Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google

Ισχύει από 5 Ιανουαρίου 2022 | Αρχειοθετημένες εκδόσεις | Λήψη αρχείου PDF

Έκδοση χώρας: Ηνωμένες Πολιτείες

Στις 22 Μαΐου 2024, θα ενημερώσουμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας, για να καταστεί πιο εύκολα κατανοητό τι μπορείτε να περιμένετε από την Google —και τι περιμένουμε εμείς από εσάς— καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Έως τότε, οι παρακάτω Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Δείτε μια προεπισκόπηση των νέων Όρων.

Τι καλύπτεται σε αυτούς τους όρους

Κατανοούμε ότι το διάβασμα τέτοιων Όρων Παροχής Υπηρεσιών συχνά παραβλέπεται, όμως είναι σημαντικό να καθορίσουμε τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Google, όπως και ποιες είναι οι δικές μας προσδοκίες από εσάς.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Google, τους νόμους που ισχύουν για την εταιρεία μας και ορισμένες αρχές στις οποίες πιστεύουμε. Συνεπώς, οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών συμβάλλουν στον προσδιορισμό της σχέσης της Google μαζί σας καθώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, οι παρόντες όροι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές επικεφαλίδες:

Η κατανόηση αυτών των όρων είναι σημαντική, επειδή τους αποδέχεστε με τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Εκτός από τους παρόντες όρους, δημοσιεύουμε επίσης μια Πολιτική απορρήτου. Σας συνιστούμε να τη διαβάσετε για να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.

Όροι

Πάροχος υπηρεσιών

Η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες Google και με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση, είναι η:

Google LLC
η οποία έχει οργανωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ και λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Απαιτήσεις ηλικίας

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία για να διαχειρίζεστε τον δικό σας Λογαριασμό Google, θα πρέπει να πάρετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για τη χρήση ενός Λογαριασμού Google. Ζητήστε από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας να διαβάσει αυτούς τους όρους μαζί σας.

Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας και επιτρέπετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τότε οι παρόντες όροι ισχύουν για εσάς και είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του παιδιού σας στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ορισμένες υπηρεσίες της Google έχουν επιπλέον απαιτήσεις ηλικίας, όπως περιγράφονται στους πρόσθετους όρους και πολιτικές συγκεκριμένων υπηρεσιών που διαθέτουν.

Η σχέση σας με την Google

Οι παρόντες όροι προσδιορίζουν τη σχέση σας με την Google. Σε γενικές γραμμές, σας δίνουμε την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εάν συμφωνήσετε να τηρείτε αυτούς τους όρους, οι οποίοι αντανακλούν τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον τρόπο δημιουργίας εσόδων της Google . Όταν αναφερόμαστε στους όρους "Google", "εμείς", "εμάς" και "μας", αναφερόμαστε στην Google LLC και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

Παροχή ευρέος φάσματος χρήσιμων υπηρεσιών

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που υπόκεινται στους παρόντες όρους και περιλαμβάνουν:
 • εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως Αναζήτηση και Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως οι Αγορές Google)
 • ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως οι Χάρτες, οι οποίοι ενσωματώνονται σε εφαρμογές ή ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • συσκευές (όπως το Google Nest)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν το συμβάν Ημερολογίου σας περιλαμβάνει μια διεύθυνση, μπορείτε να κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη διεύθυνση και οι Χάρτες θα σας δείξουν πώς να φτάσετε εκεί.

Ανάπτυξη, βελτίωση και ενημέρωση των υπηρεσιών Google

Αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες και λειτουργίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση, για να σας παρέχουμε ταυτόχρονες μεταφράσεις, καθώς και για να εντοπίζουμε και να αποκλείουμε καλύτερα το ανεπιθύμητο περιεχόμενο και τα κακόβουλα προγράμματα. Ως μέρος αυτής της διαρκούς βελτίωσης, ορισμένες φορές προσθέτουμε ή καταργούμε λειτουργίες και δυνατότητες, αυξάνουμε ή μειώνουμε όρια στις υπηρεσίες και προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή διακόπτουμε παλιές. Όταν μια υπηρεσία απαιτεί ή περιλαμβάνει λογισμικό με δυνατότητα λήψης, αυτό το λογισμικό μπορεί ορισμένες φορές να πραγματοποιεί αυτόματα ενημερώσεις στη συσκευή σας όταν διατίθεται μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης.

Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν αρνητικά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή εάν σταματήσουμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων, με εξαίρεση επείγουσες καταστάσεις, όπως για την αποτροπή κατάχρησης, για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργικότητας. Επίσης, θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξαγάγετε το περιεχόμενό σας από τον Λογαριασμό σας Google, χρησιμοποιώντας την Αρχειοθέτηση Google, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες πολιτικές.

Τι περιμένουμε από εσάς

Τήρηση των παρόντων όρων και των πρόσθετων όρων για συγκεκριμένες υπηρεσίες

Η άδεια που σας χορηγούμε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας συνεχίζεται εφόσον συμμορφώνεστε με:

Συμφωνείτε επίσης ότι η Πολιτική απορρήτου ισχύει και για την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς. Επιπλέον, σας παρέχουμε πηγές όπως το Κέντρο βοήθειας πνευματικών δικαιωμάτων, το Κέντρο ασφαλείας, καθώς και περιγραφές της τεχνολογίας μας από τον ιστότοπο πολιτικών μας, για να βρίσκετε απαντήσεις σε συνήθης ερωτήσεις και να κατανοήσετε τι μπορείτε να περιμένετε κατά την χρήση των υπηρεσιών μας.

Αν και σας παραχωρούμε άδεια να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουμε στις υπηρεσίες.

Σεβασμός των άλλων

Θέλουμε να διατηρούμε ένα περιβάλλον με σεβασμό για όλους τους χρήστες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς:
 • Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εξαγωγών, των κυρώσεων, καθώς και της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων
 • Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Να μην παρενοχλείτε ή βλάπτετε τους άλλους ή τον εαυτό σας (ή να απειλείτε ή να ενθαρρύνετε την κακοποίηση ή την πρόκληση βλάβης σε άλλους) για παράδειγμα, μέσω της παραπλάνησης, της εξαπάτησης, της παράνομης κλοπής στοιχείων ταυτότητας, της δυσφήμισης, της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, της παρενόχλησης ή της καταδίωξης
 • Να μην κάνετε κατάχρηση, να μην προκαλείτε βλάβες, να μην παρεμβαίνετε ή να μην διαταράσσετε τη λειτουργία των υπηρεσιών (για παράδειγμα, αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές ή χρησιμοποιώντας τις με μη νόμιμους ή παραπλανητικούς τρόπους, εισάγοντας κακόβουλα προγράμματα, χρησιμοποιώντας ανεπιθύμητο περιεχόμενο, πραγματοποιώντας παραβίαση ή παρακάμπτοντας τα συστήματα ή τα προστατευτικά μέτρα μας). Όταν καταλογοποιούμε τον ιστό για να σας παρέχουμε αποτελέσματα αναζήτησης, σεβόμαστε τους τυπικούς περιορισμούς χρήσης που καθορίζουν οι κάτοχοι των ιστοτόπων στον κώδικα των ιστοτόπων τους, επομένως απαιτούμε το ίδιο όταν οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται από άλλους.

Οι πρόσθετοι όροι και πολιτικές συγκεκριμένων υπηρεσιών παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά την οποία πρέπει να ακολουθεί ο καθένας που χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Εάν διαπιστώσετε ότι άλλοι χρήστες δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, πολλές από τις υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να αναφέρετε κατάχρηση. Σε περίπτωση που αναλάβουμε δράση σε σχέση με μια αναφορά κατάχρησης, προβλέπεται επίσης η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων.

Άδεια για χρήση του περιεχομένου σας

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να ανεβάζετε, να υποβάλλετε, να αποθηκεύετε, να στέλνετε, να λαμβάνετε ή να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε περιεχόμενο στις υπηρεσίες μας και είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να παρέχετε. Εάν επιλέξετε να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να το κάνετε και ότι το περιεχόμενο είναι νόμιμο.

Άδεια

Το περιεχόμενό σας παραμένει δικό σας, κάτι που σημαίνει ότι διατηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτετε στο περιεχόμενό σας. Για παράδειγμα, έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημιουργικό περιεχόμενο που παράγετε, όπως τις αξιολογήσεις που συντάσσετε. Ή μπορείτε να έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε το δημιουργικό περιεχόμενο κάποιου άλλου χρήστη, εφόσον σας έχει δώσει την άδειά του.

Θα χρειαστούμε την άδειά σας σε περίπτωση που τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας περιορίζουν την από μέρους μας χρήση του περιεχομένου σας. Παρέχετε αυτό το δικαίωμα στην Google μέσω αυτής της άδειας.

Τι καλύπτεται

Αυτή η άδεια καλύπτει το περιεχόμενό σας εάν το εν λόγω περιεχόμενο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι δεν καλύπτεται

 • Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει τα δικαιώματα απορρήτου σας. Αφορά μόνο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας.
 • Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τους παρακάτω τύπους περιεχομένου:
  • δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες που παρέχετε, όπως διορθώσεις στη διεύθυνση μιας τοπικής επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούν άδεια, επειδή θεωρείται ευρέως γνωστό ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να τις χρησιμοποιήσει.
  • σχόλια που υποβάλετε, όπως προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα σχόλια καλύπτονται στην ενότητα Επικοινωνίες σχετικά με την υπηρεσία παρακάτω.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η άδεια είναι:
 • παγκόσμια, που σημαίνει ότι ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο
 • μη αποκλειστική, που σημαίνει ότι μπορείτε να χορηγήσετε άδεια χρήσης του περιεχομένου σας σε άλλους
 • χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλετε χρηματική προμήθεια για τη χρήση αυτής της άδειας

Δικαιώματα

Η παρούσα άδεια επιτρέπει στην Google να:

 • φιλοξενεί, να αναπαράγει, να διανέμει, να μεταδίδει και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό σας, προκειμένου, για παράδειγμα, να αποθηκεύσει το περιεχόμενό σας στα συστήματά της και να το κάνει προσβάσιμο από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε
 • δημοσιεύει, να εκτελεί ή να προβάλλει δημοσίως το περιεχόμενό σας, εάν το έχετε κάνει ορατό
 • τροποποιεί το περιεχόμενό σας και να δημιουργεί παράγωγα έργα από αυτό, όπως να αλλάζει τη μορφοποίησή του ή να το μεταφράζει
 • παρέχει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης αυτών των δικαιωμάτων σε:
  • άλλους χρήστες προκειμένου οι υπηρεσίες να λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, όπως για τη δυνατότητα κοινοποίησης των φωτογραφιών σε άτομα που επιλέγετε
  • συνεργάτες που έχουν υπογράψει συμφωνητικά μαζί μας που συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους, μόνο για τους περιορισμένους σκοπούς που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα Σκοπός.

Σκοπός

Η παρούσα άδεια παρέχεται αποκλειστικά με σκοπό:

 • την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει τη λειτουργία των υπηρεσιών με τον αναμενόμενο τρόπο και τη δημιουργία νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και αλγορίθμων για την ανάλυση του περιεχομένου σας για:
  • ανεπιθύμητο περιεχόμενο, κακόβουλα προγράμματα και παράνομο περιεχόμενο
  • την αναγνώριση μοτίβων στα δεδομένα, όπως για να προσδιορίσουμε πότε να προτείνουμε ένα νέο λεύκωμα στις Φωτογραφίες Google, προκειμένου οι σχετικές φωτογραφίες να διατηρούνται μαζί
  • την προσαρμογή των υπηρεσιών μας για εσάς, όπως με την παροχή προτάσεων και εξατομικευμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης, περιεχομένου και διαφημίσεων (μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων).
  Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση του περιεχομένου.
 • τη χρήση του περιεχομένου που έχετε κοινοποιήσει δημοσίως για την προώθηση των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, για την προώθηση μιας εφαρμογής Google, μπορούμε να παραθέσουμε μια αξιολόγηση που έχετε υποβάλει. Επίσης, για την προώθηση του Google Play, μπορεί να εμφανίσουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης της εφαρμογής που προσφέρετε στο Play Store.
 • την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την Google, που συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους.

Διάρκεια

Αυτή η άδεια διαρκεί για όσο το περιεχόμενό σας προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εάν αφαιρέσετε από τις υπηρεσίες μας οποιοδήποτε περιεχόμενο που καλύπτεται από αυτήν τη άδεια, τότε τα συστήματά μας θα σταματήσουν να εμφανίζουν δημοσίως το συγκεκριμένο περιεχόμενο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

 • Εάν μοιραστήκατε ήδη το περιεχόμενό σας με άλλους πριν το αφαιρέσετε. Για παράδειγμα, αν μοιραστήκατε μια φωτογραφία με έναν φίλο σας, ο οποίος έπειτα την αντέγραψε ή την κοινοποίησε, τότε αυτή η φωτογραφία μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στον Λογαριασμό Google του φίλου σας, ακόμη και μετά την αφαίρεσή της από τον δικό σας Λογαριασμό Google.
 • Εάν διαθέσετε το περιεχόμενό σας μέσω υπηρεσιών άλλων εταιρειών, είναι πιθανό οι μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Αναζήτησης Google, να συνεχίσουν να εντοπίζουν και να εμφανίζουν το περιεχόμενό σας ως μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησής τους.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Ο Λογαριασμός σας Google

Εάν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ορισμένες υπηρεσίες προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός Λογαριασμού Google προκειμένου να λειτουργούν, για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Gmail, χρειάζεστε έναν Λογαριασμό Google, έτσι ώστε να έχετε ένα μέρος για την αποστολή και τη λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες που εκτελείτε με τον Λογαριασμό σας Google, μεταξύ άλλων για τη λήψη των εύλογων βημάτων για να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας Google ασφαλή. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τακτικά τον Έλεγχο ασφαλείας.

Χρήση των υπηρεσιών Google εκ μέρους ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης

Πολλοί οργανισμοί, όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ και σχολεία, αξιοποιούν τις υπηρεσίες μας. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας εκ μέρους ενός οργανισμού:
 • ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού πρέπει να συμφωνήσει με τους παρόντες όρους
 • ο διαχειριστής του οργανισμού σας μπορεί να σας εκχωρήσει έναν Λογαριασμό Google. Ο συγκεκριμένος διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να ακολουθήσετε επιπλέον κανόνες και ίσως έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google ή να τον απενεργοποιήσει.

Επικοινωνίες σχετικά με την υπηρεσία

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, μερικές φορές σας στέλνουμε ανακοινώσεις υπηρεσίας και άλλες πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google.

Εάν υποβάλετε σχόλια, όπως προτάσεις για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να τις αξιοποιήσουμε χωρίς υποχρέωση απέναντί σας.

Περιεχόμενο σε υπηρεσίες Google

Το περιεχόμενό σας

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας, για παράδειγμα, να δημοσιεύσετε μια αξιολόγηση ενός προϊόντος ή ενός εστιατορίου που συντάξατε, ή να ανεβάσετε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημιουργήσατε.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να μας στείλετε μια ειδοποίηση για την παραβίαση και εμείς θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. Για παράδειγμα, αναστέλλουμε ή κλείνουμε τους Λογαριασμούς Google των κατ’ επανάληψη παραβατών πνευματικών δικαιωμάτων, όπως περιγράφεται στο Κέντρο βοήθειας πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο Google

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν περιεχόμενο που ανήκει στην Google, για παράδειγμα, πολλές από τις εικόνες που βλέπετε στους Χάρτες Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Google όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους και τυχόν πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτουμε στο περιεχόμενό μας. Μην αφαιρείτε, αποκρύπτετε ή τροποποιείτε κανένα από τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή τις νομικές ανακοινώσεις μας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εμπορικό σήμα ή τα λογότυπά μας, συμβουλευτείτε τη σελίδα Άδειες χρήσης επωνυμίας Google.

Άλλο περιεχόμενο

Τέλος, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που ανήκει σε άλλα άτομα ή οργανισμούς, για παράδειγμα, στην περιγραφή ενός ιδιοκτήτη καταστήματος για την επιχείρησή του ή σε ένα άρθρο εφημερίδας που εμφανίζεται στις Ειδήσεις Google. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση αυτού του περιεχομένου χωρίς την άδεια αυτού του ατόμου ή οργανισμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Οι απόψεις που εκφράζονται στο περιεχόμενο άλλων ατόμων ή οργανισμών ανήκουν σε αυτούς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Google.

Λογισμικό στις υπηρεσίες Google

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λογισμικό λήψης. Σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό ως μέρος των υπηρεσιών.

Η άδεια που σας εκχωρούμε είναι
 • παγκόσμια, που σημαίνει ότι ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο
 • μη αποκλειστική, που σημαίνει ότι μπορoύμε να χορηγήσουμε άδεια χρήσης του περιεχομένου σε άλλους
 • χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλετε χρηματική προμήθεια για τη χρήση αυτής της άδειας
 • προσωπική, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να την επεκτείνετε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη
 • χωρίς δυνατότητα εκχώρησης, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε την άδεια σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λογισμικό που προσφέρεται σύμφωνα με όρους άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα που θέτουμε στη διάθεσή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν διατάξεις στην άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα που παρακάμπτουν ρητά τμήματα των παρόντων όρων, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις εν λόγω άδειες.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση ή η μίσθωση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών ή του λογισμικού μας.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή διενέξεων

Δήλωση αποποίησης εγγύησης

Χτίσαμε τη φήμη μας παρέχοντας χρήσιμες και αξιόπιστες υπηρεσίες, όπως τους Χάρτες και την Αναζήτηση Google, και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Ωστόσο, για νομικούς λόγους, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς εγγυήσεις, εκτός εάν δηλώνεται ρητώς στους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών. Απαιτείται από τη νομοθεσία να παρέχουμε σχετικές εξηγήσεις, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη νομική γλώσσα και κεφαλαία γράμματα που διασφαλίζουν ότι θα τις δείτε. Οι εξηγήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

Υποχρεώσεις

Για όλους τους χρήστες

Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παρόντες όροι προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία ως προς το τι εσείς ή η Google μπορείτε να αξιώσετε ο ένας από τον άλλον σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία μάς επιτρέπει να περιορίσουμε ορισμένες ευθύνες (αλλά όχι άλλες) σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Οι παρόντες όροι περιορίζουν μόνο τις ευθύνες μας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν την ευθύνη για βαρεία αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία:
 • Η Google είναι υπόχρεη μόνο για τις από μέρους της παραβάσεις των παρόντων όρων ή των ισχυόντων πρόσθετων όρων συγκεκριμένων υπηρεσιών
 • Η Google δεν είναι υπόχρεη για:
  • απώλεια κερδών, εσόδων, επιχειρηματικών ευκαιριών, υπεραξίας ή προσδοκώμενων αποταμιεύσεων
  • έμμεσες ή αποθετικές ζημίες
  • ποινικές ζημίες
 • Η συνολική ευθύνη της Google που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους, περιορίζεται είτε (1) σε $200 είτε (2) στις προμήθειες που καταβάλατε για τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών κατά τους 12 μήνες πριν από την αμφισβήτηση (όποιο είναι μεγαλύτερο)

Μόνο για επιχειρηματικούς χρήστες και οργανισμούς

Εάν είστε επιχειρηματικός χρήστης ή οργανισμός:

 • Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποζημιώσετε την Google και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της για τυχόν νομικές διαδικασίες τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων ενεργειών από κρατικές αρχές) που είτε προκύπτουν είτε σχετίζονται με παράνομη από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών ή με παραβίαση των παρόντων όρων ή των πρόσθετων όρων συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτή η αποζημίωση καλύπτει τυχόν ευθύνες ή έξοδα που προκύπτουν από αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δικαστικές αποφάσεις, πρόστιμα, δαπάνες αντιδικίας και νομικά έξοδα.
 • Εάν απαλλάσσεστε νομικά από ορισμένες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, τότε οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Έθνη απολαμβάνουν ορισμένες ασυλίες σε σχέση με τις νομικές υποχρεώσεις και οι παρόντες όροι δεν υπερισχύουν των εν λόγω ασυλιών.

Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων

Προτού προβούμε σε κάποια ενέργεια, όπως περιγράφεται παρακάτω, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων, στο μέτρο του δυνατού, περιγράφοντας τον λόγο για αυτήν την ενέργειά μας και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιλύσετε το πρόβλημα, εκτός εάν με αυτόν τον τρόπο θα:

 • προκληθεί βλάβη ή υποχρέωση σε έναν χρήστη, τρίτο μέρος ή την Google
 • σημειωθεί παραβίαση της νομοθεσίας ή της εντολής της αρχής επιβολής του νόμου
 • θέσει σε κίνδυνο μια έρευνα
 • σημειωθεί παραβίαση της λειτουργίας, της ακεραιότητας ή της ασφάλειας των υπηρεσιών μας

Αφαίρεση του περιεχομένου σας

Εάν οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας (1) παραβαίνει τους παρόντες όρους, τους πρόσθετους όρους ή πολιτικές συγκεκριμένων υπηρεσιών, (2) παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή (3) μπορεί να βλάψει τους χρήστες μας, τρίτα μέρη ή την Google, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα μέρος ή το σύνολο αυτού του περιεχομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η παιδική πορνογραφία, περιεχόμενο που διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων ή την παρενόχληση, περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία, καθώς και περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου.

Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες Google

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες ή να διαγράψει τον Λογαριασμό σας Google, αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

 • παραβιάζετε σημαντικά ή επανειλημμένα τους παρόντες όρους, τους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων προϊόντων ή τις πολιτικές
 • είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια της συμμόρφωσης με μια νομική απαίτηση ή μια δικαστική απόφαση
 • η συμπεριφορά σας προκαλεί βλάβη ή επιβαρύνει έναν χρήστη, κάποιο τρίτο μέρος ή την Google, μέσω, για παράδειγμα, της παραβίασης, του ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), της παρενόχλησης, της χρήσης ανεπιθύμητου περιεχομένου, της παραπλάνησης άλλων ή αντιγραμμένου περιεχομένου που δεν σας ανήκει

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απενεργοποιούμε τους λογαριασμούς και το τι συμβαίνει όταν απενεργοποιούνται, δείτε αυτήν τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας. Εάν πιστεύετε ότι ο Λογαριασμός σας Google έχει τεθεί σε αναστολή ή τερματιστεί κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Φυσικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι λόγοι σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστήρια

Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την Google, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας.

Η νομοθεσία της Καλιφόρνιας θα διέπει τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους, τους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σχετίζονται με τυχόν υπηρεσίες, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διενέξεων νόμων της Καλιφόρνιας. Οι εν λόγω διαφορές θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Εσείς και η Google συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Σχετικά με τους παρόντες όρους

Βάσει της νομοθεσίας, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα που δεν δύνανται να περιοριστούν από μια σύμβαση όπως οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Οι παρόντες όροι δεν σκοπεύουν κατ' ουδένα τρόπο να περιορίσουν αυτά τα δικαιώματα.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη σχέση ανάμεσα σε σας και την Google. Δεν δημιουργούν τυχόν νόμιμα δικαιώματα για άλλα άτομα ή οργανισμούς, ακόμη και αν αυτοί επωφελούνται από αυτή τη σχέση σας με την Google, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Θέλουμε να κάνουμε αυτούς τους όρους εύκολα κατανοητούς, γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει παραδείγματα από τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας όλες οι υπηρεσίες στις οποίες γίνεται αναφορά.

Εάν οι παρόντες όροι έρχονται σε σύγκρουση με τους πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, αυτή η υπηρεσία θα διέπεται από τους πρόσθετους όρους.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν ισχύει ή δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Εάν δεν τηρείτε τους παρόντες όρους ή τους πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες και δεν λάβουμε άμεσα κάποια μέτρα, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή μας από τυχόν δικαιώματα που έχουμε, όπως τη λήψη μέτρων στο μέλλον.

Μπορεί να ενημερώσουμε τους παρόντες όρους καθώς και πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, (1) για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή τον τρόπο που λειτουργούμε ως επιχείρηση, για παράδειγμα, όταν προσθέτουμε νέες υπηρεσίες, λειτουργίες, τεχνολογίες, τιμολόγηση ή πλεονεκτήματα (ή καταργούμε παλαιότερα), (2) για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας ή (3) για την αποτροπή κατάχρησης ή την αποφυγή πρόκλησης βλάβης.

Εάν αλλάξουμε σημαντικά τους παρόντες όρους ή τους πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να ελέγξετε αυτές τις αλλαγές, εκτός από τις περιπτώσεις (1) κυκλοφορίας μιας νέας υπηρεσίας ή λειτουργίας ή (2) σε επείγουσες καταστάσεις, όπως για την αποτροπή συνεχιζόμενης κατάχρησης ή για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, πρέπει να αφαιρέσετε το περιεχόμενό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες . Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας, κλείνοντας τον Λογαριασμό σας Google.

Ορισμοί

απαλλακτική ρήτρα

Μια δήλωση που περιορίζει τις νομικές ευθύνες κάποιου.

αποζημιώνω ή αποζημίωση

Η συμβατική υποχρέωση ενός φυσικού προσώπου ή ενός οργανισμού για αποζημίωση των απωλειών που επέφεραν σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό τυχόν νομικές διαδικασίες, όπως οι αγωγές.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα ΠΙ)

Τα δικαιώματα σχετικά με τις πνευματικές δημιουργίες ενός ατόμου, όπως οι εφευρέσεις (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα (πνευματικά δικαιώματα), σχέδια (δικαιώματα επί σχεδίων) και τα σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (εμπορικά σήματα). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ανήκουν σε εσάς, σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή σε έναν οργανισμό.

εγγύηση

Διαβεβαίωση ότι η απόδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

έκδοση χώρας

Εάν έχετε Λογαριασμό Google, συσχετίζουμε τον λογαριασμό σας με μια χώρα (ή περιοχή) για να εξακριβώσουμε:

 • Τη συνδεδεμένη εταιρεία Google που σας παρέχει τις υπηρεσίες και η οποία επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας κατά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών.
 • Την έκδοση των όρων που διέπουν τη μεταξύ μας σχέση

Όταν αποσυνδέεστε, η έκδοση χώρας καθορίζεται από την τοποθεσία από όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Google. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να προβάλλετε αυτούς τους όρους για να δείτε τη χώρα που συσχετίζεται με τον λογαριασμό.

εμπορικό σήμα

Σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν να διακρίνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενός φυσικού προσώπου ή οργανισμού από τους άλλους.

επιχειρηματικός χρήστης

Ένα φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι καταναλωτής (δείτε την ενότητα καταναλωτής).

ευθύνη

Απώλειες σύμφωνα με οποιοδήποτε είδος νομικής αξίωσης, είτε αυτή βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλο λόγο και ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω απώλειες θα μπορούσαν εύλογα να έχουν προβλεφθεί.

καταναλωτής

Ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google για προσωπική, μη εμπορική χρήση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εργασία, την εταιρεία, την τέχνη ή το επάγγελμά του. (Ανατρέξτε στην ενότητα Επιχειρηματικός χρήστης)

οργανισμός

Νομικό πρόσωπο (όπως μια εταιρεία, ένας ΜΚΟ ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα) και όχι ένα φυσικό πρόσωπο.

Ένα νόμιμο δικαίωμα που επιτρέπει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου (όπως μιας ανάρτησης ιστολογίου, μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο) να αποφασίσει εάν και πώς το πρωτότυπο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους, σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις (όπως είναι η "ορθή χρήση" και η "θεμιτή συμπεριφορά").

συνδεδεμένη εταιρεία

Ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Google, δηλαδή την Google LLC και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες καταναλωτών στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited και Google Dialer Inc.

το περιεχόμενό σας

Το περιεχόμενο που δημιουργείτε, ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, στέλνετε, λαμβάνετε ή κοινοποιείτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Έγγραφα, Υπολογιστικά φύλλα και Παρουσιάσεις που δημιουργείτε
 • αναρτήσεις ιστολογίου που ανεβάζετε μέσω του Blogger
 • αξιολογήσεις που υποβάλλετε μέσω των Χαρτών
 • βίντεο που αποθηκεύετε στο Drive
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε μέσω του Gmail
 • φωτογραφίες που μοιράζεστε με φίλους μέσω των Φωτογραφιών
 • προγράμματα ταξιδιών που μοιράζεστε με την Google.

υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Google που υπόκεινται στους παρόντες όρους είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο https://policies.google.com/terms/service-specific και περιλαμβάνουν:

 • εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως οι Αγορές Google)
 • ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως οι Χάρτες, που ενσωματώνονται σε εφαρμογές και ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • συσκευές και άλλα αγαθά (όπως το Google Nest)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού