Dette er en arkivert versjon av retningslinjene våre for personvern. Se den nåværende versjonen eller alle de tidligere versjonene.

Retningslinjer for personvern

Sist endret: 11. mars 2009 (vis arkiverte versjoner)

Hos Google tar vi personvern på alvor. Disse personvernreglene gjelder alle produkter, tjenester og nettsteder som tilbys av Google Inc. eller tilknyttede underleverandører eller selskaper, med unntak av DoubleClick (DoubleClicks personvernregler) og Postini (Postinis personvernregler), samlet kalt Googles «tjenester». I de tilfeller hvor ytterligere informasjon er nødvendig for å forklare våre personvernregler, vil vi benytte tilleggsmerknader for å beskrive hvordan ulike tjenester behandler personopplysninger. Disse merknadene finnes i Googles senter for personvern.

Google overholder de amerikanske Safe Harbor-personvernprinsippene om varsel, valg, formidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse og er registrert i Safe Harbor-programmet til Department of Commerce (handelsdepartementet i USA).

Hvis du har spørsmål angående disse reglene, kan du kontakte oss via nettstedet vårt eller skrive til oss på adressen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den

Vi tilbyr en lang rekke tjenester som ikke krever at du registrerer en konto eller oppgir personopplysninger, som for eksempel Google Søk. For å kunne tilby et størst mulig spekter av tjenester, kan det hende at vi samler inn følgende typer informasjon:

 • Informasjon du oppgir – Når du registrerer deg for en Google-konto eller andre Google-tjenester eller -kampanjer som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon (som for eksempel navn, e-postadresse og passord for kontoen). For enkelte tjenester, for eksempel annonseringsprogrammene, blir du også bedt om kredittkortinformasjon eller annen betalingskontoinformasjon som lagres i kryptert format på sikre tjenere. Informasjonen du oppgir i forbindelse med kontoen, kan vi i visse tilfeller kombinere med informasjon fra andre Google-tjenester eller tredjeparter, slik at vi kan tilby deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på tjenestene våre. For enkelte tjenester har du mulighet til å velge at slik informasjon ikke skal kombineres.
 • Informasjonskapsler – Når du besøker Google, sender vi én eller flere informasjonskapsler, som er en liten fil som inneholder en rekke tegn, til datamaskinen eller en annen enhet som identifiserer nettleseren din. Ved å bruke informasjonskapsler forbedrer vi kvaliteten på tjenesten. Dette betyr at vi lagrer dine preferanser, forbedrer søkeresultatene og sporer brukertrender, blant annet hvordan folk søker på Internett. Google bruker også informasjonskapsler i annonseringstjenestene våre, slik at annonsører og utgivere kan håndtere annonser på Internett. Én eller flere informasjonskapsler kan legges til nettleseren din når du besøker et nettsted, inkludert Google-nettsteder som bruker våre informasjonskapsler for annonsering, og viser eller klikker en annonse som støttes av Googles annonseringstjenester.
 • Logginformasjon – Når du bruker Google-tjenestene, registrerer våre tjenere automatisk informasjon som tjeneren sender når du bruker et nettsted. Disse tjenerloggene kan inneholde informasjon som nettforespørselen, IP-adressen, nettlesertypen, nettleserspråket, datoen og klokkeslettet for forespørselen og en eller flere informasjonskapsler som identifiserer nettleseren.
 • Brukerkommunikasjon – Når du sender en e-postmelding eller annen kommunikasjon til Google, kan vi i visse tilfeller oppbevare kommunikasjonen for å behandle og svare på forespørslene dine og forbedre tjenestene våre.
 • Tilknyttede Google-tjenester på andre nettsteder – Enkelte av våre tjenester tilbys via eller på andre nettsteder. Personlig informasjon som du oppgir på slike nettsteder, kan bli sendt til Google for at tjenesten skal kunne leveres. Vi håndterer slik informasjon i samsvar med personvernreglene. Tilknyttede nettsteder som tilbyr våre tjenester kan ha andre personvernregler, derfor anbefaler vi at du leser deres personvernregler.
 • Programsnutter – Google kan også tilby tredjepartsprogrammer. Informasjonen som Google samler inn når du aktiverer en programsnutt eller et program håndteres i samsvar med disse personvernreglene. Informasjon som samles inn via dette programmet eller denne programsnutten er underlagt de respektive personvernreglene.
 • Stedsdata – Google tilbyr stedsaktiverte tjenester, som for eksempel Google Maps for mobil. Når du bruker disse tjenestene, kan Google motta informasjon om hvor du befinner deg (som for eksempel GPS-signaler sendt fra en mobilenhet) eller informasjon som kan brukes til å finne en omtrentlig plassering (som for eksempel en mobil-ID).
 • Koblinger – Google kan legge ut koblinger i et format som gjør det mulig for oss å se om disse koblingene er blitt fulgt. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten på søketeknologien, det tilpassede innholdet og annonseringen. Les mer om koblinger og hvordan nettadresser videresendes.
 • Andre nettsteder – Disse personvernreglene gjelder kun for Googles tjenester. Vi kontrollerer ikke søkeresultater fra andre nettsteder, eller nettsteder som inkluderer Googles programmer, produkter og tjenester, eller koblinger fra våre tjenester. Disse andre nettstedene kan også plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig informasjon.

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene beskrevet i de gjeldende personvernreglene og/eller merknadene om personvern for bestemte tjenester. I tillegg til punktene ovenfor gjelder slike formål følgende:

 • Levering av tjenestene, inkludert visning av tilpasset innhold og annonsering
 • Revidering, forskning og analyser for å opprettholde, beskytte og forbedre tjenestene våre
 • Å sikre at nettverket fungerer
 • Å beskytte Googles eller våre brukeres rettigheter eller eiendom, og
 • Å utvikle nye tjenester.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personlig informasjon, i merknadene om personvern for de enkelte tjenestene.

Google behandler personlig informasjon på tjenerne våre i USA og i andre land. I enkelte tilfeller behandler vi personlig informasjon på en tjener som befinner seg utenfor landet du bor i. Vi kan behandle personlig informasjon for å kunne tilby tjenestene våre. I enkelte tilfeller kan vi behandle personlig informasjon på vegne av eller i henhold til instruksjoner fra en tredjepart, for eksempel annonseringspartnerne våre.

Alternativer for personlig informasjon

Når du registrerer deg for en bestemt tjeneste som krever registrering, blir du bedt om å oppgi personlig informasjon. Hvis denne informasjonen brukes på en annen måte enn formålet som den ble samlet inn for, vil vi be om ditt samtykke før slik bruk.

Hvis vi ber om å få bruke personlig informasjon til andre formål enn dem som er beskrevet i disse personvernreglene og/eller i de enkelte merknadene for tjenestene, vil du få mulighet til enkelt å avslå bruk av personlig informasjon til slike andre formål. Med mindre du har gitt ditt samtykke på forhånd, samler vi ikke inn og bruker heller ikke sensitiv informasjon til andre formål enn dem som er beskrevet i disse reglene eller i de enkelte merknadene for tjenestene.

De fleste nettlesere er i utgangspunktet konfigurert for å godta informasjonskapsler, men du kan stille inn nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler, eller slik at den varsler deg når en informasjonskapsel sendes. Enkelte Google-funksjoner og -tjenester kan ha problemer med å fungere på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Google bruker DoubleClicks informasjonskapsel på AdSense-partnernettsteder og enkelte Google-nettsteder for å hjelpe annonsører og utgivere å håndtere internettannonser. Du kan vise, redigere og håndtere annonseinnstillingene som er tilknyttet denne informasjonskapselen ved å gå til annonseinnstillingsbehandleren. I tillegg kan du deaktivere DoubleClicks informasjonskapsel dersom du ikke ønsker denne.

Du kan avslå å sende inn personlig informasjon til tjenestene. Hvis du gjør det, kan det hindre at Google kan tilby deg de aktuelle tjenestene.

Informasjonsdeling

Google deler bare personlig informasjon med andre selskaper og enkeltpersoner utenfor Google under følgende begrensede omstendigheter:

 • Du har gitt ditt samtykke. Vi krever aktivt samtykke for videreformidling av sensitive personlige opplysninger.
 • Vi gjør slik informasjon tilgjengelig for våre datterselskaper, samarbeidspartnere eller andre pålitelige virksomheter eller personer som behandler personlig informasjon på våre vegne. Vi krever at disse partene samtykker i å behandle denne typen informasjon i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med disse personvernreglene og eventuelle andre tiltak for taushetsplikt og sikkerhet som er aktuelle.
 • Vi er av den oppriktige oppfatning at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av slik informasjon med rimelighet er nødvendig for (a) å etterfølge det som er aktuelt innenfor lovgivning, regelverk, juridiske prosesser eller bindende statlige henstillinger, (b) å håndheve gjeldende vilkår for bruk, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse, (c) å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller (d) å beskytte mot overhengende fare for Googles, våre brukeres eller allmennhetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet, så langt det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvis Google blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg av deler av eller alle Googles aktiva, vil vi sikre at all personlig informasjon involvert i slike transaksjoner forblir konfidensielle, og du bli varslet før personlig informasjon blir overført og underlagt andre personvernregler.

Vi kan videreformidle akkumulert, ikke-personlig informasjon, til tredjeparter, for eksempel antall brukere som utførte søk etter et bestemt ord, eller hvor mange brukere som klikket en bestemt annonse. Slik informasjon kan ikke identifisere deg.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan personlig informasjon behandles eller brukes, kan du kontakte oss på adressen nedenfor.

Informasjonssikkerhet

Vi gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte oss mot uautorisert tilgang til data og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av data. Disse tiltakene omfatter interne gjennomganger av prosessene for innsamling, lagring og behandling av data og sikkerhetstiltak, i tillegg til fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer hvor vi lagrer personlige opplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personlig informasjon til Googles ansatte, kontraktører og agenter som må ha denne informasjonen for å bruke, utvikle eller forbedre tjenestene våre. Disse personene er bundet av konfidensialitetsforpliktelser, og hvis de ikke overholdes, kan det få følger som oppsigelse og søksmål for involverte personer.

Dataintegritet

Google behandler bare personlig informasjon i forbindelse med formålene den ble samlet inn for, og i henhold til disse personvernreglene eller eventuelle gjeldende merknader om personvern for bestemte tjenester. Vi går gjennom prosessene for innsamling, lagring og behandling av data for å sikre at vi bare samler inn, lagrer og behandler den personlige informasjonen som er nødvendig for å tilby eller forbedre tjenestene våre eller som påkrevd i henhold til personvernreglene. Vi tar nødvendige forholdsregler for å sikre at den personlige informasjonen vi behandler, er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men vi er avhengig av at brukerne oppdaterer eller endrer den personlige informasjonen når det er nødvendig.

Tilgang til og oppdatering av personlige opplysninger

Når du bruker Googles tjenester, forsøker vi etter beste evne å gi deg tilgang til dine personlige opplysninger og endre dem hvis de er unøyaktige, eller slette dem hvis du ber om det. Dette gjelder med mindre opplysningene må oppbevares i henhold til lovgivning eller legitime forretningsformål. Før slike forespørsler behandles, blir enkeltbrukere bedt om å identifisere seg og opplysningene det bes om tilgang til eller som skal endres eller fjernes. Vi kan avvise forespørsler som er av følgende typer: er svært gjentakende eller systematiske, krever uforholdsmessig teknisk innsats, svekker andres personvern, er ugjennomførbare (f.eks. forespørsler angående opplysninger som finnes på sikkerhetskopier) eller ellers ikke krever tilgang. Med mindre det krever uforholdsmessig innsats, tar vi ikke betalt for å gi tilgang til opplysninger eller utføre endringer. Noen av tjenestene våre krever ulike fremgangsmåter for å få tilgang til, endre eller slette personlige opplysninger om brukere. Du finner detaljert informasjon om disse fremgangsmåtene i de enkelte merknadene om personvern eller i de vanlige spørsmålene for de ulike tjenestene.

Håndhevelse

Google vurderer jevnlig om disse personvernreglene overholdes. Hvis du har spørsmål angående personvern eller Googles håndtering av personopplysninger, kan du kontakte oss via dette nettstedet eller skrive til oss på adressen:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Når Google mottar formelle klager på denne adressen, vil vi i henhold til våre retningslinjer ta kontakt med den som har fremsatt klagen. Vi vil samarbeide med de aktuelle myndighetene, deriblant lokale myndigheter for datasikkerhet, for å løse eventuelle klager angående overføring av personlig data som ikke kan løses av Google og den som klager.

Endringer i disse personvernreglene

Vær oppmerksom på at disse personvernreglene kan endres fra tid til annen. Vi vil ikke redusere dine rettigheter i disse personvernreglene uten ditt uttrykkelige samtykke, og de fleste slike endringer vil være mindre justeringer. Vi legger likevel ut alle endringer i disse personvernreglene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel på e-post når reglene endres). Hver versjon av disse reglene merkes øverst på siden med datoen de trer i kraft, og tidligere versjoner av disse reglene oppbevares i et arkiv, slik at du har tilgang til dem..

Hvis du har ytterligere spørsmål angående disse retningslinjene for personvern, må du gjerne kontakte oss via nettstedet vårt eller skrive til oss på adressen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Google-apper
Hovedmeny