Dette er en arkivert versjon av retningslinjene våre for personvern. Se den nåværende versjonen eller alle de tidligere versjonene.

Retningslinjer for personvern

Sist endret: 3. oktober 2010 (vis arkiverte versjoner)

Disse retningslinjer for personvern gjelder for alle produktene, tjenestene og nettstedene som tilbys av Google Inc. eller Googles datterselskaper eller samarbeidsselskaper, med unntak av Postini (Postinis personvernregler). Vi legger av og til ut spesifikke personvernsmerknader eller brukerstøttemateriale hvor vi gir en mer detaljert presentasjon av produktene våre.

Hvis du har spørsmål angående retningslinjene, må du gjerne kontakte oss via nettstedet vårt eller skrive til oss på

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den

Vi kan samle inn følgende informasjon:

 • Informasjon du oppgir – Når du registrerer deg for å få en Google-konto ber vi deg om å oppgi personlig informasjon. Opplysningene du oppgir i forbindelse med kontoregistreringen kan i visse tilfelle bli kombinert med informasjon fra andre Google-tjenester eller tredjeparter, slik at vi kan tilby deg en bedre brukeropplevelse og forbedre kvaliteten på tjenestene våre. For enkelte tjenester har du mulighet til å velge at slik informasjon ikke skal kombineres. Gå til Google-oversikten for å lese mer om informasjonen som er knyttet til kontoen din. Hvis du bruker Google-tjenester sammen med Google Apps-kontoen din, vil Google levere disse tjenestene i samarbeid med eller på vegne av domeneadministratoren din. Administratoren din har tilgang til kontoinformasjonen din, blant annet e-posten. Les personvernreglene for domeneadministratoren din hvis du vil vite mer.
 • Informasjonskapsler (cookies) – Når du besøker Google, sender vi én eller flere informasjonskapsler til datamaskinen eller enheten din. Disse informasjonskapslene brukes for å forbedre kvaliteten på tjenesten. Dette betyr at vi lagrer innstillingene dine, forbedrer søkeresultatene og følger med brukertrendene (f.eks. hvordan folk søker på Internett). Google bruker også informasjonskapsler i sine annonseringstjenester, slik at annonsører og utgivere kan håndtere annonser på Internett og i Google-tjenestene.
 • Logginformasjon – Når du bruker Googles tjenester fra en nettleser, et program eller en annen klient, registrerer våre servere automatisk noe informasjon. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som nettforespørselen, din bruk av en tjeneste, IP-adressen, nettlesertypen, nettleserspråket, datoen og klokkeslettet for forespørselen og en eller flere informasjonskapsler som identifiserer nettleseren eller din konto.
 • Brukerkommunikasjon – Når du sender en e-postmelding eller annen kommunikasjon til Google, oppbevarer vi i visse tilfelle kommunikasjonen for å behandle og svare på forespørslene dine og forbedre tjenestene våre. Når du sender og mottar tekstmeldinger fra tjenester som tilbyr denne funksjonen, kan det hende at vi samler inn og oppbevarer informasjon knyttet til disse meldingene. Dette kan være telefonnumre, mobiltjenesteleverandøren som er knyttet til telefonnummeret, meldingens innhold og dato og tidspunkt for når meldingen ble sendt eller mottatt. Vi kan i enkelte tilfeller bruke e-postadressen din for å fortelle deg om våre tjenester.
 • Tilknyttede Google-tjenester på andre nettsteder – Enkelte av våre tjenester tilbys via eller på andre nettsteder. Personlig informasjon som du oppgir på slike nettsteder, kan bli sendt til Google for at tjenesten skal kunne leveres. Vi håndterer denne typen informasjon i samsvar med disse retningslinjene for personvern.
 • Tredjepartsprogrammer – Google kan tilby tredjepartsprogrammer, som for eksempel innholdsmoduler eller utvidelser, i tjenestene. Informasjonen som innhentes av Google ved aktivering av tredjepartsprogrammer, behandles i samsvar med disse retningslinjer for personvern. Informasjon som innhentes av leverandøren av det aktuelle tredjepartsprogrammet er underlagt leverandørens retningslinjer for personvern.
 • Posisjonsdata – Google tilbyr posisjonsaktiverte tjenester, som for eksempel Google Maps og Google Latitude. Hvis du bruker disse tjenestene, kan Google innhente informasjon om din faktiske posisjon (som f.eks. GPS-signaler fra en mobil enhet) eller informasjon som kan brukes for å fastslå omtrentlig posisjon (som f.eks. mobiltelefon-ID).
 • Unike programnumre – Enkelte tjenester, som for eksempel Google-verktøylinjen, har et unikt programnummer som ikke er knyttet til kontoen din eller deg personlig. Dette nummeret og informasjon om installasjonen din (f.eks. type operativsystem, versjonsnummer) kan bli sendt til Google når du installerer eller avinstallerer tjenesten, eller når tjenesten med jevne mellomrom kontakter tjenerne våre (f.eks. for å be om automatiske programoppdateringer).
 • Andre nettsteder – Disse retningslinjer for personvern gjelder kun for Googles tjenester. Vi kontrollerer ikke andre nettsteder som fremgår som en del av et søkeresultat eller nettsteder som inkluderer Googles programmer, produkter og tjenester, eller koblinger fra våre tjenester. Slike nettsteder vil kunne plassere egne informasjonskapsler og andre filer på din datamaskin, innhente informasjon, samt be om personlig informasjon fra deg.

I tillegg til det ovennevnte, kan vi bruke den innsamlede informasjonen for å:

 • Tilby, vedlikeholde, beskytte og forbedre tjenestene våre (innbefattet annonseringstjenester), utvikle nye tjenester og
 • beskytte Googles og brukernes rettigheter og eiendom.

Hvis vi ønsker å bruke denne informasjonen på en annen måte enn det opprinnelige formålet som den ble samlet inn for, vil vi be om ditt samtykke før slik bruk.

Google behandler personlig informasjon på tjenerne sine i USA og i andre land. I enkelte tilfeller behandler vi personlig informasjon utenfor landet hvor du er bosatt.

Alternativer

Du kan bruke Google-oversikten for å se igjennom og kontrollere informasjonen som er lagret i Google-kontoen din.

De fleste nettlesere er i utgangspunktet konfigurert for å godta informasjonskapsler, men du kan stille inn nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler, eller slik at den varsler deg når en informasjonskapsel sendes. Enkelte Google-funksjoner og -tjenester kan ha problemer med å fungere på riktig måte hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Google bruker DoubleClicks informasjonskapsel på nettsteder tilhørende AdSense-partnere og enkelte Google-nettsteder for å hjelpe annonsører og utgivere å håndtere internettannonser. Du kan vise og håndtere annonseinnstillingene som er tilknyttet denne informasjonskapselen ved å gå til annonseinnstillingsbehandleren. I tillegg kan du deaktivere DoubleClicks informasjonskapsel dersom du ikke ønsker denne, ved å velge bort DoubleClicks informasjonskapsel.

Informasjonsdeling

Google deler bare personlig informasjon med andre selskaper og enkeltpersoner utenfor Google under følgende begrensede omstendigheter:

 • Du har gitt ditt samtykke. Vi krever aktivt samtykke for videreformidling av sensitive personlige opplysninger.
 • Vi gjør slik informasjon tilgjengelig for våre datterselskaper, samarbeidspartnere eller andre pålitelige virksomheter eller personer som behandler personlig informasjon på våre vegne. Vi krever at disse partene forplikter seg til å behandle denne typen informasjon i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med disse retningslinjer for personvern samt i overensstemmelse med andre relevante konfidensialitet- og sikkerhetstiltak.
 • Vi er av den oppriktige oppfatning at tilgang til, bruk, oppbevaring eller utlevering av slik informasjon med rimelighet er nødvendig for (a) å opptre i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk, som ledd i rettslige prosesser eller etter krav fra myndighetene, (b) å håndheve gjeldende vilkår for bruk, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse, (c) å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhetsrelaterte- eller tekniske problemer, eller (d) å beskytte Google, brukere eller allmennheten mot skade på deres respektive rettigheter, eiendom eller sikkerhet, så langt det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvis Google blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg av deler av eller alle Googles aktiva, vil vi sikre at all personlig informasjon involvert i slike transaksjoner forblir konfidensielle. Du blir varslet før personlig informasjon blir overført og underlagt andre retningslinjer for personvern.

Informasjonssikkerhet

Vi gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte oss mot uautorisert tilgang til data og uautorisert endring, utlevering eller ødeleggelse av data. Disse tiltakene omfatter interne gjennomganger av prosedyrer for innsamling, lagring og behandling av data og sikkerhetstiltak, samt bruk av kryptering og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer hvor vi lagrer personlige opplysninger.

Tilgang til personlige opplysninger er kun gitt til de av Googles ansatte, kontraktører og agenter som trenger slik tilgang for å behandle disse opplysningene på våre vegne. Disse personene har taushetsplikt, og risikerer blant annet disiplinærtiltak, oppsigelse og straffeforfølgelse hvis de bryter taushetsplikten.

Tilgang til og oppdatering av personlige opplysninger

Når du bruker Googles tjenester, forsøker vi etter beste evne å gi deg tilgang til dine personlige opplysninger og gir deg adgang til å endre dem hvis de er unøyaktige, eller slette dem hvis du ber om det. Dette gjelder med mindre opplysningene må oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning eller for legitime forretningsformål. Før slike forespørsler behandles blir enkeltbrukere bedt om å identifisere seg og opplysningene det bes om tilgang til, eller endring eller fjerning av. Vi kan avvise forespørsler som er av følgende typer: er urimelig gjentakende eller systematiske, krever uforholdsmessig teknisk innsats, setter andres personvern i fare, er uforholdsmessig krevende (f.eks. forespørsler angående opplysninger som finnes på sikkerhetskopier) eller for tilfeller som ikke på annen måte krever tilgang. Med mindre det krever uforholdsmessig innsats, tar vi ikke betalt for å gi tilgang til opplysninger eller utføre endringer. På grunn av måten vi drifter enkelte tjenester, kan det hende at det tar tid før kopier slettes fra våre aktive tjenere etter at du har slettet disse, og at disse kopiene kan bli værende i våre sikkerhetskopisystemer. Du finner mer informasjon i brukerstøtten.

Håndhevelse

Google overholder de amerikanske Safe Harbor-personvernprinsippene om varsling, valg, overføring, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse og er registrert i Safe Harbor-programmet til Department of Commerce (handelsdepartementet i USA).

Google kontrollerer jevnlig at retningslinjene for personvern etterfølges. Når vi mottar formelle skriftlige klager, tar vi, i henhold til våre retningslinjer, kontakt med den som har fremsatt klagen. Vi samarbeider med aktuelle myndighetsorganer, deriblant lokale myndigheter for datasikkerhet (Datatilsynet), for å løse eventuelle klager angående overføring av personlig data, i den grad slike ikke kan løses direkte mellom Google og den som klager.

Endringer i disse retningslinjer for personvern

Vær oppmerksom på at disse retningslinjer for personvern kan bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke rettighetene dine under disse retningslinjene for personvern uten at vi har mottatt uttrykkelig samtykke fra deg. Vi legger ut alle endringer i disse retningslinjer for personvern på denne siden, og hvis endringene er betydelige, vil vi gi et tydelig varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel via e-post når retningslinjene endres). I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av disse retningslinjer for personvern i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.

Google-apper
Hovedmeny