Det här är en arkiverad version av vår integritetspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 20 december 2013 (visa arkiverade versioner)

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att söka efter och dela information, kommunicera med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett Google-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan visa sökresultat och annonser som är mer relevanta, hjälpa dig att hitta nya kontakter och göra det enklare att dela innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen ifråga.
 • Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa viktiga termer. Google värnar om din integritet. Oavsett om Google är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor besöker du den här sidan.

Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer som att bedöma vilka annonser du är intresserad av eller vilka personer du har mest utbyte av på webben.

Vi samlar in information på två sätt:

 • Information som du uppger. Du måste till exempel ha ett Google-konto för att använda många av våra tjänster. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer. Om du vill dra full nytta av våra delningsfunktioner kan vi också be dig att skapa en offentlig profil på Google, som kan innehålla ditt namn och en profilbild.

 • Information som vi får när du använder våra tjänster. Vi kan samla in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du besöker en webbplats som använder våra annonseringstjänster eller om du visar eller interagerar med annonser och innehåll från oss. Det gäller följande typer av information:

  • Enhetsinformation

   Vi kan samla in information om den specifika enheten (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och ditt telefonnummer eller annan information om mobila nätverk). Google kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt telefonnummer till ditt Google-konto.

  • Logginformation

   När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Google kan vi automatiskt samla in och spara viss information i serverloggar. Loggdata kan innehålla följande:

   • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
   • Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, SMS-routning och samtalstyper.
   • Internet Protocol-adress.
   • Enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
   • Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt Google-konto.
  • Platsinformation

   När du använder Googles platsaktiverade tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig, till exempel GPS-signaler från en mobilenhet. Vi kan också bestämma platser med hjälp av olika tekniker, till exempel sensordata från din enhet som kan informera om mobilmaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter i närheten.

  • Unika programnummer

   Vissa tjänster omfattar ett unikt programnummer. Detta nummer och information om installationen (till exempel typ av operativsystem och versionsnummer) kan komma att skickas till Google när du installerar eller avinstallerar tjänsten eller när tjänsten kontaktar våra servrar regelbundet för att begära automatiska uppdateringar eller i andra syften.

  • Lokal lagring

   Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

  • Cookies och anonyma identifierare

   Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av Googles tjänster. Det kan innebära att cookies eller anonyma identifierare skickas till din enhet. Vi använder även cookies och anonyma identifierare när du använder tjänster som vi erbjuder våra affärspartner, t.ex. annonseringstjänster eller funktioner från Google som kan visas på andra webbplatser.

Så här används informationen som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda Google och våra användare. Vi använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel sökresultat och annonser som är mer relevanta för dig.

Namnet som du anger i din profil på Google kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver ett Google-konto. Dessutom kan vi ersätta tidigare namn som kopplats till ditt Google-konto så att samma namn används i alla våra tjänster. Om andra användare redan har tillgång till din e-postadress eller annan information som identifierar dig kan vi visa detta i din offentliga profilinformation på Google (till exempel ditt namn eller profilbilden).

När du kontaktar Google kan vi spara dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla en cookie eller anonym identifierare till känsliga kategorier av personuppgifter, till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Vi kan kombinera personuppgifter från en tjänst med uppgifter och personuppgifter från Googles andra tjänster, så att du till exempel enklare ska kunna dela innehåll med personer som du känner. Vi kombinerar inte information från DoubleClick-cookien med personligt identifierbar information om vi inte har fått ditt samtycke till detta.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Google hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Med Google Översikt kan du granska och kontrollera vissa typer av information som kopplas till ditt Google-konto.
 • Visa och redigera inställningar för annonser, till exempel för vilka kategorier som du tycker är intressanta, med hjälp av annonsinställningarna. Här kan du också välja bort några av Googles annonseringstjänster.
 • Med vår redigerare kan du visa och ändra hur din profil på Google visas för olika personer.
 • Kontrollera vem du delar information med.
 • Hämta ut din information från många av våra tjänster.

Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är exempelvis inte säkert att vi kommer ihåg dina språkinställningar.

Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter när du än använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga verksamhetsskäl eller juridiska skäl. När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Vi kan neka en begäran om den upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns i våra system för säkerhetskopior).

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google förutom i följande situationer:

 • Med ditt samtycke

  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

 • Med domänadministratörer

  Om ditt Google-konto hanteras av en domänadministratör (gäller exempelvis de som använder Google Apps) kommer domänadministratören och återförsäljare som ger användarsupport i din organisation att ha tillgång till uppgifter från ditt Google-konto (inklusive din e-post och andra data). Din domänadministratör kan eventuellt göra följande:

  • Visa statistik om ditt konto, till exempel om vilka program eller appar du installerar.
  • Byta lösenord till ditt konto.
  • Stänga av eller säga upp åtkomsten till ditt konto.
  • Få åtkomst till eller hämta information som sparats i ditt konto.
  • Hämta dina kontouppgifter i syfte att tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.
  • Begränsa dina möjligheter att ta bort eller ändra information och sekretessinställningar.

  Mer information finns i domänadministratörens sekretesspolicy.

 • För extern behandling

  Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

 • Av juridiska skäl

  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

  • tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet
  • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
  • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
  • skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela sammanställd information som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra affärspartner (till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser). Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om Google skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda Google och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
 • Du kan logga in på ditt Google-konto med tvåstegsverifiering och vi erbjuder funktionen Säker webbsökning i Google Chrome.
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Googles anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Tillämplighet

Vår sekretesspolicy gäller alla tjänster som tillhandahålls av Google Inc. och dess närstående bolag, inklusive tjänster som erbjuds på andra webbplatser (till exempel våra annonseringstjänster), med undantag för tjänster med separata sekretesspolicyer som inte inkorporerar denna policy.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som visas i våra sökresultat, webbplatser som kan innehålla tjänster från Google, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker.

Upprätthållande

Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. Vi följer också ett antal självreglerande ramverk. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Produktspecifik sekretesspraxis

I följande meddelanden kan du läsa om vår särskilda sekretesspraxis i samband med vissa produkter och tjänster från Google som du kanske använder:

Googles appar
Huvudmeny