Googles servicevilkår

Gyldig fra 22. maj 2024 | Arkiverede versioner | Download PDF

Landeversion: Belgien

Hvad dækker disse vilkår?

Vi ved, at det kan være fristende at springe disse servicevilkår over, men det er vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, når du bruger Googles tjenester, og hvad vi forventer af dig.

Disse Servicevilkår afspejler, hvordan Googles virksomhed fungerer, hvilke love der gælder for vores virksomhed, samt visse ting, vi altid har anset som sande. Disse Servicevilkår er derfor med til at definere Googles forhold til dig, når du bruger vores tjenester. Disse vilkår omfatter f.eks. følgende emneoverskrifter:

Det er vigtigt, at du kender disse vilkår, da du skal acceptere dem for at bruge vores tjenester. Vi opfordrer dig til at downloade disse vilkår, så du kan bruge dem senere. Vi stiller disse vilkår og alle tidligere versioner af dem til rådighed her.

Foruden disse vilkår har vi også en privatlivspolitik. Selvom denne ikke er en del af disse vilkår, opfordrer vi dig til at læse den for at få en bedre forståelse af, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

Vilkår

Tjenesteudbyder

I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz leveres Googles tjenester af, og du indgår kontrakt med:

Google Ireland Limited
stiftet og drives i henhold til irsk lovgivning
(registreringsnummer: 368047/VAT-nummer: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Alderskrav

Hvis du er under den alder, der kræves for at administrere din egen Google-konto, skal du have din forælders eller værges tilladelse til at bruge en Google-konto. Bed din forælder eller værge om at gennemgå disse vilkår sammen med dig.

Hvis du er forælder eller værge, og du giver dit barn lov til at bruge tjenesterne, gælder disse vilkår for dig, og du har ansvaret for dit barns aktivitet i tjenesterne.

Nogle Google-tjenester stiller yderligere krav til alder som beskrevet i deres yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker.

Dit forhold til Google

Disse vilkår er med til at definere forholdet mellem dig og Google. Når vi omtaler "Google", "vi", "os" og "vores", refererer vi til Google Ireland Limited og dennes tilknyttede virksomheder. I bred forstand giver vi dig tilladelse til at tilgå og bruge vores tjenester, hvis du accepterer at følge disse vilkår, som afspejler, hvordan Googles virksomhed fungerer, og hvordan vi tjener penge.

Hvad du kan forvente af os

Levering af et bredt udvalg af nyttige tjenester

Vi tilbyder et bredt udvalg af tjenester, der er underlagt disse vilkår, herunder:
 • Apps og websites (såsom Search og Maps)
 • Platforme (såsom Google Shopping)
 • Integrerede tjenester (såsom Maps-kort, der er integreret i andre virksomheders apps eller websites)
 • Enheder (såsom Google Nest og Pixel)

Mange af disse tjenester omfatter også indhold, som du kan streame eller interagere med.

Vores tjenester er udviklet til at fungere sammen, så du nemt kan gå fra én aktivitet til en anden. Hvis din begivenhed i Kalender f.eks. indeholder en adresse, kan du klikke på adressen og få vist en rutevejledning i Maps.

Udvikling, forbedring og opdatering af Google-tjenester

Vi bruger en bred definition af "tjenester" i disse vilkår som beskrevet ovenfor, men den gældende lovgivning skelner mellem "digitalt indhold", "tjenester" og "varer" i visse situationer. Derfor bruger vi mere specifikke termer i dette afsnit og i afsnittet Juridisk garanti.

Vi udvikler løbende nye teknologier og funktioner for at forbedre vores tjenester. Vi bruger f.eks. kunstig intelligens og maskinlæring for at give dig simultanoversættelser og for bedre at kunne registrere og blokere spam og malware.

Som et led i den løbende udvikling af vores digitale indhold, tjenester og varer, foretager vi ændringer, hvor vi f.eks. kan tilføje eller fjerne funktioner, øge eller reducere forbrugsgrænser, tilbyde nyt digitalt indhold eller nye tjenester eller udfase gamle tjenester. Vi kan også ændre vores digitale indhold eller tjenester af følgende andre årsager:

 • For at tilpasse dem til nye teknologier
 • For at afspejle stigning eller fald i antallet af brugere af en bestemt tjeneste
 • For at reagere på vigtige ændringer af de licenser og partnerskaber, vi har med tredjeparter
 • For at forhindre misbrug eller skade
 • For at imødegå juridiske, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer

Specifikt foretager vi nogle gange juridisk påkrævede opdateringer, som sørger for, at digitalt indhold, tjenester eller varer er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi foretager disse opdateringer af vores digitale indhold, tjenester og varer af hensyn til sikkerheden samt for at sikre, at de opfylder de kvalitetsstandarder, du forventer, såsom dem, der er beskrevet i afsnittet Juridisk garanti. Vi kan automatisk installere opdateringer, der imødegår væsentlige sikkerhedsrisici. Du kan vælge, om du vil have installeret andre opdateringer.

Vi følger et effektivt produktundersøgelsesprogram, så før vi ændrer eller stopper med at tilbyde en tjeneste, overvejer vi nøje dine interesser som bruger, dine rimelige forventninger og den potentielle indvirkning på dig og andre brugere. Vi ændrer eller stopper kun med at tilbyde en tjeneste, når der er en god grund til at gøre det.

Hvis en ændring har negativ indflydelse på din mulighed for at få adgang til eller bruge vores digitale indhold eller tjenester, eller hvis vi helt stopper med at tilbyde en tjeneste, giver vi dig et rimeligt forudgående varsel via mail – inklusive en beskrivelse af ændringerne, hvornår de træder i kraft, og din ret til at bringe din kontrakt med os til ophør, hvis vores ændringer har større negativ indvirkning – medmindre der er tale om hastesituationer, hvor det f.eks. er nødvendigt at forhindre misbrug eller skade, reagere på juridiske krav eller imødegå problemer med sikkerhed og drift. Vi giver dig også mulighed for at eksportere dit indhold fra din Google-konto ved hjælp af Google Takeout underlagt gældende lovgivning og politikker.

Hvad vi forventer af dig

Følg disse vilkår og yderligere tjenestespecifikke vilkår

Den tilladelse, vi giver dig til at tilgå og bruge vores tjenester, gælder, så længe du overholder:

Vi stiller også forskellige politikker, Hjælp og andre ressourcer til rådighed for at besvare almindelige spørgsmål og afstemme forventningerne vedrørende brugen af vores tjenester. Disse ressourcer omfatter vores privatlivspolitik, Hjælp til ophavsret, Sikkerhedscenter Center for gennemsigtighed samt andre sider, der er tilgængelige via vores website med politikker. Derudover kan vi give specifikke anvisninger og advarsler i vores tjenester – f.eks. dialogbokse, der underretter dig om vigtige oplysninger.

Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, beholder vi alle immaterielle rettigheder, vi har over tjenesterne.

Respekter andre

Vi ønsker at opretholde et respektfuldt miljø for alle, hvilket indebærer, at du skal følge dette grundlæggende adfærdskodeks, der foreskriver, at du:
 • Overholder gældende love, herunder eksportkontrol, sanktioner og love om menneskehandel
 • Respekterer andres rettigheder, herunder retten til privatliv og intellektuelle ejendomsrettigheder
 • Ikke misbruger eller skader andre eller dig selv (eller truer eller opfordrer til sådan misbrug eller skade) – f.eks. ved at vildlede, bedrage, på ulovlig vis personefterligne, bagvaske, mobbe, chikanere eller forfølge andre

I de yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker, f.eks. vores politik vedrørende forbudt brug af generativ AI, kan du læse mere om passende adfærd, som alle, der bruger tjenesterne, skal efterleve. Hvis du mener, at andre ikke følger disse regler, giver mange af vores tjenester dig mulighed for at rapportere misbrug. Hvis vi reagerer på en rapportering om misbrug, sørger vi også for den behandling, der er beskrevet i afsnittet Foranstaltninger i tilfælde af problemer.

Du må ikke misbruge vores tjenester

De fleste, der tilgår eller bruger vores tjenester, forstår de generelle regler, der er med til at gøre internettet sikkert og åbent. Desværre er der nogle få personer, der ikke overholder disse regler, så derfor beskriver vi reglerne her for at beskytte vores tjenester og brugere mod misbrug. Reglerne er som følger:

Du må ikke misbruge, skade, forstyrre eller afbryde vores tjenester eller systemer, f.eks. ved at:
 • Introducere malware
 • Spamme, hacke eller omgå vores systemer eller sikkerhedsforanstaltninger
 • Jailbreake, angribe med skadelige prompter eller indsætte prompter, medmindre dette sker som en del af vores programmer til test af sikkerhed og fejl
 • Tilgå eller bruge vores tjenester eller indhold på svigagtige eller vildledende måder, f.eks. i form af:
  • Phishing
  • Oprettelse af falske konti eller falsk indhold, herunder falske anmeldelser
  • Vildledning af andre til at tro, at generativt AI-indhold er lavet af personer
  • Levering af tjenester, der ser ud til at stamme fra dig (eller en anden), når disse tjenester i virkeligheden stammer fra os
 • Levere tjenester, der ser ud til at stamme fra os, når dette ikke er tilfældet
 • Bruge vores tjenester (herunder det indhold, de leverer) til at krænke andres juridiske rettigheder, f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatlivsrettigheder
 • Bruge reverse engineering af vores tjenester eller underliggende teknologi, f.eks. vores maskinlæringsmodeller, til at tilegne dig forretningshemmeligheder eller andre oplysninger tilhørende Google, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning
 • Bruge automatiserede metoder til at tilgå indhold fra vores tjenester på en måde, som overtræder de maskinaflæselige anvisninger på vores websider (f.eks. robots.txt-filer, der ikke tillader crawl, oplæring eller andre aktiviteter)
 • Bruge AI-genereret indhold fra vores tjenester til at udvikle maskinlæringsmodeller eller relateret AI-teknologi
 • Skjule eller fremsætte urigtige oplysninger om, hvem du er, med henblik på at overtræde disse vilkår
 • Levere tjenester, der opfordrer andre til at overtræde disse vilkår

Tilladelse til at anvende dit indhold

Nogle af vores tjenester er designet med henblik på at give dig mulighed for at uploade, indsende, gemme, sende, modtage eller dele dit indhold. Du er ikke forpligtet til at dele indhold med vores tjenester, og du vælger selv, hvilket indhold du vil dele. Hvis du vælger at uploade eller dele indhold, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at indholdet er lovligt.

Licens

Dit indhold forbliver dit, hvilket betyder, at du bevarer alle immaterielle rettigheder, som du har over dit indhold. Det kan f.eks. være, hvis du har immaterielle rettigheder til det kreative indhold, du laver, f.eks. anmeldelser, som du skriver. Eller du kan have ret til at dele en anden persons kreative indhold, hvis vedkommende har givet dig tilladelse.

I tilfælde af at dine immaterielle rettigheder begrænser vores brug af dit indhold, skal du give din tilladelse, før vi kan anvende det. Du giver Google tilladelse via denne licens.

Hvad er dækket?

Denne licens dækker dit indhold, hvis indholdet er beskyttet af immaterielle rettigheder.

Hvad er ikke dækket?

 • Denne licens påvirker ikke rettigheder til databeskyttelse, men omhandler alene dine immaterielle rettigheder
 • Denne licens dækker ikke følgende typer indhold:
  • offentligt tilgængelige faktuelle oplysninger, som du angiver, f.eks. rettelser af adressen på en lokal virksomhed. Disse oplysninger kræver ikke en licens, da de anses for at være almindelig kendt viden, som alle frit kan bruge.
  • feedback, som du tilbyder, f.eks. forslag til at forbedre vores tjenester. Feedback er beskrevet i afsnittet Kommunikation vedrørende tjenester nedenfor.

Omfang

Denne licens er:
 • verdensomspændende, hvilket betyder, at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at du kan licensere dit indhold til andre
 • royaltyfri, hvilket betyder, at der ikke skal betales et gebyr for denne licens

Rettigheder

Denne licens giver Google tilladelse til følgende:

 • hoste, gengive, distribuere, formidle og bruge dit indhold – f.eks. for at gemme dit indhold i vores systemer og gøre det tilgængeligt for dig, uanset hvor du befinder dig
 • at udgive, offentligt opføre eller offentligt vise dit indhold, hvis du har gjort det synligt for andre
 • ændre dit indhold, f.eks. ved at omformatere eller oversætte det
 • viderelicensere disse rettigheder til:
  • andre brugere, så tjenesterne kan fungere efter hensigten, f.eks. ved at give dig mulighed for at dele billeder med personer, som du vælger
  • vores underleverandører, der har underskrevet aftaler med os i overensstemmelse med disse vilkår, alene til de begrænsede formål beskrevet i afsnittet Formål nedenfor

Formål

Denne licens har følgende begrænsede formål:

 • drift og forbedring af tjenesterne, så tjenesterne kan fungere efter hensigten, og det er muligt at oprette nye funktioner. Dette omfatter brug af automatiserede systemer og algoritmer til at analysere dit indhold:
  • for at opdage spam, malware og ulovligt indhold
  • for at genkende mønstre i data, bl.a til at fastslå, hvornår der skal foreslås et nyt album i Google Fotos med det formål at samle relaterede billeder
  • for at tilpasse vores tjenester til dig, f.eks. for at kunne give dig anbefalinger og tilpassede søgeresultater og tilpassede annoncer (som du kan ændre eller deaktivere under Annonceindstillinger) samt tilpasset indhold
  Denne analyse foretages, når indholdet sendes, modtages og gemmes.
 • brug af indhold, som du har delt offentligt, med henblik på promovering af tjenesterne. Vi kan f.eks. citere en anmeldelse, som du har skrevet, for at promovere en Google-app. Eller vi kan vise et screenshot af den app, du tilbyder i Play Butik, for at promovere Google Play.
 • udvikling af nye teknologier og tjenester til Google, som er i overensstemmelse med disse vilkår

Varighed

Denne licens gælder, så længe dit indhold er beskyttet af immaterielle rettigheder.

Hvis du fjerner indhold fra vores tjenester, og indholdet er dækket af denne licens, stopper vores systemer med at gøre det pågældende indhold offentligt tilgængeligt inden for et rimeligt tidsrum. Der er to undtagelser:

 • Hvis du allerede har delt dit indhold med andre, før du fjernede det. Hvis du f.eks. har delt et billede med en ven, som derefter oprettede en kopi af det eller delte det med andre, kan billedet muligvis fortsat blive vist på din vens Google-konto, også efter du har fjernet det fra din egen Google-konto.
 • Hvis du gør dit indhold tilgængeligt via andre virksomheders tjenester, kan søgemaskiner som bl.a. Google Søgning muligvis fortsat finde og vise dit indhold som en del af deres søgeresultater.

Brug af Google-tjenester

Din Google-konto

Hvis du opfylder disse alderskrav, kan du oprette en Google-konto. Nogle tjenester fungerer kun, hvis du har en Google-konto. Hvis du f.eks. vil bruge Gmail, skal du have en Google-konto, så du har en adresse til at sende og modtage mail.

Du er ansvarlig for det, du foretager dig med din Google-konto, og for at træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte din Google-konto. Vi opfordrer dig til at gennemføre et Sikkerhedstjek med jævne mellemrum.

Brug af Google-tjenester på vegne af en organisation eller virksomhed

Mange organisationer som f.eks. virksomheder, nonprofitorganisationer og skoler benytter sig af vores tjenester. Hvis du vil anvende vores tjenester på vegne af en organisation:
 • skal en autoriseret repræsentant for den pågældende organisation acceptere disse vilkår
 • kan din organisations administrator tildele en Google-konto til dig. Administratoren kan kræve, at du følger yderligere regler og kan muligvis få adgang til eller deaktivere din Google-konto.
Hvis du er bosat i den Europæiske Union, har disse vilkår ikke indflydelse på de rettigheder, du måtte have som erhvervsbruger af onlineformidlingstjenester – herunder onlineplatforme såsom Google Play – i henhold til EU's P2B-forordning.

Tjenesterelateret kommunikation

For at kunne levere vores tjenester til dig sender vi dig sommetider servicemeddelelser eller andre oplysninger. Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi kommunikerer med dig i Googles privatlivspolitik.

Hvis du vælger at give os feedback i form af f.eks. forslag til, hvordan vi kan forbedre vores tjenester, kan vi handle på din feedback uden nogen forpligtelser over for dig.

Indhold i Google-tjenester

Dit indhold

Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at generere originalt indhold. Google vil ikke gøre krav på ejerskabet af det pågældende indhold.

Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at gøre dit indhold offentligt tilgængeligt. Du kan f.eks. indsende en anmeldelse af et produkt eller en restaurant, som du har skrevet, eller du kan uploade et blogindlæg, du har forfattet.

Hvis du mener, at nogen krænker dine immaterielle rettigheder, kan du sende os en underretning om krænkelsen, hvorefter vi træffer de nødvendige foranstaltninger. Vi kan f.eks. suspendere eller lukke Google-konti, der gentagende gange har krænket ophavsretten som beskrevet i Hjælp til ophavsret.

Google-indhold

Nogle af vores tjenester omfatter indhold, der tilhører Google – f.eks. mange af de visuelle illustrationer, du ser i Google Maps. Du må bruge Googles indhold, som disse vilkår og eventuelle yderligere tjenestespecifikke vilkår tillader det, men vi bevarer alle immaterielle rettigheder, som vi har over vores indhold. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre vores branding, logoer eller juridiske meddelelser. Gå til siden med Googles brand-tilladelser Google Brand Permissions, hvis du vil bruge vores branding eller logoer.

Andet indhold

Nogle af vores tjenester giver dig adgang til indhold, der tilhører andre enkeltpersoner eller organisationer – det kan f.eks.være en butikejers beskrivelse af sin virksomhed eller en avisartikel, der vises i Google Nyheder. Du må kun bruge dette indhold, hvis den pågældende enkeltperson eller organisation giver tilladelse til det, eller hvis lovgivningen tillader det. De synspunkter, der udtrykkes i andre enkeltpersoners eller organisationers indhold, tilhører dem, og afspejler ikke nødvendigvis Googles synspunkter.

Software i Google-tjenester

Nogle af vores tjenester omfatter software, der kan downloades, eller som forudindlæses. Vi giver dig tilladelse til at bruge den software som en del af tjenesterne.

Den licens, vi giver dig, er:
 • verdensomspændende, hvilket betyder, at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at vi kan licensere softwaren til andre
 • royaltyfri, hvilket betyder, at der ikke skal betales et gebyr for denne licens
 • personlig, hvilket betyder, at den ikke gælder for nogen andre
 • uoverdragelig, hvilket betyder, at du ikke må overdrage licensen til andre

Nogle af vores tjenester omfatter software, der tilbydes i henhold til open source-licensvilkår, som vi stiller til rådighed for dig. Nogle gange er der bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter dele af disse vilkår, så du skal sørge for at læse disse licenser.

Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen dele af vores tjenester eller software.

I tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser

Både lovgivningen og disse vilkår giver dig ret til (1) tjenester af en vis kvalitet og (2) måder at løse problemer på, hvis noget går galt. Hvis du er forbruger, har du alle juridiske rettigheder, der gives til forbrugere i henhold til gældende lovgivning, samt yderligere rettigheder, som gives i henhold til disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår.

Juridisk garanti

Hvis du er forbruger med bopæl i EØS, og du har accepteret vores Servicevilkår, giver forbrugerlovgivningen i EØS dig en juridisk garanti, som dækker det digitale indhold samt de tjenester eller de varer, vi leverer til dig. I henhold til denne garanti er vi ansvarlige for al manglende overensstemmelse, som du måtte opdage:

 • inden for to år fra leveringen af varer (f.eks. en telefon) eller engangsleveringen af digitalt indhold eller tjenester (f.eks. køb af en film)
 • på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den "kontinuerlige" levering af digitalt indhold eller tjenester (f.eks. Maps eller Gmail)

Dine nationale love kan give en endnu længere garanti. Dine rettigheder i henhold til disse garantier fastsat ved lov er ikke begrænset af nogen andre kommercielle garantier, som vi giver. Kontakt os, hvis du vil indgive et garantikrav.

Ansvar

For alle brugere

Disse vilkår begrænser ikke ansvaret for:

 • Bedrag eller svigagtig fremsættelse af urigtige oplysninger
 • Død eller personskade forårsaget af uagtsomhed
 • Grov uagtsomhed
 • Forsætlig ureglementeret adfærd

Foruden det ansvar, der er beskrevet ovenfor, er Google kun ansvarlig for sin misligholdelse af disse vilkår eller gældende yderligere tjenestespecifikke vilkår i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kun for erhvervsbrugere og organisationer

Hvis du er erhvervsbruger eller en organisation:

 • Hvis du er erhvervsbruger eller en organisation, skal du holde Google og dennes ledere, funktionærer, medarbejdere og kontrahenter skadesløse i forbindelse med tredjepartsretsprocesser (herunder søgsmål fra offentlige myndigheder) som følge af eller i forbindelse med din ulovlige brug af tjenesterne eller misligholdelse af disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår. Denne skadesløsholdelse omfatter ethvert ansvar eller udgifter som følge af krav, tab, skader, domfældelser, bøder, sagsomkostninger og advokatsalærer, medmindre et ansvar eller en udgift skyldes misligholdelse, uagtsomhed eller forsætlig ureglementeret adfærd fra Googles side.
 • Hvis du er juridisk fritaget fra visse ansvar, herunder skadesløsholdelse, gælder disse ansvar ikke for dig i henhold til disse vilkår. FN har f.eks. bestemte former for immunitet i forbindelse med juridiske forpligtelser, og disse vilkår tilsidesætter ikke disse former for immunitet.
 • Google fraskriver sig følgende ansvar:
  • tab af fortjeneste, omsætning, forretningsmuligheder, goodwill eller forventede besparelser
  • indirekte skade eller følgeskade
  • pønalerstatning
 • Medmindre andet er angivet i afsnittet For alle brugere ovenfor, er Googles fulde ansvar som følge af eller i forbindelse med disse vilkår begrænset til det største beløb af (1) 500 EUR eller (2) 125 % af de gebyrer, du har betalt for at bruge de relevante tjenester i 12 måneder forud for misligholdelsen.

Foranstaltninger i tilfælde af problemer

Inden vi træffer foranstaltninger som beskrevet nedenfor, giver vi dig forudgående varsel, hvor dette med rimelighed er muligt, beskriver årsagen til vores handling og giver dig mulighed for at forklare og løse problemet, medmindre vi med rimelighed antager, at dette vil:

 • forårsage skader eller medføre erstatningsansvar for en bruger, en tredjepart eller Google
 • være i strid med loven eller et påbud fra en retshåndhævende myndighed
 • kompromittere en undersøgelse
 • kompromittere driften, integriteten eller sikkerheden af vores tjenester

Fjernelse af dit indhold

Hvis vi med rimelighed mener, at noget af dit indhold (1) misligholder disse vilkår, yderligere tjenestespecifikke vilkår eller politikker, (2) overtræder gældende lovgivning eller (3) kan være til skade for vores brugere, tredjeparter eller Google, forbeholder vi os retten til at fjerne noget af eller alt indholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eksempler herpå er børnepornografi, indhold, der fremmer menneskehandel eller chikane, terrorismerelateret indhold samt indhold, der krænker en anden persons immaterielle rettigheder.

Suspendering eller ophævning af din adgang til Google-tjenester

Uden at begrænse vores øvrige rettigheder kan Google suspendere eller fjerne din adgang til tjenesterne eller slette din Google-konto, hvis følgende sker:

 • du gentagne gange eller i væsentligt omfang misligholder disse vilkår, yderligere tjenestespecifikke vilkår eller politikker
 • vi er forpligtet til at gøre det for at overholde juridiske krav eller en retskendelse
 • vi med rimelighed mener, at din handlemåde forårsager skade eller medfører erstatningsansvar for en bruger, tredjepart eller Google, f.eks. i form af hacking, phishing, chikane, spamming, vildledning af andre eller kopiering af indhold, der ikke tilhører dig

Du kan få flere oplysninger om, hvorfor vi deaktiverer konti, og hvad der sker, når vi gør det, på denne side i Hjælp. Du kan klage, hvis du mener, at din Google-konto er blevet suspenderet eller bragt til ophør ved en fejl.

Du kan naturligvis til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester. Hvis du er forbruger med bopæl i EØS, kan du også trække dit samtykke til disse vilkår tilbage inden for 14 dage fra din accept af dem. I tilfælde af at du stopper med at bruge en tjeneste, vil vi sætte pris på, at du deler årsagen med os, så vi kan fortsætte med at forbedre vores tjenester.

Håndtering af anmodninger om dine data

Hensynet til beskyttelsen af dine data og deres sikkerhed danner grundlaget for, hvordan vi håndterer anmodninger om videregivelse af data. Når vi modtager anmodninger om videregivelse af data, gennemgår vores team dem for at sikre, at de opfylder juridiske krav og Googles politikker for videregivelse af data. Google Ireland Limited har adgang til og videregiver data, herunder kommunikation, i overensstemmelse med irsk lovgivning og EU-lovgivning, der finder anvendelse i Irland. Du kan få flere oplysninger om de anmodninger om videregivelse af data, Google modtager fra hele verden, og om, hvordan vi håndterer sådanne anmodninger, i vores gennemsigtighedsrapport og privatlivspolitik.

Bilæggelse af tvister, lovvalg og domstole

Du kan få oplysninger om, hvordan du kan kontakte Google, på kontaktsiden.

Hvis du er bosiddende i eller er en organisation med base i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, er disse vilkår og dit forhold til Google i henhold til disse vilkår og yderligere tjenestespecifikke vilkår underlagt lovgivningen i dit bopælsland eller det land, din organisation har base i, og du kan indgive juridiske tvister til de lokale domstole. Hvis du er forbruger med bopæl i EØS, bedes du kontakte os direkte for at løse problemer. Europa-Kommissionen stiller også en platform til onlinetvistbilæggelse til rådighed, men lovgivningen kræver ikke, at Google bruger denne eller andre alternative platforme til bilæggelse af tvister.

Om disse vilkår

I henhold til lovgivningen har du visse rettigheder, som ikke kan begrænses af en kontrakt som f.eks. disse servicevilkår. Disse vilkår har på ingen måde til hensigt at begrænse disse rettigheder.

Disse vilkår beskriver forholdet mellem dig og Google. De giver ikke andre enkeltpersoner eller organisationer nogen juridiske rettigheder – heller ikke hvis andre drager nytte af forholdet i henhold til disse vilkår.

Disse vilkår skal være let forståelige, og vi har derfor brugt eksempler fra vores tjenester. Det er muligvis ikke alle nævnte tjenester, der er tilgængelige i dit land.

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke er gyldigt eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

Hvis du ikke følger disse vilkår eller de yderligere tjenestespecifikke vilkår, og vi ikke tager de nødvendige foranstaltninger med det samme, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder, herunder til at tage de nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt.

Vi kan opdatere disse vilkår og yderligere tjenestespecifikke vilkår (1) for at afspejle ændringer af vores tjenester eller ændringer af, hvordan vi driver forretning, f.eks. når vi tilføjer nye tjenester, funktioner, teknologier, priser eller fordele (eller fjerner gamle), (2) af juridiske, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager eller (3) for at forebygge misbrug eller skade.

Hvis vi ændrer disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår i væsentligt omfang, vil vi give dig et rimeligt forudgående varsel og muligheden for at gennemgå ændringerne, medmindre (1) vi lancerer en ny tjeneste eller funktion, eller (2) ændringerne sker i forbindelse med hastesituationer, hvor det f.eks. er nødvendigt at forhindre igangværende misbrug eller reagere på juridiske krav. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du fjerne dit indhold og stoppe med at bruge tjenesterne. Du kan også til enhver tid afslutte dit forhold til os ved at lukke din Google-konto.

EØS' standardvejledning om fortrydelsesret

Hvis du er forbruger med bopæl i EØS, giver forbrugerlovgivningen i EØS-lande dig ret til at ophæve denne kontrakt, som dette er beskrevet i EU's standardvejledning om ophævelsesret, du kan se nedenfor.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). De kan kontakte os via e-mail på account-withdrawal@google.com, på telefon +353 1 533 9837 (se telefonnumre for de enkelte lande nedenfor) eller ved at skrive til os på adressen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. De har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse via vores hjemmeside (g.co/EEAWithdrawalForm). Hvis De anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

— Til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, account-withdrawal@google.com:

— Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser, _____________

— Bestilt den, _____________

— Forbrugerens navn, _____________

— Forbrugerens adresse, _____________

— Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir), _____________

— Dato _____________

Kontakt Google for at trække dit samtykke til disse vilkår tilbage

LandTelefonnummer
Østrig0800 001180
Åland0800 526683
Belgien0800 58 142
Bulgarien0800 14 744
Kanariske øer+34 912 15 86 27
Ceuta og Melilla+34 912 15 86 27
Kroatien0800 787 086
Cypern80 092492
Tjekkiet800 720 070
Danmark80 40 01 11
Estland8002 643
Finland0800 520030
Frankrig0 805 98 03 38
Fransk Guyana0805 98 03 38
Fransk Polynesien+33 1 85 14 96 65
De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis+33 1 85 14 96 65
Tyskland0800 6270502
Grækenland21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Ungarn06 80 200 148
Island800 4177
Irland1800 832 663
Italien800 598 905
Letland80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Litauen0 800 00 163
Luxembourg800 40 005
Malta8006 2257
Martinique0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Nederlandene0800 3600010
Ny Kaledonien+33 1 85 14 96 65
Norge800 62 068
Polen800 410 575
Portugal808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Rumænien0800 672 350
Slovakiet0800 500 932
Slovenien080 688882
Spanien900 906 451
Saint Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint Martin+33 1 85 14 96 65
Saint Pierre og Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard og Jan Mayen800 62 425
Sverige020-012 52 41
Vatikanstaten800 599 102
Wallis og Futuna+33 1 85 14 96 65

Definitioner

ansvar

Tab, der skyldes enhver form for juridisk krav, uanset om kravet er baseret på en kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller andre årsager, og uanset om disse tab med rimelighed kunne være forventet eller forudset.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring, der begrænser en persons juridiske ansvar.

dit indhold

Ting, som du opretter, uploader, indsender, gemmer, sender, modtager eller deler ved hjælp af vores tjenester, f.eks.:

 • Docs-, Sheets- og Slides-indhold, du opretter
 • blogindlæg, du uploader via Blogger
 • anmeldelser, du indsender via Maps
 • videoer, du har gemt i Drev
 • mail, du sender og modtager via Gmail
 • billeder, du deler med venner via Fotos
 • rejseplaner, du deler med Google

erhvervsbruger

En enkeltperson eller en part, der ikke er en forbruger (se forbruger).

EU's P2B-forordning

Forordningen (EU) 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.

forbruger

En enkeltperson, der bruger Google-tjenester til private, ikke kommercielle formål uden for deres erhverv, virksomhed, fag eller profession. Dette omfatter “forbrugere” som defineret i artikel 2.1 i EU's direktiv om forbrugerrettigheder. (Se erhvervsbruger)

garanti

En forsikring om, at et produkt eller en tjeneste lever op til en vis standard.

holde skadesløs eller skadesløsholdelse

En enkeltperson eller organisations kontraktlige forpligtelse til at kompensere de tab, en anden enkeltperson eller organisation har lidt som følge af juridiske processer, f.eks. retssager.

immaterielle rettigheder

Rettigheder over værker, der stammer fra en persons tankevirksomhed som f.eks. opfindelser (patentrettigheder), litterære værker og kunstværker (ophavsret), design (designrettigheder) samt symboler, navne og billeder anvendt inden for handel (varemærker). Immaterielle rettigheder kan tilhøre dig, en anden enkeltperson eller en organisation.

En juridisk garanti er et krav i henhold til lovgivningen om, at en sælger eller forhandler er ansvarlig, hvis sælgerens eller forhandlerens digitale indhold, tjenester eller varer er defekte (dvs. i tilfælde af manglende overensstemmelse).

kommerciel garanti

En kommerciel garanti er en frivillig aftale, der fungerer som tillæg til den lovbestemte garanti for overensstemmelse. Den virksomhed, der tilbyder den kommercielle garanti, accepterer at (a) levere visse tjenester eller (b) udføre reparation, udskifte med en erstatningsenhed eller refundere forbrugeren i tilfælde af defekte varer.

landeversion

Hvis du har en Google-konto, knytter vi din konto til et land (eller område), så vi kan fastslå:

 • Hvilken af Googles samarbejdspartnere der udbyder disse tjenester og behandler dine oplysninger, når du bruger tjenesterne
 • Hvilken version af vilkårene der er gældende for vores forretningsforhold

Hvis du er logget ud, fastslås din landeversion ud fra det sted, hvor du bruger Google-tjenester. Hvis du har en konto, kan du logge ind og se disse vilkår for at finde ud af, hvilket land kontoen er tilknyttet.

manglende overensstemmelse

Et juridisk begreb, der definerer forskellen mellem den måde, noget burde fungere på, og hvordan det reelt fungerer. Hvordan noget burde fungere er i henhold til loven baseret på, hvordan sælgeren eller forhandleren beskriver det, om kvaliteten og ydeevnen er tilfredsstillende, samt dets egnethed til typiske formål for sådanne varer.

En juridisk rettighed, der giver skaberen af et originalt værk (f.eks. et blogindlæg, et billede eller en video) mulighed for at bestemme, om og hvordan det originale værk kan bruges af andre, underlagt visse begrænsninger og undtagelser.

organisation

En juridisk enhed (f.eks. en virksomhed, nonprofitorganisation eller skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttet virksomhed

En enhed, der tilhører Google-koncernen, hvilket betyder Google LLC og dets datterselskaber, herunder følgende virksomheder, der leverer forbrugertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

De Google-tjenester, der er underlagt disse vilkår, omfatter de produkter og tjenester, der er angivet på https://policies.google.com/terms/service-specific, herunder:

 • apps og websites (f.eks. Søgning og Maps)
 • platforme (såsom Google Shopping)
 • integrerede tjenester (såsom Maps, der er indlejret i andre virksomheders apps eller websites)
 • enheder og andre varer (såsom Google Nest)

Mange af disse tjenester omfatter også indhold, som du kan streame eller interagere med.

varemærke

Symboler, navne og billeder anvendt inden for handel, der kan adskille de varer eller tjenester, der tilhører en enkeltperson eller organisation, fra de varer eller tjenester, der tilhører andre.

Google-apps
Hovedmenu