To archiwalna wersja naszej Polityki prywatności. Zobacz aktualną wersję lub wszystkie poprzednie.

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 27 styczeń 2009

Firma Google zdaje sobie sprawę, jak ważna jest prywatność. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę Google Inc. lub jej podmioty zależne, z wyjątkiem firm DoubleClick (polityka prywatności firmy DoubleClick) oraz Postini (polityka prywatności firmy Postini), zbiorczo nazywanych „usługami” Google. Jeśli ponadto do wyjaśnienia naszych procedur związanych z ochroną prywatności konieczne są szczegółowe dane, publikujemy oddzielne informacje na temat ochrony prywatności, zawierające opis przetwarzania danych osobowych w poszczególnych usługach. Te informacje znajdują się w Centrum prywatności Google.

Firma Google stosuje amerykańskie zasady ochrony danych osobowych dotyczące powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i przestrzegania oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem programu ochrony danych osobowych Ministerstwa Handlu USA.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Wiele oferowanych przez nas usług, jak na przykład wyszukiwarka Google, nie wymaga rejestrowania się w celu założenia konta ani podawania żadnych danych osobowych. W celu świadczenia pełnego zakresu usług możemy gromadzić następujące typy informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika — podczas rejestracji w celu założenia konta Google albo skorzystania z innej usługi lub promocji Google, w przypadku której wymagana jest rejestracja, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres e-mail i hasło konta). W przypadku niektórych usług, takich jak nasze programy reklamowe, wymagamy również podania informacji o karcie kredytowej lub innym rachunku płatniczym. Dane te przechowujemy w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach. Informacje podane na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług Google lub firm w celu zwiększania przydatności usług sieciowych dla użytkownika oraz podnoszenia ich jakości. W niektórych usługach dostępna jest opcja pozwalająca uniemożliwić łączenie takich informacji.
 • Pliki cookie — kiedy użytkownik odwiedza witrynę Google, wysyłamy do jego komputera co najmniej jeden plik cookie — mały plik zawierający ciąg znaków — w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Stosowanie plików cookie pozwala nam podnosić jakość naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników i śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby wyszukiwania informacji. Ponadto firma Google wykorzystuje pliki cookie w swoich usługach reklamowych w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom wyświetlania reklam w sieci oraz zarządzania nimi. Kiedy użytkownik odwiedza witrynę i wyświetla lub klika reklamę dostarczoną za pośrednictwem usług reklamowych Google, możemy umieścić plik cookie na jego komputerze.
 • Informacje w dziennikach — podczas korzystania z usług Google nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania, a także co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika. Ponadto w celu zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom i innym niepożądanym zachowaniom możemy zbierać informacje na temat interakcji użytkowników z naszymi usługami. Wszystkie gromadzone informacje tego rodzaju będą używane wyłącznie do wykrywania oszustw i innych niepożądanych zachowań oraz do zapobiegania takim zachowaniom.
 • Komunikacja z użytkownikami — możemy przechowywać wszelką korespondencję skierowaną do firmy Google, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i ulepszać nasze usługi.
 • Witryny stowarzyszone — niektóre nasze usługi oferujemy wspólnie z innymi witrynami. Dane osobowe podawane w tych witrynach mogą być przekazywane do Google w celu umożliwienia świadczenia usługi. Informacje te przetwarzamy zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Witryny stowarzyszone mogą stosować inne procedury ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
 • Linki — produkty firmy Google mogą zawierać linki w formacie umożliwiającym nam rejestrowanie ich kliknięć. Używamy tych informacji w celu podnoszenia jakości naszej technologii wyszukiwania, wyświetlania dostosowanych treści oraz do celów reklamowych. Więcej informacji na temat linków i przekierowań adresów URL można znaleźć na stronie ‎Najczęściej zadawane pytania.
 • Inne witryny — niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług firmy Google. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania ani nad linkami w różnych naszych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych.

Firma Google przetwarza dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności, dotyczących poszczególnych usług. Cele te, oprócz wyżej wymienionych, obejmują:

 • Dostarczanie usług użytkownikom, włącznie z wyświetlaniem dostosowanych treści i reklam;
 • Kontrole, badania i analizy mające na celu zachowanie ciągłości, ochronę i ulepszanie naszych usług;
 • Zapewnienie sprawności technicznej naszej sieci;
 • Opracowywanie nowych usług.

Szczegóły na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w dodatkowych informacjach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych usług.

Firma Google przetwarza dane osobowe na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na serwerze znajdującym się poza krajem użytkownika. Możemy przetwarzać je w celu świadczenia naszych własnych usług. Niekiedy dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w imieniu podmiotów trzecich, takich jak nasi partnerzy reklamowi, i zgodnie z ich instrukcjami.

Możliwości decyzji dotyczących danych osobowych

Gdy użytkownik chce skorzystać z usługi, która wymaga rejestracji, prosimy go o podanie danych osobowych. Informacje te mogą być użyte w innych celach tylko po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Proponując użycie danych osobowych w jakichkolwiek innych celach niż opisane w niniejszej polityce prywatności i/lub informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, równocześnie oferujemy skuteczną metodę pozwalającą uniemożliwić użycie danych osobowych w tych innych celach. Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać informacji poufnych w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, o ile wcześniej nie uzyskamy zgody użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi Google mogą nie działać prawidłowo.

Użytkownik może wybrać opcję wyłączenia plików cookie Google służących do wyświetlania reklam w sieci partnerskiej Google w dowolnym momencie, używając opcji rezygnacji z pliku cookie firmy DoubleClick.

Użytkownik może odmówić podania danych osobowych we wszystkich naszych usługach. Wówczas jednak firma Google może nie być w stanie świadczyć tych usług na rzecz danej osoby.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Google tylko w poniższych okolicznościach:

 • Jeśli została wyrażona zgoda użytkownika. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
 • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych osób trzecich wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych według naszych instrukcji z zachowaniem zgodności z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
 • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących potencjalnego oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed bezpośrednio zagrażającą szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Google, użytkowników jej produktów lub bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

W razie fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Google lub niektórych bądź wszystkich jej aktywów, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną polityką prywatności.

Możemy udostępniać podmiotom trzecim niektóre łączne dane inne niż dane osobowe, takie jak liczba użytkowników wyszukujących określone hasło lub liczba użytkowników, którzy kliknęli określoną reklamę. Informacje takie nie umożliwiają identyfikacji żadnego użytkownika.

W przypadku wszelkich dodatkowych kwestii dotyczących zarządzania i użytkowania danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod niżej wymienionym adresem.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i agenci firmy Google, dla których dostęp ten jest niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Integralność danych

Firma Google przetwarza dane osobowe jedynie w celach, do których zostały one zebrane, i zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub wszelkimi stosownymi informacjami na temat ochrony prywatności, dotyczącymi poszczególnych usług. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ich ewentualnego aktualizowania i poprawiania jesteśmy zależni od naszych użytkowników.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług firmy Google dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji lub usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami związanymi z prowadzeniem działalności. Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, do których chcą uzyskać dostęp i które chcą poprawić lub usunąć. Możemy odmówić rozpatrywania żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających przesadnych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się na taśmowych kopiach zapasowych) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Dostęp do danych i ich poprawianie jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których wiąże się to z nieproporcjonalnym nakładem pracy i środków. Dla niektórych naszych usług mają zastosowanie inne procedury udostępniania, poprawiania lub usuwania danych osobowych użytkowników. Więcej szczegółów na temat tych procedur zawierają odpowiednie informacje na temat ochrony prywatności lub odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych usług.

Przestrzeganie zasad

Firma Google systematycznie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych w firmie Google prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie, wysłanej pod ten adres, firma Google skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, włącznie z lokalnymi urzędami ochrony danych osobowych, nad rozpatrzeniem wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą Google a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Należy zauważyć, że niniejsza polityka prywatności niekiedy może się zmieniać. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika. Sądzimy, że ewentualne zmiany będą w większości drobne. Niemniej jednak wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem wiadomości e-mail powiadamiających o zmianach polityki prywatności). Każda wersja niniejszej polityki prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą wejścia w życie, a poprzednie wersje będą dostępne do wglądu użytkowników w naszym archiwum.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikacje Google
Menu główne