Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná úprava: 11. marca 2009 (zobraziť archivované verzie)

V spoločnosti Google si uvedomujeme, že ochrana osobných údajov je dôležitá. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky produkty, služby a webové stránky ponúkané spoločnosťou Google Inc., jej pobočkami a pridruženými spoločnosťami s výnimkou spoločností DoubleClick (Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti DoubleClick) a Postini (Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Postini); ďalej iba „služby“ spoločnosti Google. Ak sú na vysvetlenie našich spôsobov ochrany osobných údajov potrebné podrobnejšie informácie, uverejňujeme doplňujúce upozornenia o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako určité služby nakladajú s osobnými údajmi. Tieto upozornenia je možné nájsť v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Spoločnosť Google sa riadi nasledujúcimi princípmi programu US Safe Harbor: Upozornenie, Výber, Ďalší prenos, Zabezpečenie, Integrita údajov, Prístup a Vymáhanie. Spoločnosť Google je registrovaným členom programu Safe Harbor Ministerstva obchodu USA.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich Pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našich webových stránok alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Údaje, ktoré získavame, a ako ich používame

Poskytujeme mnoho služieb, ktoré od vás nevyžadujú založenie účtu ani zadanie žiadnych osobných údajov, ako je napríklad Vyhľadávanie Google. Aby sme vám poskytli plnohodnotné služby, môžeme zbierať nasledujúce druhy informácií:

 • Údaje, ktoré nám poskytujete – Keď si registrujete účet Google alebo sa registrujete do inej služby či propagačnej akcie spoločnosti Google, ktorá vyžaduje registráciu, požiadame vás o vaše osobné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu a heslo k účtu). Pre určité služby, ako napr. reklamné programy, požadujeme tiež číslo kreditnej karty alebo iné informácie o platobnom účte, ktoré zachovávame v šifrovanej forme na zabezpečených serveroch. Aby sme vám poskytli lepšie pohodlie a zvýšili kvalitu našich služieb, môžeme poskytnuté informácie kombinovať s údajmi z iných služieb Google alebo od tretích strán. V prípade niektorých služieb vám môžeme umožniť takéto kombinovanie informácií zakázať.
 • Súbory cookie – Pri návšteve stránok Google odošleme do vášho počítača alebo iného zariadenia jeden alebo viac súborov cookie (súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov), prostredníctvom ktorých jednoznačne určíme váš prehliadač. Súbory cookie používame na vylepšenie kvality našich služieb, vrátane ukladania predvolieb používateľov, zlepšovania výsledkov vyhľadávania a výberu reklám, a na sledovanie trendov medzi používateľmi, napríklad pri vyhľadávaní. Spoločnosť Google využíva súbory cookie aj vo svojich reklamných službách, kde inzerentom a majiteľom webových stránok pomáhajú spúšťať a spravovať reklamy na webových stránkach. Keď navštívite webové stránky, vrátane stránok Google, ktoré používajú naše reklamné súbory cookie, a zobrazíte alebo kliknete na reklamu podporovanú reklamnými službami spoločnosti Google, môžeme vo vašom prehliadači nastaviť jeden alebo viacero súborov cookie.
 • Zaznamenávané informácie – Keď pristupujete k službám Google, naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odosiela pri každej návšteve webových stránok. Tieto serverové protokoly môžu zahŕňať údaje, ako sú vaša webová požiadavka, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viacero súborov cookie, ktoré môžu jedinečne identifikovať váš prehliadač.
 • Komunikácia používateľov – Ak odošlete spoločnosti Google e-mail alebo s ňou komunikujete iným spôsobom, môžeme si túto komunikáciu ponechať a použiť ju na spracovanie vašich požiadaviek, zodpovedanie vašich otázok a vylepšenie poskytovaných služieb.
 • Pridružené služby Google na ďalších stránkach – Niektoré naše služby ponúkame na ďalších webových stránkach alebo s ich spoluprácou. Osobné údaje, ktoré poskytujete týmto stránkam, môžu byť zaslané spoločnosti Google za účelom dodávky služby. Takéto informácie spracovávame podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Pridružené stránky, prostredníctvom ktorých ponúkame naše služby, sa môžu riadiť podľa iných spôsobov ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Moduly gadget – Spoločnosť Google môže prostredníctvom svojich služieb sprístupňovať aplikácie tretej strany. Ak povolíte modul gadget alebo inú aplikáciu, budú informácie zhromaždené spoločnosťou Google spracované podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené poskytovateľom aplikácie alebo modulu gadget spadajú pod ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Údaje o polohe – Spoločnosť Google poskytuje služby na určenie polohy, ako je služba Mapy Google pre mobil. Ak tieto služby použijete, spoločnosť Google môže prijať informácie o vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS odoslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť použité na určenie približnej polohy (napr. identifikátor bunky).
 • Odkazy – Spoločnosť Google môže zobrazovať odkazy vo formáte, ktorý nám umožňuje sledovať, či boli tieto odkazy nasledované. Tieto informácie využívame za účelom zvýšenia kvality svojej technológie vyhľadávania, prispôsobeného obsahu a reklamy. Získajte viac informácií o odkazoch a presmerovaných adresách URL.
 • Iné stránky – Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia iba pre služby spoločnosti Google. Nezodpovedáme za stránky, ktoré sú zobrazené ako výsledky vyhľadávania, za stránky, ktoré zahrnujú aplikácie, produkty alebo služby spoločnosti Google, alebo za odkazy v rámci našich služieb. Tieto ďalšie stránky do vášho počítača môžu umiestňovať svoje vlastné súbory cookie alebo iné súbory, zbierať údaje alebo od vás vyžiadať osobné údaje.

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje výlučne na účely popísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov alebo v doplnkových upozorneniach o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby. Také účely ďalej zahŕňajú:

 • Poskytovanie produktov a služieb používateľom, vrátane zobrazovania prispôsobeného obsahu a inzercie.
 • Kontrolu, výskum a analýzu za účelom údržby, ochrany a zdokonalenia našich služieb.
 • Zaisťovanie technickej funkčnosti našej siete.
 • Ochraňovanie práv alebo vlastníctva spoločnosti Google alebo našich používateľov.
 • Vývoj nových služieb.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v upozorneniach o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby.

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje na serveroch v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách. V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje na serveroch, ktoré sú umiestnené mimo vašej krajiny. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom poskytovania svojich vlastných služieb. V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje spracovať v mene a v súlade s pokynmi tretej strany, ako sú naši reklamní partneri.

Možnosti pre osobné údaje

Keď sa prihlásite do konkrétnej služby, ktorá si vyžaduje registráciu, požiadame vás o vaše osobné údaje. Ak tieto údaje budeme chcieť použiť za iným účelom, než za ktorým boli zozbierané, ešte predtým vás požiadame o váš súhlas.

Ak navrhneme použitie osobných údajov na účely, ktoré nie sú popísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov alebo v upozorneniach o ochrane osobných údajov jednotlivých služieb, ponúkneme vám účinný spôsob, ako použitiu osobných údajov na tieto iné účely zabrániť. Nebudeme zbierať citlivé údaje ani ich používať na žiadne iné účely než tie, ktoré sú popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov alebo v upozorneniach o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby, ak na to vopred nezískame váš súhlas.

Väčšina prehliadačov je spočiatku nastavená tak, aby súbory cookie prijímali. Svoj prehliadač ale môžete nastaviť tak, aby súbory cookie odmietol alebo vám odoslanie súboru cookie oznámil. Niektoré služby a funkcie Google však nemôžu fungovať správne, ak sú súbory cookie neaktívne.

Na partnerských stránkach služby AdSense a v určitých službách používa spoločnosť Google reklamný súbor cookie spoločnosti DoubleClick, ktorý inzerentom a majiteľom webových stránok pomáha spúšťať a spravovať reklamy na webových stránkach. Nastavenia reklám združené s týmto súborom cookie môžete zobraziť, upraviť alebo spravovať prostredníctvom nástroja Správca nastavení reklám. Okrem toho sa môžete kedykoľvek rozhodnúť súbory cookie spoločnosti DoubleClick neprijímať. Urobíte to prostredníctvom špeciálneho súboru cookie spoločnosti DoubleClick na odmietnutie reklamných súborov cookie.

Odoslanie osobných údajov akejkoľvek našej službe môžete odmietnuť. V takom prípade nemusí byť spoločnosť Google schopná vám takéto služby poskytovať.

Zdieľanie informácií

Spoločnosť Google zdieľa osobné údaje s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google iba v prípade nasledujúcich obmedzených okolností:

 • Máme váš súhlas. Požadujeme súhlas s účasťou na zdieľaní akýchkoľvek dôverných osobných údajov.
 • Také údaje poskytujeme svojim pobočkám, sesterským spoločnostiam alebo iným dôveryhodným podnikom a osobám za účelom spracovania osobných údajov vo vašom mene. Vyžadujeme, aby tieto spoločnosti alebo osoby konali pri spracovaní informácií v súlade s našimi pokynmi a Pravidlami ochrany osobných údajov a s všetkými ostatnými ustanoveniami o dôvernosti a zabezpečení.
 • Domnievame sa, že prístup, použitie, uchovanie alebo odovzdanie týchto informácií sú nevyhnutné na (a) dodržanie platného zákona, nariadenia, právneho postupu alebo vymáhateľného vládneho nariadenia, (b) vymáhanie platných Zmluvných podmienok, vrátane vyšetrovania ich možného porušenia, (c) zistenie, zabránenie alebo iné riešenie podvodu alebo technických či bezpečnostných problémov alebo na (d) ochranu pred bezprostredne hroziacou ujmou na právach, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Ak sa spoločnosť Google zapojí do zlúčenia alebo akvizície alebo iným spôsobom predá niektoré alebo všetky svoje prostriedky, zaistíme dôvernosť akýchkoľvek osobných údajov spojených s týmito transakciami a upozorníme vás skôr, než budú osobné údaje prevedené a než sa na ne začnú vzťahovať iné pravidlá ochrany osobných údajov.

Je možné, že budeme s treťou stranou zdieľať niektoré súhrnné informácie neosobného rázu ako napríklad počet používateľov, ktorí vyhľadávali určitý termín, alebo počet používateľov, ktorí klikli na určitú reklamu. Také informácie neidentifikujú vašu osobu.

V prípade ďalších otázok o spravovaní alebo využívaní osobných údajov nás kontaktujte na nižšie uvedenej adrese.

Zabezpečenie informácií

Vykonávame náležité bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, zverejneniu či zničeniu údajov. Tieto zahŕňajú vnútorné hodnotenia našich postupov pri zbieraní, ukladaní a spracovávaní údajov a našich bezpečnostných opatrení, ako aj opatrenia týkajúce sa fyzickej bezpečnosti za účelom ochrany proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých ukladáme osobné údaje.

Obmedzujeme prístup k osobným údajom iba na zamestnancov, zmluvných partnerov a sprostredkovateľov spoločnosti Google, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť, aby mohli rozvíjať a zdokonaľovať naše služby. Títo jednotlivci sú viazaní zachovaním dôvernosti a môže sa proti nim viesť disciplinárne konanie, vrátane ukončenia pracovného vzťahu a trestného konania, pokiaľ tieto povinnosti nesplnia.

Integrita údajov

Spoločnosť Google spracováva osobné údaje výlučne na účely, pre ktoré boli získané a ktoré sú v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov alebo upozorneniami o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby. Kontrolujeme postupy zhromažďovania, ukladania a spracovania osobných údajov, aby sme zabezpečili, že zhromažďujeme, ukladáme a spracovávame iba informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb alebo na iné účely v súlade s týmito Pravidlamii. Vykonávame primerané kroky, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré spracovávame. Závisí však od našich používateľov, nakoľko svoje osobné údaje aktualizujú alebo opravujú, keď je to potrebné.

Prístup a aktualizácia osobných údajov

Pri využívaní služieb spoločnosti Google sa čo najlepšie usilujeme poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom, umožniť vám opraviť tieto údaje, ak sú nepresné, či ich odstrániť na vašu žiadosť, ak zákon nevyžaduje inak alebo ak nemusia byť zachované na oprávnené obchodné účely. Pred spracovaním takých požiadaviek jednotlivých používateľov požiadame, aby sa identifikovali a uviedli, ku ktorým informáciám chcú pristupovať alebo ich opraviť, či odstrániť. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sa nezmyselne opakujú alebo sú systematické, vyžadujú neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie iných alebo by boli príliš nepraktické (napríklad požiadavky týkajúce sa údajov nachádzajúcich sa na záložných páskach) alebo ku ktorým sa inak nevyžaduje prístup. V prípadoch, keď ide o prístup k údajom a o ich opravu, tieto služby poskytujeme zadarmo. Výnimkou sú prípady, ktoré by vyžadovali neprimerané technické úsilie. Niektoré naše služby používajú na prístup, opravu alebo odstránenie osobných údajov používateľov iné postupy. Podrobnosti o týchto postupoch sú uvedené vo zvláštnych upozorneniach o ochrane osobných údajov alebo v častých otázkach, týkajúcich sa týchto služieb.

Vymáhanie

Spoločnosť Google vykonáva pravidelné kontroly dodržiavania týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania osobných údajov spoločnosťou Google, kontaktujte nás prostredníctvom týchto webových stránok alebo písomne na adrese

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Keď na túto adresu dostaneme písomnú formálnu sťažnosť, v súlade s pravidlami spoločnosti Google kontaktujeme používateľa, ktorý nám ju poslal. Aby sme vyriešili sťažnosti týkajúce sa prenosu osobných údajov, ktoré nedokáže spoločnosť Google vyriešiť sama s daným jednotlivcom, budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi, vrátane miestnych orgánov ochrany údajov.

Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Bez vášho výslovného súhlasu vám neodoberieme žiadne z práv, ktoré vám podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov patria, a očakávame, že rozsah väčšiny zmien bude minimálny. Bez ohľadu na to však všetky zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke. Ak budú zmeny rozsiahlejšie, upozorníme vás aj iným spôsobom (v prípade niektorých služieb môžeme odosielať e-mail s upozornením na zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov). Každá verzia Pravidiel ochrany osobných údajov bude označená vo vrchnej časti stránky dátumom začiatku platnosti. Staršie verzie Pravidiel ochrany osobných údajov budeme uchovávať v archíve, aby ste si ich mohli prečítať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, kedykoľvek sa na nás obráťte prostredníctvom týchto webových stránok alebo nám napíšte na adresu

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka