako je telefon) nebo jednorázového dodání digitálního obsahu nebo služby (jako je zakoupení filmu),
 • kdykoli během „nepřetržitého“ poskytování digitálního obsahu nebo služby (jako jsou Mapy nebo Gmail).

Právní předpisy vaší země mohou poskytovat ještě delší záruku. Vaše práva na základě těchto zákonných záruk nejsou omezena žádnými obchodními zárukami z naší strany. Pokud chcete na základě záruky vznést nárok, kontaktujte nás.

Odpovědnost

Pro všechny uživatele

Tyto smluvní podmínky neomezují odpovědnost za:

 • podvod nebo podvodné předstírání identity,
 • smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí,
 • hrubou nedbalostí nebo
 • úmyslným protiprávním jednáním.

Kromě výše uvedené odpovědnosti je společnost Google odpovědná pouze za svá porušení těchto smluvních podmínek nebo dalších podmínek konkrétní služby, a to podle platných právních předpisů.

Pouze pro firemní uživatele a organizace

Pokud jste firemní uživatel nebo organizace:

 • V rozsahu povoleném právními předpisy odškodníte společnost Google a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a dodavatele za jakékoli právní řízení se třetí stranou (včetně zásahu státních úřadů), které vznikne v souvislosti s vaším nezákonným používáním služeb nebo porušením těchto podmínek či dalších podmínek konkrétní služby. Do odškodnění se započítává odpovědnost a výdaje vzniklé na základě nároků, ztrát, škod, rozsudků, pokut, nákladů na soudní spory a poplatků za právní služby. Nezapočítává se odpovědnost a výdaje vzniklé na základě porušení zásad, nedbalosti nebo záměrného pochybení ze strany společnosti Google.
 • Pokud jste od určitých odpovědností včetně odškodnění zákonně osvobozeni, tyto odpovědnosti se na vás podle těchto podmínek nevztahují. Například Organizace spojených národů má vůči určitým právním povinnostem imunitu, která má před těmito podmínkami přednost.
 • Společnost Google nenese odpovědnost za následující skutečnosti:
  • ušlý zisk, tržby, obchodní příležitosti, goodwill nebo očekávané úspory
  • nepřímá nebo následná ztráta
  • náhrada škody s funkcí trestu
 • Kromě toho, co je uvedeno výše v sekci Pro všechny uživatele, je celková odpovědnost společnosti Google vzniklá na základě těchto smluvních podmínek omezena do výše (1) 500 € (2) 125 % poplatků (uhrazených nebo k úhradě) za používání příslušných služeb 12 měsíců před porušením zásad (platí vyšší částka).

Opatření v případě problémů

Před provedením níže popsané akce vám s předstihem zašleme upozornění s odůvodněním akce, pokud to bude možné a účelné, a dáme vám možnost problém napravit, pokud nebudeme důvodně přesvědčeni, že by to mělo následující důsledky:

 • vznik újmy nebo odpovědnosti vůči uživateli, třetí straně nebo společnosti Google
 • porušení právních předpisů nebo příkazu orgánu činného v trestním či jiném řízení
 • maření vyšetřování
 • narušení provozu, integrity nebo zabezpečení našich služeb

Odstranění vašeho obsahu

Pokud budeme důvodně přesvědčeni, že váš obsah (1) porušuje tyto podmínky, další podmínky nebo zásady konkrétní služby, (2) porušuje platné právní předpisy nebo (3) by mohl poškodit naše uživatele, třetí strany nebo společnost Google, vyhrazujeme si právo na základě příslušného právního předpisu celý tento obsah nebo jeho část odstranit. Mezi příklady patří dětská pornografie, obsah usnadňující obchodování s lidmi nebo obtěžování, teroristický obsah a obsah porušující práva duševního vlastnictví jiné osoby.

Pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke službám Google

Bez omezení svých ostatních práv vám společnost Google může pozastavit nebo ukončit přístup ke službám nebo smazat účet Google, pokud nastane některá z těchto okolností:

 • závažně nebo opakovaně porušíte tyto podmínky, další podmínky konkrétní služby nebo zásady
 • jsme povinni tak učinit na základě právních požadavků nebo soudního příkazu
 • jsme důvodně přesvědčeni, že vaše chování způsobuje uživateli, třetí straně nebo společnosti Google škodu či odpovědnost – např. když se dopouštíte hackingu, phishingu, obtěžování, spamování, podvodů nebo zcizování obsahu, který vám nepatří

Další informace o důvodech a následcích deaktivování účtů naleznete na této stránce centra nápovědy. Pokud jste přesvědčeni, že byl váš účet Google pozastaven nebo ukončen omylem, můžete se odvolat.

Naše služby samozřejmě můžete kdykoli přestat používat. Pokud jste spotřebitel z EHP, můžete od těchto smluvních podmínek odstoupit do 14 dnů od jejich přijetí. Pokud některou službu přestanete používat, rádi se dozvíme důvod, abychom mohli naše služby dále vylepšovat.

Nakládání s žádostmi o vaše data

Náš přístup k žádostem o zpřístupnění dat je založen na respektu k soukromí a zabezpečení vašich údajů. Když takovou žádost obdržíme, náš tým zkontroluje, zda splňuje zákonné požadavky a zásady společnosti Google ohledně zveřejňování dat. Google Ireland Limited přistupuje k datům (včetně komunikace) a zveřejňuje je podle právních předpisů Irska a právních předpisů EU platných v Irsku. Další informace o žádostech o zpřístupnění dat, které dostáváme po celém světě, a o našich reakcích na tyto žádosti naleznete ve službě Transparency Report a v zásadách ochrany soukromí.

Řešení sporů, rozhodné právo a soudy

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Google, naleznete na kontaktní stránce.

Pokud jste jednotlivec s pobytem nebo organizace se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, tyto podmínky a váš vztah se společností Google na základě těchto podmínek a dalších podmínek konkrétních služeb se řídí právními předpisy země vašeho bydliště a případné spory lze řešit u místních soudů. Pokud jste spotřebitel z EHP, kontaktujte nás, abychom problémy mohli vyřešit přímo. Evropská komise nabízí také platformu k online řešení sporů, ale společnost Google není právně vázaná tuto nebo jinou platformu pro alternativní řešení sporů používat.

Informace o těchto podmínkách

Z právních předpisů vyplývá, že máte určitá práva, která nesmí být omezena smlouvou, jako jsou tyto smluvní podmínky. Tyto podmínky nejsou určeny k omezování příslušných práv.

Tyto podmínky popisují vztah mezi vámi a společností Google. Nevytvářejí žádná práva pro jiné lidi nebo organizace, a to ani v případě, že jiné strany z tohoto vztahu na základě těchto podmínek získávají výhody.

Chceme, aby tyto podmínky byly srozumitelné, proto jsme použili příklady z vlastních služeb. Ve vaší zemi ale nemusí být všechny tyto služby k dispozici.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není platné nebo vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétních služeb nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Tyto podmínky a dodatečné podmínky konkrétních služeb můžeme aktualizovat, (1) aby odpovídaly změnám našich služeb nebo způsobu podnikání – např. když přidáme nebo odebereme služby, funkce, technologie, ceny či benefity, (2) z právních, regulatorních nebo bezpečnostních důvodů, (3) za účelem předcházení zneužití či vzniku škod.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétní služby významně změníme, s dostatečným předstihem vás o tom informujeme a dáme vám možnost si změny prohlédnout. Výjimku tvoří případy, (1) kdy spouštíme novou službu nebo funkci, nebo (2) urgentní situace, jako je zabránění dlouhodobému zneužití nebo přizpůsobení právním požadavkům. Pokud s novou změnou provedenou v podmínkách nesouhlasíte, měli byste svůj obsah odstranit svuj obsah a přestat příslušné služby používat. Svůj vztah s námi můžete kdykoli ukončit zrušením účtu Google.

Pokyny k odstoupení od smlouvy v EHP

Pokud jste spotřebitel z EHP, právní předpisy pro spotřebitele v EHP vám dávají právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno níže v  evropském vzorovém poučení o odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu).. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese account-withdrawal@google.com, na čísle +353 1 533 9837 (telefonní čísla podle země) nebo na poštovní adrese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností. Vzorový formulář nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat na našem webu (g.co/EEAWithdrawalForm). V takovém případě vám neprodleně zašleme potvrzení o přijetí spolehlivou formou (např. e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další poplatky.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

– Adresát: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, account-withdrawal@google.com:

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu této služby _____________.

– Datum objednání: _____________

– Jméno spotřebitele: _____________

– Adresa spotřebitele: _____________

– Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě): _____________

– Datum: _____________

Ohledně odstoupení od těchto smluvních podmínek kontaktujte Google

ZeměTelefonní číslo
Rakousko0800 001180
Ålandy0800 526683
Belgie0800 58 142
Bulharsko0800 14 744
Kanárské ostrovy+34 912 15 86 27
Ceuta a Melilla+34 912 15 86 27
Chorvatsko0800 787 086
Kypr80 092492
Česko800 720 070
Dánsko80 40 01 11
Estonsko8002 643
Finsko0800 520030
Francie0 805 98 03 38
Francouzská Guyana0805 98 03 38
Francouzská Polynésie+33 1 85 14 96 65
Francouzská jižní území+33 1 85 14 96 65
Německo0800 6270502
Řecko21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Maďarsko06 80 200 148
Island800 4177
Irsko1800 832 663
Itálie800 598 905
Lotyšsko80 205 391
Lichtenštejnsko0800 566 814
Litva0 800 00 163
Lucembursko800 40 005
Malta8006 2257
Martinik0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Nizozemsko0800 3600010
Nová Kaledonie+33 1 85 14 96 65
Norsko800 62 068
Polsko800 410 575
Portugalsko808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Rumunsko0800 672 350
Slovensko0800 500 932
Slovinsko080 688882
Španělsko900 906 451
Svatý Bartoloměj+33 1 85 14 96 65
Svatý Martin (Francie)+33 1 85 14 96 65
Saint-Pierre a Miquelon+33 1 85 14 96 65
Špicberky a Jan Mayen800 62 425
Švédsko020-012 52 41
Vatikán800 599 102
Wallis a Futuna+33 1 85 14 96 65

Definice

Zákonné právo, které autorovi původního díla (např. příspěvku na blogu, fotky nebo videa) umožňuje rozhodnout, zda a jak smějí toto původní dílo využívat ostatní, na což se vztahují určitá omezení a výjimky.

firemní uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, který není spotřebitel (viz „spotřebitel“)

Nařízení EU o online zprostředkovatelských službách

Nařízení EU 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro firemní uživatele online zprostředkovatelských služeb.

nesoulad

Právní koncept, který definuje rozdíl mezi tím, jak něco má fungovat a jak to reálně funguje. Jak něco má fungovat z právního hlediska znamená, jak danou věc prodejce nebo obchodník popisuje, zda jsou kvalita a výkon uspokojivé a zda je položka vhodná pro svůj účel.

obchodní záruka

Komerční záruka je dobrovolný závazek nad rámec právní záruky souladu. Společnost nabízející komerční záruku souhlasí s tím, že v případě vadného zboží spotřebiteli (a) poskytne určité služby, nebo (b) zboží opraví, vymění nebo za něj vrátí platbu.

odpovědnost

Ztráty vzniklé jakýmkoli typem právního nároku, ať už tento nárok vychází ze smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, a bez ohledu na to, zda mohly být přiměřeným způsobem očekávány nebo předvídány, či nikoli.

odškodnění

Smluvní závazek jednotlivce nebo organizace nahradit ztráty utrpěné jiným jednotlivcem nebo organizací v důsledku právního řízení, jako jsou například soudní spory.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku, které umožňují rozlišení zboží či služeb jednotlivce nebo organizace od jiných.

omezení odpovědnosti

Prohlášení, které omezuje právní odpovědnost určité osoby.

organizace

Právní subjekt (jako je korporace, nezisková organizace nebo škola), nikoli jednotlivec.

práva duševního vlastnictví

Práva na výtvory lidské mysli, např. vynálezy (patentová práva), literární a umělecká díla (autorská práva), design (práva k průmyslovým vzorům) a symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku (ochranné známky). Práva duševního vlastnictví mohou patřit vám, jiné osobě nebo organizaci.

služby

Služby Google, které podléhají těmto podmínkám, jsou uvedeny na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patří mezi ně tyto:

 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy)
 • platformy (např. Nákupy Google)
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností)
 • zařízení a další zboží (např. Google Nest)

Mnoho našich služeb zahrnuje obsah, který je interaktivní nebo ho lze streamovat.

spotřebitel

Jednotlivec, který používá služby Google pro osobní, nekomerční účely mimo svou pracovní činnost, obor podnikání, řemeslo nebo profesi. Patří sem „spotřebitelé“ definovaní v článku 2.1 směrnice EU o právech spotřebitelů. (Viz „firemní uživatel“)

spřízněný subjekt

Subjekt, který patří do skupiny společností Google, což znamená společnost Google LLC a její dceřiné společnosti, včetně následujících společností, které poskytují spotřebitelské služby v EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Věci, které vytvoříte, nahrajete, předáte, uložíte, odešlete, přijmete nebo budete sdílet se společností Google prostřednictvím jejích služeb, například:

 • Dokumenty, Tabulky a Prezentace, které vytvoříte
 • příspěvky na blogu nahrané přes Blogger
 • recenze, které jste odeslali prostřednictvím Map
 • videa, která uchováváte na Disku
 • e-maily, které odešlete a přijmete prostřednictvím Gmailu
 • obrázky, které sdílíte s přáteli prostřednictvím Fotek
 • cestovní itineráře, které sdílíte s Googlem

verze pro zemi

Pokud máte účet Google, přidružíme ho k zemi (nebo oblasti), abychom mohli určit následující skutečnosti:

 • spřízněný subjekt společnosti Google, který vám poskytuje služby a při používání těchto služeb zpracovává vaše údaje,
 • verze smluvních podmínek, kterými se řídí naše vztahy.

Když jste odhlášeni, verze pro vaši zemi se určuje podle místa, odkud používáte služby Google. Pokud máte účet, můžete se přihlásit. Po zobrazení smluvních podmínek uvidíte, k jaké zemi jsou přidruženy.

Zákonná záruka je požadavek dle právních předpisů, podle kterého je prodejce nebo obchodník odpovědný, pokud je jeho digitální obsah, služby nebo zboží vadné (tj. vykazuje nesoulad).

záruka

Ujištění, že produkt nebo služba bude fungovat podle určitého standardu.

Aplikace Google
Hlavní nabídka