Vilkår

Gjelder fra 22. mai 2024 | Arkiverte versjoner | Last ned PDF

Landversjon: USA

Dette dekkes i disse vilkårene

Vi vet at det frister å hoppe over disse Vilkårene for bruk, men det er viktig å fastslå hva du kan forvente fra oss når du bruker Google-tjenester, og hva vi forventer fra deg.

Disse Vilkårene for bruk gjenspeiler måten Googles forretningsdrift fungerer på, lovene som gjelder for bedriften vår, og enkelte ting vi alltid har ment er sanne. Derfor bidrar disse vilkårene for bruk til å definere Googles forhold med deg når du samhandler med tjenestene våre. Disse vilkårene inkluderer for eksempel disse emneoverskriftene:

Det er viktig at du forstår disse vilkårene, fordi du godtar dem ved å åpne eller bruke tjenestene våre (uansett om du er logget på en Google-konto eller ikke).

I tillegg til disse vilkårene publiser vi personvernreglene våre. Vi anbefaler at du leser dem for å få en bedre forståelse av hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din.

Vilkår

Tjenesteleverandør

Google-tjenester leveres av og du inngår kontrakt med

Google LLC
organisert i henhold til lovene i delstaten Delaware i USA og underlagt amerikansk rett

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Aldersgrenser

Hvis du er under alderen som kreves for å administrere din egen Google-konto, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge for å bruke en Google-konto. Få en forelder eller verge til å lese gjennom disse vilkårene med deg.

Hvis du er en forelder eller verge og du lar barnet ditt bruke tjenestene, gjelder disse vilkårene for deg, og du er ansvarlig for barnets aktivitet i tjenestene.

Noen Google-tjenester har ytterligere aldersgrenser, som beskrives i de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og retningslinjene.

Ditt forhold til Google

Disse vilkårene bidrar til å definere forholdet mellom deg og Google. Når vi snakker om «Google», «vi», «oss» og «vår», mener vi Google LLC og deres tilknyttede enheter. Generelt gir vi deg tillatelse til å åpne og bruke tjenestene våre hvis du godtar å følge disse vilkårene, som gjenspeiler hvordan Googles virksomhet fungerer, og hvordan vi tjener penger.

Dette kan du forvente fra oss

Levering av et bredt utvalgt av nyttige tjenester

Vi leverer et bredt utvalg tjenester som er underlagt disse vilkårene, inkludert
 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps som er innebygd i apper eller nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter (for eksempel Google Nest og Pixel)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

Tjenestene våre er utviklet for å fungere sammen, noe som gjør det enklere for deg å gå fra én aktivitet til den neste. Hvis du for eksempel har en Kalender-aktivitet som inkluderer en adresse, kan du klikke på adressen og finne veien dit i Maps.

Utvikling, forbedring og oppdatering av Google-tjenester

Vi utvikler hele tiden ny teknologi og nye funksjoner for å forbedre tjenestene våre. Vi bruker for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring for å gi deg samtidige oversettelser og gjøre det enklere å registrere og blokkere nettsøppel og skadelig programvare. Som en del av denne kontinuerlige forbedringen kommer vi noen ganger til å legge til eller fjerne funksjoner og funksjonalitet, øke eller senke grenser for tjenestene våre og begynne å tilby nye tjenester eller stoppe å tilby gamle. Når en tjeneste krever eller inkluderer nedlastbar eller forhåndslastet programvare, blir programvaren av og til automatisk oppdatert på enheten din, når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig. For noen tjenester kan du justere innstillingene dine for automatisk oppdatering.

Hvis vi gjør vesentlige endringer som har negativ innvirkning på din bruk av tjenestene våre, eller hvis vi slutter å tilby en tjeneste, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel – unntatt i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre uriktig bruk, svare på juridiske krav eller håndtere problemer med sikkerhet eller funksjonalitet. Vi gir deg også muligheten til å eksportere innholdet ditt fra Google-kontoen din med Google Takeout, underlagt relevante lover og retningslinjer.

Dette forventer vi fra deg

Følg disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår

Tillatelsen vi gir deg til å ha tilgang til og bruke tjenestene våre, fortsetter så lenge du overholder

Du godtar også at personvernreglene våre gjelder for bruken din av tjenestene våre. Vi gjør også forskjellige ressurser tilgjengelige for deg for å svare på vanlige spørsmål og angi forventninger om bruk av tjenestene våre. Disse ressursene inkluderer brukerstøtten vår for opphavsrett, sikkerhetssenteret, senteret for åpenhet og beskrivelser av teknologien vår fra nettstedet vårt for retningslinjer. I tillegg kan vi gi spesifikk veiledning og spesifikke varsler i tjenestene våre – for eksempel dialogbokser som varsler deg om viktig informasjon.

Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre, beholder vi alle immaterielle rettigheter vi har til tjenestene.

Respekter andre

Vi vil ha et respektfullt miljø for alle, noe som betyr at du må følge disse grunnleggende atferdsreglene:
 • Du må overholde gjeldende lover, inkludert lover for kontroll av eksport, sanksjoner og lover om menneskehandel.
 • Du skal respektere andres rettigheter, inkludert personvern og immaterielle rettigheter.
 • Du må ikke misbruke eller skade andre eller deg selv (eller true med eller oppmuntre til slik misbruk eller skade) – for eksempel ved å villede, svindle, ærekrenke, mobbe, trakassere, personforfølge eller ulovlig utgi deg for å være andre.

I de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og -retningslinjene, for eksempel retningslinjene om forbudt bruk av generativ AI, finner du mer informasjon om akseptabel atferd som alle som bruker disse tjenestene, må følge. Hvis du mener at noen andre ikke følger disse reglene, kan du rapportere uriktig bruk i mange av tjenestene våre. Hvis vi iverksetter tiltak basert på en rapport om uriktig bruk, bruker vi også prosessen som er beskrevet i delen Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer.

Ikke misbruk tjenestene våre

De fleste som åpner eller bruker tjenestene våre, forstår de generelle reglene som holder internett trygt og åpent. Dessverre respekterer et lite antall personer ikke disse reglene, så vi beskriver dem her for å beskytte tjenestene og brukerne våre mot uriktig bruk. Med det i tankene:

Du må ikke misbruke, skade eller forstyrre tjenestene eller systemene våre – for eksempel ved å
 • introdusere skadelig programvare
 • spre nettsøppel, hacke eller omgå systemene våre eller beskyttelsestiltak
 • jailbreake, sende fiendtlige forespørsler eller injisere ledetekst, unntatt som en del av programmene våre for sikkerhets- og feiltesting
 • åpne eller bruke tjenestene våre eller innholdet vårt på falske eller villedende måter, for eksempel
  • nettfisking
  • oppretting av falske kontoer eller innhold, inkludert falske anmeldelser
  • villede andre for å få dem til å tro at innhold fra generativ AI er laget av et menneske
  • levering av tjenester som ser ut til å komme fra deg (eller noen andre), når de faktisk kommer fra oss
 • leverere tjenester som ser ut til å komme fra oss, når de ikke gjør det
 • bruke tjenestene våre (inkludert innholdet de tilbyr) til å krenke andres juridiske rettigheter, for eksempel immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter
 • dekonstruere tjenestene våre eller underliggende teknologi, for eksempel maskinlæringsmodellene våre, for å hente ut handelshemmeligheter eller annen beskyttet informasjon, med unntak av der gjeldende lov og rett tillater det
 • bruke automatiserte metoder for å få se innhold fra tjenestene våre som bryter med den maskinlesbare veiledningen på nettsidene våre. (f.eks. robots.txt-filer som ikke tillater gjennomsøking, opplæring eller andre aktiviteter)
 • bruke AI-generert innhold fra tjenestene våre til å utvikle modeller for maskinlæring eller relatert AI-teknologi
 • skjule eller feilaktig fremstille hvem du er, for å bryte disse vilkårene
 • levere tjenester som oppfordrer andre til å bryte disse vilkårene

Tillatelse til å bruke innholdet ditt

Noen av tjenestene våre er utviklet for å la deg laste opp, sende inn, lagre, motta eller dele innholdet ditt. Du er ikke forpliktet til å oppgi innhold til tjenestene våre, og du kan velge hvilket innhold du vil oppgi. Hvis du velger å laste opp eller dele innhold, må du sørge for at du har nødvendige rettigheter til å gjøre det, og at innholdet er lovlig.

Lisens

Innholdet ditt forblir ditt, noe som betyr at du beholder alle immaterielle rettigheter du har til innholdet ditt. Du har for eksempel immaterielle rettigheter til kreativt innhold du lager, for eksempel anmeldelser du skriver. Eller du kan ha rett til å dele noen andres kreative innhold hvis vedkommende gir deg tillatelse.

Vi trenger din tillatelse hvis de immaterielle rettighetene dine begrenser bruken vår av innholdet ditt. Du gir Google den tillatelsen via denne lisensen.

Dette dekkes

Denne lisensen dekker innholdet ditt, hvis det innholdet beskyttes av immaterielle rettigheter.

Dette dekkes ikke

 • Denne lisensen påvirker ikke personvernrettighetene dine – den handler bare om de immaterielle rettighetene dine
 • Denne lisensen dekker ikke innhold av disse typene:
  • Offentlig tilgjengelig saksinformasjon som du oppgir, for eksempel korrigeringer av adressen til en lokal bedrift. Den informasjonen krever ikke lisens, siden den anses som allmenn kunnskap som alle kan bruke.
  • Tilbakemeldinger du tilbyr, for eksempel forslag for å forbedre tjenestene våre. Tilbakemeldinger dekkes i delen Tjenesterelatert kommunikasjon nedenfor.

Omfang

Denne lisensen er
 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at du kan lisensiere innholdet ditt til andre
 • royalty-fri, som betyr at lisensen ikke er underlagt pengegebyrer

Rettigheter

Denne lisensen lar Google

 • være vert for, reprodusere, distribuere, kommunisere og bruke innholdet ditt – for eksempel for å lagre innholdet ditt i systemene våre og gjøre det tilgjengelig uansett hvor du er
 • publisere, utføre offentlig eller vise offentlig innholdet ditt, hvis du har gjort det synlig for andre
 • modifisere og opprette derivatverk basert på innholdet ditt, for eksempel ved å reformatere eller omforme det
 • viderelisensiere disse rettighetene til
  • andre brukere for å la tjenestene fungere som de skal, for eksempel for å la deg dele bilder med personer du velger
  • kontraktørene våre som har signert avtaler med oss, som er i overensstemmelse med disse vilkårene bare for de begrensede formålene som beskrives i Formål-delen nedenfor

Formål

Denne lisensen er for det begrensede formålet å

 • Drive og forbedre tjenestene, som betyr å la tjenestene fungere som de skal, og opprette nye funksjoner og ny funksjonalitet. Dette inkluderer å bruke automatiserte systemer og algoritmer til å analysere innholdet ditt:
  • for søppelpost, skadelig programvare og ulovlig innhold
  • for å gjenkjenne mønstre i data, for eksempel å fastslå når et nytt album skal foreslås i Google Foto for å samle relaterte bilder
  • for å tilpasse tjenestene våre for deg, for eksempel gi anbefalinger og tilpasse søkeresultater, innhold og annonser (som du kan endre eller slå av i annonseinnstillingene)
  Denne analysen skjer når innholdet sendes, mottas og lagres.
 • Bruke innholdet du har delt offentlig, til å fremme tjenestene. Vi kan for eksempel sitere en anmeldelse du har skrevet, for å markedsføre en Google-app. Eller vi kan vise skjermdumper av apper du tilbyr i Play-butikken, for å markedsføre Google Play.
 • Utvikling av ny teknologi og nye tjenester for Google i samsvar med disse vilkårene.

Varighet

Denne lisensen varer så lenge innholdet ditt beskyttes av immaterielle rettigheter.

Hvis du fjerner innhold som dekkes av denne lisensen fra tjenestene våre, stopper systemene våre å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig innen rimelig tid. Det finnes to unntak:

 • Hvis du allerede har delt innholdet ditt med andre før du fjerner det. Hvis du for eksempel delte et bilde med en venn, som deretter laget en kopi av det eller delte det videre, kan det bildet fremdeles vises i vennens Google-konto, selv etter at du fjerner det fra Google-kontoen din.
 • Hvis du gjør innholdet ditt tilgjengelig via tjenestene til andre bedrifter, er det mulig at søkemotorer, inkludert Google Søk, fremdeles kommer til å finne og vise innholdet ditt som en del av søkeresultater.

Bruk av Google-tjenester

Google-kontoen din

Hvis du overholder disse aldersgrensene, kan du opprette en Google-konto for å gjøre det enklere for deg. Enkelte tjenester krever at du har en Google-konto for at de skal fungere – du trenger for eksempel en Google-konto for å bruke Gmail, slik at du har et sted å sende og motta e-post.

Du er ansvarlig for det du gjør med Google-kontoen din, inkludert å iverksette rimelige tiltak for å beskytte Google-kontoen din, og vi anbefaler at du bruker sikkerhetssjekken regelmessig.

Bruk av Google-tjenester på vegne av en organisasjon eller bedrift

Mange organisasjoner, for eksempel bedrifter, ideelle organisasjoner og skoler, benytter seg av tjenestene våre. For å bruke tjenestene våre på vegne av en organisasjon
 • må en autorisert representant for organisasjonen godta disse vilkårene
 • kan organisasjonens administrator tildele en Google-konto til deg Administratoren kan kreve at du følger ytterligere regler, og kan ha tilgang til eller mulighet til å deaktivere Google-kontoen din.

Tjenesterelatert kommunikasjon

For å levere tjenestene til deg sender vi deg av og til tjenestemeldinger og annen informasjon. For å finne ut mer om hvordan vi kommuniserer med deg, kan du lese Googles personvernregler.

Hvis du velger å gi oss tilbakemeldinger, for eksempel forslag til hvordan vi kan forbedre tjenestene, kan vi bruke tilbakemeldingen din uten forpliktelser overfor deg.

Innhold i Google-tjenester

Ditt innhold

I noen av tjenestene våre kan du generere originalt innhold. Google krever ikke eierskap over slikt innhold.

Noen av tjenestene våre gir deg muligheten til å gjøre innholdet ditt offentlig tilgjengelig – du kan for eksempel legge ut en anmeldelse av et produkt eller en restaurant som du har skrevet, eller du kan laste opp et blogginnlegg du har opprettet.

Hvis du tror noen krenker de immaterielle rettighetene dine, kan du sende oss varsel om krenkelsen, så iverksetter vi passende tiltak. Vi suspenderer eller avslutter for eksempel Google-kontoer til personer som gjentatte ganger krenker opphavsrett, som beskrevet i brukerstøtten vår for opphavsrett.

Google-innhold

Noen av tjenestene våre inkluderer innhold som tilhører Google – for eksempel mange av de visuelle illustrasjonene du ser i Google Maps. Du kan bruke Googles innhold som tillatt i disse vilkårene og eventuelle tjenestespesifikke tilleggsvilkår, men vi beholder alle åndsrettigheter som vi har til innholdet vårt. Ikke fjern, skjul eller endre merking, logoer eller juridiske merknader. Hvis du vil bruke merkingen vår eller logoene våre, kan du se siden Tillatelser for Google-merking.

Annet innhold

I tillegg gir noen av tjenestene våre deg tilgang til innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner — for eksempel en butikkeiers beskrivelse av sin egen bedrift eller en nyhetsartikkel som vises i Google Nyheter. Du kan ikke bruke dette innholdet uten tillatelse fra personen eller organisasjonen eller som ellers tillates ifølge loven. Synspunktene som uttrykkes i innholdet til andre personer eller organisasjoner, er deres egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis Googles synspunkter.

Programvare i Google-tjenester

Noen av tjenestene våre inkluderer nedlastbar eller forhåndslastet programvare. Vi gir deg tillatelse til å bruke den programvaren som en del av tjenestene.

Lisensen vi gir deg, er
 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at vi kan lisensiere programvaren til andre
 • royalty-fri, som betyr at lisensen ikke er underlagt pengegebyrer
 • personlig, som betyr at den ikke omfatter noen andre
 • ikke-overførbar, som betyr at du ikke kan overføre lisensen til noen andre

Noen av tjenestene våre inkluderer programvare som tilbys under lisensvilkår for åpen kildekode, som vi gjør tilgjengelige for deg. Noen ganger finnes det bestemmelser i lisensen for åpen kildekode som uttrykkelig overstyrer deler av disse vilkårene, så vi anbefaler at du leser disse lisensene.

Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenestene våre eller programvaren vår.

I tilfelle problemer eller uenigheter

Ansvarsfraskrivelse knyttet til garantier

Vi har bygget opp omdømmet vårt på å levere nyttige, pålitelige tjenester som Google Søk og Maps, og vi forbedrer tjenestene våre kontinuerlig for å dekke behovene dine. Av juridiske grunner tilbyr vi imidlertid tjenestene våre uten garantier, med mindre annet uttrykkelig oppgis i de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene. Ifølge loven må vi forklare dette med spesifikke juridiske formuleringer og bruke store bokstaver for å sørge for at du ser det, som følger:

I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV, LEVERER VI TJENESTENE VÅRE «SOM DE ER», UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. VI GIR FOR EKSEMPEL INGEN GARANTIER OM INNHOLDET ELLER FUNKSJONENE I TJENESTENE, INKLUDERT NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER TILGJENGELIGHETEN DERES, ELLER HVORVIDT DE KAN DEKKE BEHOVENE DINE.

IKKE BRUK TJENESTENE FOR Å FÅ MEDISINSKE, JURIDISKE, ØKONOMISKE ELLER ANDRE PROFESJONELLE RÅD. EVENTUELT INNHOLD OM SLIKE EMNER ER BARE MENT SOM INFORMASJON OG ER INGEN ERSTATNING FOR RÅD FRA EN KVALIFISERT FAGPERSON.

Ansvar

For alle brukere

Både loven og disse vilkårene prøver å finne en god balanse mellom hva du og Google kan kreve av hverandre i tilfelle problemer. Derfor krever gjeldende lov og rett at alle er ansvarlige for visse typer ansvar – men ikke andre – i henhold til disse vilkårene.

Disse vilkårene begrenser bare ansvaret vårt i den grad det tillates ifølge gjeldende lov. Disse vilkårene begrenser ikke ansvar for grov uaktsomhet eller forsettlig adferd

I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lov og rett gjelder følgende:
 • Google er bare ansvarlig for eget brudd på disse vilkårene eller gjeldende tjenestespesifikke tilleggsvilkår
 • Google er ikke ansvarlig for
  • tap av fortjeneste, inntekt, forretningsmuligheter, goodwill eller forventede besparelser
  • indirekte tap eller følgetap
  • , bøter eller erstatning for ikke-økonomisk skade
 • Googles totale ansvar som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene er begrenset til det største av (1) $200 eller (2) gebyrene du har betalt for å bruke de relevante tjenestene i de forutgående tolv månedene før tvisten

Bare for bedriftsbrukere og organisasjoner

Hvis du er en bedriftsbruker eller organisasjon:

 • I den grad det tillates ifølge gjeldende lov, skal du holde Google og deres direktører, ledere, medarbeidere og kontraktører skadesløse for alle juridiske prosesser fra tredjeparter (inkludert søksmål fra offentlig myndighet) som oppstår fra eller i forbindelse med din urettmessige bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår. Denne skadesløsholdelsen dekker alt ansvar og alle utgifter som oppstår fra krav, tap, skader, rettslige avgjørelser, bøter, prosessomkostninger og saksomkostninger.
 • Hvis du er juridisk fritatt fra visse ansvar, inkludert skadesløsholdelse, gjelder ikke dette ansvaret for deg i henhold til disse vilkårene. FN har for eksempel visse immuniteter fra juridiske plikter, og disse vilkårene overstyrer ikke disse immunitetene.

Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer

Før vi iverksetter tiltak som beskrevet nedenfor, gir vi deg forhåndsvarsel når det med rimelighet er mulig, for å forklare grunnen til handlingen vår og gi deg mulighet til å oppklare problemet og håndtere det, med mindre det kan føre til

 • forårsake skade eller ansvar for en bruker, tredjepart eller Google
 • bryte loven eller et pålegg fra rettshåndhevende myndighet.
 • sette en undersøkelse i fare
 • setter operasjonen, integriteten eller sikkerheten til tjenestene våre i fare

Fjerning av innholdet ditt

Hvis noe av innholdet ditt (1) bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer, (2) bryter gjeldende lov eller (3) kan skade brukerne våre, tredjeparter eller Google, forbeholder vi oss retten til å fjerne noe av eller alt slikt innhold i henhold til gjeldende lover. Eksempler omfatter barnepornografi, innhold som legger til rette for menneskehandel eller trakassering, terroristinnhold og innhold som krenker andres immaterielle rettigheter.

Suspendere eller avslutte tilgangen din til Google-tjenestene

Uten å begrense noen av de andre rettighetene våre kan Google suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenestene eller slette Google-kontoen din hvis

 • du bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer i vesentlig grad eller gjentatte ganger
 • vi er pålagt å gjøre det for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser
 • atferden din forårsaker skade eller ansvar overfor en bruker, tredjepart eller Google – for eksempel ved å hacke, bedrive nettfisking, trakassere, sende søppelpost, villede andre eller skrape innhold som ikke tilhører deg

Du finner mer informasjon om hvorfor vi deaktiverer kontoer, og hva som skjer når vi gjør det, på denne siden i brukerstøtten. Hvis du mener at Google-kontoen din er blitt suspendert eller avsluttet ved en feil, kan du anke.

Du kan selvfølgelig når som helst stoppe å bruke tjenestene våre. Hvis du stopper å bruke en tjeneste, setter vi pris på om du forteller oss hvorfor, slik at vi kan fortsette å forbedre tjenestene våre.

Løsing av tvister, gjeldende lov og domstoler

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Google ved å besøke kontaktsiden.

Lovene i California styrer alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller enhver relatert tjeneste, uavhengig av lovvalgsregler. Disse tvistene behandles eksklusivt i føderale domstoler eller delstatsdomstolene i Santa Clara fylke i California i USA, og du og Google samtykker i å bli personlig underlagt disse domstolenes jurisdiksjon.

Om disse vilkårene

I henhold til lov og rett har du visse rettigheter som ikke kan begrenses av en kontrakt som disse vilkårene for bruk. Hensikten med disse vilkårene er på ingen måte å begrense disse rettighetene.

Disse vilkårene beskriver forholdet mellom deg og Google. De oppretter ikke juridiske rettigheter for andre personer eller organisasjoner, selv om andre drar nytte av det forholdet i henhold til disse vilkårene.

For at disse vilkårene skal være enkle å forstå, har vi brukt eksempler fra tjenestene våre. Alle tjenestene som nevnes, er imidlertid ikke nødvendigvis tilgjengelige i landet ditt.

Hvis disse vilkårene er i strid med de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene, vil tilleggsvilkårene gå foran for den tjenesten.

Hvis en del av vilkårene ikke er gyldig eller ikke kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene eller de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har, for eksempel å iverksette tiltak i fremtiden.

Vi kan oppdatere disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår (1) for å gjenspeile endringer i tjenestene våre eller hvordan vi gjør forretninger – for eksempel når vi legger til nye tjenester, funksjoner, teknologier, priser eller fordeler (eller fjerner gamle), (2) av juridiske, forskriftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker eller (3) for å forhindre misbruk eller skade.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel og mulighet til å gå gjennom endringene, med mindre (1) vi lanserer en ny tjeneste eller funksjon eller (2) i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre pågående misbruk eller svare på juridiske krav. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du fjerne innholdet ditt og stoppe å bruke tjenestene. Du kan også når som helst avslutte forholdet ditt til oss ved å avslutte Google-kontoen din. Hvis du avslutter Google-kontoen og deretter åpner eller bruker tjenestene våre uten konto, er denne tilgangen og bruken underlagt den nyeste versjonen av disse vilkårene.

Definisjoner

ansvar

Tap fra hvilken som helst type juridisk krav, uansett om kravet er basert på en kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller andre grunner, og uavhengig av hvorvidt disse tapene i rimelig grad kunne forventes eller forutses.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring som begrenser noens juridiske ansvar.

bedriftsbruker

En person eller enhet som ikke er forbruker (se forbruker).

forbruker

En enkeltperson som bruker Google-tjenester for personlige, ikke-kommersielle formål utenfor vedkommendes bransje, bedrift, håndverk eller yrke. (Se bedriftsbruker)

garanti

En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

holde skadeløs eller skadeløsholdelse

En person eller organisasjon sin kontraktsforpliktelse til å kompensere for tapene som er lidt av en annen person eller organisasjon, fra rettssaker, for eksempel søksmål.

immaterielle rettigheter (IPR)

Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett), design (designrettigheter) og symboler, navn og bilder som brukes i handel (varemerker). De immaterielle rettighetene kan tilhøre deg, en annen person eller en organisasjon.

innholdet ditt

Ting du oppretter, laster opp, sender inn, lagrer, sender, mottar eller deler via tjenestene våre, for eksempel

 • Dokumenter, Regneark og Presentasjoner du oppretter
 • blogginnlegg du har lastet opp via Blogger
 • anmeldelser du sender inn via Maps
 • videoer du lagrer i Disk
 • e-post du sender og mottar via Gmail
 • bilder du deler med venner via Foto
 • reiseruter du deler med Google

landversjon

Hvis du har en Google-konto, knytter vi den til et land (eller område), slik at vi kan fastslå

 • Google-samarbeidspartneren som leverer tjenestene til deg og behandler informasjonen din når du bruker tjenestene
 • versjonen av vilkårene som styrer forholdet vårt

Når du er logget av, fastslås landversjonen din av posisjonen du bruker Google-tjenestene fra. Hvis du har en konto, kan du logge på og se disse vilkårene for å se landet som er knyttet til den.

En juridisk rettighet som lar opphavspersonen av et originalt verk (for eksempel blogginnlegg, bilder eller videoer) bestemme hvorvidt og hvordan det originale verket kan brukes av andre, underlagt visse begrensninger og unntak (for eksempel rimelig bruk («fair use») og rimelig behandling («fair dealing»).

organisasjon

En juridisk enhet (for eksempel et konsern, en ideell organisasjon eller en skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttede enheter

En enhet som tilhører Google-konsernet, som betyr Google LLC og deres datterselskaper, inkludert de følgende selskapene som tilbyr forbrukertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenestene som er underlagt disse vilkårene, er produktene og tjenestene som er oppført på https://policies.google.com/terms/service-specific, inkludert

 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps integrert i apper og nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter og andre varer (for eksempel Google Nest)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

varemerke

Symboler, navn og bilder som brukes i handel, som kan skille varer eller tjenester fra én person eller organisasjon fra varene eller tjenestene fra en annen.

Google-apper
Hovedmeny