Servicevoorwaarden van Google

Datum van inwerkingtreding 5 januari 2022 | Gearchiveerde versies | Pdf downloaden

Landspecifieke versie: Verenigde Staten

Wat er in deze voorwaarden staat

We weten dat het verleidelijk is om deze Servicevoorwaarden niet te lezen, maar het is belangrijk om te weten wat u van ons kunt verwachten als u de services van Google gebruikt en wat wij van u verwachten.

Deze Servicevoorwaarden zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt, de wet- en regelgeving en de dingen waarvan wij geloven dat ze waar zijn. Deze Servicevoorwaarden definiëren dus mede de relatie tussen u en Google bij uw interactie met onze services. Zo bevatten de voorwaarden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

Het is belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt, omdat u door onze services te gebruiken akkoord gaat met deze voorwaarden.

In aanvulling op deze voorwaarden hebben we ook een Privacybeleid gepubliceerd. We raden u aan dit beleid te lezen om een beter inzicht te krijgen in hoe u informatie kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Voorwaarden

Serviceprovider

De services van Google worden verstrekt door en u gaat een overeenkomst aan met:

Google LLC
opgericht in overeenstemming met de wetgeving van de Amerikaanse staat Delaware en handelend in overeenstemming met de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
VS

Minimum leeftijd

Als je jonger bent dan de leeftijd waarop je eigen Google-account mag beheren, dan moet je ouder of voogd jou toestemming verlenen om een Google-account te gebruiken. Laat je ouder of voogd dan deze voorwaarden met je doornemen.

Als u een ouder of voogd bent en u uw kind toestaat om de services te gebruiken, dan zijn deze voorwaarden van toepassing op u en bent u verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind op de services.

Op sommige Google-services zijn aanvullende eisen van toepassing met betrekking tot de minimum leeftijd, zoals wordt beschreven in de bijbehorende servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels.

Uw relatie met Google

Deze voorwaarden helpen de relatie tussen u en Google te definiëren. In grote lijnen betekent dit dat we u toestemming geven om onze services te gebruiken als u zich houdt aan deze voorwaarden, die zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt en hoe we geld verdienen. Als we het hebben over 'Google', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we Google LLC en de hierbij aangesloten entiteiten.

Wat u van ons kunt verwachten

Het aanbieden van een uitgebreide reeks nuttige services

We bieden een uitgebreide reeks services die onder deze voorwaarden vallen, waaronder:
 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps),
 • platforms (zoals Google Shopping),
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven),
 • apparaten (zoals Google Nest).

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

Onze services zijn ontworpen om samen te werken, waardoor het voor u eenvoudiger wordt om van de ene activiteit over te schakelen naar de volgende. Als er bij uw afspraak in Agenda bijvoorbeeld een adres staat en u op dat adres klikt, laat Maps u zien hoe u daar komt.

Google-services ontwikkelen, verbeteren en updaten

We zijn continu bezig nieuwe technologieën en functies te ontwikkelen om onze services te verbeteren. We maken bijvoorbeeld gebruik van artificial intelligence en machine learning om u simultaanvertalingen te bieden en om spam en malware beter te detecteren en te blokkeren. In het kader van deze continue ontwikkeling voegen we soms kenmerken en functionaliteit toe of verwijderen we deze, verhogen of verlagen we limieten voor onze services en bieden we nieuwe services aan of beëindigen we verouderde functionaliteit. Als een service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software soms automatisch worden geüpdatet op uw apparaat als een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen die een negatieve invloed hebben op uw gebruik van onze services of als we een service niet langer aanbieden, stellen we u daar een redelijke termijn van tevoren van op de hoogte, behalve in urgente situaties, zoals om misbruik te voorkomen, in reactie op wettelijke vereisten of voor de aanpak van problemen met de veiligheid en werking. We bieden u ook de mogelijkheid uw content vanuit uw Google-account te exporteren met Google Takeout, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en beleidsregels.

Wat we van u verwachten

Het opvolgen van deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden

De toestemming die we u geven om onze services te gebruiken, geldt zolang u voldoet aan:

U gaat er ook mee akkoord dat ons Privacybeleid van toepassing is op uw gebruik van onze services. We stellen ook bronnen tot uw beschikking, zoals het Helpcentrum voor auteursrecht, het Veiligheidscentrum en een beschrijving van onze technologieën op onze pagina met beleidsregels, om antwoord te geven op veelvoorkomende vragen en om verwachtingen te scheppen over het gebruik van onze services.

Hoewel we u toestemming geven om onze services te gebruiken, behouden we eventuele intellectuele-eigendomsrechten die we hebben in deze services.

Respect voor anderen

We willen een respectvolle omgeving behouden voor iedereen, wat inhoudt dat u zich moet houden aan deze basisgedragsregels:
 • leef de toepasselijke wetgeving na, waaronder wetgeving op het gebied van uitvoercontrole, sancties en mensensmokkel,
 • heb respect voor de rechten van anderen, waaronder rechten op het gebied van privacy en intellectueel eigendom,
 • misbruik of beschadig anderen of uzelf niet (dreig ook niet met of stimuleer niet dergelijk misbruik of dergelijke schade), bijvoorbeeld door anderen te misleiden, te bedriegen, onrechtmatig hun identiteit na te bootsen, te belasteren, te intimideren, te stalken of lastig te vallen,
 • misbruik, beschadig, verstoor of onderbreek de services niet, bijvoorbeeld door deze te bezoeken of te gebruiken op frauduleuze of bedrieglijke wijze, door de introductie van malware, of door onze systemen of beschermingsmaatregelen te spammen, te hacken of te omzeilen. Wanneer we het internet indexeren om u zoekresultaten te kunnen bieden, respecteren we standaard gebruiksbeperkingen die website-eigenaren opgeven in de code van hun website en daarom vereisen we hetzelfde als anderen onze services gebruiken.

Onze servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels bevatten aanvullende details over passend gedrag en moeten door iedereen die deze services gebruikt worden gevolgd. Als u van mening bent dat anderen zich niet aan deze regels houden, kunt u in veel van onze services misbruik melden. Als we actie ondernemen naar aanleiding van een melding van misbruik, bieden we de procedure die wordt beschreven in het artikel Actie ondernemen in geval van problemen.

Toestemming voor het gebruik van uw content

Sommige van onze services zijn ontworpen om u in staat te stellen uw content te uploaden, in te dienen, op te slaan, te versturen, te ontvangen of te delen. U heeft geen verplichting om content aan onze services te verstrekken en het staat u vrij om te bepalen welke content u wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om content te uploaden of te delen, zorg er dan voor dat u beschikt over de vereiste rechten hiervoor en dat de content rechtmatig is.

Licentie

Uw content blijft van u. Dat betekent dat u alle intellectuele-eigendomsrechten behoudt die u op uw content heeft. U heeft bijvoorbeeld intellectuele-eigendomsrechten op de creatieve content die u maakt, zoals reviews die u schrijft. U kunt ook het recht hebben om de creatieve content van iemand anders te delen als die persoon u daar toestemming voor heeft gegeven.

We hebben uw toestemming nodig wanneer uw intellectuele-eigendomsrechten ons gebruik van uw content beperken. Via deze licentie verleent u Google die toestemming.

Wat valt eronder

Deze licentie is van toepassing op uw content als deze content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

Wat valt er niet onder

 • Deze licentie is niet van invloed op uw privacyrechten, maar heeft alleen betrekking op uw intellectuele-eigendomsrechten
 • Deze licentie geldt niet voor de volgende soorten content:
  • openbaar beschikbare feitelijke informatie die u verstrekt, zoals de correctie van het adres van een lokaal bedrijf. Voor deze informatie is geen licentie nodig, omdat deze wordt beschouwd als algemene kennis die iedereen kosteloos kan gebruiken.
  • feedback die u geeft, zoals suggesties om onze services te verbeteren. Feedback komt hieronder aan bod in het artikel Servicegerelateerde communicatie.

Bereik

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is,
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen,
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen financiële kosten zijn verbonden aan deze licentie.

Rechten

Met deze licentie kan Google:

 • uw content hosten, reproduceren, distribueren, communiceren en gebruiken, bijvoorbeeld om uw content op onze systemen op te slaan en overal vandaan voor u toegankelijk te maken.
 • uw content publiceren, in het openbaar uitvoeren of openbaar weergeven, als u deze zichtbaar hebt gemaakt voor anderen.
 • afgeleide werken maken op basis van uw content of deze aanpassen, bijvoorbeeld door deze opnieuw in te delen of te vertalen.
 • deze rechten sublicentiëren aan:
  • andere gebruikers om services te laten werken zoals ze zijn bedoeld, bijvoorbeeld om u foto's te laten delen met de mensen die u kiest.
  • onze contractanten die overeenkomsten met ons hebben gesloten die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, uitsluitend voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in het onderstaande artikel Doeleinde.

Doeleinde

Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor het volgende:

 • de uitvoering en verbetering van de services, wat inhoudt dat we de services laten werken zoals ze zijn ontworpen en nieuwe functies ontwikkelen. Dit omvat geautomatiseerde systemen en algoritmen om uw content te analyseren:
  • op spam, malware en illegale content.
  • voor het herkennen van patronen in gegevens, bijvoorbeeld om vast te stellen wanneer we een nieuw album in Google Foto's kunnen voorstellen zodat u gerelateerde foto's bij elkaar kunt bewaren.
  • om onze services aan u aan te passen, bijvoorbeeld door het geven van aanbevelingen en gepersonaliseerde zoekresultaten, content en advertenties (die u kunt wijzigen of uitschakelen in de Advertentie-instellingen).
  Deze analyse vindt plaats wanneer de inhoud wordt verzonden, ontvangen en opgeslagen.
 • het gebruik van content die u openbaar hebt gedeeld om de services te promoten. We kunnen om een Google-app te promoten bijvoorbeeld een door u geschreven review citeren. We kunnen ook een screenshot laten zien van de app die u aanbiedt in de Play Store om Google Play te promoten.
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën en services voor Google in overeenstemming met deze voorwaarden.

Duur

Deze licentie is van toepassing zolang uw content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

Als u content die valt onder deze licentie verwijdert van onze services, dan maken onze systemen die content binnen een redelijke termijn niet langer openbaar beschikbaar. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als u al content hebt gedeeld met anderen voordat u deze hebt verwijderd. Als u bijvoorbeeld een foto hebt gedeeld met een vriend die er vervolgens een kopie van heeft gemaakt of deze opnieuw heeft gedeeld, dan kan die foto aanwezig blijven in het Google-account van uw vriend, ook nadat u deze heeft verwijderd uit uw Google-account.
 • Als u content beschikbaar maakt via de services van andere bedrijven, dan is het mogelijk dat zoekmachines, waaronder Google Zoeken, uw content blijven vinden en weergeven als onderdeel van hun zoekresultaten.

Google-services gebruiken

Uw Google-account

Als u ouder bent dan de vereiste minimum leeftijd, kunt u een Google-account maken als u dat wilt. Voor sommige services is het noodzakelijk dat u een Google-account heeft om de services te laten werken. Als u bijvoorbeeld Gmail wilt gebruiken, heeft u een Google-account nodig om een plek te hebben waarvandaan u e-mail kunt versturen en ontvangen.

U bent verantwoordelijk voor wat u doet met uw Google-account, waaronder voor het nemen van redelijke stappen om uw Google-account veilig te houden en we raden u aan om regelmatig de Beveiligingscheck te gebruiken.

Google-services gebruiken namens een organisatie of bedrijf

Veel organisaties, zoals bedrijven, non-profitorganisaties en scholen, maken gebruik van onze services. Als u namens een organisatie gebruikt wilt maken van onze services:
 • moet een bevoegde vertegenwoordiger van die organisatie akkoord gaan met deze voorwaarden;
 • kan de beheerder van uw organisatie een Google-account aan u toewijzen. Die beheerder kan u verplichten zich aan aanvullende regels te houden en kan mogelijk uw Google-account bekijken of uitschakelen.

Servicegerelateerde communicatie

We sturen u soms belangrijke mededelingen en andere informatie om u onze services te kunnen aanbieden. Ga voor meer informatie over hoe we met u communiceren naar het Privacybeleid van Google.

Als u ervoor kiest om ons feedback te geven, zoals suggesties over hoe we onze services kunnen verbeteren, kunnen we deze feedback gebruiken zonder enige verplichting ten opzichte van u.

Content in Google-services

Uw content

Sommige van onze services bieden u de mogelijkheid om uw content openbaar beschikbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld een product- of restaurantreview posten die u heeft geschreven of u kunt een door u geschreven blogpost uploaden.

Als u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u ons op de hoogte stellen van deze inbreuk, waarna we passende actie zullen ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld de Google-accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden opschorten of beëindigen, zoals beschreven in ons Helpcentrum voor auteursrechten.

Google-content

Sommige van onze services bevatten content die eigendom is van Google, zoals veel van de visuele illustraties die u ziet in Google Maps. U mag de content van Google gebruiken zoals is toegestaan in deze voorwaarden en eventuele servicespecifieke aanvullende voorwaarden, maar we behouden eventuele intellectuele-eigendomsrechten die wij hebben op onze content. Het is niet toegestaan onze branding, logo's of juridische informatie te verwijderen, bedekken of wijzigen. Raadpleeg de pagina met rechten voor Google-branding als u onze branding of logo's wilt gebruiken.

Andere content

Tot slot geven sommige van onze services uw toegang tot content die eigendom is van andere personen of organisaties, zoals een beschrijving van zijn zaak door de eigenaar van een winkel of een krantenartikel dat wordt weergegeven in Google Nieuws. U mag deze content niet gebruiken zonder de toestemming van die persoon of organisatie of zoals anderszins wettelijk is toegestaan. De meningen die zijn opgenomen in de content van andere personen of organisaties zijn van hen en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Google.

Software in Google-services

Sommige van onze services bevatten downloadbare software. We geven u toestemming om die software te gebruiken als onderdeel van de services.

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is,
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen,
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen financiële kosten zijn verbonden aan deze licentie,
 • persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet op iemand anders van toepassing is,
 • niet-overdraagbaar, wat inhoudt dat u deze licentie niet mag overdragen aan iemand anders.

Sommige van onze services bevatten software die wordt aangeboden in overeenstemming met voorwaarden voor open-sourcelicenties die we aan u ter beschikking stellen. Soms zijn er bepalingen opgenomen in de open-sourcelicentie die expliciet voorgaan op delen van deze voorwaarden, dus neem deze licenties nauwkeurig door.

U mag onze services of software niet (geheel of gedeeltelijk) kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen.

In geval van problemen of onenigheid

Garantiedisclaimer

Onze reputatie rust op de levering van nuttige, betrouwbare services, zoals Google Zoeken en Maps en we verbeteren onze services voortdurend, zodat deze voldoen aan uw behoeften. Voor wettelijke doeleinden leveren we onze services echter zonder garanties, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld zijn in onze servicespecifieke aanvullende voorwaarden.

Voor zover is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving bieden wij onze services als zodanig ('as is') aan, zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties, waaronder de impliciete garanties betreffende verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaal doel en niet-inbreukmakendheid. Wij bieden bijvoorbeeld geen garanties voor de content of kenmerken van de services, met inbegrip van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid ervan of de mogelijkheid om te voldoen aan uw behoeften.

Aansprakelijkheid

Voor alle gebruikers

Zowel de wetgeving als deze voorwaarden proberen een balans te vinden voor wat u en Google van elkaar kunnen vragen in geval van problemen. Daarom staat de wet ons toe om op grond van deze voorwaarden bepaalde aansprakelijkheden wel te beperken en andere niet.

Deze voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden uitsluitend voor zover is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving:
 • is Google alleen aansprakelijk voor zijn schendingen van deze voorwaarden of toepasselijke servicespecifieke aanvullende voorwaarden,
 • is Google niet aansprakelijk voor:
  • verlies van inkomsten, winst, zakelijke kansen, goodwill of verwachte besparingen,
  • indirecte schade of gevolgschade,
  • hoge schadevergoeding als sanctie.
 • De totale aansprakelijkheid van Google die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden is beperkt tot het hoogste bedrag van de volgende twee bedragen: (1) $200 of (2) de kosten die zijn betaald voor het gebruik van de betreffende services in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het geschil.

Alleen voor zakelijke gebruikers en organisaties

Als u een zakelijke gebruiker of organisatie bent, geldt het volgende:

 • U stelt Google en zijn directeuren, functionarissen, medewerkers en contractanten, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, schadeloos voor eventuele juridische procedures van derden (waaronder acties van overheidsinstanties) die voortvloeien uit of verband houden met uw onrechtmatige gebruik van de services of de schending van deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden. Deze schadeloosstelling is van toepassing op alle aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit vorderingen, verliezen, schade, vonnissen, boetes, proceskosten en juridische kosten.
 • Als u wettelijk bent vrijgesteld van bepaalde verantwoordelijkheden, waaronder schadeloosstelling, dan zijn deze verantwoordelijkheden niet op u van toepassing in het kader van deze voorwaarden. De Verenigde Naties geniet bijvoorbeeld bepaalde onschendbaarheid voor wettelijke verplichtingen en deze voorwaarden gaan niet voor op deze onschendbaarheid.

Actie ondernemen in geval van problemen

Voordat we een actie ondernemen die hieronder wordt beschreven, stellen we u van tevoren op de hoogte als dat redelijkerwijs mogelijk is, beschrijven we de reden voor ons optreden en geven we u de kans om het probleem te herstellen, tenzij dat:

 • dit schade veroorzaakt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google.
 • dit de wetgeving of een bevel van een juridische handhavingsinstantie schendt.
 • dit een onderzoek in gevaar brengt.
 • dit de werking, integriteit of veiligheid van onze services in gevaar brengt.

Uw content verwijderen

Als uw content (1) deze voorwaarden, servicespecifieke aanvullende voorwaarden of beleidsregels schendt, (2) toepasselijke wetgeving schendt of (3) schade kan berokkenen aan onze gebruikers, derden of Google, dan behouden we ons het recht voor om een deel van of alle content te verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden zijn onder meer kinderporno, content die mensensmokkel of intimidatie mogelijk maakt, terroristische content en content die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders.

Uw toegang tot Google-services opschorten of beëindigen

Google behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor om uw toegang tot de services op te schorten of te beëindigen of om uw Google-account te verwijderen:

 • als u deze voorwaarden, de _1servicespecifieke aanvullende voorwaardenof beleidsregels wezenlijk of herhaaldelijk schendt.
 • als we dat verplicht zijn op grond van een wettelijke vereiste of een rechterlijk bevel.
 • uw gedrag schade toebrengt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google, bijvoorbeeld door hacken, phishing, intimidatie, spammen of anderen te misleiden of door content die niet van u is automatisch te verzamelen ('scrapen').

Ga voor meer informatie over de reden waarom we accounts (tijdelijk) uitschakelen en wat er gebeurt als we dat doen naar deze Helpcentrum-pagina. Als u van mening bent dat uw Google-account ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.

U kunt uiteraard op elk moment stoppen met het gebruik van onze services. Als u stopt met het gebruik van een service, willen we graag weten waarom, zodat we onze services kunnen blijven verbeteren.

Beslechting van geschillen, geldend recht en rechtbanken

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Google.

De wetgeving van de Amerikaanse staat Californië is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, de servicespecifieke aanvullende voorwaarden of eventuele verwante services, ongeacht de regels betreffende strijdige wettelijke bepalingen. Deze geschillen worden exclusief beslecht in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County, Californië, VS en u en Google stemmen in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

Over deze voorwaarden

Op grond van de wetgeving heeft u bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een overeenkomst, zoals deze servicevoorwaarden. Deze voorwaarden beogen op geen enkele wijze deze rechten te beperken.

In deze voorwaarden wordt de relatie tussen uzelf en Google beschreven. Deze voorwaarden scheppen geen wettelijke rechten voor andere personen of organisaties, ook niet als anderen voordeel halen uit die relatie op grond van deze voorwaarden.

We willen ervoor zorgen dat deze voorwaarden eenvoudig te begrijpen zijn, dus hebben we voorbeelden uit onze services gebruikt. Het kan echter zo zijn dat niet alle genoemde services beschikbaar zijn in uw land.

Als deze voorwaarden strijdig zijn met de servicespecifieke aanvullende voorwaarden, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op die service.

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet geldig of uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of de servicespecifieke aanvullende voorwaarden en we niet meteen actie ondernemen, houdt dit niet in dat we afstand doen van eventuele rechten die we hebben, zoals om in de toekomst actie te ondernemen.

We kunnen deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden updaten (1) om wijzigingen weer te geven in onze services of in de manier waarop we zakendoen, bijvoorbeeld als we nieuwe services, functies, technologieën, prijzen of voordelen toevoegen (of oudere verwijderen), (2) om juridische, regelgevings- of veiligheidsredenen of (3) om misbruik of schade te voorkomen.

Als we deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden wezenlijk wijzigen, stellen we u een redelijke termijn van tevoren daarvan op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid de wijzigingen te bekijken, uitgezonderd (1) als we een nieuwe service of functie lanceren of (2) in urgente situaties, bijvoorbeeld om lopend misbruik te voorkomen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u uw content verwijderen en stoppen met het gebruik van de services. U kunt ook op elk moment uw relatie met ons beëindigen door uw Google-account te verwijderen.

Definities

aangesloten entiteit

Een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, wat neerkomt op Google LLC en zijn dochtermaatschappijen, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited en Google Dialer Inc.

aansprakelijkheid

Verliezen als gevolg van elk soort eis, ongeacht of de eis is gebaseerd op een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of andere reden en ongeacht of deze verliezen redelijkerwijs te verwachten of voorzien waren.

Een wettelijk recht op grond waarvan de maker van een origineel werk (zoals een blogpost, foto of video) kan besluiten of en hoe een origineel werk kan worden gebruikt door anderen, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

consument

Een individuele persoon die de Google-services gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en niet in het kader van zijn bedrijf, ambacht of beroep. (Zie 'zakelijke gebruiker')

disclaimer

Een verklaring waarin de wettelijke verantwoordelijkheden van een persoon worden beperkt.

garantie

De verzekering dat een product of service presteert in overeenstemming met een bepaalde norm.

handelsmerk

Symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om goederen of services van een individu of organisatie te onderscheiden van die van een ander individu of een andere organisatie.

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten)

Rechten op creaties die zijn ontstaan door de gedachten van een persoon, zoals uitvindingen (patentrechten), literaire en artistieke werken (auteursrecht), ontwerpen (ontwerprechten) en symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt (handelsmerken). IE-rechten kunnen eigendom zijn van u, van een andere persoon of van een organisatie.

landspecifieke versie

Als u een Google-account heeft, koppelen we uw account aan een land (of regio) zodat we het volgende kunnen bepalen:

 • De aangesloten entiteit van Google die de services aan u levert en die uw informatie verwerkt als u de services gebruikt.
 • De versie van de voorwaarden die van toepassing is op onze relatie.

Als u bent uitgelogd, wordt de landspecifieke versie bepaald aan de hand van de locatie waar u Google-services gebruikt. Als u een account heeft, kunt u inloggen en deze voorwaarden bekijken om het gekoppelde land te zien.

organisatie

Een juridische entiteit (zoals een onderneming, non-profitorganisatie of school) en niet een individueel persoon.

schadeloosstellen of schadeloosstelling

De contractuele verplichting van een persoon of organisatie om de verliezen die worden geleden door een andere persoon of organisatie als gevolg van een juridische procedure, zoals een rechtszaak, te vergoeden.

services

De Google-services die onder deze voorwaarden vallen, zijn de producten en services die worden vermeld op https://policies.google.com/terms/service-specific, waaronder:

 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps)
 • platforms (zoals Google Shopping)
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven)
 • apparaten en andere goederen (zoals Google Nest)

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

uw content

Content die u maakt, uploadt, indient, opslaat, verstuurt, ontvangt of deelt via onze services, zoals:

 • content die u maakt met Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • blogposts die u uploadt via Blogger
 • reviews die u indient via Maps
 • video's die u opslaat op Drive
 • e-mails die u verstuurt en ontvangt via Gmail
 • foto's die u met vrienden deelt via Foto's
 • reisschema's die u deelt met Google

zakelijke gebruiker

Een persoon of entiteit die geen consument is (zie consument).

Google-apps
Hoofdmenu