To archiwalna wersja naszej Polityki prywatności. Zobacz aktualną wersję lub wszystkie poprzednie.

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 11 marca 2009 r. (wyświetl wersje archiwalne)

Firma Google zdaje sobie sprawę, jak ważna jest prywatność. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę Google Inc. lub jej podmioty zależne z wyjątkiem firm DoubleClick (Polityka prywatności firmy DoubleClick) oraz Postini (Polityka prywatności firmy Postini), zbiorczo nazywanych „usługami” Google. Jeśli do wyjaśnienia naszych procedur ochrony prywatności są konieczne bardziej szczegółowe dane, publikujemy dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności zawierające opis sposobu przetwarzania danych osobowych w poszczególnych usługach. Informacje te znajdują się w Centrum ochrony prywatności Google.

Firma Google stosuje zasady ochrony prywatności dotyczące powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i przestrzegania obowiązujące w Stanach Zjednoczonych oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem programu ochrony danych osobowych Ministerstwa Handlu USA.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Wiele oferowanych przez nas usług, jak na przykład wyszukiwarka Google, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych ani rejestrowania się w celu założenia konta. W celu świadczenia pełnego zakresu usług możemy gromadzić następujące typy informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta Google albo skorzystania z innej usługi lub promocji Google, w przypadku której jest wymagana rejestracja, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres e-mail i hasło konta). W przypadku niektórych usług, takich jak nasze programy reklamowe, wymagamy również podania informacji o karcie kredytowej lub innym rachunku płatniczym. Dane tego typu przechowujemy w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach. Informacje podane przez użytkownika na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług Google lub firm w celu zwiększania przydatności usług i podnoszenia ich jakości. W przypadku niektórych usług jest dostępna opcja, dzięki której można uniemożliwić łączenie takich informacji.
 • Pliki cookie – gdy użytkownik odwiedza witrynę Google, wysyłamy do jego komputera co najmniej jeden plik cookie – mały plik zawierający ciąg znaków – w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych reklam oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji. Ponadto firma Google wykorzystuje pliki cookie w swoich usługach reklamowych w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom wyświetlania reklam w sieci oraz zarządzania nimi. Gdy użytkownik odwiedza witrynę (w tym witryny Google, w których są stosowane reklamowe pliki cookie) i wyświetla lub klika reklamę prezentowaną za pośrednictwem usług reklamowych Google, możemy umieścić co najmniej jeden plik cookie w jego przeglądarce.
 • Informacje logowania – podczas korzystania z usług Google nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę użytkownika.
 • Komunikacja z użytkownikami – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy Google, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i udoskonalać nasze usługi.
 • Usługi stowarzyszone Google w innych witrynach – niektóre nasze usługi oferujemy w innych witrynach lub za ich pośrednictwem. Dane osobowe podawane w tych witrynach mogą być przesyłane do firmy Google w celu umożliwienia świadczenia usługi. Takie informacje przetwarzamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Witryny stowarzyszone mogą stosować inne procedury ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
 • Gadżety – firma Google w ramach oferowanych usług może udostępniać aplikacje innych firm. Informacje zbierane przez firmę Google po włączeniu gadżetu lub innej aplikacji są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką Prywatności.Informacje zbierane przez dostawcę aplikacji lub gadżetu są objęte polityką prywatności tego dostawcy.
 • Informacje o lokalizacji – firma Google oferuje usługi lokalizacyjne, takie jak Mapy Google dla komórek. Jeśli użytkownik korzysta z tych usług, firma Google może otrzymywać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji (na przykład sygnały GPS wysyłane przez urządzenie przenośne) lub informacje, za pomocą których można określić lokalizację (na przykład identyfikator nadajnika sieci komórkowej).
 • Linki – produkty Google mogą zawierać linki w formacie umożliwiającym nam śledzenie, czy zostały one kliknięte. Używamy tych informacji w celu podnoszenia jakości naszej technologii wyszukiwania, wyświetlania dostosowanych treści, a także do celów reklamowych. Więcej informacji na temat linków i przekierowań adresów URL.
 • Inne witryny – niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług Google. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania, witrynami zawierającymi aplikacje, produkty lub usługi Google ani nad linkami w różnych naszych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych.

Firma Google przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług. Cele te, oprócz wyżej wymienionych, są następujące:

 • świadczenie usług użytkownikom, w tym wyświetlanie dostosowanych treści i reklam;
 • kontrole, badania i analizy mające na celu zachowanie ciągłości, ochronę i udoskonalanie naszych usług;
 • zapewnienie sprawności technicznej naszej sieci;
 • ochrona praw i własności firmy Google oraz użytkowników jej produktów;
 • opracowywanie nowych usług.

Więcej szczegółów na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług.

Firma Google przetwarza dane osobowe na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na serwerze znajdującym się poza krajem użytkownika. Dane możemy przetwarzać w celu świadczenia oferowanych przez nas usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w imieniu innych firm, takich jak nasi partnerzy reklamowi, i zgodnie z ich instrukcjami.

Możliwości wyboru dotyczące danych osobowych

Gdy użytkownik chce skorzystać z określonej usługi, która wymaga rejestracji, prosimy go o podanie danych osobowych. Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Proponując użycie danych osobowych w jakichkolwiek innych celach niż opisane w niniejszej Polityce prywatności i/lub informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, równocześnie oferujemy skuteczną metodę, dzięki której można uniemożliwić użycie danych osobowych w tych innych celach. Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż opisane w niniejszej Polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, jeśli wcześniej nie uzyskamy zgody użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje lub usługi Google mogą nie działać prawidłowo.

Firma Google używa reklamowego pliku cookie firmy DoubleClick w witrynach partnerskich AdSense i niektórych usługach Google w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom wyświetlania reklam w sieci oraz zarządzania nimi. Użytkownik może wyświetlać i edytować preferencje reklam związane z tym plikiem cookie oraz zarządzać nimi przy użyciu programu Ads Preferences Manager. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z pliku cookie firmy DoubleClick za pomocą opcji rezygnacji z pliku cookie firmy DoubleClick.

Użytkownik może odmówić podania danych osobowych w dowolnych naszych usługach. Wówczas jednak firma Google może nie być w stanie świadczyć tych usług użytkownikowi.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Google wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • Użytkownik wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
 • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
 • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed szkodami dotyczącymi praw, tytułów własności lub bezpieczeństwa firmy Google i użytkowników jej produktów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymogami prawa i w zakresie przez nie dozwolonym.

W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Google bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.

Możemy udostępniać innym firmom niektóre łączne dane inne niż osobowe, takie jak liczba użytkowników wyszukujących określone hasło lub liczba użytkowników, którzy kliknęli określoną reklamę. Informacje tego typu nie umożliwiają identyfikacji żadnego użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących zarządzania danymi osobowymi i ich użytkowania prosimy kontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i agenci firmy Google, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Integralność danych

Firma Google przetwarza dane osobowe jedynie w celach, w których zostały one zebrane, oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi informacjami na temat ochrony prywatności dotyczącymi poszczególnych usług. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub udoskonalania naszych usług albo stosowane w innych celach wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ich ewentualnego aktualizowania i poprawiania jesteśmy zależni od naszych użytkowników.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług Google dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. W przypadku niektórych naszych usług obowiązują inne procedury udostępniania, poprawiania lub usuwania danych osobowych użytkowników. Więcej szczegółów na temat tych procedur zawierają odpowiednie informacje na temat ochrony prywatności i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych usług.

Przestrzeganie zasad

Firma Google regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie Google prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie wysłanej pod ten adres firma Google skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą Google a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika. Sądzimy, że większość ewentualnych zmian będzie drobnych. Niemniej jednak wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem wiadomości e-mail powiadamiającej o zmianach Polityki prywatności). Każda wersja niniejszej Polityki prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania, a poprzednie wersje będą dostępne do wglądu użytkowników w naszym archiwum.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikacje Google
Menu główne