Đây là phiên bản Chính sách bảo mật được lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện tại hoặc tất cả các phiên bản trước đây.

Chính sách bảo mật

Thông tin chúng tôi thu thập

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Thông tin bạn chia sẻ

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Thông tin chúng tôi chia sẻ

An ninh thông tin

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Các thay đổi

Cách thực hành cụ thể cho sản phẩm

Các tài liệu hữu ích khác liên quan đến quyền riêng tư và tính bảo mật

Sửa đổi lần cuối: Ngày 19 tháng 12 năm 2014 (xem các phiên bản đã được lưu trữ)

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc để tạo nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản Google, chúng tôi có thể làm cho các dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa – để hiển thị cho bạn nhiều kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn, để giúp bạn kết nối với mọi người hoặc để làm cho việc chia sẻ với người khác trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với Google. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng Google hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hành của chúng tôi – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo trang này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như quảng cáo bạn thấy hữu ích nhất, những người quan trọng nhất với bạn trên mạng hoặc những video trên YouTube mà bạn có thể thích.

Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký Tài khoản Google. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn muốn khai thác tối ưu các tính năng chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tạo Tiểu sử trên Google hiển thị công khai, tiểu sử này có thể bao gồm tên và ảnh của bạn.

 • Những thông tin chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn, chẳng hạn như khi bạn xem video trên YouTube, truy cập trang web sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi hay bạn xem, tương tác với quảng cáo và nội dung của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

  • Thông tin thiết bị

   Chúng tôi thu thập thông tin cụ thể của từng thiết bị (chẳng hạn như mẫu phần cứng, phiên bản hệ điều hành của bạn, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động, bao gồm cả số điện thoại). Google có thể liên kết số nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại với Tài khoản Google của bạn.

  • Thông tin nhật ký

   Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do Google cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

   • các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm của bạn.
   • thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.
   • Địa chỉ giao thức Internet.
   • thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
   • cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản Google của bạn.
  • Thông tin vị trí

   Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ để xác định vị trí, bao gồm địa chỉ IP, GPS và các bộ cảm biến khác có thể cung cấp chẳng hạn như thông tin về các thiết bị, điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động lân cận cho Google.

  • Số ứng dụng duy nhất

   Các dịch vụ nhất định bao gồm số ứng dụng duy nhất. Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể được gửi tới Google khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó hoặc khi dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.

  • Lưu trữ cục bộ

   Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng các cơ chế như bộ nhớ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng.

  • Cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danh

   Chúng tôi và các đối tác sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập dịch vụ của Google, công việc này có thể bao gồm gửi một hoặc nhiều cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh tới thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và số nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho đối tác của mình, chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo hoặc các tính năng của Google có thể xuất hiện trên các trang web khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ Google và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.

Chúng tôi có thể sử dụng tên bạn cung cấp cho Tiểu sử trên Google của bạn trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà cần phải có Tài khoản Google. Ngoài ra, chúng tôi có thể thay thế các tên trước đây được liên kết với Tài khoản Google của bạn để bạn được giới thiệu nhất quán trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Nếu những người dùng khác đã có email của bạn hoặc thông tin khác để nhận dạng bạn, chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin được hiển thị công khai về Tiểu sử trên Google của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh của bạn.

Nếu bạn có Tài khoản Google, chúng tôi có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của bạn và những hành động bạn thực hiện trên Google hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản Google của bạn (chẳng hạn như các lượt +1, bài đánh giá bạn viết và nhận xét bạn đăng) trong dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả hiển thị trong quảng cáo và các ngữ cảnh thương mại khác. Chúng tôi tôn trọng các lựa chọn mà bạn đưa ra để giới hạn cài đặt chia sẻ hoặc hiển thị trong Tài khoản Google của bạn.

Khi bạn liên hệ với Google, chúng tôi ghi lại nội dung giao tiếp của bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác như thẻ pixel nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và chất lượng chung của các dịch vụ của chúng tôi. Một trong các sản phẩm mà chúng tôi dùng để thực hiện việc này trên các dịch vụ của riêng mình là Google Analytics. Ví dụ: bằng cách lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn, chúng tôi có thể hiển thị dịch vụ của mình ở ngôn ngữ bạn muốn. Khi hiển thị cho bạn các quảng cáo được điều chỉnh cho thích ứng, chúng tôi sẽ không kết hợp cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh với các danh mục nhạy cảm, như danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo được điều chỉnh cho thích ứng cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với những thông tin chẳng hạn như từ các dịch vụ khác của Google, bao gồm cả thông tin cá nhânđể giúp bạn chia sẻ mọi điều với những người bạn biết dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin cookie DoubleClick với thông tin nhận dạng cá nhân trừ khi chúng tôi có sự đồng ý từ phía bạn.

Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

Google xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của chúng tôi ở nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ đặt ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: bạn có thể:

 • Xem xét và kiểm soát các loại thông tin nhất định gắn với Tài khoản Google của bạn bằng cách sử dụng Google Dashboard (Trang tổng quan của Google).
 • Xem và chỉnh sửa các tùy chọn của bạn về các quảng cáo được hiển thị với bạn trên Google và trên web, chẳng hạn như loại danh mục nào có thể thu hút bạn, sử dụng Cài đặt quảng cáo. Bạn cũng có thể chọn không sử dụng các dịch vụ quảng cáo nhất định của Google tại đây.
 • Sử dụng trình chỉnh sửa của chúng tôi để xem và điều chỉnh cách thức Tiểu sử trên Google của bạn hiển thị đối với những người cụ thể.
 • Kiểm soát những người mà bạn chia sẻ thông tin.
 • Lấy thông tin từ nhiều dịch vụ của chúng tôi.
 • Chọn có hiển thị tên hồ sơ và ảnh hồ sơ của bạn trong các lời chứng thực được chia sẻ xuất hiện trong các quảng cáo hay không.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được chúng tôi đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của bạn bị tắt. Ví dụ: chúng tôi có thể không nhớ tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Thông tin bạn chia sẻ

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, những thông tin này có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm, kể cả Google. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau về chia sẻxóa nội dung của bạn.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của bạn

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

 • Với quản trị viên tên miền

  Nếu Tài khoản Google của bạn được quản trị viên tên miền quản lý cho bạn (ví dụ như đối với người dùng Google Apps) thì quản trị viên tên miền và người bán lại của bạn cung cấp hỗ trợ người dùng cho tổ chức của bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin Tài khoản Google của bạn (bao gồm cả địa chỉ email và dữ liệu khác của bạn). Quản trị viên tên miền của bạn có thể:

  • xem thống kê về tài khoản của bạn như thống kê về các ứng dụng bạn cài đặt.
  • thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn.
  • tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn.
  • truy cập hoặc giữ lại thông tin được lưu trữ trong tài khoản của bạn.
  • nhận thông tin tài khoản của bạn nhằm đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • hạn chế khả năng xóa hoặc chỉnh sửa thông tin hoặc các cài đặt về sự riêng tư của bạn.

  Vui lòng tham khảo chính sách của quản trị viên tên miền của bạn về sự riêng tư để biết thêm thông tin.

 • Để xử lý bên ngoài

  Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

 • Vì lý do pháp lý

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

  • đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.

Nếu Google tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

An ninh thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ Google và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

 • Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn quy trình xác minh hai bước khi bạn truy cập Tài khoản Google và tính năng Duyệt web an toàn trong Google Chrome.
 • Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Google truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng cho tất cả dịch vụ mà Google Inc. và các công ty liên kết của Google cung cấp, trong đó có YouTube và các dịch vụ được cung cấp trên trang web khác (chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi) nhưng loại trừ những dịch vụ có chính sách bảo mật riêng mà không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm các dịch vụ của Google hoặc các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không bao gồm cách thực hành về thông tin của các công ty và tổ chức khác có quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và họ có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phân phối và cung cấp quảng cáo liên quan.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tưi. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.

Cách thực hành cụ thể cho sản phẩm

Các thông báo sau giải thích các cách thực hành cụ thể về sự riêng tư đối với một số các sản phẩm và dịch vụ nhất định của Google mà bạn có thể sử dụng:

Để biết thêm thông tin về một số dịch vụ phổ biến nhất của chúng tôi, bạn có thể truy cập Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của Google.

Bạn có thể tìm thấy các tài liệu hữu ích khác có liên quan đến quyền riêng tư và tính bảo mật thông qua các trang chính sách và nguyên tắc của Google, bao gồm:

"truy cập thông tin cá nhân của bạn"

Ví dụ: với Trang tổng quan của Google, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xem một số dữ liệu được liên kết với tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm.

"quảng cáo bạn sẽ thấy hữu ích nhất"

Ví dụ: nếu bạn thường xuyên truy cập trang web và blog về làm vườn, bạn có thể thấy các quảng cáo liên quan đến làm vườn khi bạn duyệt web. Tìm hiểu thêm.

"dịch vụ quảng cáo"

Ví dụ: nếu bạn thường xuyên truy cập trang web và blog về làm vườn hiển thị quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy quảng cáo liên quan đến sở thích này khi bạn duyệt web. Tìm hiểu thêm.

"thu thập thông tin"

Điều này bao gồm thông tin như dữ liệu sử dụng và sở thích của bạn, thư Gmail, tiểu sử trên G+, ảnh, video, lịch sử duyệt web, tìm kiếm bản đồ, tài liệu hoặc nội dung khác do Google lưu trữ. Tìm hiểu thêm.

"kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với thông tin, bao gồm thông tin cá nhân từ các dịch vụ khác của Google"

Ví dụ: khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình và tìm kiếm trên Google, bạn có thể xem kết quả tìm kiếm từ web công khai cùng với các trang, ảnh, bài đăng trên Google+ từ bạn bè của bạn và những người biết bạn hoặc theo dõi bạn trên Google+ có thể xem bài đăng và tiểu sử của bạn trong kết quả của họ. Tìm hiểu thêm.

"kết nối với mọi người"

Ví dụ: bạn có thể nhận đề xuất của những người bạn có thể biết hoặc muốn kết nối với họ trên Google+, dựa trên các kết nối bạn có với những người trên các sản phẩm khác của Google, như Gmail và những người có kết nối với bạn có thể thấy tiểu sử của bạn dưới dạng một đề xuất. Tìm hiểu thêm.

"thẻ tín dụng"

Mặc dù hiện tại chúng tôi không yêu cầu thẻ tín dụng khi đăng ký nhưng xác minh độ tuổi của bạn thông qua một giao dịch nhỏ bằng thẻ tín dụng là một cách để xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của chúng tôi trong trường hợp tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa sau khi bạn đã nhập ngày sinh nhật cho thấy bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google. Tìm hiểu thêm.

"phát triển phần mềm mới"

Ví dụ: phần mềm kiểm tra chính tả của Google được phát triển bằng cách phân tích tìm kiếm trước đây mà người dùng đã sửa lỗi chính tả của mình. Tìm hiểu thêm.

"số nhận dạng thiết bị"

Số nhận dạng thiết bị cho Google biết bạn đang sử dụng thiết bị duy nhất nào để truy cập các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tùy chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với thiết bị của bạn hoặc phân tích bất kỳ vấn đề nào của thiết bị liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

"thông tin dành riêng cho thiết bị"

Ví dụ: khi bạn truy cập Google Play từ máy tính để bàn của bạn, Google có thể sử dụng thông tin này để giúp bạn quyết định bạn muốn giao dịch mua của bạn có sẵn trên thiết bị nào để sử dụng. Tìm hiểu thêm.

"cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn"

Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi phân tích cách người dùng tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Giống như các công ty công nghệ và truyền thông khác, Google thường nhận được yêu cầu chuyển giao dữ liệu người dùng từ các chính phủ và tòa án trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm.

"giới hạn cài đặt chia sẻ hoặc hiển thị"

Ví dụ: bạn có thể chọn cài đặt của bạn sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

"có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn"

Ví dụ: Google Maps có thể điều chỉnh chế độ xem bản đồ vào giữa vị trí hiện tại của bạn. Tìm hiểu thêm.

"có thể không hoạt động đúng"

Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie có tên là 'lbcs' giúp bạn có thể mở nhiều Tài liệu Google trong một trình duyệt. Tìm hiểu thêm.

"và các đối tác của chúng tôi"

Chúng tôi cho phép các doanh nghiệp tin cậy sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu trên dịch vụ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

"số điện thoại"

Ví dụ: nếu bạn thêm số điện thoại làm tùy chọn khôi phục, nếu bạn quên mật khẩu của bạn, Google có thể gửi cho bạn một tin nhắn văn bản kèm theo mã để cho phép bạn đặt lại mật khẩu. Tìm hiểu thêm.

"bảo vệ Google và người dùng của chúng tôi"

Ví dụ: nếu bạn lo ngại về hành vi truy cập trái phép email của bạn, "Hoạt động tài khoản mới nhất" trong Gmail hiển thị thông tin về hoạt động gần đây trong email của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP đã truy cập thư của bạn, vị trí liên quan cũng như ngày và giờ. Tìm hiểu thêm.

"chia sẻ"

Ví dụ: với Google+, bạn có nhiều tùy chọn chia sẻ khác nhau. Tìm hiểu thêm.

"chia sẻ với người khác nhanh hơn và dễ dàng hơn"

Ví dụ: nếu một người nào đó đã có trong danh bạ, Google sẽ tự động điền tên của họ nếu bạn muốn thêm họ vào thư trong Gmail. Tìm hiểu thêm.

"những người quan trọng nhất đối với bạn khi trực tuyến"

Ví dụ: khi bạn nhập địa chỉ vào trường Tới, Cc hoặc Bcc của thư bạn đang soạn, Gmail sẽ đề xuất địa chỉ từ Danh bạ của bạn. Tìm hiểu thêm.

"giúp chia sẻ mọi thứ với những người bạn biết dễ dàng hơn"

Ví dụ: nếu bạn đã liên lạc với một người nào đó thông qua Gmail và muốn thêm họ vào Google Tài liệu hoặc sự kiện trong Lịch Google, Google giúp dễ dàng thực hiện việc này bằng cách tự động điền địa chỉ email của họ khi bạn bắt đầu nhập tên của họ. Tìm hiểu thêm.

"xem và tương tác với quảng cáo của chúng tôi"

Ví dụ: chúng tôi thường xuyên báo cáo với nhà quảng cáo về việc liệu chúng tôi có phân phối quảng cáo của họ đến một trang hay không và liệu người dùng có khả năng thấy quảng cáo đó hay không (ví dụ: đối lập với việc ở trên một phần của trang mà người dùng không cuộn tới). Tìm hiểu thêm.

"Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp công khai"

Khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm điều gì đó, việc này có thể cung cấp thông tin rất hữu ích về xu hướng đặc biệt tại thời điểm đó. Tìm hiểu thêm.

"Điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động"

Ví dụ: Google có thể ước chừng vị trí thiết bị của bạn dựa trên vị trí đã được xác định của tháp di động lân cận. Tìm hiểu thêm.

"nhiều kết quả tìm kiếm liên quan hơn"

Ví dụ: chúng tôi có thể thực hiện tìm kiếm liên quan và thú vị hơn cho bạn bằng cách bao gồm ảnh, bài đăng và nội dung khác từ bạn và bạn bè của bạn.

Tìm hiểu thêm

"xóa nội dung của bạn"

Ví dụ: bạn có thể xóa Lịch sử web của bạn, blog của bạn, Trang web Google bạn sở hữu, Kênh YouTube của bạn, tiểu sử trên Google+ của bạn hoặc toàn bộ tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể thấy một số mục này tại Google Xu hướngXu hướng trên YouTube.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính