Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 2022. gada 5. janvāris | Arhivētās versijas | Lejupielādēt PDF versiju

Valsts versija: Vācija

Lai jums būtu vieglāk izprast, ko sagaidīt no Google un ko mēs sagaidām no jums, kad lietojat mūsu pakalpojumus, mēs atjaunināsim pakalpojumu sniegšanas noteikumus šādā datumā: 2024. gada 22. maijs. Līdz tam laikam joprojām ir spēkā tālāk norādītie noteikumi.

Uz ko attiecas šie noteikumi

Lai gan ir vilinoši nelasīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ir svarīgi noskaidrot, ko jūs varat sagaidīt no mums, kad izmantojat Google pakalpojumus, un ko mēs sagaidām no jums.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi atspoguļo Google uzņēmējdarbības veidu, tiesību aktus, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu, kā arī noteiktus principus, kurus vienmēr esam ievērojuši. Tādējādi šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi palīdz definēt Google attiecības ar jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu pakalpojumiem. Piemēram, šajos noteikumos ir ietvertas tālāk norādītās tēmas.

Ir svarīgi izprast šos noteikumus, jo jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem, lai varētu izmantot mūsu pakalpojumus.

Papildus šiem noteikumiem mēs publicējam arī konfidencialitātes politiku. Lai arī tā neietilpst šajos noteikumos, mēs iesakām to izlasīt, lai labāk saprastu, kā varat atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un dzēst savu informāciju.

Noteikumi

Pakalpojuma sniedzējs

Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē Google pakalpojumus sniedz:

Google Ireland Limited
dibināts un darbojas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem,
(Reģistrācijas numurs: 368047 / PVN maksātāja numurs: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublina 4
Īrija

Vecuma ierobežojums

Ja neesat sasniedzis vecumu, kas nepieciešams, lai pārvaldītu Google kontu, jums ir jābūt vecāku vai likumīgā aizbildņa atļaujai izmantot Google kontu. Palūdziet vienam no vecākiem vai likumīgajam aizbildnim izlasīt šos noteikumus kopā ar jums.

Ja esat viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis, kas ir piekritis šiem noteikumiem, un atļaujat savam bērnam izmantot pakalpojumus, piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs esat atbildīgs par darbībām, ko jūsu bērns veic pakalpojumos.

Noteiktiem Google pakalpojumiem var būt papildu vecuma ierobežojumi, kas norādīti papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem.

Jūsu attiecības ar uzņēmumu Google

Šie noteikumi palīdz definēt attiecības starp jums un uzņēmumu Google. Vispārīgi runājot, mēs piešķiram jums atļauju izmantot mūsu pakalpojumus, ja jūs piekrītat ievērot šos noteikumus, kuri atspoguļo uzņēmuma Google darbības un peļņas gūšanas principus. Ar vārdiem “Google,” “mēs” un “mūsu” mēs apzīmējam uzņēmumu Google Ireland Limited un tā saistītos uzņēmumus.

Ko jūs varat sagaidīt no mums

Plaša noderīgu pakalpojumu klāsta nodrošināšana

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, uz kuriem attiecas šie noteikumi, tostarp:
 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google pirkumi);
 • integrētos pakalpojumus (piemēram, pakalpojumu Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs un vietnēs);
 • ierīces (piemēram, Google Nest).

Daudzos šajos pakalpojumos ir ietverts arī saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties.

Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti tā, lai tie darbotos kā kopums, tādējādi atvieglojot jūsu iespējas pāriet no vienas darbības uz citu. Piemēram, ja jūsu Kalendāra pasākumā ir iekļauta adrese, varat uz tās noklikšķināt un pakalpojumā Maps saņemt norādījumus nokļūšanai attiecīgajā vietā.

Google pakalpojumu izstrāde, uzlabošana un atjaunināšana

Šajos noteikumos tiek lietota plaša “pakalpojumu” definīcija (kā aprakstīts iepriekš), taču piemērojamajos tiesību aktos noteiktās situācijas tiek arī izšķirti jēdzieni “digitāls saturs”, “pakalpojumi” un “preces”. Tāpēc šajā sadaļā, kā arī sadaļā Juridiskā garantija tiek lietoti precīzākie termini.

Mēs nepārtraukti izstrādājam jaunas tehnoloģijas un funkcijas, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Piemēram, mēs izmantojam mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, lai nodrošinātu sinhrono tulkošanu un uzlabotu mēstuļu un ļaunprātīgu programmatūru atrašanu un bloķēšanu.

Nepārtraukti uzlabojot mūsu digitālo saturu, pakalpojumus un preces, mēs ieviešam modifikācijas, piemēram, pievienojam vai noņemam funkcijas, palielinām vai samazinām ierobežojumus mūsu pakalpojumu izmantošanai, kā arī piedāvājam jaunu digitālu saturu vai pakalpojumus vai pārtraucam veco pakalpojumu darbību. Digitālais saturs vai pakalpojumi var tikt mainīti arī šādu iemeslu dēļ:

 • lai pielāgotu tos jaunām tehnoloģijām;
 • lai ieviestu izmaiņas atbilstoši konkrētā pakalpojuma lietotāju skaita samazinājumam vai palielinājumam;
 • lai reaģētu uz būtiskām izmaiņām saistībā ar licencēm un partnerībām, kas ir izveidotas ar citām pusēm;
 • lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un kaitējumu;
 • lai novērstu tiesiskās, normatīvās, drošuma vai drošības problēmas.

Dažkārt mums ir jāievieš juridiskām prasībām atbilstoši atjauninājumi — modifikācijas, kas nodrošina digitālā satura, pakalpojumu vai preču atbilstību tiesību aktiem. Mēs atjauninām mūsu digitālo saturu, pakalpojumus un preces, lai uzlabotu to drošumu un drošību, kā arī lai nodrošinātu to atbilstību gaidītajiem kvalitātes standartiem, piemēram, sadaļā Juridiskā garantija aprakstītajiem standartiem. Būtisku drošuma vai drošības risku novēršanai paredzēti atjauninājumi var tikt instalēti automātiski. Citu atjauninājumu instalēšanu varat izvēlēties.

Uzņēmums Google uztur stingru produktu izpētes programmu, tādēļ, pirms pakalpojumā tiek veiktas izmaiņas vai tiek pārtraukta tā darbība, tiek rūpīgi apsvērta izmaiņu vai pārtraukšanas pamatotība, jūsu kā lietotāja intereses, pamatotās cerības un iespējamā ietekme uz jums un citiem. Izmaiņas pakalpojumos vai to darbības pārtraukšana tiek veikta tikai pamatotu iemeslu dēļ.

Ja kāda ieviestā modifikācija negatīvi ietekmēs jūsu piekļuvi mūsu digitālajam saturam vai pakalpojumiem vai to izmantošanu vai ja pakalpojuma darbība tiks pārtraukta, mēs jums savlaicīgi pa e-pastu nosūtīsim iepriekšēju paziņojumu (tajā būs aprakstītas izmaiņas, to ieviešanas laiks un jūsu tiesības pārtraukt ar mums noslēgto līgumu, ja modifikāciju negatīvā ietekme ir nozīmīga), izņemot steidzamas situācijas, piemēram, novēršot ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu, reaģējot uz juridiskajām prasībām vai novēršot drošības problēmas un darbības traucējumus. Mēs arī sniegsim iespēju eksportēt jūsu saturu no jūsu Google konta, izmantojot Google arhivatoru, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un politikām.

Ko mēs sagaidām no jums

Šo noteikumu un papildu noteikumu konkrētiem pakalpojumiem ievērošana

Mūsu piešķirtā atļauja izmantot mūsu pakalpojumus ir spēkā, kamēr jūsu darbības atbilst:

Šos noteikumus varat apskatīt, kopēt un saglabāt PDF formātā. Jūs varat piekrist šiem noteikumiem un konkrētu pakalpojumu papildu noteikumiem pēc pierakstīšanās savā Google kontā.

Mēs arī veidojam dažādas politikas, palīdzības centrus un citus resursus, kas jums ir pieejami, lai atrastu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un informāciju par to, kas ir sagaidāms, lietojot mūsu produktus. Šie resursi ir konfidencialitātes politika, Autortiesību palīdzības centrs, Drošības centrs un citas lapas, kas ir pieejamas mūsu politiku vietnē.

Lai gan jums tiek piešķirta atļauja izmantot mūsu pakalpojumus, mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu pakalpojumiem.

Citu lietotāju cienīšana

Mēs vēlamies uzturēt cieņpilnu vidi visām pusēm, kas nozīmē to, ka jums ir jāievēro šādi rīcības pamatnoteikumi:
 • ievērojiet piemērojamos likumus, tostarp eksporta kontroles, sankciju un cilvēku tirdzniecības novēršanas likumus;
 • ievērojiet citu personu tiesības, tostarp konfidencialitātes un intelektuālā īpašuma tiesības;
 • ļaunprātīgi neizmantojiet citas personas un nekaitējiet citiem vai sev (kā arī nedraudiet un nemudiniet uz šādu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu) — piemēram, maldinot, apkrāpjot, nelikumīgi uzdodoties par citu personu, ceļot neslavu, aizskarot, uzmācoties vai iebiedējot citas personas;
 • ļaunprātīgi neizmantojiet pakalpojumus, nekaitējiet tiem, netraucējiet un nepārtrauciet to darbību, piemēram, piekļūstot tiem krāpniecības vai maldināšanas nolūkā vai tādiem mērķiem tos izmantojot, izplatot ļaunprātīgas programmatūras vai surogātpastu, uzlaužot vai apejot mūsu sistēmas vai aizsardzības risinājumus. Veicot tīmekļa indeksāciju meklēšanas rezultātu nodrošināšanai, mēs ņemam vērā standarta lietošanas ierobežojumus, ko vietnes īpašnieki norāda vietnes kodā, tāpēc tādu pašu cieņpilnu attieksmi lūdzam ievērot arī mūsu pakalpojumu lietotājiem.

Mūsu papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem ir sniegta papildu informācija par atbilstošu rīcību, kas jāievēro ikvienam šo pakalpojumu lietotājam. Ja uzzināt, ka citas personas neievēro šos noteikumus, daudzos mūsu pakalpojumos varat ziņot par ļaunprātīgu izmantošanu. Ja mēs rīkosimies, pamatojoties uz ziņojumu par ļaunprātīgu izmantošanu, mēs īstenosim arī sadaļā Rīcība problēmu gadījumā aprakstīto procesu.

Atļauja izmantot jūsu saturu

Daži no mūsu pakalpojumiem ir paredzēti, lai jūs varētu augšupielādēt, iesniegt, uzglabāt, nosūtīt, saņemt vai koplietot savu saturu. Jums nav pienākuma sniegt mūsu pakalpojumiem nekādu saturu, un jūs varat brīvi izvēlēties, kuru saturu sniegt. Izvēloties augšupielādēt vai kopīgot saturu, lūdzu, pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās tiesības to darīt un vai saturs ir likumīgs.

Licence

Jūsu saturs ir jūsu — tas nozīmē, ka jūs paturat visas intelektuālā īpašuma tiesības uz savu saturu. Piemēram, jums ir intelektuālā īpašuma tiesības uz jūsu veidotu radošo saturu, piemēram, uz jūsu rakstītajām atsauksmēm. Vai arī jums var būt tiesības kopīgot citu personu radošo saturu, ja tās ir sniegušas jums atļauju.

Mums ir nepieciešama jūsu atļauja, ja jūsu satura izmantošanu ierobežo jūsu intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs sniedzat uzņēmumam Google šo atļauju ar šīs licences starpniecību.

Uz ko attiecas šie noteikumi

Šī licence attiecas uz jūsu saturu, ja šo saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Uz ko tie neattiecas

 • Šī licence neietekmē jūsu datu aizsardzības tiesības — tā attiecas tikai uz jūsu intelektuālā īpašuma tiesībām.
 • Šī licence neattiecas uz tālāk norādītajiem satura veidiem.
  • Publiski pieejama faktiskā informācija, ko jūs norādāt, piemēram, labojumi vietējā uzņēmuma adresē. Šai informācijai nav nepieciešama licence, jo tā tiek uzskatīta par vispārzināmu informāciju, kuru var izmantot ikviens.
  • Jūsu sniegtās atsauksmes, piemēram, ieteikumi uzlabot mūsu pakalpojumus. Informāciju par atsauksmēm skatiet sadaļā Ar pakalpojumu saistīta saziņa.

Tvērums

Šī licence ir:
 • globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē);
 • neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām);
 • pieejama bez maksas (par šo licenci nav jāmaksā nauda).

Tiesības

Šī licence ļauj uzņēmumam Google veikt tālāk norādītās darbības tikai ierobežotos nolūkos, kas minēti sadaļā Mērķis.

 • Izmantot jūsu saturu tikai tehniskos nolūkos — piemēram, saglabāt jūsu saturu mūsu sistēmās un padarīt to pieejamu no jebkuras vietas vai mainīt jūsu satura formātu, lai tas būtu saderīgs ar mūsu pakalpojumiem.
 • padarīt jūsu saturu publiski pieejamu, ja esat to padarījis redzamu citiem lietotājiem un tikai tik lielā mērā, cik esat to padarījis redzamu citiem lietotājiem.
 • Izsniegt šo tiesību apakšlicences šādām personām:
  • citi lietotāji (ar mērķi nodrošināt pakalpojumu paredzēto darbību, piemēram, ļaujot jums kopīgot fotoattēlus ar jūsu izvēlētām personām).
  • mūsu darbuzņēmēji, kuri ar mums ir parakstījuši līgumus, kas atbilst šiem noteikumiem, tikai ierobežotos nolūkos, kas minēti sadaļā Mērķis.

Mērķis

Šī licence ir paredzēta tikai pakalpojumu darbības nodrošināšanai, t.i., paredzētās pakalpojumu darbības nodrošināšanai, kā arī jaunu funkciju un funkcionalitātes veidošanai. Tas ietver automatizēto sistēmu un algoritmu izmantošanu jūsu satura analizēšanai:

 • lai noteiktu nevēlamu saturu, ļaunprātīgu programmatūru un nelikumīgu saturu;
 • lai datos konstatētu modeļus, piemēram, nosakot, kad ieteikt jaunu albumu pakalpojumā Google fotoattēli, lai saistītos fotoattēlus uzglabātu kopā;
 • lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jums, piemēram, sniedzot ieteikumus un personalizētus meklēšanas rezultātus, saturu un reklāmas (kuras varat mainīt vai izslēgt sadaļā Reklāmu iestatījumi).

Saturs tiek analizēts, tiklīdz tas tiek nosūtīts un saņemts, kā arī uzglabāšanas laikā.

Ilgums

Šī licence ir spēkā, kamēr jūsu saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien savu saturu no mūsu pakalpojumiem nenoņemat agrāk.

Ja no mūsu pakalpojumiem noņemsiet jebkādu saturu, uz kuru attiecas šī licence, mūsu sistēmās saprātīgā laika periodā tiks pārtraukta šī satura publiskošana. Pastāv divi tālāk norādītie izņēmumi.

 • Ja pirms satura noņemšanas jau esat to kopīgojis ar citiem. Piemēram, ja kopīgojāt kādu fotoattēlu ar draugu, kurš pēc tam izveidoja šī fotoattēla kopiju vai to atkārtoti kopīgoja, šis fotoattēls var turpināt parādīties jūsu drauga Google kontā pat pēc tā noņemšanas no jūsu Google konta.
 • Ja jūsu saturs joprojām būs pieejams, izmantojot citu uzņēmumu pakalpojumus, iespējams, ka meklētājprogrammu, tostarp Google meklēšanas, rezultātos joprojām tiks atrasts un rādīts jūsu saturs.

Google pakalpojumu izmantošana

Jūsu Google konts

Ja jūs atbilstat šim vecuma ierobežojumam, jūs varat izveidot Google kontu savām ērtībām. Noteiktu pakalpojumu darbībai ir nepieciešams Google konts — piemēram, ja vēlaties izmantot pakalpojumu Gmail, jums ir nepieciešams Google konts, lai jums būtu vide, kurā nosūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus.

Jūs esat atbildīgs par savā Google kontā veiktajām darbībām, tostarp par atbilstošām darbībām, lai aizsargātu savu Google kontu. Ieteicams regulāri veikt drošības iestatījumu pārbaudi.

Google pakalpojumu izmantošana organizācijas vai uzņēmuma vārdā

Daudzas organizācijas, piemēram, uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas un skolas, izmanto mūsu pakalpojumus. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus organizācijas vārdā:
 • šīs organizācijas pilnvarotajam pārstāvim ir jāpiekrīt šiem noteikumiem;
 • jūsu organizācijas administrators var jums piešķirt Google kontu. Šis administrators var pieprasīt ievērot papildu noteikumus un, iespējams, varēs piekļūt jūsu Google kontam vai to atspējot.
Ja atrodaties Eiropas Savienībā, šie noteikumi neietekmē tiesības, kas jums var būt kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerclietotājam, tostarp tiešsaistes platformas, piemēram, Google Play, saskaņā ar ES Regulu par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

Ar pakalpojumu saistīta saziņa

Lai mēs varētu jums nodrošināt savus pakalpojumus, mēs dažkārt nosūtām jums paziņojumus par pakalpojumiem un citu ar pakalpojumiem saistītu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par mūsu saziņas veidiem ar jums, skatiet Google konfidencialitātes politiku.

Ja izvēlēsieties sniegt mums atsauksmes, piemēram, ieteikumus mūsu pakalpojumu uzlabošanai, mēs varam rīkoties, pamatojoties uz jūsu atsauksmēm bez jebkādām saistībām pret jums.

Saturs Google pakalpojumos

Jūsu saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos varat padarīt savu saturu publiski pieejamu — piemēram, varat publicēt savu atsauksmi par produktu vai restorānu vai augšupielādēt savu emuāra ziņojumu.

Ja uzskatāt, ka kāds pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, varat nosūtīt mums paziņojumu par pārkāpumu, un mēs atbilstoši rīkosimies. Piemēram, mēs pārtraucam vai slēdzam atkārtotu autortiesību pārkāpēju Google kontus, kā aprakstīts mūsu autortiesību palīdzības centrā.

Google saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverts saturs, kas pieder uzņēmumam Google, piemēram, daudzas pakalpojumā Google Maps redzamās vizuālās ilustrācijas. Jūs drīkstat izmantot Google saturu atbilstoši atļaujām šajos noteikumos un jebkuros papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem, taču mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu saturu. Jūs nedrīkstat noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt mūsu zīmolus, logotipus vai juridiskos paziņojumus. Ja vēlaties izmantot mūsu zīmolus vai preču zīmes, lūdzu, skatiet informāciju lapā Google zīmola atļaujas.

Cits saturs

Daži no mūsu pakalpojumiem jums sniedz piekļuvi saturam, kas pieder citām personām vai organizācijām — piemēram, veikala īpašnieka apraksts par savu uzņēmumu vai Google ziņās rādīts laikraksta raksts. Jūs nedrīkstat izmantot šo saturu bez attiecīgās personas vai organizācijas atļaujas vai citādi bez atbilstošas likuma atļaujas. Citu personu vai organizāciju saturā izteiktie viedokļi ir viņu pašu viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Google uzskatus.

Programmatūra Google pakalpojumos

Dažos no mūsu pakalpojumiem ir ietverta lejupielādējama programmatūra. Jums tiek piešķirta atļauja izmantot šo programmatūru kā daļu no pakalpojumiem.

Licence, kuru mēs jums piešķiram, ir:
 • globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē);
 • neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām);
 • pieejama bez maksas (par šo licenci nav jāmaksā nauda);
 • personiska (tā neattiecas uz citām personām);
 • nenododama (jums nav atļauts piešķirt šo licenci citām personām).

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverta programmatūra, kas tiek piedāvāta saskaņā ar jums pieejamās atklātā pirmkoda licences noteikumiem. Dažkārt atklātā pirmkoda licencē ir iekļauti nosacījumi, kas nepārprotami aizstāj šeit izklāstītos noteikumus. Tādēļ noteikti izlasiet licences noteikumus.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, izplatīt, pārdot vai iznomāt nevienu mūsu pakalpojumu vai programmatūras daļu.

Problēmu vai domstarpību gadījumā

Saskaņā ar tiesību aktiem un šiem noteikumiem jums ir tiesības uz: 1) noteiktu pakalpojumu kvalitāti; 2) problēmu novēršanas iespējām. Ja esat patērētājs, jūs varat izmantot visas piemērojamos tiesību aktos paredzētās likumīgās tiesības, kā arī šajos noteikumos un papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem norādītās tiesības.

Juridiskā garantija

Ja esat kādā EEZ valstī mītošs patērētājs un jūs apliecinājāt piekrišanu mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, saskaņā ar EEZ valstu patērētāju tiesību aktiem jums ir tiesības uz juridisko garantiju, kas attiecas uz mūsu digitālo saturu, pakalpojumiem vai precēm. Saskaņā ar šo garantiju mēs uzņemamies atbildību par visām neatbilstībām, ko konstatējat:

 • divu gadu laikā pēc preču (piemēram, tālruņa) piegādes vai digitāla satura (piemēram, filmas iegādes) vai pakalpojuma vienreizējas saņemšanas;
 • jebkurā brīdī, ja digitālais saturs vai pakalpojumi (piemēram, Maps vai Gmail) tiek nodrošināts nepārtraukti.

Iespējams, jūsu valsts tiesību akti paredz ilgstošāku garantijas periodu. Citas mūsu komercgarantijas neierobežo jūsu tiesības, kas ir paredzētas šajās juridiskajās garantijās. Ja vēlaties iesniegt ar garantiju saistītu pieprasījumu, sazinieties ar mums.

Atbildība

Visiem lietotājiem

Šie noteikumi tikai ierobežo mūsu pienākumus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Šie noteikumi neierobežo atbildību krāpšanas un krāpnieciskas maldināšanas gadījumā, kā arī nolaidības vai tīšu pārkāpumu izraisītas nāves vai miesas bojājumu gadījumā. Turklāt šie noteikumi neierobežo jūsu tiesības, kas noteiktas ar produkta saistītās atbildības tiesību aktos.

Par īpašuma bojājumiem vai finansiāliem zaudējumiem, ko nelielas neuzmanības dēļ ir izraisījis uzņēmums Google, tā pārstāvji vai aģenti, uzņēmums Google ir atbildīgs tikai par būtisku līgumsaistību pārkāpumiem, radot tipiskus zaudējumus, kas paredzami līguma noslēgšanas laikā. Būtiskas līgumsaistības ir saistības, kuras jāizpilda kā priekšnoteikums līguma izpildei un par kuru izpildi puses var būt pārliecinātas. Tas nemaina jūsu kaitējuma pierādīšanas pienākumu.

Tikai komerclietotājiem un organizācijām

Ja esat komerclietotājs vai organizācija

 • Piemērojamos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs kompensēsiet uzņēmumam Google un tā direktoriem, speciālistiem, darbiniekiem un līgumslēdzējiem jebkādus trešo pušu tiesvedības (tostarp valsts iestāžu darbību) izdevumus, kas radušies no jūsu darbībām vai ir saistīti ar jūsu darbībām, jums nelikumīgi izmantojot pakalpojumus vai pārkāpjot šos noteikumus vai papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem. Šī kompensācija sedz visas saistības vai izdevumus, kas radušies no prasībām, zaudējumiem, bojājumiem, spriedumiem, soda naudām, tiesas procesu izdevumiem un juridiskajām maksām.
 • Ja esat juridiski atbrīvots no noteiktiem pienākumiem, tostarp no kompensācijas, šie pienākumi neattiecas uz jums saskaņā ar šiem noteikumiem. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijai ir noteikti atbrīvojumi no tiesiskajām saistībām, un šie noteikumi neatceļ šo atbrīvojumu juridisko spēku.

Rīcība problēmu gadījumā

Pirms tālāk aprakstīto darbību izpildes jums laikus tiks sniegts paziņojums, kad tas būs iespējams, aprakstot mūsu rīcības iemeslu un sniedzot jums iespēju problēmu novērst, ja vien nebūs objektīvu un konkrētu iemeslu uzskatīt, ka šādā veidā tiek veiktas šādas darbības:

 • kaitējuma vai saistību radīšana lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google;
 • tiesību aktu vai likumu uzraudzības iestāžu norādījumu pārkāpšana;
 • izmeklēšanas apdraudēšana;
 • mūsu pakalpojumu darbības, integritātes vai drošības apdraudēšana.

Jūsu satura noņemšana

Ja pastāv objektīvi un konkrēti iemesli uzskatīt, ka ar jūsu saturu: 1) tiek pārkāpti šie noteikumi, papildu noteikumi vai politikas konkrētiem pakalpojumiem, 2) tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti; 3) varētu tikt kaitēts mūsu lietotājiem, trešajām pusēm vai uzņēmumam Google, mēs paturam tiesības noņemt jūsu saturu vai tā daļu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Šāda satura piemēri ir bērnu pornogrāfija, saturs, kas veicina cilvēku tirdzniecību vai uzmākšanos, ar terorismu saistīts saturs, kā arī saturs, ar kuru tiek pārkāptas citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Jūsu piekļuves Google pakalpojumiem apturēšana vai pārtraukšana

Google patur tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumiem, vai dzēst jūsu Google kontu tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Jūs būtiski vai atkārtoti pārkāpjat šos noteikumus, papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem.
 • Mums tas jādara, lai izpildītu juridiskās prasības vai tiesas izpildrakstu.
 • pastāv objektīvi un konkrēti iemesli uzskatīt, ka jūsu rīcība nodara kaitējumu vai rada saistības lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google — piemēram, uzlaužot, pikšķerējot, uzmācoties, izplatot surogātpastu, maldinot vai apkopojot saturu, kas jums nepieder

Plašāku informāciju par konta atspējošanas iemesliem un par to, kas notiek pēc tam, skatiet šajā palīdzības centra lapā. Ja uzskatāt, ka jūsu Google konta darbība tika apturēta vai pārtraukta kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju.

Protams, jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt mūsu pakalpojumu lietošanu. Ja esat kādā EEZ valstī mītošs patērētājs, 14 dienu laikā pēc piekrišanas varat atteikties no šo noteikumu saistībām. Gadījumā, ja pārtraucat izmantot kādu pakalpojumu, mēs labprāt uzzinātu tam iemeslu, lai varētu turpināt uzlabot savus pakalpojumus.

Jūsu datu pieprasījumu apstrāde

Mēs respektējam jūsu datu konfidencialitāti un drošību, un tas nosaka mūsu pieeju, reaģējot uz datu izpaušanas pieprasījumiem. Saņemot datu izpaušanas pieprasījumus, mūsu komanda tos pārskata, lai pārliecinātos, vai tie atbilst juridiskajām prasībām un Google datu izpaušanas politikām. Uzņēmums Google Ireland Limited piekļūst datiem, tostarp saziņai, un izpauž tos saskaņā ar Īrijas likumiem un Īrijā piemērojamajiem ES likumiem. Papildinformāciju par datu izpaušanas pieprasījumiem, ko uzņēmums Google saņem visā pasaulē, un to, kā mēs reaģējam uz šādiem pieprasījumiem, skatiet mūsu pārredzamības atskaitē un konfidencialitātes politikā.

Strīdu risināšana, regulējošie tiesību akti un tiesas

Informāciju par to, kā sazināties ar Google, skatiet kontaktinformācijas lapā.

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices iedzīvotājs vai organizācija, kas reģistrēta šajos reģionos, šiem noteikumiem un jūsu saistībām ar uzņēmumu Google saskaņā ar šiem noteikumiem un papildu noteikumiem konkrētiem pakalpojumiem ir piemērojami jūsu dzīvesvietas valsts likumi un jūs varat iesniegt juridiskas prasības vietējās tiesās. Ja esat kādā EEZ valstī mītošs patērētājs, sazinieties ar mums, lai problēmas novērstu tieši. Eiropas Komisija arī piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, taču uzņēmumam Google nav juridiska saistoša pienākuma izmantot šo vai citu strīdu izšķiršanas platformu.

Par šiem noteikumiem

Saskaņā ar likumu jums ir noteiktas tiesības, kuras nevar ierobežot ar līgumiem, piemēram, šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šie noteikumi nekādā veidā nav paredzēti, lai ierobežotu šīs tiesības.

Mēs vēlamies, lai šie noteikumi būtu viegli saprotami, tādēļ izmantojām piemērus no mūsu pakalpojumiem. Tomēr iespējams, ka ne visi minētie pakalpojumi ir pieejami jūsu valstī.

Šie noteikumi un papildu noteikumi konkrētiem pakalpojumiem var tikt atjaunināti: 1) lai atspoguļotu izmaiņas mūsu pakalpojumos vai uzņēmējdarbībā — piemēram, kad tiek pievienoti jauni pakalpojumi, funkcijas, tehnoloģijas, cenas vai priekšrocības (vai kad tiek noņemti iepriekšējie pakalpojumi); 2) juridisku, reglamentējošu vai drošības apsvērumu dēļ; 3) lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

Gadījumā, ja šajos noteikumos vai papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem tiek veiktas izmaiņas, jums par to tiks paziņots vismaz 15 dienas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojot par izmaiņām, jums tiks nodrošināta noteikumu jaunā versija, norādot to būtiskākās izmaiņas. Ja nepaudīsiet iebildumus pirms izmaiņu stāšanās spēkā, tiks uzskatīts, ka esat piekritis mainītajiem noteikumiem. Paziņojumā tiks paskaidrota iebildumu iesniegšanas kārtība. Jūs varat atteikties pieņemt izmaiņas, un tādā gadījumā izmaiņas uz jums neattieksies, taču mēs paturam tiesības pārtraukt saistības ar jums, ja visas citas ar pārtraukšanu saistītās prasības ir izpildītas. Jebkurā laikā varat arī pārtraukt attiecības ar mums, slēdzot savu Google kontu.

EEZ valstīm paredzētie norādījumi par atteikumu

Saskaņā ar EEZ patērētāju tiesību aktiem patērētājiem EEZ valstīs no 2022. gada 28. maija ir tiesības atteikties no šā līguma atbilstoši tālāk norādītajiem ES atteikuma parauga norādījumiem.

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Varat ar mums sazināties, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi account-withdrawal@google.com, zvanot uz tālruņa numuru +353 1 533 9837 (katrā valstī pieejamie tālruņa numuri ir norādīti tālāk) vai sūtot vēstuli uz šo adresi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Mūsu tīmekļa vietnē (g.co/EEAWithdrawalForm) jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai arī kādu citu nepārprotamu paziņojumu. Ja jūs izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, pa e-pastu) jums paziņosim apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.

Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu jūs nosūtīsiet pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Šādu atmaksāšanu mēs veiksim, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien jūs neesat skaidri piekritis to darīt citādi. Jebkurā gadījumā jums šādas atmaksāšanas rezultātā nebūs jāmaksā nekāda maksa.

Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

— Adresāts: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, e-pasta adrese: account-withdrawal@google.com

— Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no manis noslēgtā pārdošanas līguma par šādu pakalpojumu sniegšanu _____________

— Pasūtīšanas datums _____________

— Patērētāja vārds un uzvārds _____________

— Patērētāja adrese _____________

— Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra) _____________

— Datums _____________

Lai atteiktos no šo noteikumu saistībām, sazinieties ar uzņēmumu Google

ValstsTālruņa numurs
Austrija0800 001180
Olandes salas0800 526683
Beļģija0800 58 142
Bulgārija0800 14 744
Kanāriju salas+34 912 15 86 27
Seūta un Melilja+34 912 15 86 27
Horvātija0800 787 086
Kipra80 092492
Čehija800 720 070
Dānija80 40 01 11
Igaunija8002 643
Somija0800 520030
Francija0 805 98 03 38
Francijas Gviāna0805 98 03 38
Francijas Polinēzija+33 1 85 14 96 65
Francijas Dienvidjūru teritorija+33 1 85 14 96 65
Vācija0800 6270502
Grieķija21 1180 9433
Gvadelupa0805 98 03 38
Ungārija06 80 200 148
Islande800 4177
Īrija1800 832 663
Itālija800 598 905
Latvija80 205 391
Lihtenšteina0800 566 814
Lietuva0 800 00 163
Luksemburga800 40 005
Malta8006 2257
Martinika0805 98 03 38
Majota+33 1 85 14 96 65
Nīderlande0800 3600010
Jaunkaledonija+33 1 85 14 96 65
Norvēģija800 62 068
Polija800 410 575
Portugāle808 203 430
Reinjona0805 98 03 38
Rumānija0800 672 350
Slovākija0800 500 932
Slovēnija080 688882
Spānija900 906 451
Senbartelmī+33 1 85 14 96 65
Senmartēna+33 1 85 14 96 65
Senpjēra un Mikelona+33 1 85 14 96 65
Svalbāra un Jana Majena sala800 62 425
Zviedrija020-012 52 41
Vatikāns800 599 102
Volisa un Futunas salas+33 1 85 14 96 65

Definīcijas

atruna

Apgalvojums, kas ierobežo kādas personas juridiskos pienākumus.

Juridiskas tiesības, kas ļauj oriģināla darba (piemēram, emuāra ziņojuma, fotoattēla vai videoklipa) veidotājam izlemt, vai un kā šo oriģinālo darbu drīkst izmantot citas personas; uz tiesībām attiecas noteikti ierobežojumi un izņēmumi.

ES Regula par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Regula (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

intelektuālā īpašuma tiesības (IĪ tiesības)

Tiesības uz cilvēka radītiem veidojumiem, piemēram, izgudrojumiem (patentu tiesības); literārajiem un mākslas darbiem (autortiesības); noformējumiem (dizainparaugu tiesības) un simboliem, nosaukumiem un attēliem, kas tiek izmantoti tirdzniecībā (preču zīmes). Intelektuālā īpašuma tiesības var piederēt jums, citai personai vai organizācijai.

Juridiskā garantija ir tiesību aktos paredzēta pārdevēja atbildība par digitālā satura, pakalpojumu vai preču trūkumiem (tas ir — neatbilstību).

jūsu saturs

Vienumi, ko izveidojat, augšupielādējat, iesniedzat, glabājat, sūtāt, saņemat vai kopīgojat, izmantojot mūsu pakalpojumus, piemēram:

 • jūsu izveidotie dokumenti, izklājlapas un prezentācijas
 • emuāra ziņojumi, kurus augšupielādējat, izmantojot Blogger
 • atsauksmes, ko iesniedzat pakalpojumā Maps
 • jūsu pakalpojumā Disks uzglabātie videoklipi
 • e-pasta ziņojumi, ko sūtāt un saņemat pakalpojumā Gmail
 • fotoattēli, kurus kopīgojat ar draugiem pakalpojumā Fotoattēli
 • ceļojumu maršruti, kurus kopīgojat ar Google

komercgarantija

Komercgarantija ir brīvprātīga gatavība nodrošināt atbilstību noteiktiem kvalitātes standartiem un gadījumos, ja kvalitāte šiem standartiem neatbilst, garantijas devējs ir atbildīgs par bojātās preces salabošanu, apmainīšanu vai naudas atmaksas nodrošināšanu patērētājam.

komerclietotājs

Fiziska persona vai juridiska persona, kas nav patērētājs (sk. “Patērētājs”).

kompensēt vai kompensācija

Personas vai organizācijas līgumsaistības atlīdzināt zaudējumus, kas citai personai vai organizācijai radušies saistībā ar tiesvedību, piemēram, tiesas procesu.

neatbilstība

Juridisks jēdziens, kas definē atšķirību starp to, kā kaut kam būtu jāstrādā un kā tas faktiski strādā. Saskaņā ar tiesību aktiem atbilstība ir pārdevēja sniegtajam aprakstam atbilstoša preces darbība, apmierinoša preces kvalitāte un veiktspēja, un preces derīgums nolūkiem, kādos attiecīgā tipa preces parasti izmanto.

organizācija

Juridiska persona (piemēram, korporācija, bezpeļņas organizācija vai mācību iestāde), nevis fiziska persona.

pakalpojumi

Google pakalpojumi, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir produkti un pakalpojumi, kas norādīti vietnē https://policies.google.com/terms/service-specific, tostarp:

 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google pirkumi)
 • integrēti pakalpojumi (piemēram, pakalpojums Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs vai vietnēs);
 • ierīces un citas preces (piemēram, Google Nest)

Daudzos šajos pakalpojumos ir ietverts arī saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties.

patērētājs

Fiziska persona, kas izmanto Google pakalpojumus personīgiem, nekomerciāliem mērķiem ārpus tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas sfēras. Tas ietver “patērētājus”, kā definēts ES patērētāju tiesību direktīvas 2. panta 1. punktā. (skat. terminu “komerclietotājs”)

preču zīme

Tirdzniecībā izmantotie simboli, nosaukumi un attēli, ar kuru palīdzību kādas fiziskas personas vai organizācijas preces vai pakalpojumus var atšķirt no citiem.

saistītais uzņēmums

Juridiska persona, kura pieder Google uzņēmumu grupai, t.i., uzņēmumam Google LLC un tā meitasuzņēmumiem, tostarp šiem uzņēmumiem, kas sniedz patērētājiem paredzētus pakalpojumus Eiropas Savienībā: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited un Google Dialer Inc.

valsts versija

Ja jums ir Google konts, tas tiek saistīts ar valsti (vai teritoriju), lai varētu noteikt:

 • Google apakšuzņēmēju, kas nodrošina jums pakalpojumus un apstrādā jūsu informāciju, kamēr izmantojat attiecīgos pakalpojumus;
 • to noteikumu versiju, kuri nosaka mūsu attiecības.

Kad esat izrakstījies, jūsu valsts versija tiek noteikta pēc atrašanās vietas, kurā izmantojat Google pakalpojumus. Ja jums ir konts, varat pierakstīties un skatīt šos noteikumus, lai noskaidrotu ar kontu saistīto valsti.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne