„Google“ paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo 2024 m. gegužės 22 d. | Suarchyvuotos versijos | Atsisiųsti PDF

Šalies versija: Jungtinės Valstijos

Kas įtraukiama į šias sąlygas

Suprantame, kad norėtumėte praleisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, bet svarbu apibrėžti, ko galite tikėtis iš mūsų naudodami „Google“ paslaugas ir ko mes tikimės iš jūsų.

Šiose paslaugų teikimo sąlygose apibrėžiamas „Google“ įmonės veikimas, mūsų įmonei taikomi įstatymai ir tam tikri principai, kurių visada laikomės. Taigi šios Paslaugų teikimo sąlygos apibrėžia „Google“ santykius su jumis jums sąveikaujant su paslaugomis. Pvz., šios sąlygos apima toliau nurodytas temas.

Svarbu suprasti šias sąlygas, nes pasiekdami ar naudodami mūsų paslaugas (nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę prie „Google“ paskyros) sutinkate su jomis.

Be šių sąlygų, taip pat skelbiame privatumo politiką. Raginame ją perskaityti, kad geriau suprastumėte, kaip galite atnaujinti, tvarkyti, eksportuoti ir ištrinti informaciją.

Sąlygos

Paslaugos teikėjas

„Google“ paslaugas teikia (ir sutartis sudaroma su):

Google LLC
įsteigta pagal Delavero valstijos (JAV) įstatymus ir veikianti pagal JAV įstatymus

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
JAV

Amžiaus reikalavimai

Jei neatitinkate amžiaus reikalavimo, taikomo norint tvarkyti savo „Google“ paskyrą, turite turėti vieno iš tėvų arba teisėto globėjo leidimą naudoti „Google“ paskyrą. Paprašykite, kad vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas kartu su jumis perskaitytų šias sąlygas.

Jei esate vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas ir leidžiate vaikui naudoti paslaugas, šios sąlygos taikomos jums ir jūs atsakote už vaiko veiklą naudojant paslaugas.

Kai kurioms „Google“ paslaugoms taikomi papildomi amžiaus reikalavimai, kaip apibrėžta konkrečios paslaugos papildomose sąlygose ir politikoje.

Jūsų santykiai su „Google“

Šios sąlygos apibrėžia jūsų ir „Google“ santykius. Sakydami „Google“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“ turime omenyje „Google LLC“ ir jos patronuojamąsias bendroves. Apskritai, suteikiame jums leidimą pasiekti ir naudoti paslaugas, jei sutinkate laikytis šių sąlygų, kuriose apibrėžiama, kaip veikia „Google“ įmonė ir kaip gauname pajamų.

Ko galite tikėtis iš mūsų

Įvairių naudingų paslaugų teikimas

Teikiame įvairias paslaugas, kurioms taikomos šios sąlygos, įskaitant:
 • programas ir svetaines (pvz., Paiešką ir Žemėlapius);
 • platformas (pvz., „Google“ apsipirkimo platformą);
 • integruotas paslaugas (pvz., Žemėlapius, įterptus kitų įmonių programose ar svetainėse);
 • įrenginius (pvz., „Google Nest“ ir „Pixel“).

Dauguma šių paslaugų taip pat apima turinį, kurį galite perduoti srautu ar su kuriuo galite sąveikauti.

Mūsų paslaugos skirtos veikti kartu, kad galėtumėte lengviau pereiti nuo vienos veiklos prie kitos. Pvz., jei į Kalendoriaus įvykį įtraukiamas adresas, spustelėjus šį adresą Žemėlapiuose gali būti parodyta, kaip ten nuvykti.

„Google“ paslaugų kūrimas, tobulinimas ir atnaujinimas

Nuolat kuriame naujas technologijas ir funkcijas, siekdami tobulinti savo paslaugas. Pvz., naudojame dirbtinį intelektą ir mašininį mokymąsi, norėdami teikti jums sinchroninius vertimus ir geriau aptikti bei blokuoti šlamštą ir kenkėjiškas programas. Nuolat tobulindami savo paslaugas, kartais pridedame funkcijų arba pašaliname jas, sumažiname ar padidiname paslaugų apribojimus ir pasiūlome naujų paslaugų ar nutraukiame senų paslaugų naudojimą. Kai paslaugai reikalinga arba į ją įtraukiama atsisiunčiama ar iš anksto įkelta programinė įranga, ši programinė įranga kartais automatiškai atnaujinama jūsų įrenginyje, kai pasiekiama nauja versija arba funkcija. Kai kuriose paslaugose leidžiama koreguoti automatinio naujinimo nustatymus.

Jei atliksime esminių pakeitimų, neigiamai veikiančių paslaugų naudojimą, arba nebeteiksime paslaugos, pateiksime pagrįstą išankstinį pranešimą, išskyrus skubius atvejus, pvz., siekiame išvengti piktnaudžiavimo, vykdome teisinius reikalavimus arba sprendžiame saugos ar veikimo problemas. Be to, suteiksime galimybę eksportuoti jūsų turinį iš „Google“ paskyros naudojant „Google“ eksportavimą, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir politika.

Ko tikimės iš jūsų

Nurodytų sąlygų bei konkrečios paslaugos papildomų sąlygų laikymasis

Mūsų suteikiamas leidimas pasiekti ir naudoti paslaugas galioja, kol atitinkate reikalavimus, nurodytus:

Taip pat sutinkate, kad mūsų privatumo politika bus taikoma jums naudojantis mūsų paslaugomis. Taip pat suteikiame galimybę pasiekti įvairių šaltinių, pvz., autorių teisių pagalbos centrą, saugos centrą, skaidrumo centrą ir mūsų technologijų aprašymus, pasiekiamus politikos svetainėje, kurioje galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir kurie padės suprasti, ko tikėtis naudojant mūsų paslaugas. Galiausiai savo paslaugose galime pateikti konkrečias instrukcijas ir perspėjimus, pvz., dialogo langus, įspėjančius apie svarbią informaciją.

Nors suteikiame leidimą naudoti mūsų paslaugas, pasiliekame visas paslaugų intelektinės nuosavybės teises.

Pagarba kitiems

Norime užtikrinti pagarbią aplinką visiems, todėl turite laikytis pagrindinių elgesio taisyklių:
 • laikytis galiojančių įstatymų, įskaitant eksporto kontrolę, sankcijas ar prekybos žmonėmis įstatymus;
 • gerbti kitų teises, įskaitant privatumą ir intelektinės nuosavybės teises;
 • nepiktnaudžiauti ar nekenkti kitiems arba sau (arba negrasinti ir neskatinti tokio piktnaudžiavimo ar žalos), pvz., klaidinant, apgaudinėjant, šmeižiant kitus, neteisėtai jais apsimetinėjant, tyčiojantis iš kitų, priekabiaujant prie kitų asmenų ar juos persekiojant.

Mūsų konkrečios paslaugos papildomose sąlygose ir politikoje, pvz., generatyvinio DI draudžiamo naudojimo politikoje, pateikiama papildoma išsami informacija apie atitinkamą elgesį, kurio turi laikytis visi šias paslaugas naudojantys asmenys. Jei pastebite, kad kiti nesilaiko šių taisyklių, daugelyje paslaugų galite pranešti apie piktnaudžiavimą. Reaguodami į pranešimą apie piktnaudžiavimą taip pat vykdome procesą, kaip nurodyta skirsnyje Problemų sprendimas.

Nepiktnaudžiaukite mūsų paslaugomis

Dauguma žmonių, kurie pasiekia ar naudoja mūsų paslaugas, supranta bendrąsias taisykles, dėl kurių internetas yra saugus ir atviras. Deja, nedidelė dalis žmonių šių taisyklių nesilaiko, todėl jas čia aprašome siekdami apsaugoti paslaugas ir naudotojus nuo piktnaudžiavimo. Taikomos toliau nurodytos taisyklės.

Draudžiama piktnaudžiauti mūsų paslaugomis ar sistemomis, joms kenkti, trukdyti ar jas trikdyti, pvz., siekiant:
 • teikti kenkėjiškas programas;
 • teikti šlamštą, įsilaužiant į sistemą arba apeinant sistemas ar apsaugos priemones;
 • pažeisti apsaugą, teikti prieštaringas užklausas ar raginimą veikti, išskyrus atvejus, kai tai atliekama saugos ir riktų tikrinimo programose;
 • pasiekti ar naudoti mūsų paslaugas ar turinį apgavikiškais ar apgaulingais metodais, pvz. siekiant:
  • sukčiauti;
  • kurti netikras paskyras ar turinį, įskaitant netikras apžvalgas;
  • klaidinti kitus, siekiant įtikinti, kad generatyvinio DI turinys sukurtas žmogaus;
  • teikti paslaugas, kurios atrodytų kaip teikiamos jūsų (ar kieno nors kito), kai jas iš tikrųjų teikiame mes;
 • teikti paslaugas, kurios tariamai yra iš mūsų, kai taip nėra;
 • naudoti mūsų paslaugas (įskaitant jų teikiamą turinį) pažeidžiant kitų asmenų juridines teises, pvz., intelektinės nuosavybės ar privatumo teises;
 • taikyti apgrąžos inžineriją mūsų paslaugoms ar pagrindinėms technologijoms, pvz.: mašininio mokymosi modeliams, siekiant išgauti komercines paslaptis ar kitą nuosavybinę informaciją, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus;
 • naudoti automatines priemones norint pasiekti bet kurios mūsų paslaugos turinį, pažeidžiant įrenginio skaitomas instrukcijas mūsų tinklalapiuose (pvz., robots.txt failus, kuriuose neleidžiamas tikrinimas, mokymas ar kita veikla);
 • naudoti DI sugeneruotą turinį iš mūsų paslaugų mašininio mokymosi modeliams ar susijusioms DI technologijoms kurti;
 • slėpti arba klaidingai pristatyti, kas esate, pažeidžiant šias sąlygas;
 • teikti paslaugas, skatinant kitus pažeisti šias sąlygas.

Leidimas naudoti jūsų turinį

Naudodamiesi tam tikromis paslaugomis galite įkelti, pateikti, saugoti, siųsti, gauti ar bendrinti turinį. Nesate įsipareigoję teikti jokio turinio naudodamiesi mūsų paslaugomis ir galite laisvai rinktis, kokį turinį norite pateikti. Jei nuspręsite įkelti ar bendrinti turinį, įsitikinkite, kad turite reikiamas teises tai atlikti ir turinys yra teisėtas.

Licencija

Jūsų turinys priklauso jums. Tai reiškia, kad turite visas turiniui taikomas intelektinės nuosavybės teises. Pvz., jums suteikiamos jūsų sukurto turinio, pvz., parašytų atsiliepimų, intelektinės nuosavybės teisės. Arba jums gali būti suteikta teisė bendrinti kito asmens sukurtą turinį, gavus to asmens leidimą.

Jei pagal intelektinės nuosavybės teises ribojamas jūsų turinio naudojimas, turime gauti jūsų leidimą. Suteikiate „Google“ šį leidimą pagal šią licenciją.

Kas įtraukiama

Ši licencija taikoma jūsų turiniui, jei turinys saugomas intelektinės nuosavybės teisėmis.

Kas neįtraukiama

 • Ši licencija neturi įtakos jūsų privatumo teisėms. Ji susijusi tik su jūsų intelektinės nuosavybės teisėmis.
 • Ši licencija neapima nurodytų tipų turinio.
  • Viešai pasiekiama jūsų pateikta faktinė informacija, pvz., vietinės įmonės adreso pakeitimai. Šiai informacijai netaikoma licencija, nes ji laikoma bendrojo pobūdžio informacija, kurią visi gali laisvai naudoti.
  • Jūsų pateikti atsiliepimai, pvz., paslaugų tobulinimo pasiūlymai. Atsiliepimai įtraukiami toliau pateiktoje Su paslaugomis susijusių pranešimų skiltyje.

Apimtis

Ši licencija yra:
 • pasaulinė (galiojanti visame pasaulyje);
 • neišimtinė (galite licencijuoti savo turinį kitiems);
 • neapmokestinama (nėra licencijos piniginių mokesčių).

Teisės

Pagal šią licenciją „Google“ suteikiamos nurodytos teisės.

 • Priglobti, atkurti, platinti, perduoti ir naudoti jūsų turinį, pvz., saugant turinį mūsų sistemose ir leidžiant jį pasiekti iš bet kurios vietos.
 • Skelbti, viešai atlikti ar viešai skelbti jūsų turinį, jei leidžiate jį pasiekti kitiems asmenims.
 • Keisti ir kurti išvestinius kūrinius pagal jūsų turinį, pvz., keisti jo formatą arba jį versti.
 • Sublicencijuoti šias teises:
  • kitiems naudotojams, kad paslaugos galėtų veikti, kaip numatyta, pvz., leidžiant jums bendrinti nuotraukas su pasirinktais žmonėmis;
  • mūsų rangovams, kurie pasirašė su mumis sutartis, atitinkančias šias sąlygas, tik tam tikrais tikslais, aprašytais toliau pateiktoje skiltyje Paskirtis.

Paskirtis

Ši licencija suteikiama toliau nurodytais ribotais tikslais.

 • Paslaugoms vykdyti ir tobulinti. Tai apima numatytą paslaugų veikimą ir naujų funkcijų kūrimą. Įtraukiamos automatinės sistemos ir algoritmai, naudojami jūsų turiniui analizuoti:
  • siekiant nustatyti šlamštą, kenkėjiškas programas ir neteisėtą turinį;
  • Duomenų šablonų nustatymas, pvz., nustatant, kada siūlyti naują albumą „Google“ nuotraukose, siekiant kartu saugoti susijusias nuotraukas.
  • Jums teikiamų paslaugų tinkinimas, pvz., siekiant teikti rekomendacijas ir suasmenintus paieškos rezultatus, turinį bei skelbimus (kuriuos galite keisti ar išjungti skiltyje „Skelbimų nustatymai“).
  Ši analizė vykdoma, kai turinys išsiunčiamas, gaunamas ir saugomas.
 • Naudoti jūsų viešai bendrinamą turinį paslaugoms reklamuoti. Pvz., norėdami reklamuoti „Google“ programą galime cituoti jūsų parašytą atsiliepimą. Arba norėdami reklamuoti „Google Play“ galime rodyti programos, kurią siūlote „Play“ parduotuvėje, ekrano kopiją.
 • Naujų technologijų ir paslaugų kūrimas „Google“, laikantis šių sąlygų.

Trukmė

Ši licencija galioja, kol jūsų turiniui taikomos intelektinės nuosavybės teisės.

Jei iš paslaugų pašalinsite bet kokį turinį, kuriam taikoma ši licencija, per atitinkamą laikotarpį sistemos nebeteiks šio turinio viešai. Yra dvi išimtys.

 • Jei turinys jau buvo bendrinamas su kitais prieš jį pašalinant. Pvz., jei bendrinote nuotrauką su draugu, kuris sukūrė jos kopiją arba pakartotinai ją bendrino, ši nuotrauka vis tiek gali būti rodoma draugo „Google“ paskyroje, net jei ją pašalinote iš savo „Google“ paskyros.
 • Jei leidžiate savo turinį pasiekti naudodamiesi kitų įmonių paslaugomis, gali būti, kad paieškos varikliai, įskaitant „Google“ paiešką, vis tiek ras ir pateiks jūsų turinį kaip paieškos rezultatus.

„Google“ paslaugų naudojimas

Jūsų „Google“ paskyra

Jei atitinkate šiuos amžiaus reikalavimus, galite savo patogumui kurti „Google“ paskyrą. Norint naudoti tam tikras paslaugas reikalinga „Google“ paskyra, kad paslaugos veiktų, pvz., norint naudoti „Gmail“, reikia „Google“ paskyros, kad turėtumėte, kur siųsti ir gauti el. laiškus.

Prisiimate atsakomybę už veiksmus, atliekamus naudojant „Google“ paskyrą, įskaitant priimtinas priemones „Google“ paskyros saugai užtikrinti, todėl raginame reguliariai naudoti Saugos patikros įrankį.

„Google“ paslaugų naudojimas organizacijos ar verslo vardu

Daug organizacijų, pvz., įmonės, ne pelno siekiančios organizacijos ir mokyklos naudojasi mūsų paslaugų pranašumais. Norint naudoti paslaugas organizacijos vardu:
 • įgaliotas tos organizacijos atstovas turi sutikti su šiomis sąlygomis;
 • organizacijos administratorius gali priskirti jums „Google“ paskyrą. Šis administratorius gali reikalauti laikytis papildomų taisyklių ir gali pasiekti arba išjungti jūsų „Google“ paskyrą.

Su paslauga susiję pranešimai

Teikdami jums paslaugas kartais siunčiame paslaugų pranešimus ir kitą informaciją. Jei norite sužinoti daugiau, kaip bendraujame su jumis, žr. „Google“ privatumo politiką.

Jei nusprendžiate pateikti mums atsiliepimų, pvz., paslaugų tobulinimo pasiūlymų, galime imtis su atsiliepimais susijusių veiksmų be jokių įsipareigojimų jums.

Turinys „Google“ paslaugose

Jūsų turinys

Naudodami tam tikras mūsų paslaugas galite kurti originalų turinį. „Google“ nereikš nuosavybės teisių į tą turinį.

Naudodami tam tikras paslaugas galite viešai teikti savo turinį, pvz., galite paskelbti parašytą atsiliepimą apie produktą ar restoraną arba galite įkelti sukurtą tinklaraščio įrašą.

 • Žr. skiltį Turinio naudojimo leidimai, jei reikia daugiau informacijos apie teises į turinį ir norite sužinoti, kaip jūsų turinys naudojamas paslaugose.
 • Jei norite sužinoti, kodėl ir kaip galime pašalinti naudotojų sukurtą turinį iš paslaugų, žr. skiltį Turinio pašalinimas.

Jei manote, kad kažkas pažeidžia jūsų intelektinės nuosavybės teises, galite atsiųsti mums pažeidimo pranešimą ir imsimės atitinkamų veiksmų. Pvz., laikinai sustabdome arba uždarome pakartotinių autorių teisių pažeidėjų „Google“ paskyras, kaip nurodyta autorių teisių pagalbos centre.

„Google“ turinys

Tam tikros mūsų paslaugos apima „Google“ priklausantį turinį, pvz., daugelis vaizdo iliustracijų, kurios pateikiamos „Google“ žemėlapiuose. „Google“ turinį galite naudoti, kaip leidžiama pagal šias ir bet kokias konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, bet pasiliekame visas turimas turinio intelektinės nuosavybės teises. Nepašalinkite, neslėpkite ar nekeiskite jokių mūsų prekių ženklų, logotipų ar teisinės informacijos. Jei norite naudoti prekių ženklus arba logotipus, apsilankykite „Google“ prekių ženklų leidimų puslapyje.

Kitas turinys

Galiausiai, naudojantis tam tikromis mūsų paslaugomis, suteikiama prieiga prie kitiems žmonėms ar organizacijoms priklausančio turinio, pvz., parduotuvės savininko aprašo apie jo įmonę arba laikraščio straipsnio, pateikto „Google“ naujienose. Negalite naudoti šio turinio be to asmens ar organizacijos leidimo arba jei tai nėra leidžiama vadovaujantis įstatymais. Kitų žmonių ar organizacijų turinyje išreikštas požiūris yra jų ir nebūtinai atspindi „Google“ požiūrį.

„Google“ paslaugų programinė įranga

Kai kurios mūsų paslaugos apima atsisiunčiamą arba iš anksto įkeltą programinę įrangą. Suteikiame jums leidimą naudoti šią programinę įrangą naudojantis paslaugomis.

Ši licencija, kurią jums suteikiame, yra:
 • pasaulinė (galiojanti visame pasaulyje);
 • neišimtinė (galime licencijuoti programinę įrangą kitiems);
 • neapmokestinama (nėra licencijos piniginių mokesčių);
 • asmeninė (netaikoma kitiems);
 • neperleidžiama (negalite perleisti licencijos kitiems asmenims).

Naudojant tam tikras paslaugas įtraukiama programinė įranga, teikiama pagal jums pasiekiamas atvirojo šaltinio licencijos sąlygas. Kartais tam tikros atvirojo šaltinio licencijos nuostatos aiškiai pakeičia šių sąlygų dalis, todėl būtinai perskaitykite šias licencijas.

Negalite kopijuoti, keisti, platinti, parduoti ar nuomoti jokios mūsų paslaugų ar programinės įrangos dalies.

Iškilus problemų ar ginčų

Garantijos ribojimas

Užtikriname savo reputaciją teikdami naudingas, patikimas paslaugas, pvz., „Google“ paiešką ir Žemėlapius, ir nuolat tobuliname savo paslaugas, kad atitiktų jūsų poreikius. Tačiau dėl teisinių priežasčių paslaugas teikiame be garantijų, nebent aiškiai nurodyta konkrečios paslaugos papildomose sąlygose. Vadovaujantis įstatymais reikalaujama, kad tai paaiškintume vartodami konkrečią teisinę kalbą ir tekstą pateiktume didžiosiomis raidėmis, kad tikrai jį matytumėte, kaip nurodyta toliau.

KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, PASLAUGAS TEIKIAME TOKIAS, KOKIOS YRA, NETAIKYDAMI JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GALIMYBĖS PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. PAVYZDŽIUI, NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL PASLAUGŲ TURINIO AR FUNKCIJŲ, ĮSKAITANT JŲ TIKSLUMĄ, PATIKIMUMĄ, PASIEKIAMUMĄ AR GEBĖJIMĄ ATITIKTI JŪSŲ POREIKIUS.

NEGALIMA PASIKLIAUTI PASLAUGOMIS KILUS KLAUSIMŲ, SUSIJUSIŲ SU MEDICINA, TEISINĖMIS, FINANSINĖMIS AR KITOMIS PROFESIONALIOMIS KONSULTACIJOMIS. BET KOKS SU ŠIOMIS TEMOMIS SUSIJĘS TURINYS PATEIKIAMAS TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS IR NEPAKEIČIA KVALIFIKUOTO SPECIALISTO PATARIMŲ.

Atsakomybės

Visiems naudotojams

Įstatymais ir šiomis sąlygomis siekiama išlaikyti pusiausvyrą nustatant, ko jūs ar „Google“ galite reikalauti vieni iš kitų atsiradus problemų. Todėl vadovaujantis įstatymais pagal šias sąlygas reikalaujama, kad visi prisiimtų tam tikrą (bet ne visišką) atsakomybę.

Šios sąlygos apriboja mūsų atsakomybes tik tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Šios sąlygos neapriboja atsakomybės dėl šiurkštaus aplaidumo ar tyčinio nusižengimo.

Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus:
 • „Google“ prisiima atsakomybę tik už šių sąlygų ar taikomų konkrečios paslaugos papildomų sąlygų pažeidimus.
 • „Google“ neprisiima atsakomybės už:
  • prarastą pelną, pajamas, verslo galimybes, prestižą ar numatomas santaupas;
  • netiesioginius ar pasekminius nuostolius;
  • baudžiamuosius nuostolius.
 • Bendra „Google“ atsakomybė dėl šių sąlygų ar susijusi su jomis nebus didesnė nei 1. $200 arba 2. mokesčiai, sumokėti naudojant atitinkamas paslaugas per pastaruosius dvylika mėnesių iki ginčo.

Tik verslo naudotojams ir organizacijoms

Jei esate verslo naudotojas arba organizacija

 • Atsižvelgdami į galiojančius įstatymus, turite kompensuoti „Google“ ir jos direktoriams, tarnautojams, darbuotojams bei rangovams visus nuostolius dėl trečiųjų šalių teisinių procesų (įskaitant vyriausybinių įstaigų veiksmus), vykdomų dėl jūsų neteisėto paslaugų naudojimo ar šių arba konkrečios paslaugos papildomų sąlygų pažeidimo arba su tuo susijusių. Šis kompensavimas apima bet kokią atsakomybę ar išlaidas, patirtas dėl ieškinių, nuostolių, žalos, teismo sprendimų, baudų, bylinėjimosi ir teisinių mokesčių.
 • Jei pagal įstatymus esate atleidžiami nuo tam tikrų atsakomybių, įskaitant kompensavimą, tada šios atsakomybės jums netaikomos pagal šias sąlygas. Pvz., Jungtinėms Tautoms netaikomi tam tikri teisiniai įsipareigojimai ir šios sąlygos nepakeičia taikomo neliečiamumo.

Problemų sprendimas

Prieš imdamiesi veiksmų, kaip nurodyta toliau, jei įmanoma, pateiksime jums išankstinį pranešimą, nurodysime savo veiksmų priežastį ir suteiksime galimybę išsiaiškinti bei išspręsti problemą, nebent tai galėtų:

 • sukelti žalą ar atsakomybę naudotojui, trečiajai šaliai arba „Google“;
 • pažeisti įstatymus ar teisėsaugos institucijos įsakymą;
 • trukdyti tyrimui;
 • sutrikdyti paslaugų veikimą, vientisumą ar saugą.

Turinio pašalinimas

Jei bet koks jūsų turinys 1. pažeidžia šias sąlygas, konkrečios paslaugos papildomas sąlygas arba politiką, 2. pažeidžia galiojančius įstatymus arba 3. gali būti žalingas naudotojams, trečiosioms šalims ar „Google“, pasiliekame teisę pašalinti dalį šio turinio arba jį visą vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais. Tai gali būti vaikų pornografija, su prekyba žmonėmis ar priekabiavimu susijęs turinys, teroristinis turinys ir kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises pažeidžiantis turinys.

Prieigos prie „Google“ paslaugų laikinas sustabdymas arba nutraukimas

Neapribodama kitų teisių, „Google“ gali laikinai sustabdyti ar nutraukti jūsų prieigą prie paslaugų arba ištrinti jūsų „Google“ paskyrą, jei įvyksta bet kuri iš toliau nurodytų situacijų.

 • Iš esmės arba pakartotinai pažeidžiate šias sąlygas, konkrečios paslaugos papildomas sąlygas arba politiką.
 • Turime tai atlikti vadovaudamiesi teisiniais reikalavimais arba teismo įsakymu.
 • savo elgesiu kenkiate ar už jį turite atsakyti naudotojui, trečiajai šaliai arba „Google“, pvz., įsilaužiate, sukčiaujate, priekabiaujate, siunčiate šlamštą, klaidinate kitus arba iškerpate turinį, kuris jums nepriklauso.

Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kodėl išjungiame paskyras ir kokie veiksmai tada atliekami, žr. šį pagalbos centro puslapį. Jei manote, kad „Google“ paskyra buvo laikinai sustabdyta ar nutraukta per klaidą, galite pateikti apeliaciją.

Žinoma, bet kada galite nebenaudoti mūsų paslaugų. Jei nuspręsite jų nebenaudoti, norėtume sužinoti priežastį, kad galėtume toliau tobulinti savo paslaugas.

Ginčų sprendimas, taikomi įstatymai ir teismai

Jei reikia informacijos, kaip susisiekti su „Google“, apsilankykite mūsų kontaktiniame puslapyje.

Pagal Kalifornijos įstatymus sprendžiami visi ginčai, kilę dėl šių sąlygų, konkrečios paslaugos papildomų sąlygų ar bet kokių susijusių paslaugų ar susiję su jomis, nepaisant kolizinių teisės normų. Šie ginčai bus sprendžiami tik Santa Klaros apygardos (Kalifornija, JAV) federaliniame arba valstijos teisme, o jūs ir „Google“ sutinkate su šių teismų asmenine jurisdikcija.

Apie šias sąlygas

Vadovaujantis įstatymais jums suteikiamos tam tikros teisės, kurių negalima apriboti sutartimi, pvz., šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Šiomis sąlygomis visiškai nesiekiama apriboti šių teisių.

Šiose sąlygose apibrėžiami jūsų ir „Google“ santykiai. Jomis nesuteikiamos jokios teisės kitiems žmonėms ar organizacijoms, net jei kiti gauna naudos iš tų santykių pagal šias sąlygas.

Norime, kad šios sąlygos būtų aiškios, todėl naudojame pavyzdžius iš paslaugų. Bet ne visos nurodytos paslaugos gali būti pasiekiamos jūsų šalyje.

Jei šios sąlygos prieštarauja konkrečios paslaugos papildomoms sąlygoms, taikomos papildomos sąlygos, naudojantis susijusia paslauga.

Jei paaiškėja, kad konkreti sąlyga negalioja ar nėra vykdytina, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

Jei nesilaikote šių arba konkrečios paslaugos papildomų sąlygų ir mes iš karto nesiimame veiksmų, tai nereiškia, kad atsisakome bet kokių mums suteiktų teisių, pvz., imtis veiksmų ateityje.

Galime atnaujinti šias ir konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, kad 1. atspindėtų paslaugų pakeitimus arba tai, kaip vykdome verslą, pvz., kai pridedame naujų paslaugų, funkcijų, technologijų, kainų ar privilegijų (arba pašaliname senas), 2. būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ar būtų užtikrinta sauga arba 3. išvengtume piktnaudžiavimo ar žalos.

Jei iš esmės pakeisime šias ar konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, pateiksime pagrįstą išankstinį pranešimą ir suteiksime galimybę peržiūrėti pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, kai 1. pristatome naują paslaugą ar funkciją arba 2. tai yra skubi situacija, pvz., siekiame išvengti vykstančio piktnaudžiavimo ar vykdome teisinius reikalavimus. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, turėtumėte pašalinti turinį ir nebenaudoti paslaugų. Be to, galite bet kada patys nutraukti savo ryšius su mumis uždarydami „Google“ paskyrą. Jei uždarysite „Google“ paskyrą ir po to pasieksite ar naudosite paslaugas be paskyros, šiai prieigai ir naudojimui bus taikomos naujausios versijos šios sąlygos.

Apibrėžtys

Atsakomybė

Nuostoliai dėl bet kokio teisinio reikalavimo, neatsižvelgiant į tai, ar ieškinys pateiktas pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą) ar dėl kitos priežasties, ir neatsižvelgiant į tai, ar šiuos nuostolius buvo galima numatyti.

atsisakymas

Pareiškimas, apribojantis asmens teisines atsakomybes.

Teisėta teisė, leidžianti originalaus kūrinio (pvz., tinklaraščio įrašo, nuotraukos ar vaizdo įrašo) kūrėjui nuspręsti, ar šį originalų kūrinį gali naudoti kiti, taikant tam tikrus apribojimus ir išimtis (pvz., sąžiningo naudojimo ir sąžiningos praktikos principus).

garantija

Užtikrinimas, kad produktas ar paslauga atitiks tam tikrus standartus.

intelektinės nuosavybės teisės (IN teisės)

Teisės į asmens kūrinius, pvz., išradimus (patento teisės), literatūros ir meno kūrinius (autorių teisės), dizainus (dizaino teisės) ir prekyboje naudojamus simbolius, pavadinimus bei vaizdus (prekių ženklai). IN teisės gali priklausyti jums, kitam asmeniui arba organizacijai.

jūsų turinys

Turinys, kurį kuriate, įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate, gaunate ar bendrinate naudodami mūsų paslaugas, pvz.:

 • jūsų sukurtas turinys Dokumentuose, Skaičiuoklėse ir Skaidrėse
 • tinklaraščių įrašai, kuriuos įkeliate naudodami „Blogger“
 • atsiliepimai, kuriuos pateikiate Žemėlapiuose
 • Diske saugomi vaizdo įrašai
 • el. laiškai, kuriuos siunčiate ir gaunate naudodami „Gmail“
 • nuotraukos, kurias bendrinate su draugais naudodami Nuotraukų programą
 • kelionių planai, kuriuos bendrinate su „Google“

kompensuoti arba kompensacija

Asmens arba organizacijos sutarties įsipareigojimas kompensuoti kito asmens ar organizacijos patirtus nuostolius dėl teisinių procesų, pvz., ieškinių.

organizacija

Juridinis subjektas (pvz., įmonė, ne pelno siekianti organizacija arba mokykla), o ne individualus asmuo.

paslaugos

„Google“ paslaugos, kurioms taikomos šios sąlygos, yra produktai ir paslaugos, pateikti adresu https://policies.google.com/terms/service-specific, įskaitant nurodytus toliau.

 • programos ir svetainės (pvz., Paieška ir Žemėlapiai)
 • platformos (pvz., „Google“ apsipirkimas)
 • Integruotos paslaugos (pvz., Žemėlapiai, įterpti kitų įmonių programose ar svetainėse)
 • įrenginiai ir kitos prekės (pvz., „Google Nest“)

Dauguma šių paslaugų taip pat apima turinį, kurį galite perduoti srautu ar su kuriuo galite sąveikauti.

patronuojamoji bendrovė

Subjektas, priklausantis „Google“ įmonių grupei, apimančiai „Google LLC“ ir jos antrines įmones, įskaitant nurodytas paslaugas vartotojams ES teikiančias įmones: „Google Ireland Limited“, „Google Commerce Limited“ ir „Google Dialer Inc“.

prekės ženklas

Simboliai, pavadinimai ir vaizdai, naudojami prekyboje, pagal kuriuos galima atskirti skirtingų asmenų ar organizacijų prekes ar paslaugas.

šalies versija

Jei turite „Google“ paskyrą, susiejame jūsų paskyrą su šalimi (arba teritorija), kad galėtume nustatyti:

 • „Google“ patronuojamąją bendrovę, kuri teikia jums paslaugas ir apdoroja jūsų informaciją jums naudojant paslaugas;
 • jūsų ryšius apibrėžiančių sąlygų versiją.

Kai esate atsijungę, šalies versija nustatoma pagal vietovę, kurioje naudojate „Google“ paslaugas. Jei turite paskyrą, galite prisijungti ir peržiūrėti šias sąlygas, kad sužinotumėte, kokia šalis susieta su jomis.

vartotojas

Asmuo, naudojantis „Google“ paslaugas asmeniniais, nekomerciniais tikslais, nesusijusiais su prekyba, verslu, amatu ar profesija. (Žr. apie verslo naudotojus)

verslo naudotojas

Asmuo arba subjektas, kuris nėra vartotojas (žr. terminą „vartotojas“).

Google Apps
Pagrindinis meniu