Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná zmena: 7. augusta 2008

Spoločnosť Google si uvedomuje dôležitosť súkromia. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na produkty, služby a webové stránky, ponúkané spoločnosťou Google Inc. a jej pobočkami a pridruženými spoločnosťami s výnimkou spoločnosti DoubleClick (Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti DoubleClick) a spoločnosti Postini (Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Postini); ďalej iba „služby spoločnosti Google“. Ak sú na vysvetlenie našich zásad ochrany osobných údajov potrebné podrobnejšie informácie, uverejňujeme doplňujúce upozornenia o osobných údajoch, ktoré vysvetľujú, ako určité služby nakladajú s osobnými údajmi. Tieto upozornenia je možné nájsť v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Spoločnosť Google sa riadi princípmi programu Safe Harbor pre USA – Upozornenie, Výber, Ďalší prenos, Zabezpečenie, Integrita údajov, Prístup a vymáhanie. Spoločnosť Google je registrovaným členom programu Safe Harbor Ministerstva obchodu USA.

Ak máte otázky ohľadne našich pravidiel ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom našich webových stránok alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Zbierané informácie a ich použitie

Ponúkame množstvo služieb, ktoré nevyžadujú zaregistrovanie a získanie účtu ani poskytovanie žiadnych osobných informácií, napríklad vyhľadávanie Google. Aby sme však mohli poskytovať plný rozsah služieb, môžeme zbierať nasledujúce typy informácií:

 • Údaje, ktoré nám poskytujete – keď požiadate o účet Google alebo inú službu spoločnosti Google alebo o vylepšenie, ktorá vyžaduje registráciu, požiadame vás o vaše osobné údaje (ako meno, e-mailovú adresu a heslo k účtu). V prípade niektorých služieb (napríklad inzertných programov) požadujeme aj číslo kreditnej karty alebo iné informácie o platobnom účte, ktoré uchovávame v zašifrovanom formáte na našich zabezpečených serveroch. Môžeme skombinovať osobné informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom svojho účtu s informáciami z iných služieb Google alebo od nezávislých dodávateľov tak, aby sme mohli používateľom poskytnúť lepšie a kvalitnejšie služby. V prípade niektorých služieb vám umožňujeme zakázať takéto kombinovanie informácií.
 • Súbory cookie – Pri návšteve stránok Google odošleme do vášho počítača jeden alebo viac súborov cookie (súbor cookie je malý súbor, obsahujúci reťazec znakov), pomocou ktorých jednoznačne určíme váš prehľadávač. Súbory cookie používame na vylepšenie kvality našich služieb pomocou uloženia predvolieb používateľov a sledovania trendov medzi používateľmi, napríklad pri používaní vyhľadávania. Spoločnosť Google využíva súbory cookie aj vo svojich reklamných službách, kde inzerentom a majiteľom webových stránok pomáhajú spúšťať a spravovať reklamy na webových stránkach. Súbor cookie sa môže nastaviť vo vašom prehľadávači keď navštívite webovú stránku a pozriete si alebo kliknete na reklamu podporovanú inzertnými službami spoločnosti Google.
 • Informácie denníka – Keď používate služby Google, naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehľadávač odosiela pri každej návšteve webových stránok. Tieto denníky servera môžu obsahovať údaje ako vaše požiadavky na zobrazenie webových stránok, adresu IP, typ prehľadávača, dátum a čas vašej požiadavky a súbory cookie, ktoré jedinečne určujú váš prehľadávač.
 • Komunikácia používateľov – Ak odošlete spoločnosti Google e-mail alebo s ňou komunikujete iným spôsobom, môžeme si túto komunikáciu ponechať a použiť ju na spracovanie vašich požiadaviek, odpovedanie na vaše otázky a vylepšenie poskytovaných služieb.
 • Pridružené stránky – Niektoré z našich služieb ponúkame v spolupráci s inými webovými stránkami. Osobné informácie, ktoré poskytnete na týchto stránkach, môžu byť odoslané spoločnosti Google, ktorá ich použije na poskytnutie služby. Takéto informácie spracovávame v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Pridružené stránky sa môžu riadiť podľa iných postupov ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Odkazy – Spoločnosť Google môže zobrazovať odkazy vo formáte, ktorý nám pomôže sledovať, či boli tieto odkazy nasledované. Pomocou týchto informácií vylepšujeme kvalitu technológie vyhľadávania prispôsobeného obsahu a inzercie. Ďalšie informácie o odkazoch a presmerovaných adresách URL nájdete v častých otázkach.
 • Iné stránky – Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia pre webové stránky a služby, ktoré vlastní a poskytuje spoločnosť Google. Nezodpovedáme za stránky, ktoré sú zobrazené ako výsledky vyhľadávania alebo odkazy v rámci našich služieb. Tieto iné stránky môžu do vášho počítača odoslať vlastné súbory cookie alebo iné súbory, zbierať údaje alebo od vás požadovať osobné informácie.

Spoločnosť Google spracováva osobné informácie výlučne z dôvodov popísaných v príslušných zásadách ochrany osobných údajov alebo upozorneniach o osobných údajoch pre jednotlivé služby. Okrem dôvodov uvedených vyššie sú to nasledujúce dôvody:

 • Poskytovanie produktov a služieb používateľom, vrátane zobrazovania prispôsobeného obsahu a inzercie.
 • Vykonávanie auditu, výskumu a analýzy na udržiavanie, ochranu a vylepšenie služieb.
 • Zaisťovanie technických funkcií našej siete a
 • vývoj nových služieb.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných informácií nájdete v upozorneniach o osobných údajoch pre jednotlivé služby.

Spoločnosť Google spracováva osobné informácie na svojich serveroch v USA a ďalších krajinách. V niektorých prípadoch spracovávame osobné informácie na serveri mimo vašej krajiny. Osobné informácie môžeme spracovávať za účelom poskytovania vlastných služieb. V niektorých prípadoch môžeme spracovávať osobné informácie v súlade s pokynmi a pre účely nezávislého dodávateľa, napríklad našich reklamných partnerov.

Možnosti poskytovania osobných informácií

Keď sa zapíšete na odber služby, ktorá vyžaduje registráciu, požiadame vás o poskytnutie osobných informácií. Ak budeme chcieť tieto informácie použiť na iný účel, než bol účel, pre ktorý sme si ich vyžiadali, požiadame najprv o váš súhlas s týmto použitím.

Ak navrhneme použitie osobných informácií na účel, ktorý nie je popísaný v týchto zásadách alebo v upozorneniach o osobných údajoch jednotlivých služieb, ponúkneme vám účinný spôsob, ako zabrániť použitiu osobných informácií na tento iný účel. Nebudeme zbierať ani používať citlivé údaje na žiadne iné účely než tie, ktoré sú popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov alebo v upozorneniach o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby, ak na to vopred nezískame váš súhlas.

Väčšina prehľadávačov v predvolenom nastavení prijíma súbory cookie, môžete však svoj prehľadávač nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás pri ich odosielaní upozornil. Bez použitia súborov cookie však niektoré funkcie a služby Google nemusia pracovať správne.

Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zrušiť súbory cookie reklám Google v sieti s obsahom Google pomocou zrušenia súborov cookie spoločnosti DoubleClick.

Môžete odmietnuť poskytnutie osobných informácií v ľubovoľnej službe. V tom prípade sa však môže stať, že vám spoločnosť Google nebude schopná túto službu poskytnúť.

Zdieľanie informácií

Spoločnosť Google zdieľa osobné informácie s inými spoločnosťami alebo jedincami mimo spoločnosti Google iba v nasledujúcich obmedzených prípadoch:

 • Máme váš súhlas. Na zdieľanie akýchkoľvek citlivých osobných informácií je potrebné, aby ste s týmto zdieľaním súhlasili.
 • Tieto informácie poskytujeme svojim pobočkám, pridruženým spoločnostiam alebo iným dôveryhodným spoločnostiam alebo osobám, ktoré pre nás vykonávajú spracovanie týchto osobných informácií. Vyžadujeme, aby tieto spoločnosti alebo osoby konali pri spracovaní informácií v súlade s našimi pokynmi a zásadami ochrany osobných informácií a aby podnikli všetky príslušné opatrenia na ochranu dôverných a tajných informácií.
 • Domnievame sa, že prístup, použitie, uchovanie alebo odovzdanie týchto informácií sú nevyhnutné na (a) dodržanie platného zákona, nariadenia, právneho postupu alebo vymáhateľného vládneho nariadenia alebo na (b) vymáhanie platných zmluvných podmienok, vrátane vyšetrovania ich možného porušenia alebo na (c) zistenie, zabránenie alebo iné riešenie rizika podvodu alebo technických či bezpečnostných problémov alebo na (d) ochranu pred bezprostredne hroziacou ujmou na právach, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Ak sa spoločnosť Google zapojí do zlúčenia alebo akvizície alebo iným spôsobom predá niektoré alebo všetky svoje prostriedky, upozorníme vás skôr, než budú osobné informácie prevedené a než sa na ne začnú vzťahovať iné pravidlá ochrany osobných údajov.

Je možné, že budeme s treťou stranou zdieľať niektoré zhromaždené neosobné údaje, ako napríklad počet používateľov ktorí vyhľadávali určitú položku, alebo počet používateľov, ktorí klikli na určitú reklamu. Tieto informácie nemôžu byť použité na vašu identifikáciu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom správy alebo použitia osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese uvedenej nižšie.

Zabezpečenie informácií

Vykonávame bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením. Medzi tieto opatrenia patria interné kontroly bezpečnostných opatrení a postupov na zber, ukladanie a spracovanie údajov, ako aj fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia v neoprávnenom prístupe k systémom, na ktorých sú uložené osobné údaje.

Prístup k osobným informáciám obmedzujeme iba na zamestnancov spoločnosti Google, zmluvných partnerov a sprostredkovateľov, ktorí potrebujú prístup k príslušným informáciám na udržiavanie, vývoj alebo vylepšovanie našich služieb. Tieto osoby sú viazané dohodami o mlčanlivosti a môžu byť v prípade ich porušenia postihnuté, vrátane právneho postihu alebo ukončenia pracovnej zmluvy.

Integrita údajov

Spoločnosť Google spracováva osobné informácie výlučne z dôvodov, pre ktoré boli informácie získané a ktoré sú v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo upozorneniami o osobných údajoch pre jednotlivé služby. Kontrolujeme postupy zberu, ukladania a spracovania osobných informácií, aby sme zabezpečili, že zbierame, ukladáme a spracovávame iba informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb. Vykonávame všetky príslušné kroky na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti našich údajov, ale spoliehame sa na používateľov, že v prípade potreby svoje údaje aktualizujú alebo opravia.

Prístup a aktualizácia osobných informácií

Keď používate služby Google, snažíme sa vám poskytnúť prístup k vašim osobným informáciám a umožniť vám opravu nepresností týchto údajov alebo odstránenie týchto údajov, ak o to požiadate a ak uchovanie týchto údajov nie je vyžadované zákonom alebo nie je potrebné na zákonné obchodné účely. Pred spracovaním takýchto požiadaviek vyžadujeme, aby sa používateľ identifikoval a aby identifikoval údaje, ku ktorým chce získať prístup alebo ktoré chce zmeniť alebo odstrániť. Ak sú tieto požiadavky príliš systematické, často sa opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie iných používateľov, sú extrémne nepraktické (napríklad požiadavky, týkajúce sa informácií na záložných páskach) alebo k nim nie je vyžadovaný žiadny iný prístup, môžeme ich spracovanie odmietnuť. Ak poskytneme prístup k informáciám a ich opravu, urobíme tak bezplatne, s výnimkou prípadov, keď táto akcia vyžaduje neprimerané úsilie. Niektoré naše služby používajú na prístup, opravu alebo odstránenie osobných informácií používateľov iné postupy. Podrobný popis týchto postupov nájdete v príslušných upozorneniach o osobných údajoch alebo častých otázkach pre príslušné služby.

Vymáhanie

Spoločnosť Google vykonáva pravidelné kontroly dodržiavania týchto zásad. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo spracovania osobných informácií spoločnosťou Google, obráťte sa na nás prostredníctvom týchto webových stránok alebo písomne na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Keď na túto adresu dostaneme písomnú formálnu sťažnosť, v súlade so zásadami spoločnosti Google kontaktujeme používateľa, ktorý nám ju poslal. V záujme vyriešenia sťažností týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ktoré nebude možné vyriešiť dohodou medzi spoločnosťou Google a používateľom, budeme spolupracovať s príslušnými úradmi, vrátane miestnych úradov pre ochranu údajov.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu občas meniť. Bez vášho výslovného súhlasu vám neodoberieme žiadne z práv, ktoré vám podľa týchto zásad patrí a očakávame, že rozsah väčšiny zmien bude minimálny. Bez ohľadu na to však uverejníme všetky zmeny zásad na tejto stránke. Ak budú zmeny rozsiahlejšie, upozorníme vás aj iným spôsobom (v prípade niektorých služieb napríklad môžeme odosielať e-mail s upozornením na zmenu zásad). Každá verzia Pravidiel ochrany osobných údajov bude označená vo vrchnej časti stránky dátumom platnosti. Staršie verzie Pravidiel budeme uchovávať v archíve, aby ste si ich mohli prečítať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel, kedykoľvek sa na nás obráťte prostredníctvom týchto webových stránok alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka