Това е архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте текущата или всички минали версии.

Декларация за поверителност на Google

Последна промяна: 14 октомври 2005 г.

В Google съзнаваме значението на поверителността на данните. Тази декларация е в сила за всички продукти, услуги и уебсайтове, предлагани от Google Inc., нейните дъщерни дружества или партньорски фирми (наричани събирателно „услугите“ на Google). В допълнение там, където за поясняването на нашите практики за поверителност е нужна по-подробна информация, публикуваме отделни съобщения за поверителност, в които е описано как конкретните услуги обработват личната информация. С достъп до тези съобщения разполагате от навигационната лента вляво от настоящия текст.

Google спазва директивата на САЩ за защита на личните данни „Безопасно пристанище“ (Safe Harbor) и нейните принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите, и е съответно регистрирана в програмата „Безопасно пристанище“ на Министерството на търговията на САЩ.

Ако имате въпроси, свързани с настоящата декларация, приканваме ви да се свържете с нас от нашия уебсайт или като ни пишете на адрес:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Каква информация събираме и как я използваме

За много от услугите, които осигуряваме, като например търсенето с Google, не се изисква да регистрирате свой профил, нито да ни предоставяте свои лични данни. За да можем да предложим пълния си набор от услуги, възможно е да събираме следните видове информация:

 • Информация, предоставена от вас – Когато регистрирате свой профил в Google или започнете да използвате друга услуга на Google или промоция, за които се изисква регистрация, ние искаме да ни предоставите свои лични данни, като например вашето име, имейл адрес и парола за достъп до профила. За определени услуги, например за рекламните ни програми, изискваме и номер на кредитна карта или други данни за извършване на плащания по профила. Тази информация съхраняваме в шифрован вид на защитени сървъри. Можем да комбинираме информацията, която ни предоставяте чрез своя профил, с информация от други услуги на Google или от трети страни с цел подобряване на практическата ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. За определени услуги може да ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни.
 • „Бисквитки“ на Google – Когато посещавате Google, ние изпращаме към компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. С помощта на „бисквитките“ подобряваме качеството на услугите си, като съхраняваме предпочитанията на потребителите и проследяваме тенденциите в поведението им, например в начина, по който търсят. Повечето браузъри са предварително настроени да приемат „бисквитки“. Можете обаче да пренастроите своя браузър така, че да отхвърля всички „бисквитки“ или да ви предупреждава при получаването на „бисквитка“. Ако обаче „бисвкитките“ са деактивирани, възможно е някои функции или услуги на Google да не работят правилно.
 • Информация от регистрационните файлове – Когато използвате услугите на Google, нашите сървъри автоматично записват данните, които Вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате уебсайт. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове може да включва направената от вас заявка в мрежата, адреса ви по интернет протокол, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, както и една или повече „бисквитки“ за еднозначното идентифициране на браузъра ви.
 • Комуникации с потребителите – Когато изпратите до Google имейл или друг вид съобщение, възможно е да го запазим, за да обработим Вашите искания, да отговорим на запитванията ви и да подобрим услугите си.
 • Партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други уебсайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена към Google с цел осигуряване на услугата. Тази информация обработваме в съответствие в настоящата декларация. Партньорските сайтове могат да имат различни практики за опазване на личните данни, така че ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.
 • Връзки – Възможно е Google да предоставя връзките във формат, който ни позволява да проследяваме тяхното използване. Тази информация ни служи да подобрим качеството на технологията си за търсене, персонализираното съдържание и рекламната дейност с нас. За повече информация за връзките и URL адресите за пренасочване вижте нашите често задавани въпроси.
 • Други сайтове – Настоящата Декларация за поверителност важи за притежаваните или управляваните от Google уебсайтове и услуги. Ние не упражняваме контрол над сайтовете, показвани като резултати от търсенето или като връзки в различните ни услуги. Тези други сайтове могат да изпращат към компютъра Ви свои собствени „бисквитки“ или други файлове, да събират данни или да искат от вас лична информация.

Google обработва лична информация само за целите, описани в приложимата Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото, тези цели включват:

 • Предоставяне на нашите продукти и услуги на потребителите, включително показване на персонализирано съдържание и реклами;
 • Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни;
 • Осигуряване на техническото функциониране на мрежата ни и;
 • Разработване на нови услуги.

Повече информация за това как обработваме личната информация можете да намерите в съобщенията за поверителност на съответните услуги.

Google обработва личната информация на свои сървъри в САЩ и в други страни. В някои случаи личните данни се обработват на сървъри, намиращи се извън вашата страна. Може да обработваме лична информация, за да предоставяме своите услуги. В някои случаи в възможно да обработваме лична информация от името на и съобразно указанията на трета страна, като например нашите партньори-рекламодатели.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква регистрация, искаме да ни предоставите свои лични данни. Ако използваме тази информация по начин, различен от целта, за която сме я придобили, преди това ще поискаме съгласието ви.

Ако възнамеряваме да използваме личните ви данни за цели, неописани в настоящата декларация, нито в съответните съобщения за поверителност, ще ви предложим ефективен начин да откажете употребата на данните си за тези други цели. Ние не събираме, нито използваме деликатна информация за цели, неописани в настоящата декларация и/или в съответните съобщения за поверителност, освен ако не сме получили предварителното ви съгласие.

Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите ни. При това може да се окаже обаче, че Google не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.

Споделяне на информацията

С други страни или външни лица Google споделя лична информация само при следните ограничени обстоятелства:

Имаме вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна информация е необходимо да ни дадете изричното си разрешение.

Тази информация предоставяме на нашите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица с цел обработка на личните данни от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да извършват обработката на подобни данни съобразно нашите указания и в съответствие с настоящата декларация, както и с всички други приложими мерки за защита на личните данни и сигурност.

Добросъвестно смятаме, че достъпът, опазването или разкриването на такава информация е обосновано необходимо с цел (a) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или реагиране по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако Google стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ние ще ви известим за това, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна Декларация за поверителност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена ключова дума, или броя потребители, кликнали върху дадена реклама. Подобна информация не ви идентифицира поотделно.

Ако имате допълнителни въпроси относно управлението и употребата на личните данни, моля, свържете се с нас на долупосочения адрес.

Защита на информацията

Вземаме подходящи защитни мерки за предпазване срещу неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешен контрол на събирането на данни, на практиките на съхранение и обработване на информацията и на мерките за нейната защита, както и на физическите мерки за сигурност с цел недопускане на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Ограничаваме достъпа до лична информация до служители, изпълнители и контрагенти на Google, които се нуждаят от нея, за да могат да осигуряват работата на услугите ни, да ги разработват или подобряват. Тези лица са обвързани с задължения за спазване на поверителността и ако ги нарушат, подлежат на наказания, включително прекъсване на отношения и предявяване на криминално обвинение.

Цялост на данните

Google обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съобразно настоящата декларация и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние контролираме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е нужна за предоставяне и подобряване на услугите ни. Предприемаме обосновани стъпки, за да гарантираме, че обработваната от нас информация е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Достъп и актуализиране на личната информация

Когато използвате услуги на Google, ние добросъвестно полагаме усилия да ви предоставяме достъп до личната ви информация, за да можете при желание да коригирате неточни данни или да изтриете данни, освен ако не е наложен правен запор или такъв за законни бизнес цели. Очакваме от потребителите да посочват самоличността си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или изтриване. Изискваме това да става, преди да обработим съответната заявка. Можем да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват непропорционално техническо усилие, застрашават поверителността на други лица, или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, при който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това изисква непропорционално голямо усилие. Някои от услугите ни имат различни процедури за достъп, коригиране и изтриване на личните данни на потребителите. Подробности за тези процедури предоставяме в съответните съобщения за поверителност или в разделите с често задавани въпроси на конкретните услуги.

Защитни органи

Google редовно прави преглед на начина си на спазване на настоящата декларация. Ако имате въпроси или притеснения относно нея или боравенето с личната информация от страна на Google, приканваме ви да се свържете с нас чрез този сайт или като ни пишете на адрес

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

При получаването на официално писмено оплакване на този адрес, правилото на Google е да се свърже с потребителя, който го е изпратил, по съответния въпрос. За всяко оплакване относно прехвърляне на лични данни, което не може да бъде уредено между Google и дадено лице, ще си сътрудничим със съответните регулаторни органи, включително местните институции за защита на информацията.

Промени в настоящата декларация

Имайте предвид, че е възможно настоящата Декларация за поверителност да търпи промени. Описаните в нея ваши права няма да бъдат ограничени без изричното Ви съгласие, като очакваме повечето такива промени да са минимални. Въпреки това всяка промяна в декларацията ще бъде публикувана на тази страница. Ако промените са значителни, известието за тях ще бъде още по-явно, като за някои услуги това включва уведомяване по имейл за изменения в декларацията. Всяка версия на настоящата декларация се обозначава в горната част на страницата с датата на влизането си в сила. За ваше сведение поддържаме и архив с предишните версии на Декларацията за поверителност.

Ако имате допълнителни въпроси или притеснения относно настоящата декларация, приканваме ви да се свържете с нас винаги, когато искате, чрез този уебсайт или като ни пишете на адрес

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Приложения на Google
Главно меню