ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

มีผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 | บันทึกเวอร์ชันอื่นๆ | ดาวน์โหลด PDF

เวอร์ชันสำหรับประเทศ: ไทย

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

เราเข้าใจดีถึงความรู้สึกอยากอ่านข้ามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ แต่คุณควรทราบถึงสิ่งที่จะคาดหวังจากเราได้ขณะใช้บริการของ Google รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สะท้อนวิธีดำเนินธุรกิจของ Google กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา และบางสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จึงช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้

การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ขอแนะนำให้คุณอ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ข้อกำหนด

ผู้ให้บริการ

บริการของ Google จะจัดให้โดยและคุณจะทำสัญญากับ

Google LLC
ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา และดำเนินงานภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

ข้อกำหนดด้านอายุ

หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดการบัญชี Google ของตนเอง คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บัญชี Google โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับคุณ

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายและอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับคุณและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของบุตรหลานในบริการ

บริการของ Google บางอย่างมีข้อกำหนดด้านอายุเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อเราพูดถึง “Google” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เราหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว พูดกว้างๆ ก็คือเราให้สิทธิ์คุณเข้าถึงและใช้บริการของเราหากคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีดำเนินธุรกิจของ Google และวิธีที่เราสร้างรายได้

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา

ให้บริการที่เป็นประโยชน์มากมาย

เราให้บริการต่างๆ มากมายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง
 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์ (เช่น Google Nest และ Pixel)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริการของเราออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกิจกรรมในปฏิทินมีที่อยู่ คุณสามารถคลิกที่อยู่นั้น แล้ว Maps จะแสดงวิธีเดินทางไปที่นั่น

พัฒนา ปรับปรุง และอัปเดตบริการของ Google

เราพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อแสดงคำแปลแก่คุณโดยทันที รวมทั้งเพื่อตรวจหาและบล็อกสแปมตลอดจนมัลแวร์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในบางครั้งจะมีการเพิ่มหรือนำฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานออก เพิ่มหรือลดขีดจำกัดของบริการ รวมถึงการแนะนำบริการใหม่หรือการหยุดให้บริการเก่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริการหนึ่งๆ กำหนดให้ใช้หรือประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือโหลดไว้ล่วงหน้า บางครั้งซอฟต์แวร์นั้นอาจมีการอัปเดตอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเวอร์ชันหรือฟีเจอร์ใหม่ให้ใช้งาน บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติได้

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลเสียต่อการใช้งานของคุณในบริการของเรา หรือหากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน เช่น ในการป้องกันการละเมิด การตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและความสามารถในการดำเนินการ นอกจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้ส่งออกเนื้อหาของคุณจากบัญชี Google โดยใช้ Google Takeout ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

สิทธิ์ที่เราให้คุณในการเข้าถึงและใช้บริการของเราจะยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่คุณปฏิบัติตาม

เรายังมีนโยบาย ศูนย์ช่วยเหลือ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้บริการแก่คุณเพื่อตอบคำถามทั่วไปและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ศูนย์ช่วยเหลือเรื่องลิขสิทธิ์ ศูนย์ความปลอดภัย ศูนย์ความโปร่งใส และหน้าอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นโยบายของเรา สุดท้าย เราอาจให้คำแนะนำและคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงภายในบริการของเรา เช่น กล่องโต้ตอบที่แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้คุณทราบ

แม้ว่าเราจะให้สิทธิแก่คุณในการใช้บริการของเรา แต่เรายังคงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบริการ

เคารพผู้อื่น

เราต้องการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพต่อทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก มาตรการลงโทษ และการค้ามนุษย์
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่นหรือตัวคุณเอง (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น โดยการทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท กลั่นแกล้ง คุกคาม หรือสะกดรอยตามบุคคลอื่น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายเฉพาะบริการ เช่น นโยบายการใช้งานที่ไม่อนุญาตของ Generative AI ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมซึ่งทุกคนที่ใช้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม หากคุณพบว่าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ บริการหลายอย่างของเราอนุญาตให้คุณรายงานการละเมิดได้ หากเราดำเนินการเมื่อได้รับรายงานการละเมิด เรามีกระบวนการรองรับซึ่งอธิบายไว้ในส่วนการดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ไม่ละเมิดบริการของเรา

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเราเข้าใจกฎทั่วไปที่ทําให้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเปิดกว้าง แต่ก็มีผู้ใช้อยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่เคารพกฎเหล่านั้น เราจึงขออธิบายถึงกฎดังกล่าวที่นี่เพื่อปกป้องบริการและผู้ใช้จากการละเมิด ดังนี้

คุณต้องไม่ละเมิด ทำให้เกิดอันตราย รบกวน หรือขัดขวางบริการหรือระบบของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการทำสิ่งต่อไปนี้
 • แนะนำมัลแวร์
 • ส่งสแปม แฮ็ก หรือข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา
 • ดัดแปลง ส่งพรอมต์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือแทรกพรอมต์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและข้อบกพร่อง
 • เข้าถึงหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของเราในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวง เช่น
  • ฟิชชิง
  • การสร้างบัญชีหรือเนื้อหาปลอม รวมถึงรีวิวปลอม
  • การทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเนื้อหา Generative AI สร้างขึ้นโดยมนุษย์
  • การให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากคุณ (หรือบุคคลอื่น) ทั้งที่จริงๆ แล้วบริการนั้นมาจากเรา
 • ให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากเรา แต่ที่จริงไม่ได้มาจากเรา
 • ใช้บริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาในบริการ) เพื่อละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิด้านความเป็นส่วนตัว
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการของเราหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อล้วงความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ อันเป็นกรรมสิทธิ์ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากบริการของเราซึ่งละเมิดคำสั่งที่เครื่องอ่านได้ในหน้าเว็บของเรา (เช่น ไฟล์ robots.txt ที่ไม่อนุญาตให้ทำการ Crawl, การฝึก หรือกิจกรรมอื่นๆ)
 • ใช้เนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นจากบริการของเราเพื่อพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงหรือเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อนหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 • ให้บริการที่สนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราออกแบบมาเพื่อให้คุณอัปโหลด จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์เนื้อหาของคุณได้ คุณไม่มีภาระหน้าที่ในการให้เนื้อหาใดๆ กับบริการของเรา และคุณมีอิสระที่จะเลือกเนื้อหาที่อยากให้ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นและเนื้อหานั้นถูกกฎหมาย

ใบอนุญาต

เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น เช่น รีวิวที่คุณเขียน หรือคุณอาจมีสิทธิแชร์เนื้อหาที่ผู้อื่นสร้างสรรค์ขึ้นหากได้รับสิทธิจากเจ้าของเนื้อหา

เราจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณหากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณจำกัดเราในการใช้เนื้อหาของคุณ คุณอนุญาต Google ตามข้างต้นผ่านทางการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้

สิ่งที่ครอบคลุม

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ครอบคลุมเนื้อหาของคุณหากเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเท่านั้น
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การแก้ไขที่อยู่ของธุรกิจในพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพราะถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนมีสิทธิ์นำไปใช้ได้
  • ความคิดเห็นของคุณ เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ ความคิดเห็นจะครอบคลุมในส่วนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านล่าง

ขอบเขต

การอนุญาตนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหาของคุณได้โดย
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้

สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้อนุญาตให้ Google ดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • โฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร และใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อบันทึกเนื้อหาของคุณในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณไป
 • เผยแพร่เนื้อหา ดำเนินการแบบสาธารณะ หรือแสดงสู่สาธารณะ หากคุณทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา
 • แก้ไขและสร้างผลงานลอกเลียนแบบโดยอิงตามเนื้อหาของคุณ เช่น การจัดรูปแบบใหม่หรือการแปลเนื้อหา
 • การอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่
  • ผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา เช่น ช่วยให้คุณแชร์รูปภาพกับบุคคลที่คุณเลือกได้
  • ผู้รับเหมาของเราที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในส่วนวัตถุประสงค์ด้านล่าง

วัตถุประสงค์

ใบอนุญาตนี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดดังต่อไปนี้

 • การดำเนินการและการปรับปรุงบริการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ
  • สำหรับสแปม มัลแวร์ และเนื้อหาผิดกฎหมาย
  • เพื่อจดจำรูปแบบต่างๆ ในข้อมูล เช่น การพิจารณาว่าเมื่อใดจะแนะนำอัลบั้มใหม่ใน Google Photos เพื่อเก็บภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน
  • เพื่อปรับแต่งบริการของเราให้คุณ เช่น การให้คำแนะนำและผลการค้นหา เนื้อหา และโฆษณาในแบบของคุณ (ซึ่งคุณจะเปลี่ยนหรือปิดโฆษณาในแบบของคุณได้ในการตั้งค่าโฆษณา)
  การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง รับ และจัดเก็บเนื้อหา
 • การใช้เนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะเพื่อโปรโมตบริการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจหยิบยกรีวิวที่คุณเขียนไปใช้เพื่อโปรโมตแอป Google หรือเราอาจแสดงภาพหน้าจอของแอปที่ได้รับมาจากคุณใน Play Store เพื่อโปรโมต Google Play
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สำหรับ Google ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

ระยะเวลา

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่เนื้อหาของคุณได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณนำเนื้อหาที่ครอบคลุมในใบอนุญาตนี้ออกจากบริการของเรา ระบบของเราจะไม่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวสู่สาธารณะอีกภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยมีข้อยกเว้น 2 ประการ ดังนี้

 • หากคุณแชร์เนื้อหาของคุณกับผู้อื่นแล้วก่อนที่จะนำออก ตัวอย่างเช่น หากคุณแชร์ภาพถ่ายกับเพื่อน ซึ่งต่อมาได้ทำสำเนาหรือแชร์ภาพถ่ายนั้นอีกครั้ง ภาพถ่ายนั้นอาจปรากฏในบัญชี Google ของเพื่อนคนดังกล่าวอยู่ต่อไปแม้ว่าคุณจะนำออกจากบัญชี Google ของคุณแล้วก็ตาม
 • หากคุณทำให้เนื้อหาพร้อมให้บริการผ่านบริการของบริษัทอื่นๆ เป็นไปได้ว่าเครื่องมือค้นหาต่างๆ รวมถึง Google Search จะค้นพบและแสดงเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาต่อไป

การใช้บริการของ Google

บัญชี Google ของคุณ

หากคุณมีอายุตรงตามข้อกำหนดด้านอายุเหล่านี้ ก็จะสร้างบัญชี Google ได้เพื่อความสะดวกของคุณ บริการบางอย่างกำหนดว่าคุณต้องมีบัญชี Google จึงจะใช้งานได้ เช่น หากต้องการใช้ Gmail ก็จะต้องมีบัญชี Google เพื่อให้มีที่ไว้รับและส่งอีเมล

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่คุณดำเนินการโดยใช้บัญชี Google รวมถึงทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาบัญชี Google ให้ปลอดภัย และเราขอแนะนำให้คุณใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ

การใช้บริการของ Google ในนามขององค์กรหรือธุรกิจ

มีองค์กรมากมายอย่างเช่นธุรกิจ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร และโรงเรียน ใช้ประโยชน์จากบริการของเรา หากต้องการใช้บริการของเราในนามขององค์กร ให้ทำดังนี้
 • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรนั้นๆ ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจกำหนดบัญชี Google ให้กับคุณ ผู้ดูแลระบบคนดังกล่าวอาจกำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามกฎเพิ่มเติมและอาจเข้าถึงหรือปิดใช้บัญชี Google ของคุณได้

การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ในบางครั้งเราจะส่งประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอื่นๆ ถึงคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสื่อสารกับคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เช่น คำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการ เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ต่อคุณ

เนื้อหาในบริการของ Google

เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราอนุญาตให้คุณสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้ Google จะไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น

บริการบางอย่างของเราเปิดโอกาสให้คุณเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจโพสต์รีวิวผลิตภัณฑ์หรือร้านอาหารที่คุณเขียน หรือคุณอาจอัปโหลดบล็อกโพสต์ที่สร้างขึ้น

หากคิดว่ามีผู้ที่กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดนั้นได้ และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราจะระงับหรือปิดบัญชี Google ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ ตามที่อธิบายไว้ในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาของ Google

บริการบางอย่างของเรามีเนื้อหาที่เป็นของ Google เช่น ภาพประกอบส่วนใหญ่ที่คุณเห็นใน Google Maps คุณอาจใช้เนื้อหาของ Google ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ แต่เรายังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีในบริการ ห้ามนำออก บดบัง หรือปรับแก้แบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายของเรา หากต้องการใช้แบรนด์หรือโลโก้ของเรา โปรดดูหน้าสิทธิเกี่ยวกับแบรนด์ Google

เนื้อหาอื่นๆ

สุดท้าย บริการบางอย่างของเราให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้ เช่น คำอธิบายของเจ้าของร้านค้าเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง หรือบทความทางหนังสือพิมพ์ที่แสดงใน Google News คุณต้องไม่ใช้เนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น มุมมองที่แสดงในเนื้อหาของบุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นมุมมองของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ และไม่จำเป็นว่าจะต้องสะท้อนให้เห็นมุมมองของ Google

ซอฟต์แวร์ในบริการของ Google

บริการบางอย่างของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือโหลดไว้ล่วงหน้า เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

การอนุญาตที่เราให้แก่คุณนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้
 • ส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าไม่ขยายไปถึงผู้อื่น
 • ไม่สามารถให้สิทธิได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิในการอนุญาตแก่ผู้อื่น

บริการบางอย่างของเรามีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สที่เราทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ บางครั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สอาจมีข้อกำหนดที่ลบล้างบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง เพราะฉะนั้น โปรดอ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้นด้วย

คุณต้องไม่คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา

ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งกัน

ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้ให้สิทธิแก่คุณในเรื่อง (1) คุณภาพบางอย่างของการบริการ และ (2) วิธีแก้ปัญหาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

การรับประกัน

เราให้บริการโดยใช้ทักษะและความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล หากเราให้บริการได้ไม่ตรงกับระดับคุณภาพที่อธิบายไว้ในการรับประกันนี้ คุณยอมรับที่จะแจ้งให้เราทราบ และเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อพยายามแก้ปัญหา

ข้อจำกัดความรับผิด

คำมั่นสัญญาเดียวที่เราให้ไว้เกี่ยวกับบริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาในบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) จะระบุอยู่ใน (1) ส่วนการรับประกัน (2) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ และ (3) กฎหมายที่ไม่อาจถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดเหล่านี้

อย่าใช้บริการเพื่อรับคําแนะนําทางการแพทย์ กฎหมาย การเงิน หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง

ความรับผิด

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้พยายามสร้างความสมดุลให้กับสิ่งที่คุณหรือ Google จะสามารถอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายได้ในกรณีที่เกิดปัญหา ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกำหนดให้ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความรับผิดบางอย่างภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดหน้าที่รับผิดชอบของเราเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดต่อ
 • การประพฤติมิชอบหรือการสื่อให้เข้าใจผิดซึ่งเป็นการฉ้อโกง
 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาท
 • ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • การประพฤติผิดโดยเจตนา

นอกเหนือจากความรับผิดที่อธิบายไว้ข้างต้น Google จะมีความรับผิดเฉพาะต่อการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจและองค์กรเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้ใช้แบบธุรกิจหรือองค์กร โปรดทราบว่า

 • ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ Google และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับเหมาของ Google สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามใดๆ (รวมถึงการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ การชดใช้ค่าเสียหายนี้ครอบคลุมความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ ความสูญเสีย ความเสียหาย การตัดสิน ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายเกิดจากการละเมิด ความประมาท หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของ Google
 • หากคุณได้รับการยกเว้นจากหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความคุ้มครอง หน้าที่รับผิดชอบเหล่านั้นจะไม่มีผลกับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติได้รับความคุ้มกันจากภาระหน้าที่ตามกฎหมายบางอย่างและข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลลบล้างความคุ้มกันเหล่านั้น
 • Google จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความรับผิดต่อไปนี้
  • การเสียผลกำไร รายได้ โอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือการลดค่าใช้จ่ายตามที่คาดหวังไว้
  • การสูญเสียโดยอ้อมหรือเป็นผลของเหตุการณ์อื่น
  • ความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ
 • ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดด้านบน ความรับผิดโดยรวมของ Google ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ถูกจำกัดไว้ที่ (1) US$500 หรือ (2) 125% ของค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องในช่วง 12 เดือนก่อนการละเมิด ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินในข้อใดจะสูงกว่า

การดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ก่อนดำเนินการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อทำได้อย่างสมเหตุสมผล อธิบายเหตุผลของการดำเนินการ และเปิดโอกาสให้คุณชี้แจงและแก้ไขปัญหา เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดังต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เป็นอันตรายหรือมีความรับผิด
 • ละเมิดกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • มึผลกระทบต่อการสืบสวนสอบสวน
 • มีผลกระทบต่อการดำเนินการ ความสมบูรณ์ หรือความปลอดภัยของบริการของเรา

การนำเนื้อหาของคุณออก

หากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเนื้อหาใดๆ ของคุณ (1) ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเฉพาะบริการ (2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (3) อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหานั้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตัวอย่างรวมถึงภาพอนาจารเด็ก เนื้อหาที่ส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือการล่วงละเมิด เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย และเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

การระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ Google ของคุณ

Google อาจระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ หรือลบบัญชี Google ของคุณหากเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นๆ ของเรา

 • คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ หรือนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญหรือกระทำการละเมิดซ้ำ
 • เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทำของคุณก่อให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google ตัวอย่างเช่น ด้วยการแฮ็ก ฟิชชิง การก่อกวน การส่งสแปม การทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือการคัดลอกเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เราปิดใช้บัญชีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินการดังกล่าวได้จากหน้านี้ในศูนย์ช่วยเหลือ หากเชื่อว่าบัญชี Google ของคุณถูกระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณสามารถร้องเรียนได้

แน่นอนว่าคุณจะหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ หากคุณหยุดใช้บริการ เราขอทราบเหตุผลเพื่อจะได้ปรับปรุงบริการของเราต่อไป

การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Google โปรดไปที่หน้าติดต่อเรา

กฎหมายแคลิฟอร์เนียจะใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ หรือบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์เรื่องการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทเหล่านี้จะได้รับแก้ไขที่ศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเท่านั้นและคุณกับ Google ยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลดังกล่าว

หากกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้ระงับข้อพิพาทเหล่านี้ในศาลของแคลิฟอร์เนีย คุณจะยื่นข้อโต้แย้งดังกล่าวในศาลท้องถิ่นของคุณได้ ในทำนองเดียวกัน หากกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทำให้ศาลท้องถิ่นของคุณใช้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียในการแก้ไขข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่ได้ ข้อโต้แย้งดังกล่าวจะอยู่ในบังคับของกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของประเทศ รัฐ หรือสถานที่อื่นๆ ที่คุณพำนักอยู่

เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิบางอย่างที่ไม่อาจถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิเหล่านั้นแต่อย่างใด

ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่สร้างสิทธิทางกฎหมายสำหรับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ แม้ว่าบุคคลหรือองค์กรอื่นได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านั้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

เราต้องการทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้เข้าใจง่าย จึงใช้ตัวอย่างจากบริการของเรา แต่บางบริการที่พูดถึงอาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศของคุณ

หากข้อกำหนดเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้กับบริการนั้น

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและเราไม่ได้ดำเนินการในทันที จะไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์ใดๆ ที่เราอาจมี เช่น การดำเนินการในอนาคต

เราอาจอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ (1) เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ เช่น เมื่อเราเพิ่มบริการ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี การกำหนดราคา หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ (หรือลบของเก่าออก) (2) ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความปลอดภัย หรือ (3) เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการเกิดอันตราย

หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการอย่างมีสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลและให้โอกาสคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ยกเว้น (1) เมื่อเราเปิดตัวบริการหรือฟีเจอร์ใหม่ หรือ (2) ในสถานการณ์เร่งด่วน เช่น การป้องกันการละเมิดที่กำลังดำเนินอยู่หรือการตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใหม่ คุณควรนำเนื้อหาของคุณออกและหยุดใช้บริการ คุณจะยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราได้ตลอดเวลาเช่นกันด้วยการปิดบัญชี Google ของคุณ

คำจำกัดความ

การรับประกัน

การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เจาะจง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความที่จำกัดหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลหนึ่ง

ความรับผิด

ความสูญเสียจากการอ้างสิทธิตามกฎหมายทุกประเภท ไม่ว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวจะอิงตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือเหตุผลอื่นๆ และไม่ว่าความสูญเสียดังกล่าวจะคาดการณ์หรือประเมินไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ ออกจากรายการดังกล่าวของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้

ชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดใช้ค่าเสียหาย

ภาระหน้าที่ตามสัญญาของบุคคลหรือองค์กรเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรอื่นจากกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอย่างเช่นคดีความ

เนื้อหาของคุณ

สิ่งที่คุณสร้าง อัปโหลด เสนอ จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์โดยใช้บริการของเรา เช่น

 • เอกสาร ชีต และสไลด์ที่คุณสร้าง
 • บล็อกโพสต์ที่คุณอัปโหลดผ่าน Blogger
 • รีวิวที่คุณส่งผ่าน Maps
 • วิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้ในไดรฟ์
 • อีเมลที่คุณส่งและได้รับทาง Gmail
 • ภาพที่คุณแชร์กับเพื่อนๆ ผ่าน Photos
 • แผนการเดินทางที่คุณแชร์กับ Google

บริการ

"บริการของ Google" ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ที่ https://policies.google.com/terms/service-specific ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ (เช่น Google Nest)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ Google ซึ่งหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทต่อไปนี้ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ได้แก่ Google Ireland Limited, Google Commerce Limited และ Google Dialer Inc.

ผู้ใช้แบบธุรกิจ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ดู "ผู้บริโภค")

ผู้บริโภค

บุคคลที่ใช้บริการของ Google เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ใช่สำหรับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพของตน (ดูผู้ใช้แบบธุรกิจ)

สิทธิตามกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ (เช่น บล็อกโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ตัดสินใจว่าจะให้ผู้อื่นใช้ผลงานต้นฉบับได้หรือไม่และใช้อย่างไร โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ (เช่น "หลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม" และ "หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม")

เวอร์ชันสำหรับประเทศ

หากคุณมีบัญชี Google เราจะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับประเทศ (หรือเขตแดน) เพื่อให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • บริษัทในเครือของ Google ที่ให้บริการแก่คุณและประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว
 • เวอร์ชันของข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของเรา

เมื่อคุณออกจากระบบ เราจะใช้ตำแหน่งที่คุณกำลังใช้บริการของ Google เพื่อระบุเวอร์ชันสำหรับประเทศ หากมีบัญชี คุณอาจลงชื่อเข้าใช้และดูข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อดูประเทศที่เชื่อมโยงกับบัญชี

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิในสิทธิบัตร) วรรณกรรมและงานศิลปะ (ลิขสิทธิ์) การออกแบบ (สิทธิในการออกแบบ) และสัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ (เครื่องหมายการค้า) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นของคุณ บุคคลอื่น หรือองค์กรก็ได้

องค์กร

นิติบุคคล (เช่น บริษัท องค์กรการกุศล หรือโรงเรียน) ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

แอป Google
เมนูหลัก