Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 2020. gada 31. marts | Arhivētās versijas | Lejupielādēt PDF versiju

Valsts versija: Vācija

Uz ko attiecas šie noteikumi

Lai gan ir vilinoši nelasīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ir svarīgi noskaidrot, ko jūs varat sagaidīt no mums, kad izmantojat Google pakalpojumus, un ko mēs sagaidām no jums.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi atspoguļo Google uzņēmējdarbības veidu, tiesību aktus, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu, kā arī noteiktus principus, kurus vienmēr esam ievērojuši. Tādējādi šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi palīdz definēt Google attiecības ar jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu pakalpojumiem. Piemēram, šajos noteikumos ir ietvertas tālāk norādītās tēmas.

Ir svarīgi izprast šos noteikumus, jo jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem, lai varētu izmantot mūsu pakalpojumus.

Papildus šiem noteikumiem mēs publicējam arī konfidencialitātes politiku. Lai arī tā neietilpst šajos noteikumos, mēs iesakām to izlasīt, lai labāk saprastu, kā varat atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un dzēst savu informāciju.

Pakalpojuma sniedzējs

Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē Google pakalpojumus sniedz:

Google Ireland Limited
dibināts un darbojas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, (reģistrācijas numurs: 368047)

Gordon House, Barrow Street
Dublina 4
Īrija

Vecuma ierobežojums

Ja neesat sasniedzis vecumu, kas nepieciešams, lai pārvaldītu Google kontu, jums ir jābūt vecāku vai likumīgā aizbildņa atļaujai izmantot Google kontu. Palūdziet vienam no vecākiem vai likumīgajam aizbildnim izlasīt šos noteikumus kopā ar jums.

Ja esat viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis, kas ir piekritis šiem noteikumiem, un atļaujat savam bērnam izmantot pakalpojumus, piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs esat atbildīgs par darbībām, ko jūsu bērns veic pakalpojumos.

Noteiktiem Google pakalpojumiem var būt papildu vecuma ierobežojumi, kas norādīti papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem.

Jūsu attiecības ar uzņēmumu Google

Šie noteikumi palīdz definēt attiecības starp jums un uzņēmumu Google. Vispārīgi runājot, mēs piešķiram jums atļauju izmantot mūsu pakalpojumus, ja jūs piekrītat ievērot šos noteikumus, kuri atspoguļo uzņēmuma Google darbības un peļņas gūšanas principus. Ar vārdiem “Google,” “mēs” un “mūsu” mēs apzīmējam uzņēmumu Google Ireland Limited un tā saistītos uzņēmumus.

Ko jūs varat sagaidīt no mums

Plaša noderīgu pakalpojumu klāsta nodrošināšana

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, uz kuriem attiecas šie noteikumi, tostarp:
 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google Play);
 • integrētos pakalpojumus (piemēram, pakalpojumu Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs un vietnēs);
 • ierīces (piemēram, Google Home).

Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti tā, lai tie darbotos kā kopums, tādējādi atvieglojot jūsu iespējas pāriet no vienas darbības uz citu. Piemēram, pakalpojumā Maps varat saņemt atgādinājumu par tikšanos, kuras dati ir redzami jūsu Google kalendārā.

Google pakalpojumu uzlabošana

Uzņēmums Google uztur stingru produktu izpētes programmu, tādēļ, pirms pakalpojumā tiek veiktas izmaiņas vai tiek pārtraukta tā darbība, tiek rūpīgi apsvērta izmaiņu vai pārtraukšanas pamatotība, jūsu kā lietotāja intereses, pamatotās cerības un iespējamā ietekme uz jums un citiem. Izmaiņas pakalpojumos vai to darbības pārtraukšana tiek veikta tikai pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, lai uzlabotu veiktspēju vai drošību, ievērotu likumus, novērstu nelikumīgas darbības vai ļaunprātīgu izmantošanu, atspoguļotu tehnisko attīstību vai tāpēc, ka kāda funkcija vai viss pakalpojums vairs nav pietiekami populāri vai ekonomiski izdevīgi, lai tos piedāvātu.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, kas negatīvi ietekmēs to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai ja pārtrauksim piedāvāt pakalpojumu, mēs jums savlaicīgi par to paziņosim, kā arī sniegsim iespēju eksportēt jūsu saturu no jūsu Google konta, izmantojot Google arhivatoru, izņemot steidzamas situācijas, piemēram, novēršot notiekošu ļaunprātīgu izmantošanu vai reaģējot uz juridiskajām prasībām.

Ko mēs sagaidām no jums

Šo noteikumu un papildu noteikumu konkrētiem pakalpojumiem ievērošana

Mūsu piešķirtā atļauja izmantot mūsu pakalpojumus ir spēkā, kamēr jūs pildāt savus pienākumus, kas norādīti:

Šos noteikumus varat apskatīt, kopēt un saglabāt PDF formātā. Jūs varat piekrist šiem noteikumiem un konkrētu pakalpojumu papildu noteikumiem pēc pierakstīšanās savā Google kontā.

Mēs arī veidojam dažādas politikas, palīdzības centrus un citus resursus, kas jums ir pieejami, lai atrastu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un informāciju par to, kas ir sagaidāms, lietojot mūsu produktus. Šie resursi ir konfidencialitātes politika, Autortiesību palīdzības centrs, Drošības centrs un citas lapas, kas ir pieejamas mūsu politiku vietnē.

Lai gan jums tiek piešķirta atļauja izmantot mūsu pakalpojumus, mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu pakalpojumiem.

Citu lietotāju cienīšana

Daudzi no mūsu pakalpojumiem ļauj mijiedarboties ar citiem. Mēs vēlamies uzturēt cieņpilnu vidi visām pusēm, kas nozīmē to, ka jums ir jāievēro šādi rīcības pamatnoteikumi:
 • ievērojiet piemērojamos likumus, tostarp eksporta kontroles, sankciju un cilvēktirdzniecības novēršanas likumus;
 • ievērojiet citu personu tiesības, tostarp konfidencialitāti un intelektuālā īpašuma tiesības,
 • ļaunprātīgi neizmantojiet un nekaitējiet citiem vai sev (vai nedraudiet un nemudiniet uz šādu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu) — piemēram, maldinot, apkrāpjot, ceļot neslavu, aizskarot, uzmācoties vai iebiedējot citas personas;
 • ļaunprātīgi neizmantojiet pakalpojumus, nekaitējiet tiem, neiejaucieties to darbībā un nepārtrauciet tos.

Mūsu papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem ir sniegta papildu informācija par atbilstošu rīcību, kas jāievēro ikvienam šo pakalpojumu lietotājam. Ja uzzināt, ka citas personas neievēro šos noteikumus, daudzos mūsu pakalpojumos varat ziņot par ļaunprātīgu izmantošanu. Ja mēs rīkosimies, pamatojoties uz ziņojumu par ļaunprātīgu izmantošanu, mēs nodrošināsim arī godprātīgu procesu, kā aprakstīts sadaļā Rīcība problēmu gadījumā.

Atļauja izmantot jūsu saturu

Daži no mūsu pakalpojumiem ir paredzēti, lai jūs varētu augšupielādēt, iesniegt, uzglabāt, nosūtīt, saņemt vai koplietot savu saturu. Jums nav pienākuma sniegt mūsu pakalpojumiem nekādu saturu, un jūs varat brīvi izvēlēties, kuru saturu sniegt. Izvēloties augšupielādēt vai kopīgot saturu, lūdzu, pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās tiesības to darīt un vai saturs ir likumīgs.

Licence

Jūsu saturs ir jūsu — tas nozīmē, ka jūs paturat visas intelektuālā īpašuma tiesības uz savu saturu. Piemēram, jums ir intelektuālā īpašuma tiesības uz jūsu veidotu radošo saturu, piemēram, uz jūsu rakstītajām atsauksmēm. Vai arī jums var būt tiesības kopīgot citu personu radošo saturu, ja tās ir sniegušas jums atļauju.

Mums ir nepieciešama jūsu atļauja, ja jūsu satura izmantošanu ierobežo jūsu intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs sniedzat uzņēmumam Google šo atļauju ar šīs licences starpniecību.

Uz ko attiecas šie noteikumi

Šī licence attiecas uz jūsu saturu, ja šo saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Uz ko tie neattiecas

 • Šī licence neietekmē jūsu datu aizsardzības tiesības — tā attiecas tikai uz jūsu intelektuālā īpašuma tiesībām.
 • Šī licence neattiecas uz tālāk norādītajiem satura veidiem.
  • Publiski pieejama faktiskā informācija, ko jūs norādāt, piemēram, labojumi vietējā uzņēmuma adresē. Šai informācijai nav nepieciešama licence, jo tā tiek uzskatīta par vispārzināmu informāciju, kuru var izmantot ikviens.
  • Jūsu sniegtās atsauksmes, piemēram, ieteikumi uzlabot mūsu pakalpojumus. Informāciju par atsauksmēm skatiet sadaļā Ar pakalpojumu saistīta saziņa.

Tvērums

Šī licence ir:
 • Globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē).
 • Neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām).
 • Bezmaksas (par šo licenci nav jāmaksā).

Tiesības

Šī licence ļauj uzņēmumam Google veikt tālāk norādītās darbības tikai ierobežotos nolūkos, kas minēti sadaļā Mērķis.

 • Izmantot jūsu saturu tikai tehniskos nolūkos — piemēram, saglabāt jūsu saturu mūsu sistēmās un padarīt to pieejamu no jebkuras vietas vai mainīt jūsu satura formātu, lai tas būtu saderīgs ar mūsu pakalpojumiem.
 • padarīt jūsu saturu publiski pieejamu, ja esat to padarījis redzamu citiem lietotājiem un tikai tik lielā mērā, cik esat to padarījis redzamu citiem lietotājiem.
 • Izsniegt šo tiesību apakšlicences šādām personām:
  • citi lietotāji (ar mērķi nodrošināt pakalpojumu paredzēto darbību, piemēram, ļaujot jums kopīgot fotoattēlus ar jūsu izvēlētām personām).
  • mūsu darbuzņēmēji, kuri ar mums ir parakstījuši līgumus, kas atbilst šiem noteikumiem, tikai ierobežotos nolūkos, kas minēti sadaļā Mērķis.

Mērķis

Šī licence ir paredzēta tikai pakalpojumu darbības nodrošināšanai, t.i., paredzētās pakalpojumu darbības nodrošināšanai, kā arī jaunu funkciju un funkcionalitātes veidošanai. Tas ietver automatizēto sistēmu un algoritmu izmantošanu jūsu satura analizēšanai:

 • lai noteiktu nevēlamu saturu, ļaunprātīgu programmatūru un nelikumīgu saturu;
 • lai datos konstatētu modeļus, piemēram, nosakot, kad ieteikt jaunu albumu pakalpojumā Google fotoattēli, lai saistītos fotoattēlus uzglabātu kopā;
 • lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jums, piemēram, sniedzot ieteikumus un personalizētus meklēšanas rezultātus, saturu un reklāmas (kuras varat mainīt vai izslēgt sadaļā Reklāmu iestatījumi).

Saturs tiek analizēts, tiklīdz tas tiek nosūtīts un saņemts, kā arī uzglabāšanas laikā.

Ilgums

Šī licence ir spēkā, kamēr jūsu saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien savu saturu no mūsu pakalpojumiem nenoņemat agrāk.

Ja no mūsu pakalpojumiem noņemsiet jebkādu saturu, uz kuru attiecas šī licence, mūsu sistēmās saprātīgā laika periodā tiks pārtraukta šī satura publiskošana. Pastāv divi tālāk norādītie izņēmumi.

 • Ja pirms satura noņemšanas jau esat to kopīgojis ar citiem. Piemēram, ja kopīgojāt kādu fotoattēlu ar draugu, kurš pēc tam izveidoja šī fotoattēla kopiju vai to atkārtoti kopīgoja, šis fotoattēls var turpināt parādīties jūsu drauga Google kontā pat pēc tā noņemšanas no jūsu Google konta.
 • Ja jūsu saturs joprojām būs pieejams, izmantojot citu uzņēmumu pakalpojumus, iespējams, ka meklētājprogrammu, tostarp Google meklēšanas, rezultātos joprojām tiks atrasts un rādīts jūsu saturs.

Google pakalpojumu izmantošana

Jūsu Google konts

Ja jūs atbilstat šim vecuma ierobežojumam, jūs varat izveidot Google kontu savām ērtībām. Noteiktu pakalpojumu darbībai ir nepieciešams Google konts — piemēram, ja vēlaties izmantot pakalpojumu Gmail, jums ir nepieciešams Google konts, lai jums būtu vide, kurā nosūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus.

Jūs esat atbildīgs par savā Google kontā veiktajām darbībām, tostarp par atbilstošām darbībām, lai aizsargātu savu Google kontu. Ieteicams regulāri veikt drošības iestatījumu pārbaudi.

Google pakalpojumu izmantošana organizācijas vai uzņēmuma vārdā

Daudzas organizācijas, piemēram, uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas un skolas, izmanto mūsu pakalpojumus. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus organizācijas vārdā:
 • šīs organizācijas pilnvarotajam pārstāvim ir jāpiekrīt šiem noteikumiem;
 • jūsu organizācijas administrators var jums piešķirt Google kontu. Šis administrators var pieprasīt ievērot papildu noteikumus un, iespējams, varēs piekļūt jūsu Google kontam vai to atspējot.
Ja atrodaties Eiropas Savienībā, šie noteikumi neietekmē tiesības, kas jums var būt kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerclietotājam, tostarp tiešsaistes platformas, piemēram, Google Play, saskaņā ar ES Regulu par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

Ar pakalpojumu saistīta saziņa

Lai mēs varētu jums nodrošināt savus pakalpojumus, mēs dažkārt nosūtām jums paziņojumus par pakalpojumiem un citu ar pakalpojumiem saistītu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par mūsu saziņas veidiem ar jums, skatiet Google konfidencialitātes politiku.

Ja izvēlēsieties sniegt mums atsauksmes, piemēram, ieteikumus mūsu pakalpojumu uzlabošanai, mēs varam rīkoties, pamatojoties uz jūsu atsauksmēm bez jebkādām saistībām pret jums.

Saturs Google pakalpojumos

Jūsu saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos varat padarīt savu saturu publiski pieejamu — piemēram, varat publicēt savu atsauksmi par produktu vai restorānu vai augšupielādēt savu emuāra ziņojumu.

Ja uzskatāt, ka kāds pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, varat nosūtīt mums paziņojumu par pārkāpumu, un mēs atbilstoši rīkosimies. Piemēram, mēs pārtraucam vai slēdzam atkārtotu autortiesību pārkāpēju Google kontus, kā aprakstīts mūsu autortiesību palīdzības centrā.

Google saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverts saturs, kas pieder uzņēmumam Google, piemēram, daudzas pakalpojumā Google Maps redzamās vizuālās ilustrācijas. Jūs drīkstat izmantot Google saturu atbilstoši atļaujām šajos noteikumos un jebkuros papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem, taču mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu saturu. Jūs nedrīkstat noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt mūsu zīmolus, logotipus vai juridiskos paziņojumus. Ja vēlaties izmantot mūsu zīmolus vai preču zīmes, lūdzu, skatiet informāciju lapā Google zīmola atļaujas.

Cits saturs

Daži no mūsu pakalpojumiem jums sniedz piekļuvi saturam, kas pieder citām personām vai organizācijām — piemēram, veikala īpašnieka apraksts par savu uzņēmumu vai Google ziņās rādīts laikraksta raksts. Jūs nedrīkstat izmantot šo saturu bez attiecīgās personas vai organizācijas atļaujas vai citādi bez atbilstošas likuma atļaujas. Citu personu vai organizāciju saturā izteiktie viedokļi ir viņu pašu viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Google uzskatus.

Programmatūra Google pakalpojumos

Dažos no mūsu pakalpojumiem ir ietverta lejupielādējama programmatūra. Jums tiek piešķirta atļauja izmantot šo programmatūru kā daļu no pakalpojumiem.

Šī licence ir:
 • globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē);
 • neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām);
 • bezmaksas (par šo licenci nav jāmaksā);
 • personiska (tā neattiecas uz citām personām);
 • nenododama (jums nav atļauts piešķirt šo licenci citām personām).

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverta programmatūra, kas tiek piedāvāta saskaņā ar jums pieejamās atklātā pirmkoda licences noteikumiem. Dažkārt atklātā pirmkoda licencē ir iekļauti nosacījumi, kas nepārprotami aizstāj šeit izklāstītos noteikumus. Tādēļ noteikti izlasiet licences noteikumus.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, izplatīt, pārdot vai iznomāt nevienu mūsu pakalpojumu vai programmatūras daļu. Tāpat arī nedrīkstat veikt dekonstruēšanu vai mēģināt izvilkt pirmkodu no šādas programmatūras, izņemot gadījumus, ja jums ir mūsu izsniegta rakstiska atļauja vai šāda rīcība atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja pakalpojumam ir nepieciešama lejupielādējama programmatūra vai tā jau ir iekļauta pakalpojumā, šī programmatūra dažkārt tiek automātiski atjaunināta jūsu ierīcē, tiklīdz ir pieejama jauna tās versija vai funkcija. Noteiktos pakalpojumos varat pielāgot automātisko atjauninājumu iestatījumus.

Problēmu vai domstarpību gadījumā

Saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības uz: 1) noteiktu pakalpojuma kvalitāti; 2) problēmu novēršanas iespējām. Ar šiem noteikumiem netiek ierobežotas vai atceltas šīs tiesības. Piemēram, ja esat patērētājs, jums joprojām ir visas juridiskās tiesības, kas paredzētas patērētājiem jūsu valstī.

Atrunas

Mēs uzņemamies tikai tās saistības attiecībā uz saviem pakalpojumiem (tostarp par pakalpojumos esošo saturu, konkrētām mūsu pakalpojumu funkcijām vai to uzticamību, pieejamību vai atbilstību jūsu prasībām), kas ir: 1) norādītas papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem; 2) paredzētas piemērojamajos tiesību aktos. Mēs neuzņemamies citas saistības attiecībā uz saviem pakalpojumiem.

Atbildība

Visiem lietotājiem

Šie noteikumi ierobežo mūsu atbildību tikai tādā apjomā, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šie noteikumi neierobežo Google atbildību nāves, miesas bojājumu, krāpšanas, krāpnieciskas maldināšanas, rupjas nolaidības vai tīšu pārkāpumu gadījumā. Turklāt šie noteikumi neierobežo jūsu tiesības, kas noteiktas produktatbildības tiesību aktos.

Par īpašuma bojājumiem vai finansiāliem zaudējumiem, ko nelielas neuzmanības dēļ ir izraisījis uzņēmums Google, tā pārstāvji vai aģenti, uzņēmums Google ir atbildīgs tikai par būtisku līgumsaistību pārkāpumiem, radot tipiskus zaudējumus, kas paredzami līguma noslēgšanas laikā. Būtiskas līgumsaistības ir saistības, kuras jāizpilda kā priekšnoteikums līguma izpildei un par kuru izpildi puses var būt pārliecinātas. Tas nemaina jūsu kaitējuma pierādīšanas pienākumu.

Tikai komerclietotājiem un organizācijām

Ja esat komerclietotājs vai organizācija, piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs kompensēsiet, uzņēmumam Google un tā vadītājiem, amatpersonām, darbiniekiem un līgumslēdzējiem jebkādus trešo pušu tiesvedības (tostarp valsts iestāžu darbību) izdevumus, kas rodas, jums nelikumīgi izmantojot pakalpojumus, pārkāpjot šos noteikumus vai papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem vai saistībā ar šādu nelikumīgu izmantošanu vai pārkāpumu. Šī kompensācija attiecas uz jebkādām saistībām vai izdevumiem, kas rodas prasību, zaudējumu, bojājumu, tiesas spriedumu, soda naudu, tiesāšanās izmaksu un juridisko pakalpojumu izmaksu dēļ. Ja esat juridiski atbrīvots no noteiktiem pienākumiem, tostarp no kompensācijas, šie pienākumi neattiecas uz jums saskaņā ar šiem noteikumiem. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijai ir noteikti atbrīvojumi no tiesiskajām saistībām, un šie noteikumi neatceļ šo atbrīvojumu juridisko spēku.

Rīcība problēmu gadījumā

Pirms tālāk aprakstīto darbību izpildes jums laikus tiks sniegts paziņojums, kad tas būs iespējams, aprakstot mūsu rīcības iemeslu un sniedzot jums iespēju problēmu novērst, ja vien nebūs objektīvu un konkrētu iemeslu uzskatīt, ka šādā veidā tiek veiktas šādas darbības:

 • kaitējuma vai saistību radīšana lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google;
 • tiesību aktu vai likumu uzraudzības iestāžu norādījumu pārkāpšana;
 • izmeklēšanas apdraudēšana;
 • mūsu pakalpojumu darbības, integritātes vai drošības apdraudēšana.

Jūsu satura noņemšana

Ja pastāv objektīvi un konkrēti iemesli uzskatīt, ka ar jūsu saturu: 1) tiek pārkāpti šie noteikumi, papildu noteikumi vai politikas konkrētiem pakalpojumiem, 2) tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti; 3) varētu tikt kaitēts mūsu lietotājiem, trešajām pusēm vai uzņēmumam Google, mēs paturam tiesības noņemt jūsu saturu vai tā daļu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Šāda satura piemēri ir bērnu pornogrāfija, saturs, kas veicina cilvēku tirdzniecību vai uzmākšanos, kā arī saturs, ar kuru tiek pārkāptas citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Jūsu piekļuves Google pakalpojumiem apturēšana vai pārtraukšana

Google patur tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumiem, vai dzēst jūsu Google kontu tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Jūs būtiski vai atkārtoti pārkāpjat šos noteikumus, papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem.
 • Mums tas jādara, lai izpildītu juridiskās prasības vai tiesas izpildrakstu.
 • pastāv objektīvi un konkrēti iemesli uzskatīt, ka jūsu rīcība nodara kaitējumu vai rada saistības lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google — piemēram, uzlaužot, pikšķerējot, uzmācoties, izplatot surogātpastu, maldinot vai apkopojot saturu, kas jums nepieder

Ja uzskatāt, ka jūsu Google konta darbība tika apturēta vai pārtraukta kļūdaini, varat iesniegt apelāciju.

Protams, jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt mūsu pakalpojumu lietošanu. Gadījumā, ja jūs pārtraucat izmantot kādu pakalpojumu, mēs labprāt uzzinātu tā iemeslu, lai varētu turpināt uzlabot savus pakalpojumus.

Jūsu datu pieprasījumu apstrāde

Mēs respektējam jūsu datu konfidencialitāti un drošību, un tas nosaka mūsu pieeju, reaģējot uz datu izpaušanas pieprasījumiem. Saņemot datu izpaušanas pieprasījumus, mūsu komanda tos pārskata, lai pārliecinātos, vai tie atbilst juridiskajām prasībām un Google datu izpaušanas politikām. Uzņēmums Google Ireland Limited piekļūst datiem, tostarp saziņai, un izpauž tos saskaņā ar Īrijas likumiem un Īrijā piemērojamajiem ES likumiem. Papildinformāciju par datu izpaušanas pieprasījumiem, ko uzņēmums Google saņem visā pasaulē, un to, kā mēs reaģējam uz šādiem pieprasījumiem, skatiet mūsu pārredzamības atskaitē un konfidencialitātes politikā.

Strīdu risināšana, regulējošie tiesību akti un tiesas

Informāciju par to, kā sazināties ar Google, skatiet kontaktinformācijas lapā.

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices iedzīvotājs vai organizācija, kas reģistrēta šajos reģionos, šiem noteikumiem un jūsu saistībām ar uzņēmumu Google saskaņā ar šiem noteikumiem un papildu noteikumiem konkrētiem pakalpojumiem ir piemērojami jūsu dzīvesvietas valsts likumi un jūs varat iesniegt juridiskas prasības vietējās tiesās.

Ja esat patērētājs un dzīvojat EEZ, varat arī iesniegt strīdus par pirkumiem tiešsaistē, izmantojot Eiropas Komisijas strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu. Šāda tiešsaistes starpniecība mums ir pieņemama, ja tā ir nepieciešama saskaņā ar tiesību aktiem.

Par šiem noteikumiem

Saskaņā ar likumu jums ir noteiktas tiesības, kuras nevar ierobežot ar līgumiem, piemēram, šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šie noteikumi nekādā veidā nav paredzēti, lai ierobežotu šīs tiesības.

Mēs vēlamies, lai šie noteikumi būtu viegli saprotami, tādēļ izmantojām piemērus no mūsu pakalpojumiem. Tomēr iespējams, ka ne visi minētie pakalpojumi ir pieejami jūsu valstī.

Šie noteikumi un papildu noteikumi konkrētiem pakalpojumiem var tikt atjaunināti: 1) lai atspoguļotu izmaiņas mūsu pakalpojumos vai uzņēmējdarbībā — piemēram, kad tiek pievienoti jauni pakalpojumi, funkcijas, tehnoloģijas, cenas vai priekšrocības (vai kad tiek noņemti iepriekšējie pakalpojumi); 2) juridisku, reglamentējošu vai drošības apsvērumu dēļ; 3) lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

Gadījumā, ja šajos noteikumos vai papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem tiek veiktas izmaiņas, jums par to tiks paziņots vismaz 15 dienas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojot par izmaiņām, jums tiks nodrošināta noteikumu jaunā versija, norādot to būtiskākās izmaiņas. Ja nepaudīsiet iebildumus pirms izmaiņu stāšanās spēkā, tiks uzskatīts, ka esat piekritis mainītajiem noteikumiem. Paziņojumā tiks paskaidrota iebildumu iesniegšanas kārtība. Jūs varat atteikties pieņemt izmaiņas, un tādā gadījumā izmaiņas uz jums neattieksies, taču mēs paturam tiesības pārtraukt saistības ar jums, ja visas citas ar pārtraukšanu saistītās prasības ir izpildītas. Jebkurā laikā varat arī pārtraukt attiecības ar mums, slēdzot savu Google kontu.

Definīcijas

atruna

Apgalvojums, kas ierobežo kādas personas juridiskos pienākumus.

Juridiskas tiesības, kas ļauj oriģināla darba (piemēram, emuāra ziņojuma, fotoattēla vai videoklipa) veidotājam izlemt, vai un kā šo oriģinālo darbu drīkst izmantot citas personas.

ES Regula par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Regula (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

intelektuālā īpašuma tiesības (IĪ tiesības)

Tiesības uz cilvēka radītiem veidojumiem, piemēram, izgudrojumiem (patentu tiesības); literārajiem un mākslas darbiem (autortiesības); noformējumiem (dizainparaugu tiesības) un simboliem, nosaukumiem un attēliem, kas tiek izmantoti tirdzniecībā (preču zīmes). Intelektuālā īpašuma tiesības var piederēt jums, citai personai vai organizācijai.

jūsu saturs

Vienumi, ko rakstāt, augšupielādējat, iesniedzat, glabājat, sūtāt, saņemat vai kopīgojat ar uzņēmumu Google, izmantojot mūsu pakalpojumus, piemēram:

 • jūsu izveidotie dokumenti, izklājlapas un prezentācijas
 • emuāra ziņojumi, kurus augšupielādējat, izmantojot Blogger
 • atsauksmes, ko iesniedzat pakalpojumā Maps
 • jūsu pakalpojumā Disks uzglabātie videoklipi
 • e-pasta ziņojumi, ko sūtāt un saņemat pakalpojumā Gmail
 • fotoattēli, kurus kopīgojat ar draugiem pakalpojumā Fotoattēli
 • ceļojumu maršruti, kurus kopīgojat ar Google

komerclietotājs

Fiziska persona vai juridiska persona, kas nav patērētājs (sk. “Patērētājs”).

kompensēt vai kompensācija

Personas vai organizācijas līgumsaistības atlīdzināt zaudējumus, kas citai personai vai organizācijai radušies saistībā ar tiesvedību, piemēram, tiesas procesu.

organizācija

Juridiska persona (piemēram, korporācija, bezpeļņas organizācija vai mācību iestāde), nevis fiziska persona.

pakalpojumi

Google pakalpojumi, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir produkti un pakalpojumi, kas norādīti vietnē https://policies.google.com/terms/service-specific, tostarp:

 • Google lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google Play);
 • integrēti pakalpojumi (piemēram, pakalpojums Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs vai vietnēs);
 • ierīces (piemēram, Google Home).

patērētājs

Fiziska persona, kas izmanto Google pakalpojumus personīgiem, nekomerciāliem mērķiem ārpus tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas sfēras. Tas ietver “patērētājus”, kā definēts ES ES patērētāju tiesību direktīvas 2. panta 1. punktā. (skat terminu “komerclietotājs”)

preču zīme

Tirdzniecībā izmantotie simboli, nosaukumi un attēli, ar kuru palīdzību kādas fiziskas personas vai organizācijas preces vai pakalpojumus var atšķirt no citiem.

saistītais uzņēmums

Juridiska persona, kura pieder Google uzņēmumu grupai, t.i., uzņēmumam Google LLC un tā meitasuzņēmumiem, tostarp šiem uzņēmumiem, kas sniedz patērētājiem paredzētus pakalpojumus Eiropas Savienībā: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd un Google Dialer Inc.

valsts versija

Ja jums ir Google konts, tas tiek saistīts ar valsti (vai teritoriju), lai varētu noteikt:

 • Google apakšuzņēmēju, kas nodrošina jums pakalpojumus un apstrādā jūsu informāciju, kamēr izmantojat attiecīgos pakalpojumus;
 • to noteikumu versiju, kuri nosaka mūsu attiecības.

Kad esat izrakstījies, jūsu valsts versija tiek noteikta pēc atrašanās vietas, kurā izmantojat Google pakalpojumus. Ja jums ir konts, varat pierakstīties un skatīt šos noteikumus, lai noskaidrotu ar kontu saistīto valsti.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne