Đây là phiên bản Chính sách bảo mật được lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện tại hoặc tất cả các phiên bản trước đây.

Chính sách Bảo mật

Sửa đổi mới nhất: ngày 7 tháng 8 năm 2008

Tại Google, chúng tôi nhận thấy rằng bảo mật là quan trọng. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ và trang web do Google Inc. hoặc các công ty con và công ty chi nhánh của Google, ngoại trừ DoubleClick (Chính sách Bảo mật của DoubleClick) và Postini (Chính sách Bảo mật của Postini) cung cấp; gọi chung là “dịch vụ” của Google. Ngoài ra, khi cần thêm thông tin chi tiết để giải thích thực tiễn bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng thêm thông báo bảo mật bổ sung để mô tả cách xử lý thông tin cá nhân của các dịch vụ cụ thể. Bạn có thể tìm thấy các thông báo này trong Trung tâm Bảo mật của Google.

Google tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Luật Che giấu An toàn về Thông báo, Lựa chọn, Chuyển tiếp, An ninh, Toàn vẹn Dữ liệu, Truy cập và Tuân thủ và chúng tôi đã đăng ký với Chương trình Che giấu An toàn của Bộ thương mại Hoa Kỳ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ không yêu cầu bạn đăng ký tài khoản hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, ví dụ như Google Search. Để cung cấp phạm vi dịch vụ đầy đủ, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký Tài khoản Google hoặc dịch vụ hay quảng cáo khác của Google có yêu cầu đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ email và mật khẩu tài khoản). Đối với một số dịch vụ nhất định, ví dụ như các chương trình quảng cáo, chúng tôi cũng yêu cầu thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản thanh toán khác mà chúng tôi sẽ lưu giữ bằng biểu mẫu được mã hoá trên các máy chủ an toàn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi theo tài khoản của mình cùng với thông tin từ các dịch vụ khác của Google hoặc các bên thứ ba để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Đối với một số dịch vụ nhất định, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn cơ hội bỏ chọn việc kết hợp những thông tin như vậy.
 • Cookie – Khi bạn truy cập Google, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie – một tệp tin nhỏ có chứa chuỗi ký tự – đến máy vi tính để nhận diện trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách lưu trữ tuỳ chọn của người dùng và theo dõi xu hướng của người dùng, ví dụ như cách mọi người tìm kiếm. Google cũng sử dụng cookie trong các dịch vụ quảng cáo để giúp nhà quảng cáo và nhà xuất bản phục vụ và quản lý quảng cáo trên toàn bộ web. Chúng tôi có thể đặt cookie trong trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web và xem hoặc nhấp vào quảng cáo được hỗ trợ bởi dịch vụ quảng cáo của Google.
 • Thông tin đăng nhập – Khi bạn truy cập dịch vụ Google, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập trang web. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể nhận diện trình duyệt của bạn.
 • Thông tin liên lạc của người dùng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến Google, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Trang web được liên kết – Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ cùng với các trang web khác. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho những trang web này có thể được gửi đến Google để phân phối dịch vụ. Chúng tôi xử lý thông tin như vậy phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Các trang web liên kết có thể có thực tiễn bảo mật khác và chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của những trang web này.
 • Liên kết – Google có thể hiển thị liên kết theo định dạng để chúng tôi theo dõi xem những liên kết này có được theo dõi hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải tiến chất lượng công nghệ tìm kiếm, nội dung và quảng cáo được tuỳ chỉnh của mình. Để biết thêm thông tin về các liên kết và các URL chuyển hướng, hãy xem Câu hỏi Thường Gặp (FAQ) của chúng tôi.
 • Trang web khác – Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các dịch vụ của Google. Chúng tôi không tiến hành kiểm tra các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc các liên kết từ bên trong các dịch vụ khác nhau của mình. Những trang web này có thể đặt cookie của nó hoặc tệp tin khác trên máy vi tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.

Google chỉ xử lý thông tin cá nhân theo những mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và/hoặc thông báo bảo mật bổ sung cho các dịch vụ cụ thể. Ngoài những mục đích trên, còn bao gồm những mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm hiển thị nội dung và quảng cáo được tuỳ chỉnh.
 • Kiểm tra, tìm kiếm và phân tích để duy trì, bảo vệ và cải tiến dịch vụ của chúng tôi;
 • Bảo đảm tính năng kỹ thuật của mạng; và
 • Phát triển dịch vụ mới.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách tham khảo thông báo bảo mật bổ sung cho các dịch vụ cụ thể.

Google xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trên máy chủ bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ của mình. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thay mặt và thực hiện theo hướng dẫn của bên thứ ba, ví dụ như các đối tác quảng cáo.

Chọn thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký dịch vụ cụ thể có yêu cầu đăng ký. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Khi dự định sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác với mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và/hoặc trong các thông báo bảo mật của dịch vụ cụ thể, chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn giải pháp hiệu quả để loại bỏ việc sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác này. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin nhạy cảm cho những mục đích khác với mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và/hoặc trong các thông báo bảo mật của dịch vụ bổ sung, trừ khi có sự đồng ý trước của bạn.

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể cài đặt lại trình duyệt để từ chối tất cả cookie hoặc sẽ thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của Google có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

Bạn có thể chọn bỏ chọn cookie Phục vụ Quảng cáo của Google trên Mạng Nội dung Google bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng bỏ chọn cookie của DoubleClick.

Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, trong trường hợp này Google không thể cung cấp những dịch vụ này cho bạn.

Chia sẻ thông tin

Google chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài Google trong những trường hợp giới hạn sau:

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc những doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hay tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về an toàn hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại sắp xảy ra đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu Google tham gia vào các hoạt động việc sáp nhập, mua hoặc bất kỳ hình thức mua một số hoặc tất cả tài sản, chúng tôi sẽ thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba một số thông tin được tập hợp, không mang tính cá nhân nhất định, ví dụ như số lượng người dùng đã tìm kiếm thuật ngữ cụ thể hoặc có bao nhiêu người dùng đã nhấp vào quảng cáo cụ thể. Thông tin này không nhận diện bạn một cách riêng biệt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào về việc quản lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của Google truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Tính toàn vẹn của dữ liệu

Google chỉ xử lý thông tin cá nhân cho mục đích mà thông tin được thu thập và phù hợp với Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ thông báo bảo mật hiện hành nào về dịch vụ cụ thể. Chúng tôi sẽ xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp hoặc để cải tiến dịch vụ của mình. Chúng tôi tiến hành các biện pháp hợp lý để bảo đảm thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý là chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời, nhưng chúng tôi dựa vào người dùng để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ mỗi khi cần thiết.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, chúng tôi thật sự cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân hoặc để chỉnh sửa dữ liệu nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu theo yêu cầu của bạn nếu những dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại hoặc vì mục đích hợp pháp của doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu cá nhân người dùng tự nhận diện mình và thông tin được yêu cầu để được truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá trước khi xử lý những yêu cầu như vậy và chúng tôi có thể từ chối xử lý yêu cầu không hợp lý lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống, đòi hỏi các nỗ lực không phù hợp về kỹ thuật, gây nguy hiểm cho tính bảo mật của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: những yêu cầu về thông tin trên băng lưu trữ) hoặc đối với những truy cập không được yêu cầu. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ trường hợp yêu cầu nỗ lực không phù hợp. Một số dịch vụ của chúng tôi có các quy trình khác nhau về truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về những quy trình này trong thông báo bảo mật cụ thể hoặc trong phần Câu hỏi Thường Gặp (FAQ) cho những dịch vụ này.

Tính tuân thủ

Google thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách Google xử lý thông tin cá nhân, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua trang web này hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Khi chúng tôi nhận được văn bản chính thức khiếu nại tại địa chỉ này, chính sách của Google là liên hệ với người dùng khiếu nại về mối quan tâm của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý phù hợp, kể cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa Google và cá nhân.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giáng quyền của bạn trong Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn và chúng tôi hy vọng hầu hết những thay đổi này sẽ không quan trọng. Khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông báo nổi bật hơn (kể cả, đối với một số dịch vụ, thông báo bằng email về những thay đổi của Chính sách Bảo mật). Mỗi phiên bản của Chính sách Bảo mật này sẽ được nhận diện ở đầu trang theo ngày có hiệu lực và chúng tôi cũng sẽ giữ lại phiên bản trước đó của Chính sách Bảo mật này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem lại.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua trang web này hoặc theo địa chỉ

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Các ứng dụng của Google
Menu chính