Google’i teenusetingimused

Jõustub 5. jaanuar 2022 | Arhiivitud versioonid | Laadi alla PDF

Riigi versioon: Belgia

Mida tingimused hõlmavad?

Teame, et teenusetingimuste lugemata jätmine tundub ahvatlev, ent on tähtis tuvastada, mida võite meilt ja mida võime teilt Google'i teenuste kasutamisel oodata.

Need teenusetingimused kajastavad Google'i tegevust, meie ettevõtte jaoks kehtivaid seadusi ja meie alatisi tõekspidamisi. Seetõttu aitavad need teenusetingimused määratleda teie ja Google'i vahelist suhet, kui kasutate meie teenuseid. Tingimused hõlmavad näiteks järgmiste teemade pealkirju:

Tingimuste mõistmine on oluline, kuna meie teenuste kasutamiseks te peate nõustuma nende tingimustega.

Lisaks nendele tingimustele avaldame ka privaatsuseeskirjad. Kuigi privaatsuseeskirjad ei ole osa nendest tingimustest, soovitame neid siiski lugeda, et mõistaksite paremini, kuidas oma teavet värskendada, hallata, eksportida ja kustutada.

Tingimused

Teenusepakkuja

Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis pakub Google'i teenuseid järgmine ettevõte, kellega sõlmite lepingu:

Google Ireland Limited
ettevõttena registreeritud ja tegutseb Iirimaa seaduste kohaselt
(Registreerimisnumber: 368047 / KMKR-number: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Iirimaa

Vanusepiirangud

Kui olete Google'i konto haldamiseks nõutavast vanusest noorem, on teil Google'i konto kasutamiseks vaja vanema või seadusliku eestkostja luba. Paluge lapsevanemal või seaduslikul eestkostjal koos teiega tingimused läbi lugeda.

Kui olete lapsevanem või seaduslik eestkostja ja lubate lapsel teenuseid kasutada, kehtivad need tingimused teile ja teie vastutate lapse tegevuste eest nendes teenustes.

Teatud Google'i teenustel on täiendavad vanusepiirangud, mida kirjeldatakse teenusepõhistes lisatingimustes ja -eeskirjades.

Teie suhe Google'iga

Need tingimused aitavad määratleda teie ja Google'i vahelise suhte. Üldiselt anname teile loa kasutada meie teenuseid, kui nõustute järgmiste tingimustega, mis kajastavad Google'i äritegevust ja meie raha teenimise viise. „Google”, „meie” ja „me” tähendab ettevõtet Google Ireland Limited ja selle sidusettevõtteid.

Mida meilt oodata võite?

Pakume mitmesuguseid kasulikke teenuseid

Pakume mitmesuguseid teenuseid, mille puhul need tingimused kehtivad, sh:
 • rakendusi ja saite (nt Otsing ja Maps);
 • platvorme (nt Google Shopping);
 • integreeritud teenuseid (nt Maps, mis on manustatud muude ettevõtete rakendustesse või saitidele);
 • seadmeid (nt Google Nest).

Paljud neist teenustest hõlmavad ka sisu, mida saate voogesitada või kasutada.

Meie teenused on loodud koos töötama, et saaksite hõlpsasti ühelt tegevuselt teisele üle minna. Näiteks kui teie Kalendri sündmus hõlmab aadressi, võite sellel klõpsata, misjärel näitab Maps teile juhiseid sinna jõudmiseks.

Google'i teenuste arendamine, täiustamine ja uuendamine

Kuigi kasutame nendes ülal kirjeldatud tingimustes mõiste „teenused“ üldist definitsiooni, eristatakse kehtivate seaduste kohaselt teatud olukordades digisisu, teenuseid ja kaupu. Seetõttu kasutame selles jaotises ja jaotises Seadusest tulenev vastutus täpsemaid mõisteid.

Arendame pidevalt uusi tehnoloogiaid ja funktsioone, et oma teenuseid parandada. Näiteks kasutame tehisintellekti ja masinõpet, et esitada teile samaaegseid tõlkeid ning tõhusamalt rämpssisu ja pahavara tuvastada ja blokeerida.

Meie digisisu, teenuste ja kaupade pideva arengu raames teeme muudatusi, näiteks lisame või eemaldame omadusi ja funktsioone, suurendame või vähendame kasutuspiiranguid ning laseme välja uut digisisu või teenuseid või sulgeme vana sisu või teenuseid. Samuti võime digisisu või teenuseid muuta järgmistel põhjustel:

 • uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks;
 • konkreetset teenust kasutavate inimeste arvu suurenemise või vähenemise tõttu;
 • litsentside ja partnerlussuhete olulistele muudatustele reageerimiseks;
 • väärkasutuse või kahjude ennetamiseks;
 • õiguslike, regulatiivsete, ohutus- või turvaprobleemide lahendamiseks.

Täpsemalt öeldes teeme mõnikord seadusega nõutavaid uuendusi, mis tagavad, et digisisu, teenused või kaubad järgivad seadusi. Teeme digisisus, teenustes ja kaupades neid uuendusi ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel ning selleks, et need järgiksid teie jaoks ootuspäraseid kvaliteedistandardeid, näiteks neid, mida kirjeldatakse jaotises Seadusest tulenev vastutus. Võime installida automaatselt uuendused, mis parandavad märkimisväärseid ohutus- või turvariske. Muude uuenduste puhul saate valida, kas soovite need installida.

Kasutame põhjalikku tooteuuringute programmi, seega mõtleme enne teenuste muutmist või nende pakkumise katkestamist põhjalikult teie kui kasutaja huvidele, teie mõistlikele ootustele ja sellele, kuidas see võib teid ja teisi mõjutada. Muudame oma teenuseid või katkestame nende pakkumise ainult põhjendatud juhtudel.

Kui muudatus mõjutab negatiivselt teie võimalust meie digisisule või teenustele juurde pääseda või neid kasutada või kui katkestame teenuse pakkumise täielikult, teavitame teid sellest meilitsi mõistliku etteteatamisajaga ja kirjeldame seejuures muudatusi, nende jõustumise aega ja teie õigust lõpetada meiega sõlmitud leping juhul, kui muudatused põhjustavad suurema negatiivse mõju – v.a kiireloomulistes olukordades, näiteks väärkasutuse või kahju vältimiseks, seaduslikele nõuetele reageerimiseks või turvalisuse ja kasutatavusega seotud probleemide lahendamiseks. Samuti võimaldame teil kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt oma sisu Google'i kontolt eksportida, kasutades teenust Google Takeout.

Mida teilt ootame?

Järgige neid tingimusi ja teenusepõhiseid lisatingimusi

Meilt saadud luba teenuste kasutamiseks kehtib seni, kuni järgite

Samuti muudame teie jaoks kättesaadavaks mitmesugused eeskirjad, abikeskused ja muud ressursid, et leiaksite vastused sagedastele küsimustele ja teaksite, mida meie teenuseid kasutades oodata. Ressursid hõlmavad privaatsuseeskirju, autoriõiguste abikeskust, turbekeskust ja muid lehti, mis on saadaval meie eeskirjade saidi kaudu.

Kuigi anname teile loa oma teenuseid kasutada, säilitame kõik teenustes sisalduvad intellektuaalomandi õigused.

Austage teisi

Soovime, et keskkond oleks kõigi jaoks lugupidav, mistõttu tuleb teil järgida neid käitumisreegleid:
 • Järgige kehtivaid seadusi, sealhulgas ekspordijärelevalve, sanktsioonide ja inimkaubandusega seotud seadusi
 • Austage teiste õigusi, sealhulgas privaatsuse ja intellektuaalomandi õigusi
 • Ärge ahistage ega kahjustage teisi ega iseennast (ega ähvardage ahistamise või kahjustamisega) – näiteks ärge eksitage, petke, laimake, kiusake ega jälitage teisi ning ärge esinege kellegi teisena
 • Ärge väärkasutage, kahjustage, häirige ega segage teenuseid – näiteks pääsedes neile juurde või kasutades neid petturlikul moel, lisades pahavara, postitades rämpssisu, häkkides või hiilides mööda meie süsteemidest või kaitsemeetmetest. Teile otsingutulemuste esitamiseks veebi indekseerides järgime standardseid kasutuspiiranguid, mille veebisaitide omanikud saidi koodis määratlevad, seega nõuame, et teised teeksid sama ka meie teenuseid kasutades.

Meie teenusepõhised lisatingimused ja -eeskirjad hõlmavad lisateavet sobiva käitumise kohta, mida kõik teenuse kasutajad peavad järgima. Kui märkate, et teised ei järgi reegleid, võimaldavad paljud meie teenused teil väärkasutusest teada anda. Kui tegutseme väärkasutuse teate alusel, järgime protseduuri, mida on kirjeldatud jaotises Probleemide korral tegutsemine.

Luba teie sisu kasutamiseks

Meie teatud teenused võimaldavad teil oma sisu üles laadida, edastada, talletada, saata, vastu võtta või jagada. Teil ei ole kohustust meie teenustesse sisu lisada ning saate ise valida, millist sisu lisada soovite. Kui otsustate sisu üles laadida või jagada, veenduge, et teil oleks selleks vajalikud õigused ja sisu järgiks seadusi.

Litsents

Teie sisu kuulub ka edaspidi teile, mis tähendab, et säilitate kõik oma sisuga seotud intellektuaalomandi õigused. Näiteks kuuluvad teie loomingu, näiteks kirjutatud arvustuste intellektuaalomandi õigused teile. Teil võib ka olla õigus jagada kellegi teise loomingut, kui nad on teile selleks loa andnud.

Kui teie intellektuaalomandi õigused piiravad teie sisu kasutamist, vajame teie luba. Annate Google'ile loa selle litsentsi kaudu.

Mida litsents hõlmab?

Litsents kehtib teie sisu puhul, kui see on kaitstud intellektuaalomandi õigustega.

Mida litsents ei hõlma?

 • Litsents ei mõjuta teie andmekaitsega seotud õigusi – see on seotud ainult teie intellektuaalomandi õigustega
 • Litsents ei kehti järgmist tüüpi sisu puhul:
  • avalikult saadaolev faktiline teave, mille esitate, näiteks kohaliku ettevõtte aadressi parandus. Selle teabe jaoks ei ole litsentsi vaja, kuna seda peetakse üldteada faktiks, mis on kõigi jaoks tasuta saadaval.
  • teie esitatav tagasiside, näiteks soovitused teenuste täiustamiseks. Tagasisidega seonduvat kirjeldatakse allpool jaotises Teenustega seotud side.

Ulatus

Litsents on:
 • globaalne, mis tähendab, et see kehtib kõikjal maailmas;
 • lihtlitsents, mis tähendab, et saate oma sisu litsentsida ka teistele;
 • autoritasudeta, mis tähendab, et litsentsiga ei kaasne rahalisi tasusid.

Õigused

See litsents võimaldab Google'il teha järgmist:

 • teie sisu hostida, reprodutseerida, levitada, edastada ja kasutada – näiteks salvestada teie sisu meie süsteemidesse ja võimaldada sellele kõikjalt juurde pääseda;
 • teie sisu avaldada, avalikult esitada või kuvada, kui olete selle teiste jaoks nähtavaks teinud;
 • muuta teie sisu, näiteks seda ümber vormindada või tõlkida;
 • neid õigusi all-litsentsida:
  • teistele kasutajatele, et teenused töötaksid ettenähtud moel, näiteks võimaldaksid teil valitud inimestega fotosid jagada.
  • meie lepinguosalistele, kes on sõlminud meiega neid tingimusi järgivad lepingud ainult piiratud eesmärkidel, mida on kirjeldatud allpool jaotises Eesmärk.

Eesmärk

Litsents on mõeldud järgmiste piiratud eesmärkide jaoks.

 • Teenuste käitamiseks ja täiustamiseks, mis tähendab teenuste ootuspärasel moel töötamise võimaldamist ning uute funktsioonide ja funktsionaalsuse loomist. See hõlmab teie sisu analüüsimist automatiseeritud süsteemide ja algoritmidega:
  • rämpssisu, pahavara ja ebaseadusliku sisu suhtes;
  • andmetest mustrite tuvastamiseks, mis võimaldab näiteks soovitada teenuses Google Photos uut albumit, et talletada seotud fotosid ühes kohas;
  • selleks et teenuseid teie jaoks kohandada, näiteks esitada soovitusi ja isikupärastatud otsingutulemusi, sisu ja reklaame (mida saate muuta või mille saate välja lülitada jaotises Reklaamiseaded).
  Analüüs toimub teabesisu saatmisel, vastuvõtmisel ja salvestamisel.
 • Teie avalikult jagatud sisu abil teenuste avalikuks reklaamimiseks. Näiteks võime Google'i rakenduse reklaamimiseks tsiteerida teie kirjutatud arvustust. Google Play reklaamimiseks võime kuvada ekraanipildi rakendusest, mida Play poes pakute.
 • Nende tingimuste alusel Google'i jaoks uute tehnoloogiate ja teenuste arendamiseks.

Kestus

Litsents kehtib seni, kuni teie sisu on intellektuaalomandi õigustega kaitstud.

Kui eemaldate meie teenustest mis tahes sisu, mida see litsents hõlmab, katkestavad meie süsteemid sisu avalikustamise mõistliku aja jooksul. On kaks erandit.

 • Kui olete oma sisu enne eemaldamist juba teistega jaganud. Näiteks kui jagasite fotot sõbraga, kes tegi sellest koopia või jagas seda edasi, võib foto ka edaspidi teie sõbra Google'i kontol saadaval olla, isegi kui eemaldate selle oma Google'i kontolt.
 • Kui muudate oma sisu kättesaadavaks ka muude ettevõtete teenuste kaudu, on võimalik, et otsingumootorid, sealhulgas Google'i otsing, leiavad ja kuvavad teie sisu otsingutulemustes ka edaspidi.

Google'i teenuste kasutamine

Teie Google’i konto

Kui täidate vanusenõuded, võite endale luua Google'i konto. Teatud teenuste kasutamiseks on Google'i konto nõutav – näiteks Gmaili kasutamiseks on vaja Google'i kontot, et teil oleks koht meilide saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Vastutate kõigi oma Google'i konto toimingute eest, sealhulgas nõustute rakendama mõistuspäraseid meetmeid Google'i konto kaitsmiseks. Samuti soovitame teil regulaarselt kasutada turvalisuse kontrolli.

Google'i teenuste kasutamine organisatsiooni või ettevõtte nimel

Meie teenuseid kasutavad paljud organisatsioonid, näiteks ettevõtted, mittetulundusühingud ja koolid. Organisatsiooni nimel meie teenuste kasutamiseks:
 • organisatsiooni volitatud esindaja peab tingimustega nõustuma;
 • teie organisatsiooni administraator võib teile Google'i konto määrata. Administraator võib nõuda, et järgiksite lisareegleid, samuti saab ta võib-olla teie Google'i kontole juurde pääseda või selle keelata.
Kui asute Euroopa Liidus, ei mõjuta need tingimused õigusi, mis võivad teie kui veebipõhiste vahendusteenuste (sh veebipõhised platvormid, nagu Google Play) ärikasutaja jaoks EL-i platvormide ja ettevõtete vahelise tegevuse määruse alusel kehtida.

Teenusega seotud kommunikatsioon

Selleks et teile teenuseid pakkuda, saadame teile mõnikord teenuseteatisi ja muud teavet. Vaadake Google'i privaatsuseeskirjadest lisateavet meie kommunikatsiooni kohta.

Kui otsustate anda meile tagasisidet, näiteks soovitusi teenuste täiustamiseks, võime teie tagasiside alusel tegutseda, ent me ei ole kohustatud seda tegema.

Sisu Google'i teenustes

Teie sisu

Teatud teenused võimaldavad teil oma sisu avalikult kättesaadavaks muuta – näiteks võite postitada enda kirjutatud toote- või restoraniarvustuse või laadida üles loodud blogipostituse.

 • Vaadake jaotisest Teie sisu kasutamise luba lisateavet teie sisuga seotud õiguste ja selle kohta, kuidas teie sisu meie teenustes kasutatakse
 • Vaadake jaotisest Sisu eemaldamine teavet selle kohta, miks ja kuidas võime kasutajate loodud sisu teenustest eemaldada

Kui arvate, et keegi rikub teie intellektuaalomandi õigusi, võite meile saata rikkumisteatise, misjärel võtame asjakohased meetmed. Näiteks peatame või sulgeme Google'i kontod, mille omanikud rikuvad korduvalt autoriõigusi, nagu on kirjeldatud meie autoriõiguste abikeskuses.

Google'i sisu

Meie teatud teenused hõlmavad sisu, mis kuulub Google'ile – näiteks paljud Google Mapsis kuvatavad visuaalsed illustratsioonid. Võite kasutada Google'i sisu nendes tingimustes ja teenusepõhistes lisatingimustes lubatud moel, ent kogu meie sisu intellektuaalomandi õigused jäävad meile. Ärge eemaldage, varjake ega muutke meie brändingut, logosid ega õigusalast teavet. Kui soovite kasutada meie brändingut või logosid, vaadake teavet lehelt Google'i brändi load.

Muu sisu

Meie mõningad teenused võimaldavad juurdepääsu sisule, mis kuulub teistele inimestele või organisatsioonidele – nagu poeomaniku kirjeldus oma ettevõtte kohta või Google Newsis kuvatav ajaleheartikkel. Te ei tohi seda sisu ilma isiku või organisatsiooni loata või muul seadusega keelatud moel kasutada. Teiste inimeste ja organisatsioonide sisus väljendatud vaated kuuluvad neile ega pruugi kajastada Google'i vaateid.

Tarkvara Google'i teenustes

Meie teatud teenused hõlmavad allalaaditavat tarkvara. Anname teenuste osana teile loa tarkvara kasutada.

Litsents on:
 • globaalne, mis tähendab, et see kehtib kõikjal maailmas;
 • lihtlitsents, mis tähendab, et saame tarkvara litsentsida ka teistele;
 • autoritasudeta, mis tähendab, et litsentsiga ei kaasne rahalisi tasusid;
 • isiklik, mis tähendab, et see ei laiene kellelegi teisele;
 • võõrandamatu, mis tähendab, et teil ei ole lubatud litsentsi kellelegi teisele üle anda.

Mõned meie teenused hõlmavad tarkvara, mida pakutakse avatud lähtekoodi litsentsi tingimuste alusel, mille muudame teie jaoks kättesaadavaks. Mõnikord hõlmab avatud lähtekoodi litsents sätteid, mis alistavad selgesõnaliselt osad neist tingimustest, seega lugege kindlasti neid litsentse.

Te ei tohi meie teenuste ega tarkvara ühtki osa kopeerida, muuta, levitada, müüa ega rentida.

Probleemide või vaidluste korral

Nii seaduste kui ka nende tingimuste kohaselt on teil õigus eeldada (1) teenuste puhul teatavat kvaliteeti ja (2) probleemide lahendamist juhul, kui midagi läheb valesti. Kui olete tarbija, on teie jaoks saadaval kõik seaduslikud õigused, mis seaduste kohaselt tarbijate jaoks kehtivad, ning ka mis tahes lisaõigused, mis on sätestatud nendes tingimustes või teenusepõhistes lisatingimustes.

Seadusest tulenev vastutus

Kui olete EMP-s asuv tarbija ja olete nõustunud meie teenusetingimustega, sätestavad EMP tarbijaseadused meie seadusest tuleneva vastutuse digitaalse sisu, teenuste või kaupade eest, mida teile pakume. Selle tagatise kohaselt vastutame me teie leitud mis tahes mittevastavuste eest:

 • kahe aasta jooksul alates kaupade (nt telefon) üleandmisest või digisisu või teenuste ühekordsest osutamisest (nt filmi ostmisel);
 • digisisu või teenuste (nt Maps või Gmail) pideva pakkumise kogu kestuse jooksul.

Teie riigi seadused võivad sätestada veelgi pikema seadusest tuleneva vastutuse. Ükski muu meie pakutav müügigarantii ei piira teie õigusi, mis tulenevad meie seadusest tulenevast vastutusest. Kui soovite esitada meie vastu nõude, võtke meiega ühendust.

Vastutused

Kõigile kasutajatele

Need tingimused piiravad meie vastutust ainult kehtivate seadustega lubatud ulatuses. Need tingimused ei piira vastutust pettuste, teadliku valeandmete esitamise, surma või kehavigastuste puhul, mille põhjuseks on hooletus või tahtlik rikkumine.

Jättes kõrvale ülalkirjeldatud vastutuse alused, vastutab Google ainult nende tingimuste või kehtivate teenusepõhiste lisatingimuste rikkumise eest vastavalt kehtivatele seadustele.

Ainult ärikasutajatele ja organisatsioonidele

Kui olete ärikasutaja või organisatsioon.

 • Hüvitate kehtivate seadustega lubatud ulatuses Google'ile, selle direktoritele, ametnikele, töötajatele ja lepinguosalistele kõik kulud, mis on seotud kolmandate osapoolte menetlustega (sh valitsusasutuste toimingud), mis tulenevad sellest, et kasutate teenuseid ebaseaduslikul moel või rikute neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi. Hüvitamine hõlmab kogu vastutust ja kõiki kulusid, mis on seotud nõuete, kahjude, kahjutasude, kohtuotsuste, trahvide, kohtulõivude ja juriidiliste tasudega.
 • Kui olete teatud vastutustest, näiteks hüvitamisest, juriidiliselt vabastatud, ei kehti teie puhul need tingimustest tulenevad vastutused. Näiteks on ÜRO teatud juriidiliste kohustuste suhtes immuunne ja need tingimused ei alista selliseid immuunsusi.
 • Google ei vastuta järgmiste kahjude eest:
  • saamata jäänud kasum, tulu, ärivõimalused, maineväärtus või eeldatav sääst;
  • kaudne või tegevuse tulemusest johtuv kahju;
  • karistava iseloomuga kahjutasud.
 • Tingimustest tulenev või nendega seotud Google'i koguvastutus on (1) 500 eurot või (2) 125% tasudest, mille maksite asjakohaste teenuste eest 12 kuu jooksul enne rikkumist, olenevalt sellest, kumb on suurem

Tegutsemine probleemide korral

Enne allpool kirjeldatud moel tegutsemist anname teile võimaluse korral ette teada, kirjeldame tehtavate toimingute põhjuseid ja võimaldame teil probleemi lahendada, v.a juhul, kui meil on alust arvata, et sellega võib kaasneda järgmine:

 • kahju või vastutus kasutajale, kolmandale osapoolele või Google'ile;
 • seaduse või õiguskaitseorgani määruse rikkumine;
 • uurimise ohtuseadmine;
 • meie teenuste töö, terviklikkuse või turvalisuse rikkumine.

Sisu eemaldamine

Kui meil on alust arvata, et teie sisu (1) rikub neid tingimusi, teenusepõhiseid lisatingimusi või eeskirju, (2) rikub kehtivaid seadusi või (3) võib meie kasutajaid, kolmandaid osapooli või Google'it kahjustada, jätame endale õiguse kehtivate seaduste alusel teie sisu või osa sellest eemaldada. Näited: lapspornograafia, inimkaubandust või ahistamist hõlbustav sisu, terrorismi puudutav sisu ning kellegi teise intellektuaalomandi õigusi rikkuv sisu.

Google'i teenustele juurdepääsu peatamine või lõpetamine

Google jätab endale õiguse peatada või katkestada teie juurdepääs teenustele või kustutada teie Google'i konto järgmistel juhtudel.

 • rikute neid tingimusi, teenusepõhiseid lisatingimusi või eeskirju märkimisväärselt või korduvalt;
 • Oleme kohustatud seda tegema juriidiliste nõuete või kohtuotsuste järgimiseks.
 • Meil on alust arvata, et teie käitumine võib tuua kaasa vastutuse kasutaja, kolmanda osapoole või Google'i ees või neid kahjustada – näiteks häkkimise, andmepüügi, ahistamise, rämpssisu, eksitamise või teistele kuuluva sisu koondamise teel.

Vaadake sellelt abikeskuse lehelt lisateavet selle kohta, miks me kontosid keelame ja mis sel juhul juhtub. Kui arvate, et teie Google'i konto peatati või suleti ekslikult, võite otsuse vaidlustada.

Loomulikult võite meie teenuste kasutamise igal ajal katkestada. Kui olete EMP-s asuv tarbija, võite tingimustest taganeda 14 päeva jooksul pärast nendega nõustumist. Kui katkestate teenuse kasutamise, oleksime tänulikud, kui avaldaksite põhjuse, et saaksime teenuseid täiustada.

Andmetaotluste käsitlemine

Andmete avaldamise taotlustele vastamisel on meie jaoks esmatähtis teie andmete privaatsus ja turvalisus. Kui meile saadetakse andmete avaldamise taotlused, vaatab meie tiim need üle ja veendub, et need järgiksid juriidilisi nõudeid ja Google'i andmete avaldamise eeskirju. Google Ireland Limited pääseb andmetele (sh kommunikatsioonidele) juurde ja avaldab neid Iirimaa ja Iirimaal kehtivate EL-i seaduste kohaselt. Vaadake jaotistest Läbipaistvusraport ja Privaatsuseeskirjad lisateavet selle kohta, milliseid andmete avaldamise taotlusi Google kõikjal maailmas saab ja kuidas me neile vastame.

Vaidluste lahendamine, kohalduv õigus ja kohtud

Lisateavet Google’iga ühenduse võtmise kohta vaadake meie kontakteerumislehelt.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis asuv eraisik või organisatsioon, kehtivad nende tingimuste puhul ning ka teie ja Google'i vahelise suhte puhul, mille aluseks on need tingimused ja teenusepõhised lisatingimused, teie elukohariigi seadused ja juriidilised vaidlused lahendatakse kohalikes kohtutes. Kui olete EMP-s asuv tarbija, võtke meiega ühendust, et probleemid vahetult lahendada. Euroopa Komisjon pakub ka vaidluste lahendamise veebiplatvormi, ent Google ei ole seaduslikult kohustatud seda ega muid alternatiivseid vaidluste lahendamise platvorme kasutama.

Teave tingimuste kohta

Seaduste kohaselt on teil teatud õigused, mida ei saa lepinguga, näiteks nende teenusetingimustega piirata. Nende tingimuste eesmärk ei ole neid õigusi piirata.

Need tingimused kirjeldavad teie suhet Google'iga. Tingimuste alusel ei teki juriidilisi õigusi teistele inimestele ega organisatsioonidele, isegi kui selline suhe, mis põhineb nendel tingimustel, toob teistele kasu.

Soovime, et neid tingimusi oleks lihtne mõista, mistõttu kasutasime meie teenustest pärit näiteid. Kõik mainitud teenused ei pruugi aga teie riigis saadaval olla.

Kui selgub, et mõni tingimus ei ole kehtiv või täitmisele pööratav, ei mõjuta see teisi tingimusi.

Kui te ei järgi neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi ja me ei reageeri sellele kohe, ei tähenda see, et loobume õigustest, näiteks õigusest tulevikus reageerida.

Võime neid tingimusi ja teenusepõhiseid lisatingimusi värskendada, et (1) kajastada meie teenuste või äritegevuse muudatusi – näiteks juhul, kui lisame uusi teenuseid, funktsioone, tehnoloogiaid, hinnakirju või hüvesid (või eemaldame vanu), (2) juriidilistel või seadustest tulenevatel põhjustel või turvakaalutlustel või (3) väärkasutuse ja kahjude ennetamiseks.

Kui muudame neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi, anname teile sellest ette teada ja võimaldame teil muudatused üle vaadata, välja arvatud (1) uue teenuse või funktsiooni väljalaskmisel, või (2) hädaolukordades, näiteks jätkuva väärkasutuse takistamiseks või juriidiliste nõuete järgimiseks. Kui te ei nõustu uute tingimustega, tuleb teil oma sisu eemaldada ja teenuste kasutamine katkestada. Samuti võite suhte meiega igal ajal lõpetada, sulgedes oma Google'i konto.

EMP juhised lepingust taganemise kohta

Kui olete EMP-s asuv tarbija, on teil alates 2022. aasta 28. maist EMP tarbijakaitseseaduse kohaselt õigus sellest lepingust taganeda, nagu on kirjeldatud allpool EL-i taganemise näidisjuhendis.

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil leping sõlmiti.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri). Võite meiega ühendust võtta meilitsi aadressil account-withdrawal@google.com; telefonitsi numbril +353 1 533 9837 (vaadake altpoolt riigipõhiseid telefoninumbreid) või kirja teel aadressil Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisteate näidisvorm või mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel [g.co/EEAWithdrawalForm]. Kui te kasutate seda võimalust, saadame teile viivitamata kinnituse teiepoolse taganemisteate kättesaamise kohta püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist) põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui te olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid.

Taganemisteatise näidisvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, account-withdrawal@google.com:

— Käesolevaga soovin taganeda lepingust, millega on tellitud järgmine teenus, _____________

— Tellimuse esitamise kuupäev, _____________

— Tarbija nimi, _____________

— Tarbija aadress, _____________

— Tarbija allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal), _____________

— Kuupäev _____________

Nendest tingimustest taganemiseks võtke Google'iga ühendust

RiikTelefoninumber
Austria0800 001180
Belgia0800 58 142
Bulgaaria0800 14 744
Horvaatia0800 787 086
Küpros80 092492
Tšehhi800 720 070
Taani80 40 01 11
Eesti8002 643
Soome0800 520030
Prantsusmaa0 805 98 03 38
Saksamaa0800 6270502
Kreeka00800 4920 00536
Ungari06 80 200 148
Island800 4177
Iirimaa1800 832 663
Itaalia800 598 905
Läti80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Leedu8 800 00 163
Luksemburg800 40 005
Malta8006 2257
Holland0800 3600010
Norra800 62 068
Poola800 410 575
Portugal808 203 430
Rumeenia0800 672 350
Slovakkia0800 500 932
Sloveenia080 688882
Hispaania900 906 451
Rootsi020-012 52 41

Definitsioonid

Seaduslik õigus, mis võimaldab algupärase teose (nt blogipostitus, foto või video) loojal otsustada, kas ja kuidas võivad teised algupärast teost kasutada. Õiguse puhul kehtivad teatud piirangud ja erandid.

EL-i platvormide ja ettevõtete vaheliste äritavade määrus

Määrus (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks.

garantii

Kinnitus, et toode või teenus toimib teatud standardite kohaselt.

hüvitama/hüvitus

Eraisiku või organisatsiooni lepingujärgne kohustus kompenseerida teise eraisiku või organisatsiooni kahjud, mis tulenevad kohtumenetlustest, näiteks hagidest.

intellektuaalomandi õigused

Õigused, mis on seotud isiku vaimse loominguga, nagu leiutised (patendiõigused), kirjandus- ja kunstiteosed (autoriõigus), disain (disainilahenduse õigused) ning äris kasutatavad sümbolid, nimed ja kujutised (kaubamärgid). Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda teile, teisele eraisikule või organisatsioonile.

kaubamärk

Äritegevuses kasutatavad sümbolid, nimed ja pildid, mis võimaldavad ühe eraisiku või organisatsiooni tooteid või teenuseid teiste omadest eristada.

mittevastavus

Juriidiline mõiste, mis määratleb erinevuse selle vahel, kuidas miski peab töötama ja kuidas see tegelikult töötab. See, kuidas miski peab töötama, põhineb seaduste kohaselt sellel, kuidas müüja või kaupleja seda kirjeldab, kas selle kvaliteet ja toimivus on rahuldavad ning kas see on sarnaste esemete tavapärase eesmärgi jaoks sobiv.

müügigarantii

müügigarantii on ettevõtte vabatahtlikult võetud kohustus tagada teatud kvaliteedistandardid, mille mittejärgimisel kohustub garantii andja defektsed esemed parandama, asendama või tarbijale hüvitama.

organisatsioon

Juriidiline isik (nt ettevõte, mittetulundusühing või kool), mitte eraisik.

riigi versioon

Kui teil on Google'i konto, seostame selle riigiga (või territooriumiga), et määrata järgmine.

 • Google'i sidusettevõte, mis pakub teile teenuseid ja töötleb teie teavet, kui teenuseid kasutate.
 • Tingimuste versioon, mis meie suhet reguleerib.

Kui olete välja logitud, määratakse teie riigi versioon asukoha järgi, kus Google'i teenuseid kasutate. Kui teil on konto, saate sisse logida ja vaadata neid tingimusi, et näha sellega seotud riiki.

seadusest tulenev vastutus on seadusjärgne nõue, mille kohaselt lasub müüjal vastutus, kui digisisu, teenused või kaubad on defektsed (st mittevastavuse korral).

sidusettevõte

Juriidiline isik, mis kuulub Google'i kontserni. See hõlmab äriühingut Google LLC ja selle tütarühinguid, sealhulgas järgmisi äriühinguid, mis pakuvad EL-is klienditeenuseid: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ja Google Dialer Inc.

tarbija

Eraisik, kes kasutab Google'i tooteid isiklikul, mitteärilisel eesmärgil ning oma elukutse, äri, tegevusala ja ametiga mitteseotud moel. See hõlmab mõiste „tarbijad“ definitsiooni EL-i tarbijaõiguste direktiivi jaotise 2.1 alusel. (Vt „ärikasutaja“)

teenused

Google'i teenused, mille puhul need tingimused kehtivad, on lehel https://policies.google.com/terms/service-specific loetletud tooted ja teenused, sh:

 • rakendused ja saidid (näiteks Otsing ja Maps)
 • platvormid (näiteks Google Shopping)
 • integreeritud teenused (nt Maps, mis on manustatud muude ettevõtete rakendustesse või saitidele)
 • seadmed ja muud kaubad (näiteks Google Nest)

Paljud neist teenustest hõlmavad ka sisu, mida saate voogesitada või kasutada.

teie sisu

Meie teenuste abil loodud, üles laaditud, edastatud, talletatud, saadetud, vastu võetud või jagatud sisu, näiteks järgmine.

 • teie loodud dokumendid, arvutustabelid ja esitlused
 • blogipostitused, mille Bloggeri kaudu üles laadite
 • Mapsi kaudu esitatud arvustused
 • videod, mille Drive'i talletate
 • meilid, mida Gmaili kaudu saadate ja vastu võtate
 • pildid, mida teenuses Photos sõpradega jagate
 • reisikavad, mida Google'iga jagate

vastutus

Mis tahes tüüpi õiguslikust nõudest tulenevad kahjud olenemata sellest, kas nõue põhineb lepingul, kahju tekitamisel (sh hooletusest) või muul põhjusel, ja teave selle kohta, kas kahjusid oli võimalik mõistuspäraselt ette näha või prognoosida.

välistus

Teatis, mis piirab kellegi juriidilist vastutust.

ärikasutaja

Eraisik või juriidiline isik, kes ei ole tarbija (vt mõistet „tarbija”).

Google'i rakendused
Peamenüü