Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 2019. gada 22. janvāris (skatīt arhivētās versijas)

Laipni lūdzam Google!

Pateicamies par mūsu produktu un pakalpojumu (turpmāk tekstā — Pakalpojumi) lietošanu. Ja jūsu mītnes vieta ir Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē, ja vien nav noteikts citādi kādos papildu noteikumos, pakalpojumus nodrošina Google Ireland Limited (“Google”), kompānija, kas reģistrēta un darbojas saskaņā ar Īrijas likumiem (reģistrācijas numurs: 368047), kuras adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi.

Mūsu Pakalpojumi ir ļoti daudzveidīgi, tādēļ reizēm var būt piemērojami papildu noteikumi vai produktu prasības (tostarp prasības saistībā ar lietotāju vecumu). Attiecīgajiem Pakalpojumiem būs pieejami papildu noteikumi, un šie noteikumi būs daļa no jūsu līguma, kas tiks noslēgts ar mums, ja izmantosiet šos Pakalpojumus.

Pakalpojumu izmantošana

Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Pakalpojumu sniegšanas politikām.

Neizmantojiet mūsu Pakalpojumus ļaunprātīgi. Piemēram, jūs nedrīkstat traucēt Pakalpojumu darbību vai mēģināt tiem piekļūt citā veidā kā izmantojot mūsu nodrošināto saskarni un norādījumus. Mūsu Pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar likumu, tostarp ievērojot piemērojamos normatīvos aktus, kas nosaka eksportēšanu un atpakaļizvešanu. Mēs varam apturēt Pakalpojumu darbību vai pārtraukt to sniegšanu, ja jūs nenodrošināt atbilstību mūsu noteikumiem vai politikām vai ja mums ir jāizmeklē iespējami pārkāpumi.

Mūsu pakalpojumu izmantošana nepiešķir jums nekādas mūsu Pakalpojumos izmantotā intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašumtiesības uz saturu, kam piekļūstat. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumu saturu, ja vien jums nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir jums tiesības izmantot nevienu mūsu Pakalpojumos iekļautu zīmolu vai logotipu. Jūs nedrīkstat noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt juridiskos paziņojumus, kas redzami mūsu Pakalpojumos vai tiek sniegti ar to starpniecību.

Mūsu Pakalpojumos tiek attēlots arī saturs, kas nav Google īpašums. Par šo saturu ir atbildīga tikai tā persona vai iestāde, kura padarījusi pieejamu šādu saturu. Mēs varam pārskatīt saturu, lai noteiktu, vai tas nav nelikumīgs vai nav pretrunā ar mūsu politikām, kā arī varam noņemt saturu vai atteikties to attēlot, ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir pretrunā ar mūsu politiku vai likumdošanu. Taču tas nenozīmē, ka mēs obligāti pārskatām saturu, tādēļ nepieņemiet, ka tas tā ir.

Saistībā ar jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem mēs varam jums nosūtīt paziņojumus par apkopi, administratīvos ziņojumus un citu informāciju. Jūs varat atteikties no šādas informācijas saņemšanas.

Daži mūsu Pakalpojumi ir pieejami mobilajās ierīcēs. Neizmantojiet šos Pakalpojumus tādā veidā, kas novērstu jūsu uzmanību un traucētu ievērot satiksmes un drošības noteikumus.

Jūsu Google konts

Dažu Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams Google konts. Varat pats izveidot savu Google kontu, vai arī administrators, piemēram, jūsu darba devējs vai izglītības iestāde, var jums piešķirt Google kontu. Ja izmantojat administratora piešķirtu Google kontu, uz jums var attiekties citi vai papildu noteikumi un jūsu administratoram var būt tiesības piekļūt jūsu kontam vai to atspējot.

Lai aizsargātu savu Google kontu, neizpaudiet nevienam savu paroli. Jūs esat atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas jūsu Google kontā vai izmantojot to. Ieteicams neizmantot Google konta paroli trešo pušu lietojumprogrammās. Ja uzzināt par neatļautu savas paroles vai Google konta izmantošanu, izpildiet šos norādījumus.

Privātuma un autortiesību aizsardzība

Google konfidencialitātes politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus.

Saskaņā ar ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumā noteiktajām darbībām mēs izskatām paziņojumus par autortiesību pārkāpumu un pārtraucam to kontu darbību, kuros atkārtoti konstatēti pārkāpumi.

Mēs sniedzam atbilstošu informāciju, lai palīdzētu autortiesību īpašniekiem pārvaldīt intelektuālo īpašumu tiešsaistē. Ja uzskatāt, ka kāds pārkāpj jūsu autortiesības, un vēlaties mums par to ziņot, informāciju par paziņojumu iesniegšanu, kā arī Google politiku par šo paziņojumu izskatīšanu skatiet mūsu palīdzības centrā.

Jūsu saturs mūsu Pakalpojumos

Dažos mūsu Pakalpojumos varat augšupielādēt, iesniegt, uzglabāt, sūtīt vai saņemt saturu. Jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības, kas jums pieder attiecībā uz šo saturu, ir jūsu īpašums. Tas nozīmē, ka tas, kas jums pieder, ir jūsu.

Kad augšupielādējat, iesniedzat, uzglabājat, sūtāt vai saņemat saturu mūsu Pakalpojumos vai izmantojot tos, jūs atļaujat uzņēmumam Google (un mūsu sadarbības partneriem) jebkurā vietā pasaulē izmantot, mitināt, uzglabāt, pavairot, pārveidot šo saturu, izveidot no tā atvasinātus darbus (piemēram, tulkojumus, pielāgojumus vai citādi mainītus darbus, lai jūsu saturs labāk darbotos kopā ar mūsu Pakalpojumiem), darīt šo saturu zināmu citiem, to publicēt, publiski prezentēt, publiski attēlot un izplatīt. Tiesības, kas tiek piešķirtas saskaņā ar šo atļauju, ir paredzētas ierobežotiem mērķiem attiecībā uz mūsu Pakalpojumu izmantošanu, reklamēšanu, uzlabošanu un jaunu pakalpojumu izstrādi. Šī atļauja paliek spēkā, pat ja pārtraucat lietot mūsu Pakalpojumus (piemēram, atļauja izmantot uzņēmuma informāciju, ko esat pievienojis pakalpojumā Google Maps). Izmantojot dažus Pakalpojumus, varat piekļūt šajos Pakalpojumos iesniegtajam saturam un to noņemt. Turklāt dažiem mūsu Pakalpojumiem pastāv noteikumi vai iestatījumi, kas ierobežo mūsu tiesības izmantot šajos Pakalpojumos iesniegto saturu. Jums ir jābūt nepieciešamajām tiesībām, lai varētu mums piešķirt atļauju rīkoties ar visu saturu, ko iesniedzat mūsu Pakalpojumos.

Mūsu automatizētās sistēmas analizē jūsu saturu (tostarp e-pasta ziņojumus), lai piedāvātu jums atbilstošas produktu funkcijas, piemēram, pielāgotus meklēšanas rezultātus, piemērotas reklāmas, kā arī mēstuļu un ļaunprātīgas programmatūras noteikšanu. Saturs tiek analizēts, tiklīdz tas tiek nosūtīts un saņemts, kā arī uzglabāšanas laikā.

Ja jums ir Google konts, mēs varam savos Pakalpojumos rādīt jūsu Profila vārdu, Profila fotoattēlu un darbības, ko veicat Google tīklā vai trešo pušu lietojumprogrammās, kuras ir savienotas ar jūsu Google kontu (piemēram, jūsu pievienotās atzīmes +1, iesniegtās atsauksmes un publicētos komentārus), tostarp rādīt šo informāciju reklāmās un citā komerciālā kontekstā. Mēs ņemsim vērā jūsu Google kontā iestatītos kopīgošanas ierobežojumus vai redzamības iestatījumus. Piemēram, varat iestatīt, lai reklāmās netiktu rādīts jūsu vārds un fotoattēls.

Plašāku informāciju par to, kā Google izmanto un uzglabā saturu, skatiet konfidencialitātes politikā vai konkrētu Pakalpojumu papildu noteikumos. Ja iesniedzat atsauksmes vai ieteikumus par mūsu Pakalpojumiem, mēs varam tos izmantot bez jebkādām saistībām attiecībā pret jums.

Programmatūra mūsu Pakalpojumos

Ja Pakalpojumam ir nepieciešama lejupielādējama programmatūra vai tā jau ir iekļauta Pakalpojumā, šī programmatūra ierīcē var tikt automātiski atjaunināta, tiklīdz ir pieejama tās jaunā versija vai kāda jauna funkcija. Dažos Pakalpojumos varat pats koriģēt automātiskās atjaunināšanas iestatījumus.

Google jums piešķir personisku, vispārīgu, bezmaksas, nenododamu un neekskluzīvu atļauju izmantot Google nodrošināto programmatūru kā daļu no Pakalpojumiem. Šī atļauja ir paredzēta vienīgi tam, lai ļautu jums izmantot Google nodrošinātos Pakalpojumus un to sniegtās priekšrocības saskaņā ar šiem noteikumiem. Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, izplatīt, pārdot vai iznomāt nevienu Pakalpojumu daļu vai tajos iekļauto programmatūru, kā arī nedrīkstat veikt dekonstruēšanu vai mēģināt izvilkt pirmkodu no šādas programmatūras, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība atbilst likumdošanai vai ja jums mūsu izsniegta rakstiska atļauja.

Atklātā pirmkoda programmatūra mums ir svarīga. Daļa programmatūras, kas tiek izmantota mūsu Pakalpojumos, var tikt piedāvāta atklātā pirmkoda licences ietvaros, kuru mēs padarīsim jums pieejamu. Atklātā pirmkoda licencē var būt iekļauti nosacījumi, kas atklāti ignorē šeit izklāstītos noteikumus.

Pakalpojumu modificēšana un lietošanas pārtraukšana

Pakalpojumi tiek nepārtraukti mainīti un uzlaboti. Mēs varam pievienot vai noņemt konkrētas funkcijas vai līdzekļus, kā arī apturēt kāda Pakalpojuma darbību vai pavisam pārtraukt tā sniegšanu.

Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu, taču mums būs žēl no jums šķirties. Google jebkurā laikā var pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu jums vai pievienot vai izveidot jaunus ierobežojumus attiecībā uz saviem Pakalpojumiem.

Mēs uzskatām, ka jūsu dati ir jūsu īpašums un ir svarīgi saglabāt jūsu piekļuvi šiem datiem. Ja pārtrauksim kāda Pakalpojuma sniegšanu, situācijās, kad tas būs iespējams, laicīgi informēsim jūs par šādu rīcību un sniegsim iespēju iegūt informāciju no šī Pakalpojuma.

Mūsu garantijas un atteikšanās no saistībām

Mēs sniedzam savus Pakalpojumus komerciāli atbildīgā kvalifikācijas un pārraudzības līmenī un ceram, ka Pakalpojumu izmantošana jums sagādās prieku. Taču ir noteiktas lietas, kuras negarantējam attiecībā uz saviem Pakalpojumiem.

Ne Google, ne tā piegādātāji un izplatītāji nesniedz nekādus konkrētus solījumus par šiem Pakalpojumiem, izņemot to, kas skaidri izklāstīts šajos noteikumos vai papildu noteikumos. Piemēram, mēs neuzņemamies nekādas saistības attiecībā uz šajos Pakalpojumos esošo saturu, konkrētām šo pakalpojumu funkcijām, Pakalpojumu uzticamību, pieejamību vai atbilstību jūsu vajadzībām. Mūsu pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir.

Dažās jurisdikcijās tiek sniegtas noteiktas garantijas, piemēram, netiešā garantija par piemērotību tirgum, atbilstību konkrētam nolūkam un tiesību nepārkāpšanu. Ja tas nav pretrunā ar likumu, visas garantijas ir izslēgtas.

Atbildība par mūsu Pakalpojumiem

Ja·tas·ir·atļauts·ar·likumu,·ne·uzņēmums·Google,·ne·arī·tā·piegādātāji·un·izplatītāji·neuzņemas·atbildību·par·negūto·peļņu,·ienākumiem·vai·datiem,·finanšu·zaudējumiem·vai·netiešiem,·īpašiem,·izrietošiem·zaudējumiem,·faktiskos zaudējumus pārsniedzošu vai sodošu atlīdzību par zaudējumiem.

Ja tas nav pretrunā ar likumu, uzņēmuma Google un tā piegādātāju un izplatītāju kopējā atbildība par jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota ar summu, kuru jūs mums samaksājāt par šo Pakalpojumu izmantošanu (vai arī mēs atkārtoti sniedzam šos Pakalpojumus, ja izvēlamies tā rīkoties).

Visos gadījumos Google, kā arī tā piegādātāji un izplatītāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas nav saprātīgi paredzami.

Mēs apzināmies, ka dažās valstīs jums kā patērētājam varētu būt likumīgas tiesības. Ja Pakalpojumus lietojat personīgiem nolūkiem, nekas no šajos noteikumos vai papildu noteikumos minētā neierobežo neviena patērētāja likumīgās tiesības, kas nedrīkst tikt atsauktas ar līgumu.

Pakalpojumu izmantošana uzņēmējdarbībā

Ja izmantojat mūsu Pakalpojumus uzņēmuma vārdā, konkrētais uzņēmums piekrīt šiem noteikumiem. Tam ir jāaizsargā un jāatbrīvo uzņēmums Google un tā apakšuzņēmēji, amatpersonas, pārstāvji un darbinieki no jebkādas prasības, tiesas prāvas vai prasības tiesā, kas rodas Pakalpojumu izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar tiem, tostarp no jebkādām radītām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas prasību, zaudējumu, bojājumu, tiesas prāvu, tiesas spriedumu, tiesāšanās izmaksu vai advokātu honorāru dēļ.

Par šiem Noteikumiem

Mēs varam pārveidot šos noteikumus vai attiecīgos Pakalpojuma papildu noteikumus, piemēram, lai atspoguļotu izmaiņas likumā vai mūsu Pakalpojumos. Regulāri pārskatiet šos noteikumus. Šajā lapā tiks publicēts paziņojums par izmaiņām šajos noteikumos. Paziņojumi par pārveidotajiem papildu noteikumiem tiks publicēti attiecīgajā Pakalpojumā. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā četrpadsmit dienas pēc to publicēšanas. Taču izmaiņas, kas attiecas uz jaunām Pakalpojuma funkcijām, vai juridisku iemeslu dēļ veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz. Ja nepiekrītat pārveidotajiem Pakalpojuma noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet attiecīgā Pakalpojuma lietošanu.

Ja šie noteikumi ir pretrunā ar papildu noteikumiem, noteicošie ir papildu noteikumi.

Šie noteikumi nosaka attiecības starp Google un jums. Tajos netiek noteiktas nekādas trešajai pusei labvēlīgas tiesības.

Ja nenodrošināsiet atbilstību šiem noteikumiem un mēs uzreiz necelsim pret jums prasību, tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no visām tiesībām, kādas mums varētu būt (piemēram, uz prasības celšanu nākotnē).

Ja tiks noskaidrots, ka nav izpildāms kāds konkrēts noteikums, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

Piemērojamie tiesību akti un tiesas

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē pastāvīgi dzīvojošs patērētājs: jebkāda strīda gadījumā, kas radies šo noteikumu dēļ vai ar tiem saistīti, tiks piemēroti jūsu dzīvesvietas valstī spēkā esošie tiesību akti un tiesas. Strīdi var tikt iesniegti izšķiršanai tiešsaistē Eiropas Komisijas platformā strīdu izšķiršanai tiešsaistē, bet uzņēmums Google neapņemas un tam nav jārisina strīdi nevienā alternatīvā strīdu izšķiršanas organizācijā.

Ja lietojat mūsu pakalpojumus un pārstāvat uzņēmumu Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē: šiem noteikumiem ir piemērojami Anglijā spēkā esošie tiesību akti un jūs un Google atzīst Anglijas tiesu ekskluzīvu jurisdikciju jebkāda strīda gadījumā, kas radies šo noteikumu dēļ vai ar tiem saistīti, bet Google joprojām ir tiesības izmantot pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus (vai citus, līdzvērtīga veida steidzami piemērojamus tiesiskās aizsardzības līdzekļus) jebkurā jurisdikcijā.

Informāciju par to, kā sazināties ar Google, skatiet kontaktinformācijas lapā.