Aceasta este o versiune arhivată a Politicii de confidenţialitate. Consultaţi versiunea actuală sau toate versiunile anterioare.

Politica de confidenţialitate

Ultima modificare: 7 august 2008

La Google, recunoaştem importanţa respectării vieţii private. Această Politică de confidenţialitate se aplică tuturor produselor, serviciilor şi site-urilor Web oferite de Google Inc. sau de filialele ori companiile afiliate, cu excepţia DoubleClick (Politica de confidenţialitate DoubleClick) şi Postini (Politica de confidenţialitate Postini), denumite în mod colectiv „serviciile” Google. În plus, atunci când sunt necesare informaţii mai detaliate pentru a explica politica noastră de confidenţialitate, postăm notificări de confidenţialitate suplimentare pentru a descrie modul în care anumite servicii procesează informaţiile personale. Aceste notificări se pot găsi în Centrul de confidenţialitate Google.

Compania Google aderă la Principiile de confidenţialitate Port Sigur ale S.U.A. (U.S. Safe Harbor) referitoare la Notificare, Opţiune, Transfer către terţi, Securitate, Integritate a datelor, Acces şi Aplicare şi este înregistrată în Programul Port Sigur al Departamentului de Comerţ al S.U.A..

Dacă aveţi întrebări referitoare la această Politică de confidenţialitate, contactaţi-ne prin intermediul site-ului nostru Web sau scrieţi-ne la

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Informaţiile pe care le colectăm şi modul de utilizare a acestora

Oferim un număr de servicii care nu necesită înregistrarea pentru un cont sau furnizarea de informaţii personale, cum ar fi Căutarea Google. Pentru a putea furniza întreaga noastră gamă de servicii, este posibil să colectăm următoarele tipuri de informaţii:

 • Informaţii furnizate de dvs. – Când vă înscrieţi pentru un Cont Google sau la un alt serviciu sau promoţie Google care necesită înregistrare, solicităm informaţii personale (cum ar fi numele, adresa e-mail şi o parolă a contului). În cazul anumitor servicii, cum ar fi programele noastre de publicitate, solicităm, de asemenea, informaţii despre cartea de credit sau despre un alt cont pentru plată, pe care le menţinem în formă criptată pe servere securizate. Este posibil să combinăm informaţiile pe care le furnizaţi în cadrul contulului dvs. cu informaţiile de la alte servicii Google sau terţi, pentru a vă oferi o experienţă mai bună şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor noastre. În cazul anumitor servicii, este posibil să vă oferim posibilitatea de a renunţa la combinarea acestor informaţii.
 • Cookie-uri – Când vizitaţi Google, trimitem unul sau mai multe cookie-uri – un mic fişier care conţine un şir de caractere – în computerul dvs., care identifică în mod unic browser-ul. Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului nostru prin stocarea preferinţelor utilizatorilor şi urmărirea tendinţelor acestora, cum ar fi modul în care aceştia efectuează căutări. Google utilizează cookie-uri şi în serviciile de publicitate pentru a ajuta agenţii de publicitate şi editorii să difuzeze şi să gestioneze anunţuri în întregul Web. Este posibil să plasăm un cookie în browser-ul dvs. atunci când vizitaţi un site Web şi când vedeţi sau faceţi clic pe un anunţ acceptat de serviciile de publicitate Google.
 • Informaţii de jurnal – Atunci când accesaţi serviciile Google, serverele noastre înregistrează automat informaţiile trimise de browser de fiecare dată când vizitaţi un site Web. Aceste jurnale de server pot include informaţii precum solicitarea Web, adresa IP (Internet Protocol), tipul de browser, limba browser-ului, data şi ora solicitării şi unul sau mai multe cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs.
 • Comunicările utilizatorului – Atunci când trimiteţi un e-mail sau alte comunicări către Google, este posibil să reţinem acele comunicări pentru a procesa întrebările, pentru a răspunde solicitărilor şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile.
 • Site-uri afiliate – Oferim câteva dintre serviciile noastre în parteneriat cu alte site-uri. Este posibil ca informaţiile personale pe care le furnizaţi site-urilor respective să fie trimise la Google pentru a putea furniza serviciul. Procesăm astfel de informaţii în conformitate cu această Politică de confidenţialitate. Este posibil ca site-urile afiliate să aibă politici de confidenţialitate diferite, astfel că vă încurajăm să citiţi politicile de confidenţialitate ale acestora.
 • Link-uri – Este posibil ca Google să prezinte link-uri într-un format care să ne permită să monitorizăm dacă aceste link-uri au fost accesate. Utilizăm aceste informaţii pentru a îmbunătăţi calitatea tehnologiei noastre de căutare, a conţinutului şi a publicităţii personalizate. Pentru mai multe informaţii despre link-uri şi adrese URL redirecţionate, consultaţi secţiunea noastră Întrebări frecvente.
 • Alte site-uri – Această Politică de confidenţialitate se aplică numai serviciilor Google. Nu exercităm control asupra site-urilor afişate ca rezultate de căutare sau ca link-uri în cadrul diverselor noastre servicii. Este posibil ca aceste site-uri să plaseze propriile cookie-uri sau alte fişiere în computer, să colecteze date sau să solicite informaţii personale de la dvs.

Google procesează informaţii personale exclusiv în scopurile descrise în această Politică de confidenţialitate şi/sau în notificările de confidenţialitate suplimentare pentru anumite servicii. Pe lângă cele de mai sus, aceste scopuri includ:

 • furnizarea serviciilor noastre către utilizatori, inclusiv afişarea conţinutului şi a publicităţii personalizate;
 • verificarea, cercetarea şi analizarea pentru menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre;
 • asigurarea funcţionării din punct de vedere tehnic a reţelei noastre; şi
 • dezvoltarea de noi servicii.

Puteţi găsi mai multe informaţii despre modul în care procesăm informaţiile personale consultând notificările de confidenţialitate suplimentare pentru anumite servicii.

Google procesează informaţiile personale pe serverele sale din Statele Unite ale Americii şi din alte ţări. În unele cazuri, procesăm informaţiile personale pe un server din afara propriei dvs. ţări. Este posibil să procesăm informaţiile personale pentru a furniza propriile noastre servicii. În unele cazuri, este posibil să procesăm informaţiile personale în numele şi conform instrucţiunilor unei terţe părţi, cum ar fi partenerii noştri de publicitate.

Opţiuni pentru informaţiile personale

Atunci când vă înscrieţi la un anumit serviciu care necesită înregistrare, vă solicităm să ne furnizaţi informaţii personale. Dacă vom dori să utilizăm aceste informaţii într-un scop diferit de scopul în care au fost colectate, vă vom solicita consimţământul înaintea unei astfel de utilizări.

Dacă propunem utilizarea informaţiilor personale în orice alt scop decât cele descrise în această Politică de confidenţialitate şi/sau în notificările de confidenţialitate ale anumitor servicii, vă vom oferi un mod clar de a renunţa la utilizarea informaţiilor personale în aceste scopuri diferite. Nu vom colecta sau utiliza informaţii confidenţiale în alte scopuri decât cele descrise în această Politică de confidenţialitate şi/sau în notificările de confidenţialitate pentru servicii suplimentare, dacă nu am obţinut consimţământul dvs. prealabil.

Majoritatea browserelor sunt configurate iniţial să accepte cookie-uri, însă vă puteţi seta browser-ul să refuze toate cookie-urile sau să indice momentul în care este trimis un cookie. Cu toate acestea, este posibil ca anumite funcţii şi servicii Google să nu funcţioneze corespunzător dacă aceste cookie-uri sunt dezactivate.

Puteţi alege să renunţaţi la cookie-urile de Difuzare a anunţurilor Google în Reţeaua de conţinut Google în orice moment, utilizând renunţarea la cookie-uri DoubleClick.

Puteţi refuza trimiterea de informaţii personale către oricare dintre serviciile noastre, caz în care este posibil ca Google să nu vă poată furniza acele servicii.

Permiterea accesului la informaţii

Google permite accesul la informaţii personale altor companii sau persoane fizice din afara Google numai în următoarele situaţii limitate:

 • Avem consimţământul dvs. Solicităm consimţământ de înscriere pentru permiterea accesului la orice informaţii confidenţiale.
 • Furnizăm acest tip de informaţii filialelor, companiilor afiliate sau altor companii sau persoane de încredere în scopul procesării informaţiilor în numele nostru. Solicităm ca aceste părţi să fie de acord cu procesarea acestui tip de informaţii pe baza instrucţiunilor noastre şi în conformitate cu această Politică de confidenţialitate şi cu orice alte măsuri de securitate şi confidenţialitate adecvate.
 • Avem motive temeinice să credem că accesul, utilizarea, păstrarea sau divulgarea acestui tip de informaţii sunt rezonabil necesare pentru (a) a respecta orice lege, regulament, proces legal sau solicitare guvernamentală aplicabilă, (b) a impune Condiţiile de furnizare a serviciilor aplicabile, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora, (c) a detecta, preveni sau trata probleme legate de fraudă, securitate sau chestiuni tehnice sau (d) a proteja împotriva daunelor iminente aduse drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Google, a utilizatorilor sau a publicului, după cum este cerut sau permis de lege.

Dacă Google se va implica într-o fuziune, achiziţie sau orice formă de vânzare a unei părţi sau a tuturor bunurilor sale, vom oferi o notificare referitoare la acest lucru înainte ca informaţiile personale să fie transferate şi să devină subiectul unei alte politici de confidenţialitate.

Este posibil să permitem accesul terţelor părţi la anumite informaţii nepersonale, cumulate, cum ar fi, de exemplu, numărul de utilizatori care au căutat un anumit termen sau numărul de utilizatori care au făcut clic pe un anumit anunţ. Astfel de informaţii nu vă identifică în mod personal.

Contactaţi-ne la adresa de mai jos pentru orice întrebări suplimentare despre gestionarea sau utilizarea datelor personale.

Securitatea informaţiilor

Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat sau a modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Acestea includ analize interne ale colectării noastre de date, practici şi măsuri de securitate pentru stocare şi procesare, precum şi măsuri de securitate fizică pentru a preveni accesul neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Limităm accesul la informaţii personale la angajaţii, contractanţii şi agenţii Google care au nevoie de aceste informaţii pentru a putea opera, dezvolta sau îmbunătăţi serviciile noastre. Aceste persoane trebuie să respecte obligaţiile de confidenţialitate şi pot fi supuse măsurilor disciplinare, inclusiv concedierii şi urmăririi penale, dacă nu respectă aceste obligaţii.

Integritatea datelor

Google procesează informaţiile personale exclusiv în scopul pentru care au fost colectate şi în conformitate cu această Politică de confidenţialitate sau cu orice notificare de confidenţialitate specifică unui serviciu. Analizăm practicile noastre de colectare, stocare şi procesare a datelor pentru a ne asigura că sunt colectate, stocate şi procesate doar informaţiile necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile personale pe care le procesăm sunt exacte, complete şi actuale, însă ne bazăm pe utilizatorii noştri pentru a actualiza sau corecta informaţiile personale oricând este necesar.

Accesarea şi actualizarea informaţiilor personale

Atunci când utilizaţi serviciile Google, facem eforturi cu bună credinţă pentru a vă oferi acces la informaţiile personale şi fie le corectăm dacă nu sunt exacte, fie le ştergem la cererea dvs. dacă nu este necesar altfel să fie păstrate conform legii sau în scopuri de afaceri legitime. Solicităm utilizatorilor individuali să se identifice pe ei înşişi şi informaţiile solicitate pentru a fi accesate, corectate sau eliminate înaintea procesării acestui tip de solicitări şi putem refuza procesarea solicitărilor care sunt recurente sau sistematice în mod nerezonabil, care necesită efort tehnic disproporţionat, care pun în pericol confidenţialitatea altora, care ar fi extrem de nepractice (de exemplu, solicitări referitoare la informaţii aflate pe casete cu copii de siguranţă) sau pentru care altfel nu este necesar accesul. În orice situaţie în care permitem accesul la informaţii şi corectarea acestora, oferim acest serviciu în mod gratuit, cu excepţia cazului în care acest lucru ar necesita un efort disproporţionat. Unele dintre serviciile noastre au proceduri diferite de accesare, corectare sau ştergere a informaţiilor personale ale utilizatorilor. Furnizăm detaliile despre aceste proceduri în notificările de confidenţialitate specifice sau în Întrebările frecvente ale acestor servicii.

Aplicarea

Google analizează în mod regulat gradul său de conformitate cu această Politică de confidenţialitate. Adresaţi orice întrebări sau preocupări privind această Politică de confidenţialitate sau modul în care Google tratează informaţiile personale, contactându-ne prin intermediul acestui site Web sau scriindu-ne la

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Politica Google este ca, atunci când primim reclamaţii formale scrise la această adresă, să contactăm utilizatorul reclamant în legătură cu preocupările sale. Vom coopera cu autorităţile de reglementare adecvate, inclusiv cu autorităţile locale pentru protecţia datelor, pentru a rezolva orice reclamaţii privind transferul datelor personale care nu pot fi rezolvate între Google şi o persoană.

Modificările aduse acestei Politici de confidenţialitate

Reţineţi că este posibil ca această Politică de confidenţialitate să se modifice din când în când. Nu vom restrânge drepturile dvs. prevăzute în această Politică de confidenţialitate fără consimţământul dvs. explicit şi ne aşteptăm ca majoritatea acestor modificări să fie minore. În orice caz, vom posta orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate pe această pagină, iar dacă modificările sunt semnificative, vom furniza o notificare mai evidentă (inclusiv notificarea prin e-mail în legătură cu modificările aduse Politicii de confidenţialitate, în cazul anumitor servicii). Fiecare versiune a acestei Politici de confidenţialitate va fi identificată în partea superioară a paginii prin intermediul datei sale de intrare în vigoare şi vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate într-o arhivă pentru ca dvs. să le puteţi analiza.

Dacă aveţi întrebări sau preocupări suplimentare referitoare la această Politică de confidenţialitate, contactaţi-ne în orice moment prin intermediul acestui site Web sau la

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplicații Google
Meniu principal