Đây là phiên bản Chính sách bảo mật được lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện tại hoặc tất cả các phiên bản trước đây.

Chính sách Bảo mật

Sửa đổi lần cuối: Ngày 3 tháng 10 năm 2010 (xem các phiên bản đã lưu trữ)

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ và trang web do Google Inc. hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Google Inc. ngoại trừ Postini cung cấp (Chính sách Bảo mật của Postini). Đôi khi, chúng tôi có thể đăng thông báo bảo mật cụ thể cho từng sản phẩm hoặc tài liệu của Trung tâm Trợ giúp để giải thích chi tiết hơn về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký Tài khoản Google, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi theo tài khoản của mình cùng với thông tin từ các dịch vụ khác của Google hoặc các bên thứ ba để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và để cải thiện chất lượng các dịch vụ của chúng tôi. Đối với một số dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sẽ cho bạn cơ hội bỏ chọn việc kết hợp những thông tin như vậy. Bạn có thể sử dụng Trang tổng quan của Google để tìm hiểu thêm về thông tin được liên kết với Tài khoản của mình. Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ của Google cùng với Tài khoản Google Apps của bạn, Google sẽ cung cấp các dịch vụ này cùng với hoặc thay mặt cho quản trị viên miền của bạn. Quản trị viên của bạn sẽ có quyền truy cập thông tin tài khoản của bạn, trong đó có cả email. Hãy xem chính sách bảo mật của quản trị viên miền của bạn để biết thêm thông tin.
 • Cookie – Khi bạn truy cập vào Google, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện các kết quả tìm kiếm và lựa chọn quảng cáo cũng như theo dõi xu hướng của người dùng, ví dụ: cách mọi người tìm kiếm. Google cũng sử dụng cookie trong các dịch vụ quảng cáo của mình để giúp nhà quảng cáo và nhà xuất bản phân phối và quản lý quảng cáo trên toàn bộ web và trên các dịch vụ của Google.
 • Thông tin nhật ký – Khi bạn truy cập các dịch vụ của Google qua trình duyệt, ứng dụng hoặc máy khách khác, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, tương tác của bạn với dịch vụ, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.
 • Thông tin liên lạc của người dùng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến Google, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn gửi và nhận tin nhắn SMS tới hoặc từ một trong các dịch vụ cung cấp chức năng SMS của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin có liên quan đến tin nhắn đó như số điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ di động liên quan đến số điện thoại đó, nội dung tin nhắn và ngày và giờ giao dịch. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về dịch vụ của chúng tôi.
 • Các dịch vụ Liên kết của Google trên các trang web khác – Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình trên hoặc thông qua các trang web khác. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các trang web đó có thể được gửi đến Google để phân phối dịch vụ. Chúng tôi xử lý thông tin như vậy theo Chính sách Bảo mật này.
 • Ứng dụng của Bên Thứ ba – Google có thể cung cấp các ứng dụng của bên thứ ba như tiện ích hoặc tiện ích mở rộng thông qua các dịch vụ của mình. Thông tin do Google thu thập khi bạn bật ứng dụng của bên thứ ba được xử lý theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba thu thập được quản lý bởi các chính sách bảo mật của họ.
 • Dữ liệu vị trí – Google cung cấp các dịch vụ hỗ trợ định vị, như Google Maps và Latitude. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ này, Google có thể nhận thông tin về vị trí thực của bạn (ví dụ như tín hiệu GPS được gửi qua thiết bị di động) hoặc thông tin có thể được sử dụng để xác định vị trí (như ID điện thoại di động).
 • Số hiệu ứng dụng duy nhất – Một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như Thanh công cụ của Google, có một số hiệu ứng dụng duy nhất không được liên kết với tài khoản của bạn hoặc với bạn. Số hiệu này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành, số phiên bản) có thể được gửi đến Google khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó, khi dịch vụ đó liên hệ định kỳ với máy chủ của chúng tôi (ví dụ: để yêu cầu các bản cập nhật tự động cho phần mềm).
 • Trang web khác – Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các dịch vụ của Google. Chúng tôi không kiểm soát các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm, các trang web có các ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Google hoặc các liên kết từ bên trong các dịch vụ khác nhau của mình. Những trang web này có thể đặt cookie riêng của chúng hoặc các tệp khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài mục đích sử dụng ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để:

 • Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của mình (bao gồm dịch vụ quảng cáo) và phát triển các dịch vụ mới; và
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Google hoặc của người dùng.

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin được thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Google xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bên ngoài quốc gia của bạn.

Lựa chọn

Bạn có thể sử dụng Trang tổng quan của Google để xem xét và kiểm soát thông tin được lưu trữ trên Tài khoản Google của mình.

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc sẽ thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của Google có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

Google sử dụng cookie quảng cáo của DoubleClick trên các trang web của đối tác AdSense và trên các dịch vụ nhất định của Google để giúp nhà quảng cáo và nhà xuất bản phân phối và quản lý quảng cáo trên toàn bộ web. Bạn có thể xem và quản lý các tuỳ chọn quảng cáo của mình được liên kết với cookie này bằng cách truy cập vào Trình quản lý Tuỳ chọn Quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể chọn loại bỏ cookie của DoubleClick bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng Loại bỏ cookie của DoubleClick.

Chia sẻ thông tin

Google chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài Google trong những trường hợp giới hạn sau:

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu Google tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của Google truy cập thông tin cá nhân. Đó là những người cần biết thông tin này để xử lý thông tin đó thay mặt cho chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, nếu họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, chúng tôi thật sự cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại hoặc vì mục đích chính đáng của doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu cá nhân người dùng tự nhận diện mình và xác định thông tin yêu cầu được truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu được lặp lại nhiều lần một cách không hợp lý hoặc có hệ thống, đòi hỏi các nỗ lực không phù hợp về kỹ thuật, gây nguy hiểm cho tính bảo mật của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng lưu trữ) hoặc đối với những yêu cầu đó không cần thiết phải truy cập. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ trường hợp việc thực hiện như thế đòi hỏi nỗ lực quá lớn. Do cách thức chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xoá thông tin của mình, có thể mất một thời gian để các bản sao còn lại được xoá khỏi máy chủ đang hoạt động của chúng tôi. Các bản sao này có thể vẫn tồn tại trong hệ thống sao lưu của chúng tôi. Vui lòng xem lại Trung tâm Trợ giúp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Thực thi

Google tuân thủ các Nguyên tắc Ðảm bảo An toàn Thông tin cá nhân về Thông báo, Lựa chọn, Chuyển tiếp, An ninh, Toàn vẹn Dữ liệu, Truy cập và Thực thi và chúng tôi đã đăng ký Chương trình Ðảm bảo An toàn Thông tin cá nhân của Bộ thương mại Hoa Kỳ.

Google thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi chúng tôi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, Google sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý phù hợp, kể cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa Google và cá nhân.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính