ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

มีผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 | บันทึกเวอร์ชันอื่นๆ | ดาวน์โหลด PDF

เวอร์ชันสำหรับประเทศ: เยอรมนี

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

เราเข้าใจดีถึงความรู้สึกอยากอ่านข้ามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ แต่คุณควรทราบถึงสิ่งที่จะคาดหวังจากเราได้ขณะใช้บริการของ Google รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สะท้อนวิธีดำเนินธุรกิจของ Google กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา และบางสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จึงช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้

การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากคุณต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้จึงจะใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เราเผยแพร่ข้อกำหนดเหล่านี้และเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดไว้ที่นี่ตลอดเวลา

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ขอแนะนำให้คุณอ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ข้อกำหนด

ผู้ให้บริการ

ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ บริการของ Google จะจัดให้โดย

Google Ireland Limited
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
(หมายเลขทะเบียน: 368047/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
ไอร์แลนด์

ข้อกำหนดด้านอายุ

หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดการบัญชี Google ของตนเอง คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บัญชี Google โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับคุณ

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายซึ่งเป็นผู้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของบุตรหลานในบริการตามขอบเขตซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

บริการของ Google บางอย่างมีข้อกำหนดด้านอายุเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อเราพูดถึง “Google” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เราหมายถึง Google Ireland Limited และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว พูดกว้างๆ ก็คือเราให้สิทธิ์คุณเข้าถึงและใช้บริการของเราหากคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีดำเนินธุรกิจของ Google และวิธีที่เราสร้างรายได้

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา

ให้บริการที่เป็นประโยชน์มากมาย

เราให้บริการต่างๆ มากมายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง
 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์ (เช่น Google Nest และ Pixel)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริการของเราออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกิจกรรมในปฏิทินมีที่อยู่ คุณสามารถคลิกที่อยู่นั้น แล้ว Maps จะแสดงวิธีเดินทางไปที่นั่น

พัฒนา ปรับปรุง และอัปเดตบริการของ Google

ในขณะที่เราใช้คำว่า "บริการ" ในความหมายกว้างๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะใช้คำว่า "เนื้อหาดิจิทัล" "บริการ" และ "สินค้า" ในความหมายที่แตกต่างกันในบางสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราใช้คำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในส่วนนี้และส่วนการรับรองทางกฎหมาย

เราพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อแสดงคำแปลแก่คุณโดยทันที รวมทั้งเพื่อตรวจหาและบล็อกสแปมตลอดจนมัลแวร์ได้ดียิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล บริการ และสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงดำเนินการต่างๆ เช่น เพิ่มหรือลบฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน เพิ่มหรือลดขีดจำกัดการใช้งาน และนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลหรือบริการใหม่ หรือเลิกใช้รายการข้างต้นที่เป็นเวอร์ชันเก่า นอกจากนี้เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดิจิทัลหรือบริการของเราด้วยเหตุผลอื่นดังนี้

 • เพื่อปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • เพื่อสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนผู้ที่ใช้บริการหนึ่งๆ
 • เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการอนุญาตและการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เรามีกับผู้อื่น
 • เพื่อป้องกันการละเมิดหรืออันตราย
 • เพื่อจัดการปัญหาทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย

กล่าวคือ บางครั้งเราทำการปรับปรุงตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนที่ทำให้เนื้อหาดิจิทัล บริการ หรือสินค้าสอดคล้องตามกฎหมาย เราทำการอัปเดตเหล่านี้ในเนื้อหาดิจิทัล บริการ และสินค้าของเราด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่คุณคาดหวัง ดังเช่นที่อธิบายไว้ในส่วนการรับรองทางกฎหมาย เราอาจติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับการอัปเดตอื่นๆ คุณจะเลือกได้ว่าต้องการให้ติดตั้งหรือไม่

เราดูแลรักษาโปรแกรมการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด ดังนั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงหรือการเลิกใช้งาน ความสนใจของคุณในฐานะผู้ใช้ ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของคุณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและผู้อื่น เราจะเปลี่ยนหรือหยุดเสนอบริการด้วยเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้น

หากการปรับเปลี่ยนมีผลเสียต่อความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาดิจิทัลหรือบริการของเรา หรือหากเราหยุดให้บริการใดๆ โดยสิ้นเชิง เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการอธิบายการเปลี่ยนแปลง เวลาที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และสิทธิของคุณที่จะยุติสัญญาที่มีกับเราหากการปรับเปลี่ยนทำให้เกิดผลลบเกินกว่าผลในระดับเล็กน้อย ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน เช่น ในการป้องกันการละเมิดหรืออันตราย การตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการจัดการปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการดำเนินการ นอกจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้ส่งออกเนื้อหาของคุณจากบัญชี Google โดยใช้ Google Takeout ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

สิทธิ์ที่เราให้คุณในการเข้าถึงและใช้บริการของเราจะยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่คุณปฏิบัติตาม

คุณจะดู คัดลอก และเก็บข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในรูปแบบ PDF ได้ คุณจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการทั้งหมดได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

เรายังมีนโยบาย ศูนย์ช่วยเหลือ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้บริการแก่คุณเพื่อตอบคำถามทั่วไปและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ศูนย์ช่วยเหลือเรื่องลิขสิทธิ์ ศูนย์ความปลอดภัย ศูนย์ความโปร่งใส และหน้าอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นโยบายของเรา สุดท้าย เราอาจให้คำแนะนำและคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงภายในบริการของเรา เช่น กล่องโต้ตอบที่แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้คุณทราบ

แม้ว่าเราจะให้สิทธิแก่คุณในการใช้บริการของเรา แต่เรายังคงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบริการ

เคารพผู้อื่น

เราต้องการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพต่อทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก มาตรการลงโทษ และการค้ามนุษย์
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่นหรือตัวคุณเอง (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น โดยการทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท กลั่นแกล้ง คุกคาม หรือสะกดรอยตามบุคคลอื่น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายเฉพาะบริการ เช่น นโยบายการใช้งานที่ไม่อนุญาตของ Generative AI ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมซึ่งทุกคนที่ใช้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม หากคุณพบว่าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ บริการหลายอย่างของเราอนุญาตให้คุณรายงานการละเมิดได้ หากเราดำเนินการเมื่อได้รับรายงานการละเมิด เรามีกระบวนการรองรับซึ่งอธิบายไว้ในส่วนการดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ไม่ละเมิดบริการของเรา

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเราเข้าใจกฎทั่วไปที่ทําให้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเปิดกว้าง แต่ก็มีผู้ใช้อยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่เคารพกฎเหล่านั้น เราจึงขออธิบายถึงกฎดังกล่าวที่นี่เพื่อปกป้องบริการและผู้ใช้จากการละเมิด ดังนี้

คุณต้องไม่ละเมิด ทำให้เกิดอันตราย รบกวน หรือขัดขวางบริการหรือระบบของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการทำสิ่งต่อไปนี้
 • แนะนำมัลแวร์
 • ส่งสแปม แฮ็ก หรือข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา
 • ดัดแปลง ส่งพรอมต์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือแทรกพรอมต์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและข้อบกพร่อง
 • เข้าถึงหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของเราในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวง เช่น
  • ฟิชชิง
  • การสร้างบัญชีหรือเนื้อหาปลอม รวมถึงรีวิวปลอม
  • การทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเนื้อหา Generative AI สร้างขึ้นโดยมนุษย์
  • การให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากคุณ (หรือบุคคลอื่น) ทั้งที่จริงๆ แล้วบริการนั้นมาจากเรา
 • ให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากเรา แต่ที่จริงไม่ได้มาจากเรา
 • ใช้บริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาในบริการ) เพื่อละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิด้านความเป็นส่วนตัว
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการของเราหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อล้วงความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ อันเป็นกรรมสิทธิ์ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากบริการของเราซึ่งละเมิดคำสั่งที่เครื่องอ่านได้ในหน้าเว็บของเรา (เช่น ไฟล์ robots.txt ที่ไม่อนุญาตให้ทำการ Crawl, การฝึก หรือกิจกรรมอื่นๆ)
 • ใช้เนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นจากบริการของเราเพื่อพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงหรือเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อนหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 • ให้บริการที่สนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราออกแบบมาเพื่อให้คุณอัปโหลด จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์เนื้อหาของคุณได้ คุณไม่มีภาระหน้าที่ในการให้เนื้อหาใดๆ กับบริการของเรา และคุณมีอิสระที่จะเลือกเนื้อหาที่อยากให้ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นและเนื้อหานั้นถูกกฎหมาย

ใบอนุญาต

เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น เช่น รีวิวที่คุณเขียน หรือคุณอาจมีสิทธิแชร์เนื้อหาที่ผู้อื่นสร้างสรรค์ขึ้นหากได้รับสิทธิจากเจ้าของเนื้อหา

เราจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณหากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณจำกัดเราในการใช้เนื้อหาของคุณ คุณอนุญาต Google ตามข้างต้นผ่านทางการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้

สิ่งที่ครอบคลุม

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ครอบคลุมเนื้อหาของคุณหากเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเท่านั้น
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การแก้ไขที่อยู่ของธุรกิจในพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพราะถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนมีสิทธิ์นำไปใช้ได้
  • ความคิดเห็นของคุณ เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ ความคิดเห็นจะครอบคลุมในส่วนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านล่าง

ขอบเขต

การอนุญาตนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหาของคุณได้โดย
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้

สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้อนุญาตให้ Google ดำเนินการสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในส่วนวัตถุประสงค์ด้านล่าง

 • ใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคเท่านั้น เช่น การบันทึกเนื้อหาของคุณในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้จากทุกที่ หรือการจัดรูปแบบเนื้อหาใหม่เพื่อให้เข้ากันได้กับบริการของเรา
 • เผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะในกรณีและภายในขอบเขตที่คุณได้ทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา
 • การอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่
  • ผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา เช่น ช่วยให้คุณแชร์รูปภาพกับบุคคลที่คุณเลือกได้
  • ผู้รับเหมาของเราที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในส่วนวัตถุประสงค์ด้านล่าง

วัตถุประสงค์

ใบอนุญาตนี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดของการดำเนินการบริการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ รวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ

 • สำหรับสแปม มัลแวร์ และเนื้อหาผิดกฎหมาย
 • เพื่อจดจำรูปแบบต่างๆ ในข้อมูล เช่น การพิจารณาว่าเมื่อใดจะแนะนำอัลบั้มใหม่ใน Google Photos เพื่อเก็บภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน
 • เพื่อปรับแต่งบริการของเราให้คุณ เช่น การให้คำแนะนำและผลการค้นหา เนื้อหา และโฆษณาในแบบของคุณ (ซึ่งคุณจะเปลี่ยนหรือปิดโฆษณาในแบบของคุณได้ในการตั้งค่าโฆษณา)

การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง รับ และจัดเก็บเนื้อหา

ระยะเวลา

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่เนื้อหาของคุณได้รับการคุ้มครองตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่คุณจะนำเนื้อหานั้นออกจากบริการของเราก่อนหน้านั้น

หากคุณนำเนื้อหาที่ครอบคลุมในใบอนุญาตนี้ออกจากบริการของเรา ระบบของเราจะไม่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวสู่สาธารณะอีกภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยมีข้อยกเว้น 2 ประการ ดังนี้

 • หากคุณแชร์เนื้อหาของคุณกับผู้อื่นแล้วก่อนที่จะนำออก ตัวอย่างเช่น หากคุณแชร์ภาพถ่ายกับเพื่อน ซึ่งต่อมาได้ทำสำเนาหรือแชร์ภาพถ่ายนั้นอีกครั้ง ภาพถ่ายนั้นอาจปรากฏในบัญชี Google ของเพื่อนคนดังกล่าวอยู่ต่อไปแม้ว่าคุณจะนำออกจากบัญชี Google ของคุณแล้วก็ตาม
 • หากคุณทำให้เนื้อหาพร้อมให้บริการผ่านบริการของบริษัทอื่นๆ เป็นไปได้ว่าเครื่องมือค้นหาต่างๆ รวมถึง Google Search จะค้นพบและแสดงเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาต่อไป

การใช้บริการของ Google

บัญชี Google ของคุณ

หากคุณมีอายุตรงตามข้อกำหนดด้านอายุเหล่านี้ ก็จะสร้างบัญชี Google ได้เพื่อความสะดวกของคุณ บริการบางอย่างกำหนดว่าคุณต้องมีบัญชี Google จึงจะใช้งานได้ เช่น หากต้องการใช้ Gmail ก็จะต้องมีบัญชี Google เพื่อให้มีที่ไว้รับและส่งอีเมล

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่คุณดำเนินการโดยใช้บัญชี Google รวมถึงทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาบัญชี Google ให้ปลอดภัย และเราขอแนะนำให้คุณใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ

การใช้บริการของ Google ในนามขององค์กรหรือธุรกิจ

มีองค์กรมากมายอย่างเช่นธุรกิจ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร และโรงเรียน ใช้ประโยชน์จากบริการของเรา หากต้องการใช้บริการของเราในนามขององค์กร ให้ทำดังนี้
 • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรนั้นๆ ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจกำหนดบัญชี Google ให้กับคุณ ผู้ดูแลระบบคนดังกล่าวอาจกำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามกฎเพิ่มเติมและอาจเข้าถึงหรือปิดใช้บัญชี Google ของคุณได้
หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่คุณอาจมีในฐานะผู้ใช้แบบธุรกิจของบริการตัวกลางทางออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Google Play) ภายใต้กฎระเบียบระหว่างแพลตฟอร์มกับธุรกิจของสหภาพยุโรป (EU Platform-to-Business Regulation)

การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ในบางครั้งเราจะส่งประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถึงคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสื่อสารกับคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เช่น คำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการ เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ต่อคุณ

เนื้อหาในบริการของ Google

เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราอนุญาตให้คุณสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้ Google จะไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น

บริการบางอย่างของเราเปิดโอกาสให้คุณเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจโพสต์รีวิวผลิตภัณฑ์หรือร้านอาหารที่คุณเขียน หรือคุณอาจอัปโหลดบล็อกโพสต์ที่สร้างขึ้น

หากคิดว่ามีผู้ที่กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดนั้นได้ และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราจะระงับหรือปิดบัญชี Google ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ ตามที่อธิบายไว้ในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาของ Google

บริการบางอย่างของเรามีเนื้อหาที่เป็นของ Google เช่น ภาพประกอบส่วนใหญ่ที่คุณเห็นใน Google Maps คุณอาจใช้เนื้อหาของ Google ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ แต่เรายังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีในบริการ ห้ามนำออก บดบัง หรือปรับแก้แบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายของเรา หากต้องการใช้แบรนด์หรือโลโก้ของเรา โปรดดูหน้าสิทธิเกี่ยวกับแบรนด์ Google

เนื้อหาอื่นๆ

สุดท้าย บริการบางอย่างของเราให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้ เช่น คำอธิบายของเจ้าของร้านค้าเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง หรือบทความทางหนังสือพิมพ์ที่แสดงใน Google News คุณต้องไม่ใช้เนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น มุมมองที่แสดงในเนื้อหาของบุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นมุมมองของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ และไม่จำเป็นว่าจะต้องสะท้อนให้เห็นมุมมองของ Google

ซอฟต์แวร์ในบริการของ Google

บริการบางอย่างของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือโหลดไว้ล่วงหน้า เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

การอนุญาตที่เราให้แก่คุณนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้
 • ส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าไม่ขยายไปถึงผู้อื่น
 • ไม่สามารถให้สิทธิได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิในการอนุญาตแก่ผู้อื่น

บริการบางอย่างของเรามีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สที่เราทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ บางครั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สอาจมีข้อกำหนดที่ลบล้างบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง เพราะฉะนั้น โปรดอ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้นด้วย

คุณต้องไม่คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา

ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งกัน

ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้ให้สิทธิแก่คุณในเรื่อง (1) คุณภาพบางอย่างของการบริการ และ (2) วิธีแก้ปัญหาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หากคุณเป็นผู้บริโภค คุณจะได้รับสิทธิตามกฎหมายทั้งหมดที่มอบให้แก่ผู้บริโภคภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิเพิ่มเติมใดๆ ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

การรับรองทางกฎหมาย

หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ใน EEA และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา กฎหมายผู้บริโภคของ EEA ให้การรับรองทางกฎหมายแก่คุณซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดิจิทัล บริการ หรือสินค้าที่เรามอบให้คุณ ภายใต้การรับรองนี้ เราต้องรับผิดต่อการขาดความสอดคล้องที่คุณค้นพบ ดังนี้

 • ภายใน 2 ปีนับจากวันที่จัดส่งสินค้า (เช่น โทรศัพท์) หรือการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลหรือบริการแบบครั้งเดียว (เช่น การซื้อภาพยนตร์)
 • ตลอดเวลาในระหว่างการจัดให้มีเนื้อหาดิจิทัลหรือบริการ "อย่างต่อเนื่อง" (เช่น Maps หรือ Gmail)

กฎหมายในประเทศของคุณอาจให้การรับรองที่ยาวนานกว่านั้น สิทธิของคุณภายใต้การรับรองทางกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยการรับรองทางการค้าอื่นใดที่เรามอบให้ หากคุณต้องการอ้างสิทธิ์ในการรับรอง โปรดติดต่อเรา

ความรับผิด

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดต่อ

 • การประพฤติมิชอบหรือการสื่อให้เข้าใจผิดซึ่งเป็นการฉ้อโกง
 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาท
 • ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • การประพฤติผิดโดยเจตนา
นอกจากนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่จำกัดสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์

สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินหรือความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจาก Google หรือตัวแทนของ Google เนื่องจากความประมาทเล็กน้อย Google จะมีความรับผิดเฉพาะสำหรับการละเมิดภาระหน้าที่ตามสัญญาที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยทั่วไปที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ณ เวลาที่สรุปสัญญา ภาระหน้าที่ตามสัญญาที่เป็นส่วนสำคัญคือภาระหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะสิ่งที่ต้องทำก่อนสำหรับการดำเนินการตามสัญญาและจะทำให้คู่สัญญาเกิดความไว้วางใจได้ การทำตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนภาระการพิสูจน์ให้เป็นความเสียหายของคุณ

สำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจและองค์กรเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้ใช้แบบธุรกิจหรือองค์กร โปรดทราบว่า

 • ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ Google และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับเหมาของ Google สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามใดๆ (รวมถึงการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ การชดใช้ค่าเสียหายนี้ครอบคลุมความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ ความสูญเสีย ความเสียหาย การตัดสิน ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายเกิดจากการละเมิด ความประมาท หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของ Google
 • หากคุณได้รับการยกเว้นจากหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความคุ้มครอง หน้าที่รับผิดชอบเหล่านั้นจะไม่มีผลกับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติได้รับความคุ้มกันจากภาระหน้าที่ตามกฎหมายบางอย่างและข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลลบล้างความคุ้มกันเหล่านั้น

การดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ก่อนดำเนินการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อทำได้อย่างสมเหตุสมผล อธิบายเหตุผลของการดำเนินการ และเปิดโอกาสให้คุณชี้แจงและแก้ปัญหา เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ยึดข้อเท็จจริงและเป็นรูปธรรมที่ทำให้เชื่อได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดังต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เป็นอันตรายหรือมีความรับผิด
 • ละเมิดกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • มึผลกระทบต่อการสืบสวนสอบสวน
 • มีผลกระทบต่อการดำเนินการ ความสมบูรณ์ หรือความปลอดภัยของบริการของเรา

การนำเนื้อหาของคุณออก

หากมีเหตุผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้เชื่อว่าเนื้อหาของคุณ (1) ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการหรือนโยบาย (2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (3) อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหานั้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตัวอย่างรวมถึงภาพอนาจารเด็ก เนื้อหาที่ส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือการล่วงละเมิด เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย และเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

การระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ Google ของคุณ

Google อาจระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ หรือลบบัญชี Google ของคุณหากเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นๆ ของเรา

 • คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ หรือนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญหรือกระทำการละเมิดซ้ำ
 • เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • มีเหตุผลที่ยึดข้อเท็จจริงและเป็นรูปธรรมที่ทำให้เชื่อได้ว่าการกระทำของคุณก่อให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google ตัวอย่างเช่น ด้วยการแฮ็ก ฟิชชิง การก่อกวน การหลอกลวงผู้อื่น หรือการคัดลอกเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เราปิดใช้บัญชีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินการดังกล่าวได้จากหน้านี้ในศูนย์ช่วยเหลือ หากเชื่อว่าบัญชี Google ของคุณถูกระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณสามารถร้องเรียนได้

แน่นอนว่าคุณจะหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ หากเป็นผู้บริโภคที่อยู่ใน EEA คุณสามารถถอนตัวจากข้อกำหนดเหล่านี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ยอมรับข้อกำหนด หากคุณหยุดใช้บริการ เราขอทราบเหตุผลเพื่อจะได้ปรับปรุงบริการของเราต่อไป

การจัดการคำขอสำหรับเนื้อหาของคุณ

การเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยเป็นฐานรากของแนวทางของเราในการตอบสนองต่อคำขอให้เปิดเผยข้อมูล เมื่อได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูล ทีมของเราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคำขอเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ Google Google Ireland Limited เข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารโดยสอดคล้องกับกฎหมายของไอร์แลนด์และกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องในไอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ Google ได้รับจากทั่วโลกและวิธีที่เราตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวได้ในรายงานเพื่อความโปร่งใสและนโยบายความเป็นส่วนตัว

การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Google โปรดไปที่หน้าติดต่อเรา

หากคุณเป็นผู้อาศัยหรือองค์กรในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อกำหนดเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และคุณจะยื่นข้อพิพาททางกฎหมายในศาลท้องถิ่นของคุณได้ หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ใน EEA โปรดติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรง นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังเสนอแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution) แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ Google ต้องใช้แพลตฟอร์มนี้หรือแพลตฟอร์มอื่นในการระงับข้อพิพาท

เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิบางอย่างที่ไม่อาจถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิเหล่านั้นแต่อย่างใด

เราต้องการทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้เข้าใจง่าย จึงใช้ตัวอย่างจากบริการของเรา แต่บางบริการที่พูดถึงอาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศของคุณ

เราอาจอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ (1) เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ เช่น เมื่อเราเพิ่มบริการ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี การกำหนดราคา หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ (หรือลบของเก่าออก) (2) ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความปลอดภัย หรือ (3) เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการเกิดอันตราย

หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล เมื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เราจะจัดทำข้อกำหนดฉบับใหม่และชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ หากคุณไม่คัดค้านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแจ้งของเราจะอธิบายถึงขั้นตอนการคัดค้านนี้ คุณปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลกับคุณ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหากเป็นไปตามข้อกำหนดในการสิ้นสุดอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราได้ทุกเมื่อด้วยการปิดบัญชี Google ของคุณ

วิธีการของ EEA สำหรับการถอนตัว

หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ใน EEA กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของ EEA ให้สิทธิแก่คุณในการถอนตัวจากสัญญานี้ตามที่อธิบายไว้ในตัวอย่างวิธีการถอนตัวของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง

สิทธิในการถอนตัว

คุณมีสิทธิที่จะถอนตัวจากสัญญานี้ภายใน 14 วันโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

ระยะเวลาถอนตัวจะสิ้นสุดลงหลังจาก 14 วันนับจากวันที่สรุปสัญญา

หากต้องการใช้สิทธิในการถอนตัว คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณที่จะถอนตัวจากสัญญานี้ด้วยคำชี้แจงที่ชัดเจน (เช่น ส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์หรืออีเมล) คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ account-withdrawal@google.com, ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +353 1 533 9837 (ดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแต่ละประเทศที่ด้านล่าง) หรือเขียนถึงเราที่ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland หรือใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอนตัวที่แนบมานี้ได้ หากต้องการ โดยกรอกและส่งแบบฟอร์มการถอนตัวตามตัวอย่างข้างต้นหรือใช้คำชี้แจงอื่นที่ชัดเจนจากเว็บไซต์ของเรา (g.co/EEAWithdrawalForm) หากคุณใช้ตัวเลือกนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับเรื่องการถอนตัวโดยใช้สื่อที่คงทน (เช่น ทางอีเมล) โดยเร็ว

ขอเพียงแค่ส่งคำชี้แจงเรื่องการใช้สิทธิในการถอนตัวก่อนที่ระยะเวลาถอนตัวจะสิ้นสุดลงเพื่อให้ยื่นเรื่องการถอนตัวได้ภายในกำหนดเวลา

ผลจากการถอนตัว

หากคุณถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคุณ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการเลือกประเภทการจัดส่งของคุณซึ่งไม่ใช่ประเภทการจัดส่งมาตรฐานที่มีราคาถูกที่สุดซึ่งเราเสนอ) โดยเร็ว และไม่ว่าในกรณีใดจะไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งถึงการตัดสินใจของคุณที่จะถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะดำเนินการชำระเงินคืนโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอันเป็นผลมาจากการชำระเงินคืนดังกล่าว

ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอนตัว

(กรอกแบบฟอร์มนี้ให้เสร็จสมบูรณ์และส่งกลับมาเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการถอนตัวจากสัญญาเท่านั้น)

— ถึง Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, account-withdrawal@google.com:

— ด้วยประการฉะนี้ ฉันขอแจ้งให้ทราบว่าฉันถอนตัวจากสัญญาซื้อขายสำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้ _____________

— สั่งซื้อเมื่อ _____________

— ชื่อผู้บริโภค _____________

— ที่อยู่ของผู้บริโภค _____________

— ลายเซ็นของผู้บริโภค (เฉพาะในกรณีที่ส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ) _____________

— วันที่ _____________

โปรดติดต่อ Google หากต้องการถอนตัวจากข้อกำหนดเหล่านี้

ประเทศหมายเลขโทรศัพท์
ออสเตรีย0800 001180
หมู่เกาะโอลันด์0800 526683
เบลเยียม0800 58 142
บัลแกเรีย0800 14 744
หมู่เกาะคานารี+34 912 15 86 27
เซวตาและเมลียา+34 912 15 86 27
โครเอเชีย0800 787 086
ไซปรัส80 092492
เช็ก800 720 070
เดนมาร์ก80 40 01 11
เอสโตเนีย8002 643
ฟินแลนด์0800 520030
ฝรั่งเศส0 805 98 03 38
เฟรนช์เกียนา0805 98 03 38
เฟรนช์โปลินีเซีย+33 1 85 14 96 65
เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์+33 1 85 14 96 65
เยอรมนี0800 6270502
กรีซ21 1180 9433
กวาเดอลูป0805 98 03 38
ฮังการี06 80 200 148
ไอซ์แลนด์800 4177
ไอร์แลนด์1800 832 663
อิตาลี800 598 905
ลัตเวีย80 205 391
ลิกเตนสไตน์0800 566 814
ลิทัวเนีย0 800 00 163
ลักเซมเบิร์ก800 40 005
มอลตา8006 2257
มาร์ตินีก0805 98 03 38
มายอต+33 1 85 14 96 65
เนเธอร์แลนด์0800 3600010
นิวแคลิโดเนีย+33 1 85 14 96 65
นอร์เวย์800 62 068
โปแลนด์800 410 575
โปรตุเกส808 203 430
เรอูนียง0805 98 03 38
โรมาเนีย0800 672 350
สโลวะเกีย0800 500 932
สโลวีเนีย080 688882
สเปน900 906 451
เซนต์บาร์เธเลมี+33 1 85 14 96 65
เซนต์มาร์ติน+33 1 85 14 96 65
แซงปีแยร์และมีเกอลง+33 1 85 14 96 65
สฟาลบาร์และยานไมเอน800 62 425
สวีเดน020-012 52 41
นครวาติกัน800 599 102
วาลลิสและฟุตูนา+33 1 85 14 96 65

คำจำกัดความ

กฎระเบียบระหว่างแพลตฟอร์มกับธุรกิจของสหภาพยุโรป (EU Platform-to-Business Regulation)

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU)) 2019/1150 ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจของบริการตัวกลางทางออนไลน์

การขาดความสอดคล้อง

แนวคิดทางกฎหมายที่กำหนดความแตกต่างระหว่างการทำงานที่ควรจะเกิดขึ้นของบางสิ่งกับการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้กฎหมายดังกล่าว การทำงานที่ควรจะเกิดขึ้นของสินค้านั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายอธิบายถึงสินค้าไว้อย่างไร ว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้านั้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยปกติของสินค้าเป็นอย่างไร

การรับประกันทางการค้า

การรับประกันทางการค้าเป็นสัญญาผูกมัดโดยสมัครใจนอกเหนือจากการรับประกันทางกฎหมายสำหรับความสอดคล้อง บริษัทที่เสนอการรับประกันทางการค้าตกลงที่จะ (ก) ให้บริการบางอย่าง หรือ (ข) ซ่อม เปลี่ยนทดแทน หรือคืนเงินให้ผู้บริโภคสำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

การรับรองทางกฎหมายเป็นข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าผู้ขายหรือผู้ค้ามีความรับผิดหากเนื้อหาดิจิทัล บริการ หรือสินค้าของตนมีข้อบกพร่อง (ซึ่งก็คือขาดความสอดคล้องนั่นเอง)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความที่จำกัดหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลหนึ่ง

เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ ออกจากรายการดังกล่าวของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้

ชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดใช้ค่าเสียหาย

ภาระหน้าที่ตามสัญญาของบุคคลหรือองค์กรเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรอื่นจากกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอย่างเช่นคดีความ

เนื้อหาของคุณ

สิ่งที่คุณสร้าง อัปโหลด เสนอ จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์โดยใช้บริการของเรา เช่น

 • เอกสาร ชีต และสไลด์ที่คุณสร้าง
 • บล็อกโพสต์ที่คุณอัปโหลดผ่าน Blogger
 • รีวิวที่คุณส่งผ่าน Maps
 • วิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้ในไดรฟ์
 • อีเมลที่คุณส่งและได้รับทาง Gmail
 • ภาพที่คุณแชร์กับเพื่อนๆ ผ่าน Photos
 • แผนการเดินทางที่คุณแชร์กับ Google

บริการ

"บริการของ Google" ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ที่ https://policies.google.com/terms/service-specific ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ (เช่น Google Nest)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ Google ซึ่งหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทต่อไปนี้ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ได้แก่ Google Ireland Limited, Google Commerce Limited และ Google Dialer Inc.

ผู้ใช้แบบธุรกิจ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ดู "ผู้บริโภค")

ผู้บริโภค

บุคคลที่ใช้บริการของ Google เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ใช่สำหรับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพของตน กรณีดังกล่าวรวมถึง “ผู้บริโภค” ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อที่ 2.1 ของคำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (EU Consumer Rights Directive) (ดูผู้ใช้แบบธุรกิจ)

สิทธิตามกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ (เช่น บล็อกโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ตัดสินใจว่าจะให้ผู้อื่นใช้ผลงานต้นฉบับได้หรือไม่และใช้อย่างไร โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ

เวอร์ชันสำหรับประเทศ

หากคุณมีบัญชี Google เราจะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับประเทศ (หรือเขตแดน) เพื่อให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • บริษัทในเครือของ Google ที่ให้บริการแก่คุณและประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว
 • เวอร์ชันของข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของเรา

เมื่อคุณออกจากระบบ เราจะใช้ตำแหน่งที่คุณกำลังใช้บริการของ Google เพื่อระบุเวอร์ชันสำหรับประเทศ หากมีบัญชี คุณอาจลงชื่อเข้าใช้และดูข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อดูประเทศที่เชื่อมโยงกับบัญชี

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิในสิทธิบัตร) วรรณกรรมและงานศิลปะ (ลิขสิทธิ์) การออกแบบ (สิทธิในการออกแบบ) และสัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ (เครื่องหมายการค้า) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นของคุณ บุคคลอื่น หรือองค์กรก็ได้

องค์กร

นิติบุคคล (เช่น บริษัท องค์กรการกุศล หรือโรงเรียน) ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

แอป Google
เมนูหลัก