Vilkår

Gjelder fra 22. mai 2024 | Arkiverte versjoner | Last ned PDF

Landversjon: Norge

Dette dekkes i disse vilkårene

Vi vet at det frister å hoppe over disse Vilkårene for bruk, men det er viktig å fastslå hva du kan forvente fra oss når du bruker Google-tjenester, og hva vi forventer fra deg.

Disse Vilkårene for bruk gjenspeiler måten Googles forretningsdrift fungerer på, lovene som gjelder for bedriften vår, og enkelte ting vi alltid har ment er sanne. Derfor bidrar disse vilkårene for bruk til å definere Googles forhold med deg når du samhandler med tjenestene våre. Disse vilkårene inkluderer for eksempel disse emneoverskriftene:

Det er viktig at du forstår disse vilkårene fordi du må godta dem for å bruke tjenestene våre. Vi oppfordrer deg til å laste ned disse vilkårene for fremtidig referanse. Disse vilkårene, og alle tidligere versjoner av dem, er alltid tilgjengelige her.

I tillegg til disse vilkårene publiser vi personvernreglene våre. Selv om de ikke er en del av disse vilkårene, anbefaler vi at du leser dem for å få en bedre forståelse av hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din.

Vilkår

Tjenesteleverandør

I EØS og Sveits leveres Google-tjenester av og du inngår kontrakt med

Google Ireland Limited
stiftet og drevet i henhold til irsk rett
(Registreringsnummer: 368047 / mva.-nummer: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Aldersgrenser

Hvis du er under alderen som kreves for å administrere din egen Google-konto, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge for å bruke en Google-konto. Få en forelder eller verge til å lese gjennom disse vilkårene med deg.

Hvis du er en forelder eller verge og du lar barnet ditt bruke tjenestene, gjelder disse vilkårene for deg, og du er ansvarlig for barnets aktivitet i tjenestene.

Noen Google-tjenester har ytterligere aldersgrenser, som beskrives i de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og retningslinjene.

Ditt forhold til Google

Disse vilkårene bidrar til å definere forholdet mellom deg og Google. Når vi snakker om «Google», «vi», «oss» og «vår», mener vi Google Ireland Limited og deres tilknyttede enheter. Generelt gir vi deg tillatelse til å åpne og bruke tjenestene våre hvis du godtar å følge disse vilkårene, som gjenspeiler hvordan Googles virksomhet fungerer, og hvordan vi tjener penger.

Dette kan du forvente fra oss

Levering av et bredt utvalgt av nyttige tjenester

Vi leverer et bredt utvalg tjenester som er underlagt disse vilkårene, inkludert
 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps som er innebygd i apper eller nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter (for eksempel Google Nest og Pixel)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

Tjenestene våre er utviklet for å fungere sammen, noe som gjør det enklere for deg å gå fra én aktivitet til den neste. Hvis du for eksempel har en Kalender-aktivitet som inkluderer en adresse, kan du klikke på adressen og finne veien dit i Maps.

Utvikling, forbedring og oppdatering av Google-tjenester

Vi bruker en bred definisjon av «tjenester» i disse vilkårene, som beskrevet ovenfor, men gjeldende lov og rett skiller mellom «digitalt innhold», «tjenester» og «varer» i visse situasjoner. Derfor bruker vi de mer spesifikke begrepene i denne delen og Juridisk garanti-delen.

Vi utvikler konstant ny teknologi og nye funksjoner for å forbedre tjenestene våre. Vi bruker for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring for å gi deg simultane oversettelser og gjøre det enklere å registrere og blokkere nettsøppel og skadelig programvare.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen vår av digitalt innhold, tjenester og varer, gjør vi endringer som å legge til eller fjerne funksjoner og funksjonalitet, øke eller senke bruksgrenser og tilby nytt digitalt innhold eller tjenester eller avvikle gamle. Vi kan også endre digitalt innhold eller tjenester for å

 • tilpasse oss til ny teknologi
 • gjenspeile økning eller nedgang i antall personer som bruker en bestemt tjeneste
 • respondere på viktige endringer i lisensene og partnerskapene vi har med andre
 • forhindre misbruk og skade
 • imøtekomme juridiske, forskriftsmessige eller sikkerhetsrelaterte krav

Vi utfører av og til lovpålagte oppdateringer, som er endringer som sørger for at digitalt innhold, tjenester eller varer er i samsvar med lov og rett. Vi gjør disse oppdateringene av digitalt innhold, tjenester og varer av sikkerhetsmessige årsaker og for å sikre at de overholder kvalitetsstandardene du forventer, som de som beskrives i Juridisk garanti-delen. Oppdateringer som imøtegår betydelige sikkerhetsfarer kan vi installere automatisk. Andre oppdateringer kan du velge hvorvidt du vil installere eller ikke.

Vi driver et strengt program for produktforskning, så før vi endrer eller slutter å tilby en tjeneste, vurderer vi nøye interessene dine som bruker, dine rimelige forventninger samt den potensielle innvirkningen på deg og andre. Vi kommer bare til å endre eller stoppe å tilby tjenester av gyldige årsaker.

Hvis en endring har negativ innvirkning på din mulighet til å få tilgang til eller bruke digitalt innhold eller tjenester, eller hvis vi slutter å tilby en tjeneste fullstendig, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel via e-post – inkludert en beskrivelse av endringene, når de finner sted, og din rett til å avslutte kontrakten din med oss hvis endringene våre fører til mer enn en liten negativ innvirkning – med unntak av hastetilfeller for å for eksempel forhindre uriktig bruk eller skade, svare på juridiske krav eller håndtere problemer med sikkerhet eller funksjonalitet. Vi gir deg også muligheten til å eksportere innholdet ditt fra Google-kontoen din med Google Takeout, underlagt relevante lover og retningslinjer.

Dette forventer vi fra deg

Følg disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår

Tillatelsen vi gir deg til å ha tilgang til og bruke tjenestene våre, fortsetter så lenge du overholder

Vi gjør også forskjellige retningslinjer, brukerstøtte og andre ressurser tilgjengelige for deg for å svare på vanlige spørsmål og angi forventninger om bruk av tjenestene våre. Disse ressursene inkluderer personvernreglene våre, brukerstøtten for opphavsrett, Sikkerhetssenter, Senter for åpenhet og andre sider som er tilgjengelige fra nettstedet vårt for retningslinjer. I tillegg kan vi gi spesifikk veiledning og spesifikke varsler i tjenestene våre – for eksempel dialogbokser som varsler deg om viktig informasjon.

Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre, beholder vi alle immaterielle rettigheter vi har til tjenestene.

Respekter andre

Vi vil ha et respektfullt miljø for alle, noe som betyr at du må følge disse grunnleggende atferdsreglene:
 • Du må overholde gjeldende lover, inkludert lover for kontroll av eksport, sanksjoner og lover om menneskehandel.
 • Du skal respektere andres rettigheter, inkludert personvern og immaterielle rettigheter.
 • Du må ikke misbruke eller skade andre eller deg selv (eller true med eller oppmuntre til slik misbruk eller skade) – for eksempel ved å villede, svindle, ærekrenke, mobbe, trakassere, personforfølge eller ulovlig utgi deg for å være andre.

I de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og -retningslinjene, for eksempel retningslinjene om forbudt bruk av generativ AI, finner du mer informasjon om akseptabel atferd som alle som bruker disse tjenestene, må følge. Hvis du mener at noen andre ikke følger disse reglene, kan du rapportere uriktig bruk i mange av tjenestene våre. Hvis vi iverksetter tiltak basert på en rapport om uriktig bruk, bruker vi også prosessen som er beskrevet i delen Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer.

Ikke misbruk tjenestene våre

De fleste som åpner eller bruker tjenestene våre, forstår de generelle reglene som holder internett trygt og åpent. Dessverre respekterer et lite antall personer ikke disse reglene, så vi beskriver dem her for å beskytte tjenestene og brukerne våre mot uriktig bruk. Med det i tankene:

Du må ikke misbruke, skade eller forstyrre tjenestene eller systemene våre – for eksempel ved å
 • introdusere skadelig programvare
 • spre nettsøppel, hacke eller omgå systemene våre eller beskyttelsestiltak
 • jailbreake, sende fiendtlige forespørsler eller injisere ledetekst, unntatt som en del av programmene våre for sikkerhets- og feiltesting
 • åpne eller bruke tjenestene våre eller innholdet vårt på falske eller villedende måter, for eksempel
  • nettfisking
  • oppretting av falske kontoer eller innhold, inkludert falske anmeldelser
  • villede andre for å få dem til å tro at innhold fra generativ AI er laget av et menneske
  • levering av tjenester som ser ut til å komme fra deg (eller noen andre), når de faktisk kommer fra oss
 • leverere tjenester som ser ut til å komme fra oss, når de ikke gjør det
 • bruke tjenestene våre (inkludert innholdet de tilbyr) til å krenke andres juridiske rettigheter, for eksempel immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter
 • dekonstruere tjenestene våre eller underliggende teknologi, for eksempel maskinlæringsmodellene våre, for å hente ut handelshemmeligheter eller annen beskyttet informasjon, med unntak av der gjeldende lov og rett tillater det
 • bruke automatiserte metoder for å få se innhold fra tjenestene våre som bryter med den maskinlesbare veiledningen på nettsidene våre. (f.eks. robots.txt-filer som ikke tillater gjennomsøking, opplæring eller andre aktiviteter)
 • bruke AI-generert innhold fra tjenestene våre til å utvikle modeller for maskinlæring eller relatert AI-teknologi
 • skjule eller feilaktig fremstille hvem du er, for å bryte disse vilkårene
 • levere tjenester som oppfordrer andre til å bryte disse vilkårene

Tillatelse til å bruke innholdet ditt

Noen av tjenestene våre er utviklet for å la deg laste opp, sende inn, lagre, motta eller dele innholdet ditt. Du er ikke forpliktet til å oppgi innhold til tjenestene våre, og du kan velge hvilket innhold du vil oppgi. Hvis du velger å laste opp eller dele innhold, må du sørge for at du har nødvendige rettigheter til å gjøre det, og at innholdet er lovlig.

Lisens

Innholdet ditt forblir ditt, noe som betyr at du beholder alle immaterielle rettigheter du har til innholdet ditt. Du har for eksempel immaterielle rettigheter til kreativt innhold du lager, for eksempel anmeldelser du skriver. Eller du kan ha rett til å dele noen andres kreative innhold hvis vedkommende gir deg tillatelse.

Vi trenger din tillatelse hvis de immaterielle rettighetene dine begrenser bruken vår av innholdet ditt. Du gir Google den tillatelsen via denne lisensen.

Dette dekkes

Denne lisensen dekker innholdet ditt, hvis det innholdet beskyttes av immaterielle rettigheter.

Dette dekkes ikke

 • Denne lisensen påvirker ikke dine rettigheter til databeskyttelse – den handler bare om de immaterielle rettighetene dine
 • Denne lisensen dekker ikke innhold av disse typene:
  • Offentlig tilgjengelig saksinformasjon som du oppgir, for eksempel korrigeringer av adressen til en lokal bedrift. Den informasjonen krever ikke lisens, siden den anses som allmenn kunnskap som alle kan bruke.
  • Tilbakemeldinger du tilbyr, for eksempel forslag for å forbedre tjenestene våre. Tilbakemeldinger dekkes i delen Tjenesterelatert kommunikasjon nedenfor.

Omfang

Denne lisensen er
 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at du kan lisensiere innholdet ditt til andre
 • royalty-fri, som betyr at lisensen ikke er underlagt pengegebyrer

Rettigheter

Denne lisensen lar Google

 • være vert for, reprodusere, distribuere, kommunisere og bruke innholdet ditt – for eksempel for å lagre innholdet ditt i systemene våre og gjøre det tilgjengelig uansett hvor du er
 • publisere, utføre offentlig eller vise offentlig innholdet ditt, hvis du har gjort det synlig for andre
 • modifisere innholdet ditt, for eksempel ved å reformatere eller oversette det
 • viderelisensiere disse rettighetene til
  • andre brukere for å la tjenestene fungere som de skal, for eksempel for å la deg dele bilder med personer du velger
  • kontraktørene våre som har signert avtaler med oss, som er i overensstemmelse med disse vilkårene bare for de begrensede formålene som beskrives i Formål-delen nedenfor

Formål

Denne lisensen er for det begrensede formålet å

 • Drive og forbedre tjenestene, som betyr å la tjenestene fungere som de skal, og opprette nye funksjoner og ny funksjonalitet. Dette inkluderer å bruke automatiserte systemer og algoritmer til å analysere innholdet ditt:
  • for søppelpost, skadelig programvare og ulovlig innhold
  • for å gjenkjenne mønstre i data, for eksempel å fastslå når et nytt album skal foreslås i Google Foto for å samle relaterte bilder
  • for å tilpasse tjenestene våre for deg, for eksempel gi anbefalinger og tilpasse søkeresultater, innhold og annonser (som du kan endre eller slå av i annonseinnstillingene)
  Denne analysen skjer når innholdet sendes, mottas og lagres.
 • Bruke innholdet du har delt offentlig, til å fremme tjenestene. Vi kan for eksempel sitere en anmeldelse du har skrevet, for å markedsføre en Google-app. Eller vi kan vise skjermdumper av apper du tilbyr i Play-butikken, for å markedsføre Google Play.
 • Utvikling av ny teknologi og nye tjenester for Google i samsvar med disse vilkårene.

Varighet

Denne lisensen varer så lenge innholdet ditt beskyttes av immaterielle rettigheter.

Hvis du fjerner innhold som dekkes av denne lisensen fra tjenestene våre, stopper systemene våre å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig innen rimelig tid. Det finnes to unntak:

 • Hvis du allerede har delt innholdet ditt med andre før du fjerner det. Hvis du for eksempel delte et bilde med en venn, som deretter laget en kopi av det eller delte det videre, kan det bildet fremdeles vises i vennens Google-konto, selv etter at du fjerner det fra Google-kontoen din.
 • Hvis du gjør innholdet ditt tilgjengelig via tjenestene til andre bedrifter, er det mulig at søkemotorer, inkludert Google Søk, fremdeles kommer til å finne og vise innholdet ditt som en del av søkeresultater.

Bruk av Google-tjenester

Google-kontoen din

Hvis du overholder disse aldersgrensene, kan du opprette en Google-konto for å gjøre det enklere for deg. Enkelte tjenester krever at du har en Google-konto for at de skal fungere – du trenger for eksempel en Google-konto for å bruke Gmail, slik at du har et sted å sende og motta e-post.

Du er ansvarlig for det du gjør med Google-kontoen din, inkludert å iverksette rimelige tiltak for å beskytte Google-kontoen din, og vi anbefaler at du bruker sikkerhetssjekken regelmessig.

Bruk av Google-tjenester på vegne av en organisasjon eller bedrift

Mange organisasjoner, for eksempel bedrifter, ideelle organisasjoner og skoler, benytter seg av tjenestene våre. For å bruke tjenestene våre på vegne av en organisasjon
 • må en autorisert representant for organisasjonen godta disse vilkårene
 • kan organisasjonens administrator tildele en Google-konto til deg Administratoren kan kreve at du følger ytterligere regler, og kan ha tilgang til eller mulighet til å deaktivere Google-kontoen din.
Hvis du befinner deg i EU, påvirker ikke disse vilkårene rettighetene du kan ha som en bedriftsbruker av formidlingstjenester på nettet — inkludert nettbaserte plattformer som Google Play — i henhold til EUs forordning om rimelig forretningspraksis på plattformer.

Tjenesterelatert kommunikasjon

For å levere tjenestene til deg sender vi deg av og til tjenestemeldinger og annen informasjon. For å finne ut mer om hvordan vi kommuniserer med deg, kan du lese Googles personvernregler.

Hvis du velger å gi oss tilbakemeldinger, for eksempel forslag til hvordan vi kan forbedre tjenestene, kan vi bruke tilbakemeldingen din uten forpliktelser overfor deg.

Innhold i Google-tjenester

Ditt innhold

I noen av tjenestene våre kan du generere originalt innhold. Google krever ikke eierskap over slikt innhold.

Noen av tjenestene våre gir deg muligheten til å gjøre innholdet ditt offentlig tilgjengelig – du kan for eksempel legge ut en anmeldelse av et produkt eller en restaurant som du har skrevet, eller du kan laste opp et blogginnlegg du har opprettet.

Hvis du tror noen krenker de immaterielle rettighetene dine, kan du sende oss varsel om krenkelsen, så iverksetter vi passende tiltak. Vi suspenderer eller avslutter for eksempel Google-kontoer til personer som gjentatte ganger krenker opphavsrett, som beskrevet i brukerstøtten vår for opphavsrett.

Google-innhold

Noen av tjenestene våre inkluderer innhold som tilhører Google – for eksempel mange av de visuelle illustrasjonene du ser i Google Maps. Du kan bruke Googles innhold som tillatt i disse vilkårene og eventuelle tjenestespesifikke tilleggsvilkår, men vi beholder alle åndsrettigheter som vi har til innholdet vårt. Ikke fjern, skjul eller endre merking, logoer eller juridiske merknader. Hvis du vil bruke merkingen vår eller logoene våre, kan du se siden Tillatelser for Google-merking.

Annet innhold

I tillegg gir noen av tjenestene våre deg tilgang til innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner — for eksempel en butikkeiers beskrivelse av sin egen bedrift eller en nyhetsartikkel som vises i Google Nyheter. Du kan ikke bruke dette innholdet uten tillatelse fra personen eller organisasjonen eller som ellers tillates ifølge loven. Synspunktene som uttrykkes i innholdet til andre personer eller organisasjoner, er deres egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis Googles synspunkter.

Programvare i Google-tjenester

Noen av tjenestene våre inkluderer nedlastbar eller forhåndslastet programvare. Vi gir deg tillatelse til å bruke den programvaren som en del av tjenestene.

Lisensen vi gir deg, er
 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at vi kan lisensiere programvaren til andre
 • royalty-fri, som betyr at lisensen ikke er underlagt pengegebyrer
 • personlig, som betyr at den ikke omfatter noen andre
 • ikke-overførbar, som betyr at du ikke kan overføre lisensen til noen andre

Noen av tjenestene våre inkluderer programvare som tilbys under lisensvilkår for åpen kildekode, som vi gjør tilgjengelige for deg. Noen ganger finnes det bestemmelser i lisensen for åpen kildekode som uttrykkelig overstyrer deler av disse vilkårene, så vi anbefaler at du leser disse lisensene.

Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenestene våre eller programvaren vår.

I tilfelle problemer eller uenigheter

Både loven og disse vilkårene gir deg retten til (1) en viss tjenestekvalitet og (2) måter å løse problemer på hvis noe går galt. Hvis du er en forbruker, har du alle de juridiske rettighetene forbrukere har i henhold til gjeldende lov og rett, samt eventuelle ekstra rettigheter som gis i henhold til disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår.

Juridisk garanti

Hvis du er en forbruker som holder til i EØS-området, og du har godtatt vilkårene våre for bruk, gir forbrukerlovene i EØS deg en juridisk garanti som dekker det digitale innholdet, tjenestene eller varene vi leverer til deg. I henhold til denne garantien er vi ansvarlige for eventuelle mangler du oppdager

 • innen to år fra leveringen av varene (for eksempel en telefon) eller engangsleveringen av digitalt innhold eller tjenester (for eksempel kjøp av en film)
 • når som helst under den «kontinuerlige» leveringen av digitalt innhold eller tjenester (for eksempel Maps eller Gmail)

I henhold til de nasjonale lovene som gjelder der du bor, kan du ha en enda lengre garanti. Rettighetene dine i henhold til disse juridiske garantiene er ikke begrenset av andre kommersielle garantier vi gir. Hvis du vil fremlegge et garantikrav, kan du kontakte oss.

Ansvar

For alle brukere

Disse vilkårene begrenser ikke ansvar for

 • svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling
 • dødsfall eller personskade som forårsakes av uaktsomhet
 • grov uaktsomhet
 • forsettlig atferd

Annet enn ansvarstypene som beskrives ovenfor, er Google bare ansvarlig for sine brudd på disse vilkårene eller gjeldende tjenestespesifikke tilleggsvilkår, underlagt gjeldende lov og rett.

Bare for bedriftsbrukere og organisasjoner

Hvis du er en bedriftsbruker eller organisasjon:

 • I den grad det tillates ifølge gjeldende lov og rett, skal du holde Google og deres styremedlemmer, ledere, medarbeidere og kontraktører skadesløse for alle juridiske prosedyrer fra tredjeparter (inkludert søksmål fra offentlig myndighet) som oppstår fra eller i forbindelse med din urettmessige bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår. Denne skadesløsholdelsen dekker alt ansvar eller alle utgifter som oppstår fra krav, tap, skader, rettslige avgjørelser, bøter, prosessomkostninger og saksomkostninger, med unntak av i den grad erstatningsansvar eller utgifter er forårsaket av Googles brudd, uaktsomhet eller forsettlige adferd.
 • Hvis du er juridisk fritatt fra visse ansvar, inkludert skadesløsholdelse, gjelder ikke dette ansvaret for deg i henhold til disse vilkårene. FN har for eksempel visse immuniteter fra juridiske plikter, og disse vilkårene overstyrer ikke disse immunitetene.
 • Google er ikke ansvarlig for
  • tap av fortjeneste, inntekt, forretningsmuligheter, goodwill eller forventede besparelser
  • indirekte tap
  • erstatning utover det økonomiske tap
 • Med unntak av det som er beskrevet i delen For alle brukere ovenfor, er Googles totale ansvar som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, begrenset til det som er størst av (1) EUR 500 eller (2) 125 % av prisen du har betalt for å bruke de aktuelle tjenestene de siste 12 månedene før bruddet.

Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer

Før vi iverksetter tiltak som beskrevet nedenfor, gir vi deg forhåndsvarsel når det med rimelighet er mulig, for å forklare grunnen til handlingen vår og gi deg mulighet til å oppklare problemet og håndtere det, med mindre vi har rimelig grunn til å tro at det kan føre til

 • forårsake skade eller ansvar for en bruker, tredjepart eller Google
 • bryte loven eller et pålegg fra rettshåndhevende myndighet.
 • sette en undersøkelse i fare
 • setter operasjonen, integriteten eller sikkerheten til tjenestene våre i fare

Fjerning av innholdet ditt

Hvis vi har rimelig grunn til å tro at noe av innholdet ditt (1) bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer, (2) bryter gjeldende lov, eller (3) kan skade brukerne våre, tredjeparter eller Google, forbeholder vi oss retten til å fjerne noe av eller alt slikt innhold i henhold til gjeldende lover. Eksempler omfatter barnepornografi, innhold som legger til rette for menneskehandel eller trakassering, terroristinnhold og innhold som krenker andres immaterielle rettigheter.

Suspendere eller avslutte tilgangen din til Google-tjenestene

Uten å begrense noen av de andre rettighetene våre kan Google suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenestene eller slette Google-kontoen din hvis

 • du bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer i vesentlig grad eller gjentatte ganger
 • vi er pålagt å gjøre det for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser
 • vi har rimelig grunn til å tro at atferden din forårsaker skade eller ansvar for en bruker, tredjepart eller Google – for eksempel ved å hacke, bedrive nettfisking, trakassere, sende søppelpost, villede andre eller skrape innhold som ikke tilhører deg

Du finner mer informasjon om hvorfor vi deaktiverer kontoer, og hva som skjer når vi gjør det, på denne siden i brukerstøtten. Hvis du mener at Google-kontoen din er blitt suspendert eller avsluttet ved en feil, kan du anke.

Du kan selvfølgelig når som helst stoppe å bruke tjenestene våre. Hvis du er en forbruker som holder til i EØS-området, kan du også trekke deg fra disse vilkårene innen 14 dager fra du godtar dem. Hvis du stopper å bruke en tjeneste, setter vi pris på om du forteller oss hvorfor, slik at vi kan fortsette å forbedre tjenestene våre.

Håndtering av forespørsler om dataene dine

Respekten for personvernet ditt og sikkerheten til dataene dine ligger til grunn for tilnærmingen vi bruker når vi svarer på forespørsler om videreformidling av data. Når vi mottar forespørsler om utlevering av data, går teamet vårt gjennom dem for å sikre at de er i henhold til juridiske krav og Googles retningslinjer for utlevering av data. Google Ireland Limited får tilgang til og utleverer data, inkludert kommunikasjon, i henhold til lovene i Irland og EU-lover som gjelder i Irland. For å få mer informasjon om forespørsler om utlevering av data som Google mottar på verdensbasis, og hvordan vi svarer på slike forespørsler, kan du lese innsynsrapporten vår og personvernreglene våre.

Løsing av tvister, gjeldende lov og domstoler

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Google ved å besøke kontaktsiden.

Hvis du er innbygger av eller en organisasjon basert i EØS eller Sveits, styres disse vilkårene og forholdet ditt med Google i henhold til disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår av lovene i landet du bor i, og du kan føre juridiske tvister for en lokal domstol. Hvis du er en forbruker som holder til i EØS-området, kan du kontakte oss for å løse problemer direkte. Europakommisjonen tilbyr også en nettplattform for løsing av tvister, men Google er ikke juridisk forpliktet til å bruke den eller andre alternative plattformer for løsing av tvister.

Om disse vilkårene

I henhold til lov og rett har du visse rettigheter som ikke kan begrenses av en kontrakt som disse vilkårene for bruk. Hensikten med disse vilkårene er på ingen måte å begrense disse rettighetene.

Disse vilkårene beskriver forholdet mellom deg og Google. De oppretter ikke juridiske rettigheter for andre personer eller organisasjoner, selv om andre drar nytte av det forholdet i henhold til disse vilkårene.

For at disse vilkårene skal være enkle å forstå, har vi brukt eksempler fra tjenestene våre. Alle tjenestene som nevnes, er imidlertid ikke nødvendigvis tilgjengelige i landet ditt.

Hvis en del av vilkårene ikke er gyldig eller ikke kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene eller de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har, for eksempel å iverksette tiltak i fremtiden.

Vi kan oppdatere disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår (1) for å gjenspeile endringer i tjenestene våre eller hvordan vi gjør forretninger – for eksempel når vi legger til nye tjenester, funksjoner, teknologier, priser eller fordeler (eller fjerner gamle), (2) av juridiske, forskriftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker eller (3) for å forhindre misbruk eller skade.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel og mulighet til å gå gjennom endringene, unntatt (1) når vi lanserer en ny tjeneste eller funksjon eller (2) i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre pågående misbruk eller svare på juridiske krav. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du fjerne innholdet ditt og stoppe å bruke tjenestene. Du kan også når som helst avslutte forholdet ditt til oss ved å avslutte Google-kontoen din.

Veiledning for å trekke seg i EØS-området

Hvis du er en forbruker som holder til i EØS, gir forbrukerlovene i EØS deg rett til å trekke deg fra denne kontrakten som beskrevet i EUs eksempel på informasjon om angrerett, som er oppgitt nedenfor.

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak.

Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss om beslutningen din om å trekke deg fra den aktuelle kontrakten med en entydig erklæring (f.eks. et brev som sendes via posten, eller e-post). Du kan kontakte oss via e-post på account-withdrawal@google.com, via telefon +353 1 533 9837 (du finner landsspesifikke telefonnumre nedenfor) eller ved å skrive til oss på Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende inn eksempelskjemaet for angrerett eller en annen entydig erklæring på nettstedet vårt (g.co/EEAWithdrawalForm). Hvis du bruker dette alternativet, får du en beskjed om at slik tilbaketrekking er mottatt, på et varig medium (for eksempel via e-post) og uten forsinkelser.

Det eneste du trenger å gjøre for å overholde tidsfristen for angreretten, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten, før angreperioden er utløpt.

Følger av å benytte angreretten

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, utsteder vi en full refusjon av alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (minus eventuelt tillegg i prisen som følge av at du valgte et annet leveringsalternativ enn det rimeligste alternativet vi tilbød som standard), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller innen 14 dager etter dagen vi informeres om avgjørelsen din om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi foretar slike tilbakebetalinger med de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper aldri gebyrer som følge av slike tilbakebetalinger.

Eksempel på angrerettskjema

(bare fyll ut og send dette skjemaet hvis du vil trekke deg fra kontrakten)

— Til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, account-withdrawal@google.com:

— Jeg informerer herved om at jeg angrer kjøpet mitt av den følgende tjenesten, _____________

– Bestilt dato, _____________

— Forbrukers navn, _____________

— Forbrukers adresse, _____________

— Forbrukers underskrift (bare hvis dette skjemaet leveres på papir), _____________

— Dato, _____________

Kontakt Google for å trekke deg fra disse vilkårene

LandTelefonnummer
Østerrike0800 001180
Åland0800 526683
Belgia0800 58 142
Bulgaria0800 14 744
Kanariøyene+34 912 15 86 27
Ceuta og Melilla+34 912 15 86 27
Kroatia0800 787 086
Kypros80 092492
Tsjekkia800 720 070
Danmark80 40 01 11
Estland8002 643
Finland0800 520030
Frankrike0 805 98 03 38
Fransk Guyana0805 98 03 38
Fransk Polynesia+33 1 85 14 96 65
De franske sørterritorier+33 1 85 14 96 65
Tyskland0800 6270502
Hellas21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Ungarn06 80 200 148
Island800 4177
Irland1800 832 663
Italia800 598 905
Latvia80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Litauen0 800 00 163
Luxemburg800 40 005
Malta8006 2257
Martinique0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Nederland0800 3600010
Ny-Caledonia+33 1 85 14 96 65
Norge800 62 068
Polen800 410 575
Portugal808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Romania0800 672 350
Slovakia0800 500 932
Slovenia080 688882
Spania900 906 451
Saint-Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint-Martin+33 1 85 14 96 65
Saint-Pierre-et-Miquelon+33 1 85 14 96 65
Svalbard og Jan Mayen800 62 425
Sverige020-012 52 41
Vatikanstaten800 599 102
Wallis og Futuna+33 1 85 14 96 65

Definisjoner

ansvar

Tap fra hvilken som helst type juridisk krav, uansett om kravet er basert på en kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller andre grunner, og uavhengig av hvorvidt disse tapene i rimelig grad kunne forventes eller forutses.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring som begrenser noens juridiske ansvar.

bedriftsbruker

En person eller enhet som ikke er forbruker (se forbruker).

EUs forordning om rimelig forretningspraksis på plattformer

Forordning (EU) 2019/1150 om å fremme rimelighet og åpenhet for bedrifters bruk av formidlingstjenester på internett.

forbruker

En enkeltperson som bruker Google-tjenester for personlige, ikke-kommersielle formål utenfor vedkommendes bransje, bedrift, håndverk eller yrke. Dette inkluderer «forbrukere», som definert i artikkel 2.1 av EUs forbrukerrettighetsdirektiv. (Se bedriftsbruker)

garanti

En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

holde skadeløs eller skadeløsholdelse

En person eller organisasjon sin kontraktsforpliktelse til å kompensere for tapene som er lidt av en annen person eller organisasjon, fra rettssaker, for eksempel søksmål.

immaterielle rettigheter (IPR)

Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett), design (designrettigheter) og symboler, navn og bilder som brukes i handel (varemerker). De immaterielle rettighetene kan tilhøre deg, en annen person eller en organisasjon.

innholdet ditt

Ting du oppretter, laster opp, sender inn, lagrer, sender, mottar eller deler via tjenestene våre, for eksempel

 • Dokumenter, Regneark og Presentasjoner du oppretter
 • blogginnlegg du har lastet opp via Blogger
 • anmeldelser du sender inn via Maps
 • videoer du lagrer i Disk
 • e-post du sender og mottar via Gmail
 • bilder du deler med venner via Foto
 • reiseruter du deler med Google

En juridisk garanti er et krav i henhold til loven om at en selger eller forhandler er ansvarlig hvis digitalt innhold, tjenester eller varer er defekte (det vil si at de har mangler).

kommersiell garanti

En kommersiell garanti er en frivillig forpliktelse som kommer i tillegg til den juridiske garantien om samsvar. Bedriften som tilbyr den kommersielle garantien, samtykker i (a) å levere bestemte tjenester eller (b) å reparere, erstatte eller refundere forbrukeren for defekte varer.

landversjon

Hvis du har en Google-konto, knytter vi den til et land (eller område), slik at vi kan fastslå

 • Google-samarbeidspartneren som leverer tjenestene til deg og behandler informasjonen din når du bruker tjenestene
 • versjonen av vilkårene som styrer forholdet vårt

Når du er logget av, fastslås landversjonen din av posisjonen du bruker Google-tjenestene fra. Hvis du har en konto, kan du logge på og se disse vilkårene for å se landet som er knyttet til den.

mangel

Et juridisk konsept som definerer forskjellen mellom hvordan noe skal fungere, og hvordan det faktisk fungerer. I henhold til loven baseres hvordan noe skal fungere, på hvordan selgeren eller forhandleren beskriver det, hvorvidt kvaliteten og ytelsen er tilfredsstillende, og egnetheten for det vanlige formålet for slike varer.

En juridisk rettighet som lar opphavspersonen av et originalt verk (for eksempel blogginnlegg, bilder eller videoer) bestemme hvorvidt og hvordan det originale verket kan brukes av andre, underlagt visse begrensninger og unntak.

organisasjon

En juridisk enhet (for eksempel et konsern, en ideell organisasjon eller en skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttede enheter

En enhet som tilhører Google-konsernet, som betyr Google LLC og deres datterselskaper, inkludert de følgende selskapene som tilbyr forbrukertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenestene som er underlagt disse vilkårene, er produktene og tjenestene som er oppført på https://policies.google.com/terms/service-specific, inkludert

 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps integrert i apper og nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter og andre varer (for eksempel Google Nest)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

varemerke

Symboler, navn og bilder som brukes i handel, som kan skille varer eller tjenester fra én person eller organisasjon fra varene eller tjenestene fra en annen.

Google-apper
Hovedmeny