Google uslovi korišćenja usluge

Stupa na snagu: 5. januar 2022. | Arhivirane verzije | Preuzmi PDF

Verzija za zemlju: Ujedinjeno Kraljevstvo

Šta je pokriveno ovim uslovima

Znamo da čitanje ovih Uslova korišćenja usluge ponekad može da bude naporno, ali važno je da znate šta možete da očekujete od nas kada koristite Google usluge, kao i šta mi očekujemo od vas.

Ovi Uslovi korišćenja usluge odražavaju način na koji Google posluje, zakone koji važe za našu kompaniju i određena načela za koja oduvek verujemo da su istinita. Zbog toga ovi Uslovi korišćenja usluge definišu odnos Google-a sa vama u pogledu interakcije sa našim uslugama. Na primer, ovi uslovi obuhvataju sledeće tematske naslove:

Važno je da razumete ove uslove jer morate da ih prihvatite da biste koristili naše usluge.

Pored ovih uslova objavljujemo i Politiku privatnosti. Iako ona nije deo ovih uslova, preporučujemo vam da je pročitate da biste bolje razumeli kako možete da ažurirate, iznosite i brišete informacije, kao i da upravljate njima.

Uslovi

Dobavljač usluge

Google usluge pruža sledeća kompanija, sa kojom sklapate ugovor:

Google LLC
kompanija organizovana u skladu sa zakonima savezne države Delaver u SAD koja posluje u skladu sa zakonima SAD

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Ograničenja za uzrast

Ako nemate dovoljno godina da biste upravljali svojim Google nalogom, morate da imate dozvolu svog roditelja ili zakonskog staratelja da biste koristili Google nalog. Neka roditelj ili zakonski staratelj pročita ove uslove sa vama.

Ako ste roditelj ili zakonski staratelj i dozvolite svom detetu da koristi usluge, onda se ovi uslovi odnose na vas i vi ste odgovorni za aktivnosti deteta u tim uslugama.

Neke Google usluge imaju dodatna ograničenja za uzrast, kao što je opisano u dodatnim uslovima i politikama za pojedinačne usluge.

Vaš odnos sa Google-om

Ovi izrazi pomažu u definisanju odnosa između vas i Google-a. U širem smislu, dajemo vam dozvolu za korišćenje naših usluga ako pristanete da se pridržavate ovih uslova, koji odražavaju način na koji Google posluje i ostvaruje prihode. Kada kažemo „Google“, „mi“, „nas“ i „naš“, mislimo na Google LLC i sa njim povezana lica.

Šta možete da očekujete od nas

Pružanje raznovrsnih korisnih usluga

Pružamo širok asortiman usluga koje su podložne ovim uslovima, uključujući:
 • aplikacije i sajtove (poput Pretrage i Mapa)
 • platforme (kao što je Google kupovina)
 • integrisane usluge (poput Mapa ugrađenih u aplikacije ili na sajtove drugih kompanija)
 • uređaje (kao što je Google Nest)

Mnoge od ovih usluga obuhvataju i sadržaj koji možete da strimujete ili sa kojim možete da imate interakciju.

Naše usluge su osmišljene tako da funkcionišu zajedno kako biste lakše prelazili sa jedne aktivnosti na drugu. Na primer, ako događaj u Kalendaru ima adresu, možete da kliknete na tu adresu i Mape mogu da vam pokažu kako da stignete tamo.

Razvijanje, poboljšanje i ažuriranje Google usluga

Neprekidno razvijamo nove tehnologije i funkcije da bismo poboljšavali usluge. Na primer, koristimo veštačku inteligenciju i mašinsko učenje da bismo vam pružali simultane prevode i da bismo bolje otkrivali i blokirali nepoželjan sadržaj i malver. Pošto se neprekidno trudimo da poboljšavamo usluge, ponekad dodajemo ili uklanjamo funkcije, povećavamo ili smanjujemo ograničenja za usluge i počinjemo da nudimo nove usluge ili prestajemo da nudimo stare. Kada usluga zahteva ili obuhvata softver koji se preuzima, taj softver ponekad može automatski da se ažurira na uređaju kada nova verzija ili funkcija postanu dostupne. Neke usluge vam omogućavaju da prilagodite podešavanja automatskog ažuriranja.

Sprovodimo opsežne programe istraživanja proizvoda, što znači da, pre nego što izmenimo ili ukinemo neku uslugu, pažljivo razmatramo interese korisnika, njihova razumna očekivanja i moguć uticaj na vas i druge korisnike. Menjamo ili ukidamo usluge samo iz opravdanih razloga, na primer, da bismo poboljšali učinak ili bezbednost, ispunili pravne uslove, sprečili nezakonite aktivnosti ili zloupotrebu, pratili tehnički razvoj, ili zato što određena funkcija ili cela usluga više nije dovoljno popularna ili ekonomična da bismo je nudili i dalje.

Ako napravimo značajne izmene koje negativno utiču na korišćenje naših usluga ili ukinemo neku uslugu, obavestićemo vas unapred u razumnom roku, osim u hitnim slučajevima kao što je sprečavanje zloupotrebe, ispunjavanje pravnih uslova ili rešavanje sigurnosnih problema i problema sa radom. Pružićemo vam i priliku da izvezete sadržaj sa Google naloga pomoću Google arhiviranja, u skladu sa primenjivim pravom i smernicama.

Šta očekujemo od vas

Poštujte ove uslove i dodatne uslove za pojedinačne usluge

Dozvola koju vam dajemo da koristite naše usluge važi sve dok se pridržavate:

Na raspolaganju su vam i razne politike, centri za pomoć i drugi resursi da biste pronašli odgovore na česta pitanja i stekli uvid u korišćenje naših usluga. Ovi resursi uključuju našu politiku privatnosti, centar za pomoć sa autorskim pravima, centar za bezbednost i druge stranice dostupne sa našeg sajta sa politikama.

Iako vam dajemo dozvolu da koristite naše usluge, zadržavamo sva prava intelektualne svojine koja imamo u uslugama.

Poštujte druge

Želimo svima da pružimo okruženje puno poštovanja, što znači da morate da poštujete ova osnovna pravila ponašanja:
 • da poštujete primenjive zakone, uključujući one o kontroli izvoza, sankcijama i trgovini ljudima
 • da poštujete prava drugih, uključujući prava na privatnost i prava intelektualne svojine
 • ne smete da zloupotrebljavate ni da nanosite štetu sebi ili drugima (kao ni da pretite ili podstičete druge na takve radnje) — na primer, tako što ćete obmanjivati, varati, klevetati, maltretirati, uznemiravati ili uhoditi druge
 • ne smete da zloupotrebljavate, oštećujete ili ometate druge usluge, kao ni da prekidate njihov rad – na primer, tako što ćete im pristupati ili ih koristiti na prevarne ili obmanjujuće načine, koristiti malver ili nepoželjan sadržaj, hakovati ili zaobilaziti sisteme ili zaštitne mere. Kada indeksiramo veb da bismo vam prikazali rezultate pretrage, poštujemo standardna ograničenja za korišćenje koja vlasnici veb-sajtova navode u kodu svojih veb-sajtova, pa isto tražimo i kada drugi koriste naše usluge

Naši dodatni uslovi i politike za pojedinačne usluge pružaju dodatne detalje o prikladnom ponašanju, i svaki korisnik ovih usluga mora postupati u skladu sa njima. Ako otkrijete da drugi ne poštuju ova pravila, mnoge naše usluge vam omogućavaju da prijavite zloupotrebu. Kada reagujemo na prijavu zloupotrebe, pružamo i postupak opisan u odeljku Reagovanje u slučaju problema.

Dozvola za korišćenje vašeg sadržaja

Neke od naših usluga vam omogućavaju da otpremate, dostavljate, čuvate, šaljete, primate ili delite svoj sadržaj. Nemate obavezu da pružate bilo kakav sadržaj našim uslugama i možete da odaberete sadržaj koji želite da pružite. Ako odaberete da otpremite ili delite sadržaj, uverite se da imate neophodna prava i da je sadržaj zakonit.

Licenca

Vaš sadržaj ostaje vaš, što znači da zadržavate sva prava intelektualne svojine koja imate na svoj sadržaj. Na primer, imate prava intelektualne svojine na kreativan sadržaj čiji ste autor, poput recenzija koje pišete. Možete i da imate pravo da delite kreativan sadržaj druge osobe ako vam je ona za to dala dozvolu.

Treba nam vaša dozvola ako nam vaša prava intelektualne svojine ograničavaju korišćenje vašeg sadržaja. Ovom licencom pružate Google-u tu dozvolu.

Šta je pokriveno

Ova licenca se odnosi na vaš sadržaj ako je taj sadržaj zaštićen pravima intelektualne svojine.

Šta nije obuhvaćeno

 • Ova licenca ne utiče na vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti – ona se odnosi samo na vaša prava intelektualne svojine
 • Ova licenca ne obuhvata sledeće vrste sadržaja:
  • javno dostupne činjenice koje pružate, kao što su ispravke adrese lokalnog preduzeća. Za te informacije nije potrebna licenca jer se smatraju opštim znanjem koje svi mogu da koriste.
  • povratne informacije koje šaljete, kao što su predlozi za poboljšanje naših usluga. Povratne informacije su obrađene u odeljku Komunikacija u vezi sa uslugom u nastavku.

Opseg

Ova licenca:
 • važi u celom svetu, što znači da je važeća na svim teritorijama
 • nije isključiva, što znači da možete da licencirate svoj sadržaj drugima
 • besplatna je, što znači da ne postoji novčana naknada za licencu

Prava

Ova licenca omogućava Google-u:

 • da hostuje, reprodukuje, distribuira, saopštava i koristi vaš sadržaj - na primer, da čuva vaš sadržaj na svojim sistemima i omogućava vam da mu pristupate gde god da se nalazite
 • da objavljuje, javno izvodi ili javno prikazuje vaš sadržaj ako ste ga učinili vidljivim drugima
 • da menja vaš sadržaj, na primer, promenom formata ili prevođenjem
 • da podlicencira ova prava:
  • drugim korisnicima da bi usluge funkcionisale kako je zamišljeno, na primer, omogućavanje deljenja fotografije sa osobama koje odaberete
  • našim podizvođačima koji su sa nama potpisali ugovore u skladu sa ovim uslovima, samo u ograničene svrhe opisane u odeljku Svrha u nastavku

Svrha

Ova licenca se koristi u ograničene svrhe:

 • pružanje i poboljšavanje usluga, što podrazumeva omogućavanje uslugama da funkcionišu kao što je predviđeno i pravljenje novih funkcija. To obuhvata korišćenje automatizovanih sistema i algoritama za analiziranje sadržaja:
  • radi nepoželjnog sadržaja, malvera i nelegalnog sadržaja
  • radi prepoznavanja šablona u podacima, na primer, da bismo utvrdili kada da vam u Google slikama predložimo novi album koji grupiše povezane slike
  • radi prilagođavanja usluga, na primer, da bismo vam davali preporuke i personalizovane rezultate pretrage, sadržaj i oglase (što možete da promenite ili isključite u Podešavanjima oglasa)
  Ova analiza se obavlja pri slanju, primanju i čuvanju sadržaja.
 • korišćenje sadržaja koji ste javno delili radi promovisanja usluga. Na primer, možemo da citiramo recenziju koju ste napisali da bismo promovisali neku Google aplikaciju. Ili možemo da prikažemo snimak ekrana aplikacije koju nudite u Play prodavnici da bismo promovisali Google Play.
 • programiranja novih tehnologija i usluga za Google u skladu sa ovim uslovima

Trajanje

Ova licenca traje onoliko dugo koliko je vaš sadržaj zaštićen pravima intelektualne svojine.

Ako iz naših usluga uklonite bilo koji sadržaj koji je pokriven ovom licencom, naši sistemi će prestati da objavljuju taj sadržaj u razumnom roku. Postoje dva izuzetka:

 • Ako ste već delili sadržaj sa drugima pre nego što ste ga uklonili. Na primer, ako ste podelili sliku sa prijateljem, a on je napravio njenu kopiju ili ju je delio sa još nekim, ta slika će se i dalje prikazivati na Google nalogu vašeg prijatelja čak i kada je uklonite sa svog Google naloga.
 • Ako svoj sadržaj učinite dostupnim preko usluga drugih kompanija, moguće je da će pretraživači, uključujući Google pretragu, nastaviti da pronalaze i prikazuju vaš sadržaj kao deo rezultata pretrage.

Korišćenje Google usluga

Google nalog

Ako ispunjavate ove uslove uzrasta, možete da otvorite Google nalog da bi vam bilo zgodnije. Neke usluge zahtevaju da imate Google nalog da bi funkcionisale. Na primer, da biste koristili Gmail, treba vam Google nalog kako biste slali i primali imejlove.

Vi ste odgovorni za ono što radite sa svojim Google nalogom, uključujući preduzimanje razumnih koraka da biste zaštitili svoj Google nalog, pa vam preporučujemo da redovno koristite Proveru bezbednosti.

Korišćenje Google usluga u ime organizacije ili preduzeća

Mnoge organizacije, poput preduzeća, neprofitnih organizacija i škola, koriste naše usluge. Da biste koristili naše usluge u ime organizacije:
 • ovlašćeni predstavnik organizacije mora da prihvati ove uslove
 • administrator organizacije može da vam dodeli Google nalog. Administrator može da zahteva da poštujete dodatna pravila i moći će da pristupa vašem Google nalogu ili da ga onemogući.
Ako živite u Ujedinjenom Kraljevstvu, onda ovi uslovi ne utiču na prava koja možda imate kao poslovni korisnik onlajn posredničkih usluga, uključujući onlajn platforme kao što je Google Play, u skladu sa Uredbom UK o povezivanju platformi i poslovnih korisnika.

Komunikacija u vezi sa uslugom

Da bismo vam pružali usluge, ponekad vam šaljemo obaveštenja o uslugama i druge informacije. Da biste saznali više o tome kako komuniciramo sa vama, pogledajte Google politiku privatnosti.

Ako odaberete da nam pošaljete povratne informacije, na primer, predloge kako da poboljšamo usluge, možemo da reagujemo u skladu sa tim informacijama bez ikakvih obaveza prema vama.

Sadržaj u Google uslugama

Vaš sadržaj

Neke naše usluge pružaju vam priliku da svoj sadržaj učinite javno dostupnim – na primer, možete da postavite recenziju proizvoda ili restorana koju ste napisali ili možete da otpremite post na blogu koji ste napravili.

Ako smatrate da neko krši vaša prava intelektualne svojine, možete da nam pošaljete obaveštenje o kršenju i preduzećemo odgovarajuće mere. Na primer, suspendujemo ili zatvaramo Google naloge korisnika koji više puta prekrše autorska prava, kao što je opisano u centru za pomoć sa autorskim pravima.

Google sadržaj

Neke naše usluge obuhvataju sadržaj koji pripada Google-u — na primer, mnogo vizuelnih ilustracija koje vidite u Google mapama. Možete da koristite Google sadržaj na način koji dozvoljavaju ovi uslovi i bilo koji uslovi za pojedinačne usluge, ali zadržavamo prava intelektualne svojine koja imamo na sadržaj. Nemojte da uklanjate, sakrivate ili menjate naše brendiranje, logotip ili pravna obaveštenja. Ako želite da koristite naše brendiranje ili logotipe, pogledajte stranicu Dozvole za Google brend.

Drugi sadržaj

Na kraju, neke od naših usluga vam daju pristup sadržaju koji pripada drugim ljudima ili organizacijama, na primer, opisu koji vlasnik navodi o svojoj prodavnici ili novinskom članku koji se prikazuje na Google vestima. Ne smete da koristite takav sadržaj bez dozvole osobe ili organizacije kojoj pripada, odnosno neke druge vrste zakonske dozvole. Stavovi izraženi u sadržaju neke osobe ili organizacije su njihovi i ne moraju da odražavaju Google-ove stavove.

Softver u Google uslugama

Neke od naših usluga obuhvataju softver koji može da se preuzme. Dajemo vam dozvolu da koristite takav softver u sklopu usluga.

Licenca koju vam dajemo:
 • važi u celom svetu, što znači da je važeća na svim teritorijama
 • nije isključiva, što znači da možemo da licenciramo softver drugima
 • besplatna je, što znači da ne postoji novčana naknada za licencu
 • lična je, što znači da se odnosi samo na vas
 • neprenosiva je, što znači da ne možete da prenesete licencu nekom drugom

Neke od naših usluga obuhvataju softver koji se nudi u skladu sa uslovima licence za otvoreni kôd koje vam dostavljamo. U okviru licence za otvoreni kôd mogu da postoje odredbe koje izričito zamenjuju neke od ovih uslova, pa ne zaboravite da pročitate te licence.

Ne smete da kopirate, menjate, distribuirate, prodajete ili dajete u zakup bilo koji deo naših usluga ili softvera.

U slučaju problema ili neslaganja

I prema zakonu i prema ovim uslovima imate pravo na (1) određeni kvalitet usluge i (2) načine za rešavanje eventualnih problema.

Garancija

Pružamo usluge uz razumnu stručnost i pažnju. Ako ne ispunimo nivo kvaliteta opisan u ovoj garanciji, pristajete da nas o tome obavestite i sarađivaćemo sa vama da bismo rešili problem.

Odricanja odgovornosti

Jedine obaveze koje preuzimamo za svoje usluge (uključujući sadržaj u uslugama, pojedinačne funkcije naših usluga ili njihovu pouzdanost, dostupnost ili mogućnost da zadovolje vaše potrebe) navedene su u (1) odeljku Garancija; (2) u dodatnim uslovima za pojedinačne usluge; i (3) u zakonima koje ovi uslovi ne mogu da ograniče.

Odgovornosti

Za sve korisnike

I zakon i ovi uslovi pokušavaju da uspostave ravnotežu u pogledu onoga što vi ili Google možete da potražujete jedno od drugog u slučaju problema. Zato nam zakon dozvoljava da ograničimo neke odgovornosti – ali ne druge – u skladu sa ovim uslovima.

Ovi uslovi ograničavaju naše odgovornosti samo u meri koju dozvoljava primenjivo pravo. Ovi uslovi ne ograničavaju odgovornost za prevaru, prevarno iznošenje netačnih tvrdnji, odnosno smrt ili fizičku povredu usled nepažnje ili namernog nedoličnog ponašanja.

Osim odgovornosti opisanih iznad, Google je odgovoran samo za kršenja ovih uslova ili primenjivih dodatnih uslova za pojedinačne usluge, u skladu sa primenjivim pravom.

Samo za poslovne korisnike i organizacije

Ako ste poslovni korisnik ili organizacija:

 • U meri u kojoj je to dozvoljeno primenjivim pravom, obeštetićete Google i njegove direktore, službenike, zaposlene i poslenike u slučaju bilo kog pravnog postupka treće strane (uključujući mere koje preduzmu državni organi) usled ili u vezi sa vašim nezakonitim korišćenjem usluga ili kršenjem ovih uslova ili dodatnih uslova za pojedinačne usluge. Ovo obeštećenje pokriva sve odgovornosti ili troškove do kojih dođe usled tužbi, gubitaka, šteta, presuda, novčanih kazni, troškova sudskih sporova i naknada za pravne usluge.
 • Ako ste zakonski izuzeti od određenih odgovornosti, uključujući obeštećenje, onda se te odgovornosti ne odnose na vas prema ovim uslovima. Na primer, Ujedinjene nacije imaju određeni imunitet u vezi sa zakonskim obavezama i ovi uslovi ne nadjačavaju taj imunitet.
 • Google neće biti odgovoran za sledeće:
  • gubitak zarade, prihoda, poslovnih prilika, renomea ili očekivane uštede
  • posredan ili posledični gubitak
  • kaznene štete
 • Google-ova ukupna odgovornost koja proizilazi iz ovih uslova ili u vezi sa njima ograničena je na (1) 500 GBP ili (2) 125% nadoknade koju ste platili za korišćenje relevantnih usluga u 12 meseci pre kršenja, koji god da je iznos veći

Reagovanje u slučaju problema

Pre nego što preduzmemo korake opisane u nastavku, poslaćemo vam obaveštenje unapred kada je to razumno moguće, opisaćemo razlog za našu radnju i pružićemo vam priliku da rešite problem, osim u slučaju da iz osnovanih razloga verujemo da se time:

 • nanosi šteta ili nameće odgovornost korisniku, trećoj strani ili Google-u
 • krši zakon ili nalog izvršnog organa za sprovođenje zakona
 • ugrožava istragu
 • ugrožava funkcionisanje, integritet ili bezbednost usluga

Uklanjanje sadržaja

Ako osnovano verujemo da bilo koji vaš sadržaj (1) krši ove uslove, dodatne uslove za pojedinačne usluge ili smernice (2) krši primenjivi zakon ili (3) može da nanese štetu našim korisnicima, trećoj strani ili Google-u, zadržavamo pravo da uklonimo taj sadržaj u celini ili delimično u skladu sa primenjivim zakonom. Neki od primera su dečja pornografija, sadržaj koji olakšava trgovinu ljudima ili uznemiravanje, teroristički sadržaj i sadržaj koji krši nečija prava intelektualne svojine.

Suspendovanje ili okončanje pristupa Google uslugama

Google zadržava pravo da vam suspenduje ili okonča pristup uslugama ili da izbriše vaš Google nalog ako se desi nešto od sledećeg:

 • teško ili kontinuirano kršite ove uslove, dodatne uslove ili smernice za pojedinačne usluge
 • moramo to da uradimo da bismo ispunili pravne uslove ili zahteve sudskog naloga
 • opravdano smatramo da vaše ponašanje nanosi štetu ili izaziva poteškoće određenom korisniku, trećoj strani ili Google-u, na primer, hakovanjem, „pecanjem“, uznemiravanjem, slanjem nepoželjnog sadržaja, obmanjivanjem drugih korisnika ili neovlašćenim pozajmljivanjem sadržaja koji vam ne pripada

Više informacija o tome zašto onemogućavamo naloge i šta se dešava kada to uradimo potražite na ovoj stranici centra za pomoć. Ako smatrate da je vaš Google nalog suspendovan ili izbrisan greškom, možete da pošaljete žalbu.

Naravno, možete da prestanete sa korišćenjem naših usluga u bilo kom trenutku. Ako prestanete da koristite neku uslugu, bićemo vam zahvalni ako navedete razlog da bismo mogli da nastavimo sa poboljšanjem usluga.

Rešavanje sporova, merodavno pravo i sudovi

Više informacija o tome kako da kontaktirate Google potražite na stranici za kontakt.

Ako živite u Ujedinjenom Kraljevstvu ili ste organizacija sa sedištem u ovoj zemlji, ove uslove i vaš odnos sa Google-om u skladu sa ovim uslovima i dodatnim uslovima za pojedinačne usluge reguliše englesko pravo i možete da pokrećete sporove na sudovima u Engleskoj.

O ovim uslovima

U skladu sa zakonom imate određena prava koja ne mogu da se ograniče ugovorima poput ovih uslova korišćenja usluge. Ovi uslovi ni u kom pogledu ne ograničavaju ta prava.

Ovi uslovi opisuju odnos između vas i Google-a. Oni ne daju nikakva zakonska prava drugim ljudima ili organizacijama, čak i ako drugi imaju koristi od tog odnosa u skladu sa ovim uslovima.

Želimo da ovi uslovi budu jednostavni za razumevanje, pa koristimo primere iz naših usluga. Međutim, neke pomenute usluge možda nisu dostupne u vašoj zemlji.

Ako se ispostavi da određeni uslov nije važeći ili ga nije moguće primeniti, to neće uticati na ostale uslove.

Ako se ne pridržavate ovih uslova ili dodatnih uslova za pojedinačne usluge, a mi ne reagujemo odmah, to ne znači da se odričemo prava koja možda imamo, poput reagovanja u budućnosti.

Možemo da ažuriramo ove uslove i dodatne uslove za pojedinačne usluge (1) da bi odražavali promene u našim uslugama ili načinu poslovanja, na primer, kada dodamo nove usluge, funkcije, tehnologije, cene ili pogodnosti (ili kada uklonimo stare), (2) iz pravnih, regulatornih ili bezbednosnih razloga ili (3) da bismo sprečili zloupotrebu ili štetu.

Ako značajno promenimo ove uslove ili dodatne uslove za pojedinačne usluge, obavestićemo vas u razumnom roku da biste mogli da pregledate promene, osim (1) kada pokrećemo novu uslugu ili funkciju ili (2) u hitnim slučajevima, poput sprečavanja aktuelne zloupotrebe ili postupanja u skladu sa pravnim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, treba da uklonite svoj sadržaj i prekinete korišćenje usluga. Možete i da prekinete svoj odnos sa nama u bilo kom trenutku brisanjem Google naloga.

Definicije

Zakonsko pravo koje omogućava autoru originalnog dela (poput bloga, fotografije ili video snimka) da odluči da li će i kako to originalno delo moći da koriste drugi, u skladu sa određenim ograničenjima i izuzecima (poput „poštenog korišćenja“ i „poštenog postupanja“).

garancija

Garancija da će proizvod ili usluga imati učinak u skladu sa određenim standardima.

obeštetiti ili obeštećenje

Ugovorna obaveza fizičkog lica ili organizacije da obešteti gubitke koje pretrpi drugo fizičko lice ili organizacija u pravnim postupcima kao što su tužbe.

odgovornost

Gubici usled bilo koje vrste pravnog potraživanja, bez obzira na to da li se zahtev zasniva na ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili nekom drugom razlogu i bez obzira na to da li su ti gubici mogli razumno da se očekuju ili predvide.

odricanje odgovornosti

Izjava koja ograničava nečije zakonske obaveze.

organizacija

Pravno lice (kao što je korporacija, neprofitna organizacija ili škola), a ne pojedinac.

poslovni korisnik

Fizičko ili pravno lice koje nije potrošač (pogledajte „potrošač“).

potrošač

Pojedinac koji koristi Google usluge u lične, nekomercijalne svrhe izvan svoje delatnosti, poslovanja, struke ili zanimanja. Ovo obuhvata „potrošače“, kao što je definisano u članu 4 Uredbe o potrošačkim ugovorima (informisanje, otkazivanje i dodatni troškovi) iz 2013. (Pogledajte termin Poslovni korisnik)

povezano lice

Pravno lice koje pripada Google grupi kompanija, što znači Google LLC i njegova zavisna društva, uključujući sledeće kompanije koje pružaju potrošačke usluge u EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited i Google Dialer Inc.

prava intelektualne svojine

Prava nad nečijim intelektualnim delima, poput pronalazaka (prava na patent); književnih i umetničkih dela (autorska prava); dizajna (prava na dizajn); i simbola, naziva i slika koji se koriste u trgovačkoj delatnosti (žigovi). Prava intelektualne svojine mogu da pripadaju vama, nekom drugom fizičkom licu ili organizaciji.

Propis UK o povezivanju platformi i preduzeća

Uredba (EU) 2019/1150 o podsticanju poštenog poslovanja i transparentnosti za poslovne korisnike onlajn posredničkih usluga, kao što je to inkorporirano u zakone Ujedinjenog Kraljevstva.

usluge

Google usluge koje podležu ovim uslovima su proizvodi i usluge navedeni na https://policies.google.com/terms/service-specific, i uključuju:

 • aplikacije i sajtovi (poput Pretrage i Mapa)
 • platforme (kao što je Google kupovina)
 • integrisane usluge (poput Mapa ugrađenih u aplikacije ili na sajtove drugih kompanija)
 • uređaji i druga roba (kao što je Google Nest)

Mnoge od ovih usluga obuhvataju i sadržaj koji možete da strimujete ili sa kojim možete da imate interakciju.

vaš sadržaj

Stvari koje pravite, otpremate, prilažete, čuvate, primate ili šaljete koristeći naše usluge, poput:

 • dokumenti, tabele i prezentacije koje pravite
 • postovi na blogovima koje otpremate pomoću Blogger-a
 • recenzije koje šaljete pomoću Mapa
 • video snimci koje čuvate na Disku
 • imejlovi koje šaljete i primate preko Gmail-a
 • slike koje delite sa prijateljima pomoću Slika
 • planovi putovanja koje delite na Google-u

verzija za zemlju

Ako imate Google nalog, povezujemo ga sa zemljom (ili teritorijom) da bismo mogli da utvrdimo:

 • Google filijalu koja vam pruža usluge i koja obrađuje vaše podatke dok koristite usluge
 • verziju uslova koji regulišu naš odnos

Kada ste odjavljeni, verzija za vašu zemlju se utvrđuje na osnovu lokacije na kojoj koristite Google usluge. Ako imate nalog, možete da se prijavite i pregledate te uslove da biste videli zemlju sa kojom su povezani.

žig

Simboli, nazivi i slike koji se koriste u trgovačkoj delatnosti pomoću kojih je moguće napraviti razliku između dobara ili usluga različitih fizičkih lica ili organizacija.

Google апликације
Главни мени