Googles användarvillkor

Gäller från och med 22 maj 2024 | Arkiverade versioner | Ladda ned PDF

Landsversion: USA

Vad villkoren täcker

Vi vet att det är frestande att hoppa över användarvillkoren, men det är viktigt att veta vad du kan förvänta dig av oss när du använder Googles tjänster, och vad vi förväntar oss av dig.

Användarvillkoren speglar hur Google bedriver verksamheten, de lagar som gäller för vårt företag och vår filosofi. Det innebär att vi med hjälp av dessa användarvillkor kan definiera Googles relation till dig när du interagerar med våra tjänster. Villkoren innehåller bland annat följande ämnesrubriker:

Det är viktigt att du förstår dessa villkor eftersom du godkänner villkoren när du kommer åt eller använder våra tjänster (oavsett om du är inloggad på ett Google-konto eller inte).

Utöver dessa villkor publicerar vi även en integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser den för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera och radera dina uppgifter.

Villkor

Tjänsteleverantör

Googles tjänster tillhandahålls av, och du ingår avtal med:

Google LLC
stiftat enligt lagarna i delstaten Delaware, USA, och som verkar i enlighet med amerikansk lag

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Ålderskrav

Om du är yngre än den ålder som krävs för att hantera ditt eget Google-konto måste du få tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare för att kunna använda ett Google-konto. Låt din förälder eller vårdnadshavare läsa igenom dessa villkor tillsammans med dig.

Om du är förälder eller vårdnadshavare och tillåter att ditt barn använder tjänsterna gäller dessa villkor för dig och du är ansvarig för barnets aktiviteter i tjänsterna.

Vissa av Googles tjänster har ytterligare ålderskrav, vilka beskrivs i de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och -policyerna för respektive tjänst.

Din relation till Google

I dessa villkor definierar vi relationen mellan dig och Google. När vi pratar om ”Google”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” och ”våra” syftar vi på Google LLC och dess närstående bolag. I allmänhet ger vi dig tillåtelse att komma åt och använda våra tjänster om du godkänner villkoren, vilka speglar hur Googles verksamhet fungerar och hur vi genererar intäkter.

Vad du kan förvänta dig av oss

Tillhandahålla ett brett utbud av användbara tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som omfattas av dessa villkor, inklusive:
 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Shopping)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter (till exempel Google Nest och Pixel).

Många av tjänsterna har även innehåll som du kan streama eller interagera med.

Våra tjänster har utformats för att fungera tillsammans, så att det blir lättare för dig att byta från en aktivitet till en annan. Om det till exempel finns en adress i en händelse i Kalender kan du klicka på adressen och få en vägbeskrivning dit i Maps.

Utveckla, förbättra och uppdatera Google-tjänster

Vi utvecklar ständigt ny teknik och nya funktioner för att förbättra våra tjänster. Vi använder till exempel artificiell intelligens och maskininlärning för att tillhandahålla omedelbara översättningar och lättare upptäcka och blockera spam och skadlig programvara. Som ett led i vårt arbete med att ständigt bli bättre tar vi ibland bort eller lägger till funktioner, höjer eller sänker gränser i våra tjänster och erbjuder nya eller tar bort gamla tjänster. När en tjänst kräver eller inkluderar nedladdningsbar eller förinstallerad programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. För vissa tjänster kan du justera inställningarna för automatiska uppdateringar.

Om vi gör väsentliga ändringar som har negativ inverkan på din användning av våra tjänster, eller om vi slutar erbjuda en tjänst, förvarnar vi dig om detta i rimlig tid, förutom i brådskande situationer, till exempel för att förhindra otillåten användning, av juridiska skäl eller på grund av säkerhets- och driftproblem. Du får även möjlighet att exportera ditt innehåll från Google-kontot via Google Takeout i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

Vad vi förväntar oss av dig

Följ dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren

Tillståndet vi ger dig att komma åt och använda våra tjänster fortsätter löpande så länge du följer

Du godkänner även att vår Integritetspolicy gäller när du använder våra tjänster. Vi tillhandahåller också resurser som hjälpcentret för upphovsrättsfrågor, säkerhetscentret, centret för insyn och beskrivningar av vår teknik på vår policywebbplats där du kan få svar på vanliga frågor och få reda på vad du kan vänta dig när du använder våra tjänster. Slutligen kan vi tillhandahålla specifika anvisningar och varningar inom våra tjänster, till exempel i dialogrutor som meddelar dig om viktig information.

Även om vi ger dig tillåtelse att använda våra tjänster behåller vi alla eventuella immateriella rättigheter vi har till tjänsterna.

Respektera andra

Vi vill upprätthålla en respektfull miljö för alla, vilket innebär att du måste följa dessa grundläggande uppföranderegler:
 • följa gällande lagar, inklusive exportavtal, sanktioner och lagar om människohandel
 • respektera andras rättigheter, inklusive deras integritet och immateriella rättigheter
 • inte skada eller kränka andra eller dig själv (eller hota eller uppmuntra till skada eller kränkning) – till exempel genom att vilseleda, utge dig för att vara någon annan, ärekränka, mobba, trakassera eller uppträda hotfullt mot andra

I våra tjänstspecifika ytterligare villkor och policyer, som vår policy för förbjuden användning av generativ AI, finns ytterligare information om lämpligt uppförande som samtliga användare av dessa tjänster måste följa. Om du upptäcker att andra inte följer dessa regler kan du rapportera otillåten användning i många av våra tjänster. Om vi vidtar åtgärder efter en anmälan om otillåten användning gör vi det i enlighet med förfarandet som beskrivs i avsnittet Vidta åtgärder om problem uppstår.

Missbruka inte våra tjänster

De flesta som får åtkomst till eller använder våra tjänster förstår de allmänna regler som bevarar ett säkert och öppet internet. Tyvärr finns det ett mindre antal personer som inte följer dessa regler, så vi beskriver dem här för att skydda våra tjänster och användare från otillåten användning. Med det sagt följer reglerna här:

Du får inte missbruka, skada, störa eller göra avbrott i våra tjänster eller system, till exempel genom att
 • införa skadlig programvara
 • spamma, hacka eller kringgå våra system eller skyddsåtgärder
 • jailbreaka, använda skadliga promptar och promptar med injektion, förutom som en del av våra säkerhets- och feltestprogram
 • komma åt eller använda våra tjänster eller vårt innehåll på bedrägliga eller vilseledande sätt, till exempel genom
  • nätfiske
  • att skapa falska konton eller innehåll, inklusive falska recensioner
  • vilseleda andra att tro att innehåll som skapats av generativ AI har skapats av en människa
  • tillhandahålla tjänster som verkar komma från dig (eller någon annan) när de i själva verket kommer från oss
 • tillhandahålla tjänster som verkar komma från oss när de inte gör det
 • använda våra tjänster (inklusive innehåll i dem) för att bryta mot någons juridiska rättigheter, till exempel immateriell egendom eller integritetsrättigheter
 • bakåtkompilera våra tjänster eller underliggande teknik, till exempel våra maskininlärningsmodeller, i syfte att ta reda på affärshemligheter eller annan äganderättsskyddad information, förutom när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
 • använda automatiserade metoder för att komma åt innehåll från någon av våra tjänster i strid mot maskinläsbara anvisningar på våra webbsidor (till exempel robots.txt-filer som inte tillåter genomsökning, träning eller andra aktiviteter)
 • använda AI-genererat innehåll från våra tjänster för att utveckla maskininlärningsmodeller eller relaterad AI-teknik
 • dölja eller felaktigt framställa din identitet i syfte att bryta mot dessa villkor
 • tillhandahålla tjänster som uppmuntrar andra att bryta mot dessa villkor

Tillåtelse att använda ditt innehåll

Vissa av våra tjänster har utformats för att du ska kunna ladda upp, skicka in, lagra, skicka, ta emot eller dela ditt innehåll. Du har ingen skyldighet att tillhandahålla innehåll i våra tjänster och du får själv välja vilket innehåll du vill tillhandahålla. Om du väljer att ladda upp eller dela innehåll ska du se till att du har de rättigheter som krävs för att göra det och att innehållet inte är olagligt.

Licens

Ditt innehåll förblir ditt, vilket betyder att du behåller alla immateriella rättigheter du har till innehållet. Du har till exempel immateriella rättigheter till det kreativa innehåll du skapar, exempelvis recensioner du skriver. Eller så kan du ha rätt att dela någon annans kreativa innehåll om ägaren gett dig sin tillåtelse.

Vi behöver få tillåtelse från dig om vår användning av ditt innehåll begränsas av dina immateriella rättigheter. Du ger Google den tillåtelsen via den här licensen.

Det här täcks av licensen

Licensen täcker ditt innehåll om innehållet skyddas av immateriella rättigheter.

Det här täcks inte av licensen

 • Licensen påverkar inte din rätt till integritet utan gäller endast dina immateriella rättigheter.
 • Licensen täcker inte följande typer av innehåll:
  • Offentligt tillgänglig fakta som du tillhandahåller, till exempel om du korrigerar en adress till ett lokalt företag. Sådan information kräver ingen licens, eftersom den betraktas som allmänt känd och tillgänglig för alla.
  • Feedback från dig, till exempel förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster. Mer information om feedback hittar du i avsnittet Tjänsterelaterad kommunikation nedan.

Omfattning

Licensen är
 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att du kan licensiera ditt innehåll till andra
 • royaltyfritt, vilket innebär att inga monetära avgifter tillämpas på licensen.

Rättigheter

Den här licensen ger Google tillåtelse att

 • värdlagra, reproducera, distribuera, kommunicera och använda ditt innehåll – till exempel för att spara ditt innehåll i våra system och göra det tillgängligt för dig var du än är
 • publicera och framföra eller visa ditt innehåll offentligt, om du gjort det synligt för andra
 • modifiera och skapa härledda verk som baseras på ditt innehåll, till exempel genom att formatera om eller översätta det
 • underlicensiera dessa rättigheter till:
  • andra användare, så att tjänsterna kan fungera som avsett, till exempel genom att göra det möjligt för dig att dela foton med personer som du själv väljer
  • våra leverantörer, som har ingått avtal med oss som överensstämmer med dessa villkor, och endast för de begränsade syften som anges i avsnittet Syfte nedan.

Syfte

Licensens begränsade syfte är följande:

 • Att driva och förbättra tjänsterna, vilket innebär att se till att tjänsterna fungerar som avsett och att skapa nya funktioner. Detta inkluderar användningen av automatiska system och algoritmer för att analysera ditt innehåll för följande syften:
  • För att hitta spam, skadlig programvara och olagligt innehåll.
  • För att känna igen datamönster, till exempel för att avgöra när vi ska föreslå ett nytt album med relaterade foton i Google Foto.
  • För att anpassa våra tjänster efter dig, till exempel genom att tillhandahålla rekommendationer och anpassade sökresultat, samt annonser (vilket du kan ändra eller stänga av i Annonsinställningar).
  Analysen sker när innehållet skickas, tas emot eller när det lagras.
 • Att använda innehåll som du har delat offentligt för marknadsföring av tjänsterna. Till exempel kan vi använda ett citat från en recension du skrivit för att marknadsföra Google-appen. Eller så kan vi visa en skärmdump av appen du erbjuder i Play Butik för att marknadsföra Google Play.
 • Att utveckla nya tekniker och tjänster för Google i enlighet med dessa villkor.

Varaktighet

Licensen gäller så länge som innehållet skyddas av immateriella rättigheter.

Om du tar bort något innehåll som täcks av denna licens från våra tjänster slutar våra system göra det aktuella innehållet offentligt tillgängligt inom rimlig tid. Det finns två undantag:

 • Om du redan har delat innehållet med andra innan du tar bort det. Om du till exempel delat ett foto med en vän som kopierat det eller delat det vidare kan det hända att det fotot fortsätter att visas i din väns Google-konto även efter att du tagit bort det från ditt Google-konto.
 • Om du gör innehållet tillgängligt via andra företags tjänster är det möjligt att sökmotorer, inklusive Google Sök, även fortsättningsvis kan hitta och visa innehållet som en del av sökresultaten.

Använda Googles tjänster

Ditt Google-konto

Om du uppfyller ålderskraven kan du skapa ett Google-konto åt dig själv. För vissa tjänster måste du ha ett Google-konto för att de ska fungera – till exempel behöver du ett Google-konto för att använda Gmail, så att du kan skicka och ta emot e-post någonstans.

Du ansvarar för vad du gör med Google-kontot. Detta inbegriper att vidta rimliga åtgärder för att skydda Google-kontot, och vi rekommenderar att du regelbundet använder Säkerhetskontrollen.

Använda Googles tjänster å en organisations eller ett företags vägnar

Många organisationer, till exempel företag, ideella organisationer och skolor, har nytta av våra tjänster. Om du vill använda våra tjänster å en organisations vägnar gäller följande:
 • En auktoriserad representant från den organisationen måste godkänna dessa villkor.
 • Organisationens administratör kan tilldela dig ett Google-konto. Dessutom kan administratören kräva att du följer ytterligare regler och kan även ha möjlighet att komma åt eller inaktivera ditt Google-konto.

Tjänsterelaterad kommunikation

I syfte att tillhandahålla våra tjänster skickar vi då och då meddelanden om tjänsterna och annan information till dig. Om du vill veta mer om hur vi kommunicerar med dig kan du läsa Googles integritetspolicy.

Om du väljer att skicka feedback, till exempel förslag på hur vi kan förbättra våra tjänster, kan vi vidta åtgärder utifrån din feedback utan några förpliktelser gentemot dig.

Innehåll i Googles tjänster

Ditt innehåll

I vissa av våra tjänster kan du skapa originalinnehåll. Google gör inte anspråk på äganderätten till det innehållet.

I vissa av våra tjänster får du möjlighet att göra innehållet tillgängligt offentligt – till exempel kan du lägga upp en recension av en produkt eller restaurang som du har skrivit, eller ladda upp ett blogginlägg som du skapat.

Om du anser att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du meddela oss om intrånget så att vi kan vidta lämpliga åtgärder. Till exempel stänger vi av Google-konton tillfälligt eller permanent om en användare vid upprepade tillfällen gör intrång i upphovsrätten enligt beskrivningen i hjälpcentret för upphovsrättsfrågor.

Googles innehåll

Vissa av våra tjänster har innehåll som tillhör Google — till exempel många av de visuella illustrationerna du ser i Google Maps. Du får använda Googles innehåll i enlighet med dessa villkor och eventuella tjänstespecifika tilläggsvillkor, men vi behåller alla immateriella rättigheter vi har till innehållet. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några av våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden. Om du vill använda våra varumärken eller logotyper, vänligen läs sidan om tillåtelse att använda Googles varumärken.

Övrigt innehåll

Slutligen får du, via vissa av våra tjänster, åtkomst till innehåll som tillhör andra personer eller organisationer — till exempel en butiksägares beskrivning av den egna verksamheten, eller en tidningsartikel i Google Nyheter. Du får inte använda detta innehåll utan den personens eller organisationens tillåtelse eller om det på andra sätt är tillåtet enligt lag. Åsikter som uttrycks i andra personers eller organisationer innehåll är deras egna och speglar inte nödvändigtvis Googles ståndpunkt.

Programvara i Googles tjänster

Vissa av våra tjänster innehåller nedladdningsbar eller förinstallerad programvara. Vi ger dig tillåtelse att använda den programvaran som en del av tjänsten.

Licensen vi ger dig är
 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att vi kan licensiera mjukvaran till andra
 • royaltyfritt, vilket innebär att inga monetära avgifter tillämpas på licensen
 • personlig, vilket betyder att den inte gäller någon annan
 • ej överlåtbar, vilket betyder att du inte får överlåta licensen till någon annan

Vissa av våra tjänster innehåller programvara som erbjudits under licensvillkor för öppen källkod som vi gör tillgängliga för dig. Ibland finns det bestämmelser i den öppna källkodslicensen som uttryckligen har företräde framför en del av dessa villkor, så se till att läsa igenom licenserna.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut några delar av våra tjänster eller vår programvara.

Om det uppstår problem eller oenighet

Garantifriskrivning

Vårt rykte bygger på att vi tillhandahåller användbara, pålitliga tjänster som Google Sök och Maps, och vi förbättrar våra tjänster kontinuerligt för att uppfylla dina behov. Men av juridiska skäl erbjuder vi våra tjänster utan garantier såvida inget annat uttryckligen anges i våra tjänstespecifika ytterligare villkor. Enligt lag måste vi förklara detta med särskilda juridiska termer och stora bokstäver för att dra din uppmärksamhet till dem enligt följande:

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLER VI VÅRA TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR TILL EXEMPEL INGA GARANTIER OM INNEHÅLLET ELLER FUNKTIONER I TJÄNSTER, INKLUSIVE DERAS EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER MÖJLIGHET ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.

FÖRLITA DIG INTE PÅ TJÄNSTERNA FÖR MEDICINSK, JURIDISK, EKONOMISK ELLER ANNAN PROFESSIONELL RÅDGIVNING. INNEHÅLL OM DESSA ÄMNEN TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH ERSÄTTER INTE RÅD FRÅN KVALIFICERADE YRKESPERSONER.

Ansvar

För alla användare

Målet med både lagen och dessa villkor är att hitta en balans mellan vad du och Google kan fordra av varandra om problem uppstår. Därför kräver lagen att alla har viss, men inte fullständig, ansvarsskyldighet i dessa villkor.

Dessa villkor begränsar endast våra skyldigheter i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Dessa villkor begränsar inte ansvarsskyldigheten vid grov vårdslöshet eller avsiktlig misskötsamhet.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag:
 • Google är endast ansvarigt för sina brott mot dessa villkor eller tillämpliga tjänstespecifika ytterligare villkor
 • Google är inte ansvarigt för:
  • förlust av vinst, intäkter, affärsmöjligheter, goodwill eller förväntade besparingar
  • indirekta förluster
  • straffskadestånd
 • Googles totala ansvar som är relaterade till eller kan uppkomma med anledning av dessa villkor är begränsat till det högre beloppet av antingen (1) $200 eller (2) de avgifter som du har betalat för att använda de relevanta tjänsterna under de tolv månaderna före tvisten uppkom

Endast för företagsanvändare och organisationer

Om du är företagsanvändare eller en organisation:

 • I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag håller du Google och dess ansvariga, chefer, anställda och underleverantörer skadeslösa vid eventuella rättsliga förfaranden som inleds av tredje part (inklusive rättsliga åtgärder från myndigheter) som uppkommer från eller som avser din otillåtna användning av tjänsterna eller ditt brott mot dessa villkor eller de tjänstespecifika ytterligare villkoren. Skadeslösheten gäller allt ansvar och alla kostnader som uppkommer på grund av fordringar, förluster, skador, domar, böter, rättstvistkostnader och arvoden.
 • Om du är rättsligt undantagen från vissa skyldigheter, inklusive gottgörelse, gäller inte de skyldigheterna dig enligt dessa villkor. Till exempel har FN immunitet mot vissa rättsliga förpliktelser, och dessa villkor åsidosätter inte den immuniteten.

Vidta åtgärder om problem uppstår

Om möjligt förvarnar vi dig innan vi vidtar åtgärder enligt beskrivningen nedan, förklarar anledningen till åtgärden och ger dig möjlighet att förklara och åtgärda problemet, såvida det inte skulle leda till följande:

 • skada eller göra en annan användare, tredje part eller Google ansvarsskyldig
 • bryta mot lagen eller ett verkställighetsbeslut från tillförordnad myndighet
 • försvåra en utredning
 • äventyra driften av, integriteten hos eller säkerheten i våra tjänster.

Ta bort ditt innehåll

Om något av ditt innehåll (1) bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika ytterligare villkoren eller policyerna, (2) bryter mot tillämplig lag eller (3) kan skada våra användare, tredje part eller Google förbehåller vi oss rätten att ta bort delar av eller allt innehåll i enlighet med tillämplig lag. Exempel inkluderar barnpornografi, innehåll som underlättar för människohandel eller trakasserier, terroristinnehåll och innehåll som gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

Stänga av eller avbryta din åtkomst till Googles tjänster

Utan att begränsa några av våra andra rättigheter kan Google stänga av eller säga upp din åtkomst till tjänsterna eller radera ditt Google-konto om något av följande händer:

 • du bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller policyerna på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger.
 • Vi måste göra det för att efterleva ett juridiskt krav eller domstolsbeslut.
 • ditt uppförande skadar eller gör en annan användare, en tredje part eller Google ansvarsskyldig — till exempel genom hackning, nätfiske, trakasserier, spam eller genom att vilseleda andra eller duplicera innehåll som inte tillhör dig.

Du hittar mer information om skälen till att vi inaktiverar konton och vad som händer när vi gör det på den här sidan i hjälpcentret. Om du anser att ditt Google-konto har stängts av eller sagts upp felaktigt kan du överklaga.

Du kan naturligtvis sluta använda våra tjänster när du vill. Om du slutar använda en tjänst vill vi gärna veta varför, så att vi kan fortsätta förbättra våra tjänster.

Lösa tvister, tillämplig lag och domstolar

Mer information om hur du kontaktar Google finns på vår kontaktsida.

Kalifornisk lag reglerar alla tvister som uppkommer från eller som avser dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller relaterade tjänster, oavsett gällande lagvalsregler. Dessa tvister löses enbart i de federala eller delstatliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, USA, och du och Google accepterar att dessa domstolar har domsrätt.

Om dessa villkor

Enligt lag kan vissa av dina rättigheter inte begränsas av ett avtal som dessa användarvillkor. Vi har inte för avsikt att begränsa sådana rättigheter på något sätt i och med dessa villkor.

I dessa villkor beskriver vi relationen mellan dig och Google. Villkoren ger inte andra personer eller organisationer några juridiska rättigheter, även om den relationen i enlighet med dessa villkor kan vara till nytta för andra.

Vi vill att dessa villkor ska vara lätta att förstå, så vi har använt exempel från våra tjänster. Det kan dock hända att några av tjänsterna vi nämner inte är tillgängliga i ditt land.

Om det förekommer motstridigheter mellan dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren ska tilläggsvillkoren ha företräde när det gäller den aktuella tjänsten.

Om det visar sig att ett visst villkor inte är giltigt eller verkställbart ska detta inte påverka några andra villkor.

Om du inte följer dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och vi inte vidtar åtgärder direkt betyder det inte att vi frånsäger oss några av de rättigheter vi har, till exempel att vidta åtgärder i framtiden.

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren (1) så att de speglar ändringar i våra tjänster eller hur vi bedriver vår verksamhet — till exempel när vi lägger till nya tjänster, funktioner, tekniker, priser eller förmåner (eller tar bort gamla), (2) av juridiska skäl eller regulatoriska- eller säkerhetsskäl, eller (3) för att förhindra otillåten användning eller skada.

Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor eller de tjänstespecifika ytterligare villkoren meddelar vi dig om detta i rimlig tid, så att du får möjlighet att granska ändringarna, förutom (1) när vi lanserar en ny tjänst eller funktion, eller (2) i brådskande situationer, till exempel när det gäller att förhindra pågående våld eller av juridiska skäl. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du ta bort ditt innehåll och sluta använda tjänsterna. Du har också möjlighet att avsluta relationen till oss när du vill genom att stänga Google-kontot. Om du avslutar ditt Google-konto och sedan kommer åt eller använder våra tjänster utan ett konto omfattas åtkomsten och användningen av den senaste versionen av dessa villkor.

Definitioner

ansvarsfriskrivning

En friskrivning som begränsar någons juridiska skyldigheter.

ansvarsskyldighet

Förluster till följd av alla typer av rättsliga anspråk, oavsett om anspråket baseras på ett avtal, utomobligatoriskt ansvar (inklusive försumlighet) eller ett annat skäl, och oavsett om dessa förluster rimligen kunde ha förväntats eller förutsetts.

ditt innehåll

Saker som du skapar, laddar upp, skickar in, lagrar, skickar, tar emot eller delar med hjälp av våra tjänster, till exempel:

 • innehåll du skapar i Dokument, Kalkylark och Presentationer
 • blogginlägg du laddat upp via Blogger
 • recensioner du skickar in via Maps
 • videor du lagrar i Drive
 • e-postmeddelanden som du skickar och tar emot via Gmail
 • bilder som du delar med vänner via Foto
 • resplaner som du delar med Google.

företagsanvändare

En fysisk person eller enhet som inte är en konsument (se konsument).

garanti

En försäkran om att en produkt eller tjänst presterar i enlighet med en viss standard.

hålla skadeslös eller skadeslöshet

En fysisk persons eller organisations avtalsenliga förpliktelse att kompensera för förluster som en annan fysisk person eller organisation lidit på grund av en rättslig process, till exempel rättstvister.

immateriella rättigheter

Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken). De immateriella rättigheterna kan tillhöra dig, en annan fysisk person eller en organisation.

konsument

En fysisk person som använder Googles tjänster för privat, icke-kommersiellt bruk vid sidan av sitt arbete, företag eller yrke. (se företagsanvändare)

landsversion

Om du har ett Google-konto är det kopplat till ett land (eller territorium) så att vi kan avgöra följande:

 • vilket av Googles närstående bolag som tillhandahåller tjänsterna till dig och som behandlar dina uppgifter när du använder dem
 • vilken version av villkoren som gäller vår relation

När du är utloggad bestäms din landsversion av den plats där du använder Googles tjänster. Om du har ett konto kan du logga in och se vilket land kontot är kopplat till genom att läsa dessa villkor.

närstående bolag

En enhet i Googles företagsgrupp, vilket innebär Google LLC och dess dotterbolag, inklusive följande företag som tillhandahåller konsumenttjänster i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited och Google Dialer Inc.

organisation

En juridisk enhet (till exempel ett företag, en ideell organisation eller skola) och inte en enskild person.

tjänster

De Google-tjänster som omfattas av dessa villkor är de produkter och tjänster som listas på https://policies.google.com/terms/service-specific, inklusive:

 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Shopping)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter och andra varor (till exempel Google Nest)

Många av tjänsterna har även innehåll som du kan streama eller interagera med.

En laglig rätt för skaparen av ett originalverk (till exempel ett blogginlägg, ett foto eller en video) att bestämma om och hur originalverket får användas av andra, som omfattas av vissa begränsningar och undantag.

varumärke

Symboler, namn och bilder som används inom handeln och som kan särskilja en fysisk persons eller organisations varor eller tjänster från andras.

Googles appar
Huvudmeny