Това е архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте текущата или всички минали версии.

Декларация за поверителност

Последна промяна: 7 август 2008 г.

Ние в Google осъзнаваме значението на защитата на личните данни. Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти, услуги и уебсайтове, предлагани от Google Inc. или нейните партньори и дъщерни дружества с изключение на DoubleClick (Декларация за поверителност на DoubleClick) и Postini (Декларация за поверителност на Postini), наричани общо „услуги“ на Google. Освен това, когато е необходима по-подробна информация относно практиките ни за поверителност, ние публикуваме допълнителни съобщения за поверителност, за да опишем как дадени услуги обработват личната информация. Тези съобщения можете да намерите в Центъра за поверителност на Google.

Google спазва директивата на САЩ за защита на личните данни „Безопасно пристанище“ (Safe Harbor) и нейните принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите, и е съответно регистрирана в програмата „Безопасно пристанище“ на Министерството на търговията на САЩ.

Ако имате въпроси, свързани с настоящата Декларация за поверителност, приканваме ви да се свържете с нас от нашия уебсайт или като ни пишете на адрес:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Каква информация събираме и как я използваме

Предлагаме редица услуги, като например Google Търсене, за които от вас не се изисква да си регистрирате профил или да ни предоставите лична информация. За да можем да ви предоставим пълния си набор от услуги, ние събираме следните видове информация:

 • Информация, предоставена от вас – Когато си регистрирате профил в Google или започнете да използвате друга услуга или промоция на Google, за която се изисква регистрация, трябва да ни предоставите лична информация, като вашето име, имейл адрес и парола за профила. За някои услуги, като например рекламните ни програми, изискваме и номер на кредитна карта или други данни за извършване на плащания по профила, които съхраняваме в шифрован вид на защитени сървъри. Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на Google или на трети страни с цел подобряване на условията за работа и повишаване на качеството на услугите ни. За някои услуги имате възможност да се откажете от подобно комбиниране на информация.
 • „Бисквитки“ – Когато посещавате Google, ние поставяме на компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, като съхраняваме предпочитанията на потребителите и проследяваме тенденциите в поведението им, например в начина, по който търсят. Google също така използва „бисквитки“ в рекламните си услуги, за да помогне на рекламодателите и издателите да пускат и управляват реклами в мрежата. Може да поставим „бисквитка“ в браузъра ви, когато посетите даден уебсайт и видите или кликнете върху реклама, осигурявана от рекламните услуги на Google.
 • Информация от регистрационните файлове – Когато използвате услугите на Google, нашите сървъри автоматично записват данните, които браузърът ви изпраща всеки път, когато посещавате уебсайт. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове може да включва направената от вас заявка в мрежата, адреса ви по интернет протокол, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви, както и една или повече „бисквитки“ за еднозначното идентифициране на браузъра ви.
 • Комуникации с потребителите – Когато изпратите до Google имейл или друг вид съобщение, възможно е да го запазим, за да обработим заявката ви, да отговорим на запитванията ви и да подобрим услугите си.
 • Партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други уебсайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на Google с цел осигуряване на услугата. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Партньорските сайтове е възможно да имат различни практики за защита на личните данни, така че ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.
 • Връзки – Възможно е Google да представя връзките във формат, който ни позволява да проследяваме тяхното използване. Тази информация ни служи да подобрим качеството на технологията си за търсене, персонализираното си съдържание и осигуряваните от нас реклами. За повече информация относно връзките и URL адресите за пренасочване вижте нашите често задавани въпроси.
 • Други сайтове – Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на Google. Ние не упражняваме контрол върху сайтовете, които се показват в резултатите от търсенето или под формата на връзки в различните ни услуги. Тези други сайтове може да поставят свои собствени „бисквитки“ или други файлове на компютъра ви, да събират или да искат лична информация от вас.

Google обработва личната информация само за целите, описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност за конкретни услуги. В допълнение към по-горното, тези цели включват:

 • Предоставяне на нашите услуги на потребителите ни, включително показване на персонализирано съдържание и реклами;
 • Проверки, проучвания и анализ с цел поддържането, защитата и подобряването на услугите ни;
 • Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни; и
 • Разработка на нови услуги.

Повече информация за това как обработваме личната информация можете да намерите в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги.

Google обработва личната информация на сървърите си в САЩ и в други страни. В някои случаи обработваме личната информация на сървъри, намиращи се извън вашата страна. Може да обработваме лична информация, за да предоставяме собствените си услуги. В някои случаи може да обработваме лична информация от името или съгласно указанията на трета страна, като например нашите рекламни партньори.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате дадена услуга, за която се изисква регистрация, трябва да ни предоставите лична информация. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме вашето съгласие.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме деликатна информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги, освен ако не сме получили предварителното ви съгласие.

Повечето браузъри по подразбиране са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да конфигурирате браузъра си да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на Google може да не работят правилно.

Имате възможност да откажете „бисквитките“ на Google за пускане на реклами в съдържателната мрежа на Google по всяко време посредством „бисквитката“ за отказ на DoubleClick.

Можете да откажете да предоставите лична информация на която и да е наша услуга, в който случай Google може да не е в състояние да ви осигури съответната услуга.

Споделяне на информацията

Google споделя лична информация с други фирми или лица извън Google само в следните ограничени случаи:

 • Имаме разрешение от вас. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.
 • Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с тази Декларация за поверителност, както и с всички други разпоредби, касаещи нейната поверителност и сигурност.
 • Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за (a) спазването на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Условия за ползване, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако Google стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ние ще публикуваме съобщение преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Може да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, които са кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не ви идентифицира лично.

Моля, свържете се с нас на долупосочения адрес, ако имате допълнителни въпроси относно управлението и употребата на лична информация.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на информацията. Мерките включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни, както и на мерките ни за сигурност, включително физически такива с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, на които съхраняваме лична информация.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на Google, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са задължени да опазват тайния характер на данните и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Цялост на данните

Google обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на конкретни услуги. Ние проверяваме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да сме сигурни, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставянето или подобряването на услугите ни. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но актуализирането или коригирането на личната информация, когато това е необходимо, зависи от потребителите.

Достъп и актуализиране на личната информация

Когато използвате услугите на Google, ние полагаме добросъвестни усилия да ви предоставим достъп до личната ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по ваша заявка, освен ако запазването й не е необходимо съгласно закона или на базата на законови бизнес основания. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която се иска достъп или която се иска да бъде коригирана или премахната, като си запазваме правото да откажем обработката на заявки, които се повтарят системно без основание, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица и които са твърде непрактични (например, заявки, отнасящи се за информация, архивирана върху магнитна лента) или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите. Подробности за тези процедури предлагаме в конкретните съобщения за поверителност или в разделите с често задавани въпроси за съответните услуги.

Изпълнение

Google редовно проверява спазването на тази Декларация за поверителност. Приканваме ви да отправяте въпросите или забележките си във връзка с тази Декларация за поверителност или относно начина, по който Google обработва личната информация, като се свържете с нас от този уебсайт или като ни пишете на адрес:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Когато получи официална жалба в писмен вид на този адрес, правилото на Google е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между Google и съответното лице, ние ще си сътрудничим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че тази Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата ви според тази Декларация за поверителност без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност, а ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Версията на тази Декларация за поверителност е означена най-горе на страницата посредством датата на влизането й в сила, като ние пазим предишните й версии в архив за ваша справка.

Ако имате допълнителни въпроси или забележки във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас по всяко време от този уебсайт или на адрес:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Приложения на Google
Главно меню