Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Ako používame zhromažďované informácie

Transparentnosť a možnosť voľby

Informácie, ktoré zdieľate vy

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Informácie, ktoré zdieľame my

Zabezpečenie informácií

Kedy tieto Pravidlá ochrany osobných údajov platia

Súlad s predpismi a spolupráca s regulačnými orgánmi

Zmeny

Postupy vzťahujúce sa na konkrétne produkty

Ďalšie užitočné materiály súvisiace s ochranou osobných údajov a zabezpečením

Dátum poslednej úpravy: 25. februára 2015 (zobraziť archivované verzie)

Naše služby môžete využívať rôznymi spôsobmi vrátane vyhľadávania a zdieľania informácií, komunikácie s ostatnými ľuďmi či vytvárania nového obsahu. Ak s nami zdieľate informácie, napríklad tým, že vytvoríte účet Google, môžeme tieto služby ešte viac zlepšiť – zobraziť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, pomôcť vám pri kontaktovaní ľudí či zrýchliť a uľahčiť zdieľanie s ostatnými používateľmi. Chceme, aby ste pri používaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako môžete chrániť vaše súkromie.

V našich pravidlách ochrany osobných údajov je vysvetlené:

 • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
 • Ako tieto informácie používame.
 • Aké možnosti ponúkame, vrátane toho ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

Snažili sme sa, aby boli pravidlá čo najjednoduchšie, ak však dostatočne nepoznáte výrazy, ako sú napríklad súbor cookie, adresa IP, pixelová značka a prehliadač, zistite si najprv viac o týchto kľúčových pojmoch. Vaše súkromie berie spoločnosť Google vážne, a preto či už ste novým, alebo dlhodobým používateľom, zoznámte sa s našimi postupmi a v prípade akýchkoľvek otázok navštívte túto stránku.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie,​ a to od základných (napríklad akým jazykom hovoríte), až po komplexné údaje (napríklad ktoré reklamy sú pre vás najužitočnejšie, na ktorých ľuďoch online vám najviac záleží alebo ktoré videá YouTube by sa vám mohli páčiť).

Informácie zhromažďujeme dvoma spôsobmi:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete. Mnoho našich služieb napríklad vyžaduje registráciu účtu Google. Pri registrácii od vás požadujeme osobné informácie, ako sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty. Ak chcete naplno využívať funkcie zdieľania, ktoré poskytujeme, môžeme vás tiež požiadať o vytvorenie verejne viditeľného profilu Google, ktorý môže obsahovať vaše meno a fotografiu.

 • Informácie, ktoré získavame z vášho používania našich služieb. Zhromažďujeme informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate (napríklad keď pozeráte videá v službe YouTube, prejdete na webové stránky používajúce reklamné služby alebo keď si zobrazíte naše reklamy aj obsah a reagujete na ne. Medzi tieto informácie patria:

  • Informácie o zariadení

   Zhromažďujeme informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla). Spoločnosť Google môže priradiť k vášmu účtu Google identifikátory vašich zariadení alebo telefónne číslo.

  • Informácie z protokolov

   Keď použijete naše služby alebo si zobrazíte obsah poskytovaný spoločnosťou Google, automaticky zhromaždíme a uchováme určité informácie v denníkoch serverov. Medzi tieto informácie patria:

   • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili, napríklad vaše vyhľadávacie dotazy,
   • informácie z protokolov o telefonovaní, ako sú vaše telefónne číslo, číslo volajúceho, čísla presmerovania, čas a dátum hovorov, trvanie hovorov, údaje o smerovaní správ SMS a typy hovorov,
   • adresa internetového protokolu,
   • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,
   • súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho prehliadača alebo účtu Google.
  • Informácie o polohe

   Keď používate služby Google, môžeme pri tom zhromažďovať a spracovávať informácie o vašej aktuálnej polohe. Vašu polohu určujeme pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP, GPS a ďalšie senzory, ktoré môžu napríklad spoločnosti Google poskytovať informácie o zariadeniach v okolí, prístupových bodoch do siete Wi-Fi a vysielačoch mobilného signálu.

  • Jedinečné čísla aplikácií

   Niektoré služby používajú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané spoločnosti Google pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií.

  • Miestne úložisko

   Pomocou mechanizmov, medzi ktoré patrí webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií, môžeme zhromažďovať a ukladať informácie (vrátane osobných informácií) v miestnom úložisku zariadenia.

  • Súbory cookie a anonymné identifikátory

   Keď navštívite určitú službu Google, spolu s našimi partnermi používame rôzne technológie na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o odosielanie jedného alebo viacerých súborov cookie alebo anonymných identifikátorov na vaše zariadenie. Súbory cookie a anonymné identifikátory používame aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie Google, ktoré sa môžu objaviť na iných webových stránkach. Naša služba Google Analytics pomáha firmám a vlastníkom webov analyzovať návštevnosť na ich webových stránkach a v aplikáciách. Ak ju používate spolu s našimi reklamnými službami (ako sú tie, ktoré využívajú súbor cookie DoubleClick), informácie služby Google Analytics sa pomocou technológie Google prepoja s informáciami o návštevách viacerých webových stránok.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie služieb a na vývoj nových služieb a na ochranu spoločnosti Google aj našich používateľov. Tieto informácie používame tiež, aby sme vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám – napríklad poskytnúť vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy.

Môžeme použiť meno, ktoré uvediete v profile Google, vo všetkých ponúkaných službách, ktoré vyžadujú účet Google. Ďalej môžeme nahradiť predchádzajúce mená priradené k vášmu účtu Google, aby ste mali vo všetkých službách uvedené rovnaké meno. Ak už ostatní používatelia majú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, pomocou ktorých vás je možné identifikovať, môžeme im zobraziť vaše verejne viditeľné informácie z profilu Google, ako je vaše meno a fotografia.

Ak máte účet Google, môžeme v našich službách zobraziť vaše meno uvedené v profile, profilovú fotografiu a akcie vykonané v službách Google alebo aplikáciách tretích strán prepojených s vaším účtom Google (napríklad hodnotenia +1 alebo zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť aj v reklamách alebo inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše voľby, ktorými v účte Google obmedzíte nastavenia zdieľania a viditeľnosti.

Keď kontaktujete spoločnosť Google, uchováme záznam vašej komunikácie, aby sme tak pomohli riešiť problémy, na ktoré narazíte. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach).

Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií, ako sú pixelové značky, môžeme používať na vylepšenie používateľského prostredia a celkovej kvality našich služieb. Jeden z produktov, pomocou ktorého to robíme vo vlastných službách, je nástroj Google Analytics. Ak napríklad uložíme vaše predvoľby jazyka, budeme vám môcť zobraziť služby v jazyku, ktorý uprednostňujete. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám platí, že súbory cookie ani anonymné identifikátory nepriraďujeme k citlivým kategóriám, ako sú kategórie založené na rase, náboženstve, sexuálnej orientácii či zdravotnom stave.

Váš obsah (vrátane e-mailových správ) analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás, napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania, „na mieru ušitú“ inzerciu a detekciu spamu a malvéru.

Osobné informácie z jednej služby môžeme spojiť s informáciami (vrátane osobných informácií) z ďalších služieb Google. Cieľom je uľahčiť vám zdieľanie obsahu s ľuďmi, ktorých poznáte. Nebudeme spájať informácie zo súborov cookie služby DoubleClick s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti, pokiaľ neobdržíme váš súhlas.

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, vás vždy požiadame o súhlas.

Spoločnosť Google spracúva osobné informácie na svojich serveroch v mnohých krajinách po celom svete. Vaše osobné informácie môžeme spracúvať na serveri umiestnenom mimo krajiny, kde žijete.

Transparentnosť a možnosť voľby

Ľudia chránia svoje súkromie v rôznej miere. Našim cieľom je, aby bolo vždy jasné, ktoré informácie zhromažďujeme, aby ste mali primeranú možnosť zvoliť si, ako budú využívané. Môžete napríklad:

 • Prejsť do histórie svojho účtu Google a nájsť nastavenia, ktoré vám umožnia ovládať zhromažďovanie osobných informácií v službách Google, ako sú Vyhľadávanie, YouTube a História polohy.
 • Posúdiť a kontrolovať určité druhy informácií previazaných s vaším účtom Google použitím služby Google Dashboard.
 • Zobraziť a upraviť svoje predvoľby týkajúce sa reklám Google, ktoré sa vám zobrazujú v službách Google a na webe (ako napríklad kategórie, ktoré vás môžu zaujímať). Môžete to urobiť v časti Nastavenia reklám. Tu môžete tiež odmietnuť niektoré reklamné služby Google.
 • Upraviť, ako sa profil priradený k vášmu účtu Google zobrazuje ostatným ľuďom.
 • Ovládať, s kým zdieľate informácie prostredníctvom svojho účtu Google.
 • Odstrániť informácie priradené k vášmu účtu Google z viacerých našich služieb.
 • Zvoľte si, či sa majú meno a obrázok vášho profilu zobrazovať v zdieľaných odporúčaniach v reklamách.

V prehliadači si môžete tiež nastaviť blokovanie všetkých súborov cookie, vrátane súborov cookie priradených k našim službám alebo určiť upozornenie, že je súbor cookie nami nastavený. Avšak prosím nezabúdajte na to, že mnoho našich služieb nemusí správne fungovať, pokiaľ sú súbory cookie zakázané. Napríklad si nebudeme môcť pamätať vaše predvoľby jazyka.

Informácie, ktoré zdieľate vy

Mnoho našich služieb vám umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi. Prosím pamätajte na to, že keď zdieľate informácie verejne, vyhľadávacie nástroje vrátane služby Google ich môžu indexovať. Naše služby ponúkajú rôzne možnosti týkajúce sa zdieľania a odstránenia vášho obsahu.

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Kedykoľvek používate naše služby, chceme vám umožniť prístup k vašim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Pri aktualizácii osobných informácií vás môžeme požiadať, aby ste ešte predtým, ako sa budeme môcť venovať vašej žiadosti, overili svoju totožnosť.

Môžeme odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných osôb alebo by ich bolo veľmi ťažké uskutočniť (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných systémoch).

Pokiaľ je to možné, poskytujeme prístup k informáciám a k ich oprave, a to zdarma, okrem prípadov, kedy by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich reziduálne kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.

Informácie, ktoré zdieľame my

Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosti Google, pokiaľ nenastane jeden z nasledujúcich prípadov:

 • S vaším súhlasom

  Osobné informácie budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google, pokiaľ nám na to dáte súhlas. V prípade zdieľania citlivých osobných informácií požadujeme váš výslovný súhlas.

 • So správcami domén

  Ak je váš účet Google pre vás spravovaný správcom domény (napríklad pre používateľov služby Google Apps), budú mať prístup k informáciám vášho účtu Google (vrátane e-mailu a ďalších údajov) správca domény aj osoby zaisťujúce ďalší predaj, ktoré poskytujú vašej organizácii podporu používateľa. Váš správca domény bude môcť:

  • zobraziť štatistiky týkajúce sa vášho účtu, napríklad štatistiky týkajúce sa aplikácií, ktoré inštalujete
  • zmeniť heslo vášho účtu,
  • pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k účtu,
  • pristupovať k informáciám uloženým v rámci vášho účtu alebo tieto informácie uchovávať,
  • získať informácie z vášho účtu s cieľom dodržania príslušných právnych predpisov, nariadení, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,
  • obmedziť vám možnosť odstránenia či úpravy informácií alebo nastavení ochrany osobných údajov.

  Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov správcu vašej domény.

 • Na účely externého spracúvania

  Osobné informácie poskytujeme spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným firmám či osobám na účely spracúvania osobných informácií pre našu spoločnosť, a to na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

 • Z právnych dôvodov

  Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami mimo spoločnosti Google, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

  • splnenie požiadaviek akéhokoľvek príslušného právneho predpisu, nariadenia, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,
  • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
  • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,
  • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Môžeme zdieľať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, a to verejne a s našimi partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky. Môžeme napríklad verejne zdieľať informácie s cieľom zobrazenia trendov vo všeobecnom používaní našich služieb.

Ak sa spoločnosť Google zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných informácií a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné informácie prevedené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť Google aj jej používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • Mnoho služieb šifrujeme pomocou protokolu SSL.
 • Pri prihlásení do účtu Google ponúkame možnosť verifikácie v dvoch krokoch a v prehliadači Google Chrome poskytujeme funkciu Bezpečné prehliadanie.
 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov.
 • Prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci spoločnosti Google, zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Kedy tieto Pravidlá ochrany osobných údajov platia

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou Google Inc. a jej partnermi vrátane služby YouTube a služieb ponúkaných na iných weboch (ako sú napríklad naše reklamné služby). Výnimku predstavujú služby, ktoré majú samostatné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré nezahrnujú tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov či webových stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, webových stránok, ktoré môžu zahŕňať služby Google alebo iných webových stránok, na ktoré naše služby odkazujú. Pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú spôsobov spracúvania informácií inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby, a ktoré môžu na zobrazenie a ponúkanie relevantných reklám používať súbory cookie, pixelové značky či iné technológie.

Súlad s predpismi a spolupráca s regulačnými orgánmi

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Taktiež dodržiavame niekoľko samoregulačných rámcov. Ak dostaneme formálnu písomnú sťažnosť, v rámci jej riešenia kontaktujeme osobu, ktorá sťažnosť podala za účelom prešetrenia. Pri riešení všetkých sťažností týkajúcich sa prenosov osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s používateľmi, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov.

Zmeny

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa z času na čas môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke a ak budú zmeny podstatné, výraznejšie vás upozorníme (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany osobných údajov upozorniť aj e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto pravidiel ochrany osobných údajov uchovávame aj v archíve, kde si ich môžete prečítať.

Postupy vzťahujúce sa na konkrétne produkty

Nasledujúce upozornenia popisujú konkrétne spôsoby ochrany súkromia, pokiaľ ide o určité produkty a služby spoločnosti Google, ktoré môžete používať:

Viac informácií o niektorých našich najobľúbenejších službách nájdete v sprievodcovi ochranou osobných údajov v službách Google.

Ďalšie užitočné materiály súvisiace s ochranou osobných údajov a zabezpečením nájdete na stránkach pravidiel a princípov spoločnosti Google vrátane nasledujúcich:

„prístup k osobným údajom“

Pomocou služby Google Dashboard si napríklad môžete rýchlo a ľahko zobraziť niektoré z údajov priradených k účtu Google. Viac informácií.

„najužitočnejšie reklamy“

Ak napríklad často navštevujete webové stránky a blogy o záhradníctve, reklamy súvisiace so záhradkárstvom sa môžu začať zobrazovať aj pri prehliadaní webu. Viac informácií.

„reklamné služby“

Ak napríklad často navštevujete webové stránky a blogy o záhradníctve, na ktorých sa zobrazujú naše reklamy, reklamy súvisiace s touto témou sa môžu začať zobrazovať aj pri prehliadaní webu. Viac informácií.

„a ďalšie senzory“

Vaše zariadenie môže mať senzory, ktoré poskytovaním informácií pomáhajú lepšie pochopiť vašu polohu. Napríklad pomocou akcelerometra môžete určiť rýchlosť alebo pomocou gyroskopu môžete zistiť smer cesty. Viac informácií.

„zhromažďovanie informácií“

Patria sem informácie, ako sú napríklad údaje o využití, predvoľby, správy v službe Gmail, profil Google+, fotografie, videá, história prehliadania, vyhľadávania máp, dokumenty a ďalší obsah hostený spoločnosťou Google. Viac informácií.

„kombinácia osobných údajov z jednej služby s informáciami z ostatných služieb Google (vrátane osobných údajov)“

Keď ste prihlásený/-á do účtu Google a vyhľadávate v službe Google, môžu sa vám zobraziť výsledky z verejných webov spoločne so stránkami, fotografiami a príspevkami vašich priateľov zo služby Google+. Ľudia, ktorí vás poznajú alebo sledujú, môžu vo svojich výsledkoch vyhľadávania naraziť na vaše príspevky alebo profil. Viac informácií.

„spojenie s ďalšími ľuďmi“

Môžu sa vám napríklad zobraziť návrhy ľudí, ktorých možno poznáte alebo môžete mať záujem sa s nimi spojiť v službe Google+ na základe kontaktu v iných službách Google (napríklad v službe Gmail). Ľuďom, ktorí sú v kontakte s vami, sa ako návrh môže zobraziť váš profil. Viac informácií.

„kreditná karta“

V súčasnosti pri registrácii údaje o kreditnej karte nepožadujeme. Ak však váš účet bude zablokovaný, pretože ste zadali dátum narodenia, z ktorého vyplýva, že pre nedostatočný vek nie ste oprávnený/-á vlastniť účet Google, overenie veku prostredníctvom malej transakcie kreditnou kartou je jedným zo spôsobov, ako vekovú spôsobilosť potvrdiť. Viac informácií.

„vývoj nových služieb“

Softvér spoločnosti Google na opravu pravopisu bol napríklad vyvinutý na základe analýzy predchádzajúcich vyhľadávaní, kedy používatelia hľadali správny pravopis pre svoje texty. Viac informácií.

„identifikátory zariadení“

Vďaka identifikátorom zariadení môže služba Google zistiť, pomocou ktorých jedinečných zariadení používate naše služby. Na základe toho môžeme služby prispôsobiť pre vaše zariadenia alebo analyzovať prípadné problémy so službami na zariadení. Viac informácií.

„informácie o konkrétnom zariadení“

Keď napríklad navštívite službu Google Play pomocou počítača, služba Google môže túto informáciu využiť na určenie zariadení, na ktorých vám má byť zakúpený obsah k dispozícii na používanie. Viac informácií.

„zlepšenie používateľského prostredia“

Pomocou súborov cookie napríklad môžeme analyzovať interakciu používateľov s našimi službami. Viac informácií.

Rovnako ako ostatné spoločnosti zaoberajúce sa technológiami a komunikáciou, aj spoločnosť Google pravidelne dostáva žiadosti od štátnych úradov a súdov z celého sveta, aby vydala údaje používateľov. Viac informácií.

„obmedzovaní zdieľania a v nastaveniach viditeľnosti“

Môžete napríklad nastaviť, aby sa vaše meno a fotka nezobrazovali v reklamách. Viac informácií.

„prepojené s informáciami o návštevách viacerých webových stránok“

Fungovanie služby Google Analytics sa zakladá na súboroch cookie prvej strany. Údaje vygenerované prostredníctvom služby Google Analytics je možné pomocou technológie Google prepojiť so súbormi cookie tretej strany súvisiacimi s návštevami iných webových stránok. Je to užitočné napríklad vtedy, keď chce inzerent pomocou údajov služby Google Analytics vytvoriť relevantnejšie reklamy alebo ďalej analyzovať ich návštevnosť. Viac informácií.

„zhromažďovanie a spracovanie údajov o vašej polohe“

Mapy Google napríklad môžu vycentrovať zobrazenie mapy na vašu aktuálnu polohu. Viac informácií.

„nemusí správne fungovať“

Používame napríklad súbor cookie s označením lbcs, ktorý vám umožňuje otvoriť niekoľko Dokumentov Google v jednom prehliadači. Viac informácií.

„a naši partneri“

Umožňujeme dôveryhodným firmám používať v rámci našich služieb súbory cookie a podobné technológie na účely inzercie a výskumu. Viac informácií.

„telefónne číslo“

Ak napríklad pridáte telefónne číslo ako možnosť obnovenia a zabudnete svoje heslo, služba Google vám pošle správu SMS s kódom, pomocou ktorého si budete môcť heslo obnoviť. Viac informácií.

„ochrana spoločnosti Google a našich používateľov“

Ak vás napríklad znepokojuje neoprávnený prístup do vášho e-mailu, sekcia „Posledná aktivita účtu“ v službe Gmail uvádza informácie o nedávnej aktivite v e-maile, napríklad adresy IP, z ktorých bola pošta navštívená, s tým spojené miesto, dátum a čas. Viac informácií.

„zdieľanie“

Služba Google+ ponúka mnoho rôznych možností zdieľania. Viac informácií.

„jednoduchšie a rýchlejšie zdieľanie s ostatnými“

Ak už máte napríklad nejakého používateľa uloženého medzi kontaktmi a chcete ho pridať ako adresáta správy v službe Gmail, služba Google môže jeho meno automaticky doplniť. Viac informácií.

„ľudia, na ktorých vám v online svete najviac záleží“

Keď vytvárate správu a do poľa Komu, Kópia alebo Skrytá kópia zadáte adresu, služba Gmail zobrazí návrhy adries z vášho zoznamu kontaktov. Viac informácií.

„zjednodušenie zdieľania obsahu so známymi“

Ak ste napríklad s nejakým používateľom už komunikovali prostredníctvom služby Gmail a chcete ho pridať do Dokumentu Google alebo do udalosti v Kalendári Google, služba Google vám to uľahčí – keď začnete písať meno daného používateľa, služba Google automaticky doplní jeho e-mailovú adresu. Viac informácií.

„zobrazenie a interakcia s našimi reklamami“

Inzerentom napríklad pravidelne poskytujeme prehľady o tom, či sme na stránke zobrazili ich reklamu a či bolo pravdepodobné, že túto reklamu videli používatelia (napríklad či táto reklama nebola v časti stránky, ktorú si používateľ neprehliadal). Viac informácií.

„môžeme verejne zdieľať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu“

Keď nejaký dopyt začne vyhľadávať mnoho ľudí, môže to byť veľmi užitočná informácia o trende v danom časovom období. Viac informácií.

„prístupové body do siete Wi-Fi a vysielače mobilného signálu“

Napríklad spoločnosť Google môže približne určiť polohu vášho zariadenia na základe známych polôh vysielačov mobilného signálu v okolí. Viac informácií.

„najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania“

Vyhľadávanie môžeme urobiť relevantnejším a zaujímavejším pridaním fotografií, príspevkov a ďalšieho obsahu od vás a vašich priateľov.

Viac informácií

„odstránenie svojho obsahu“

Môžete napríklad odstrániť svoju Webovú históriu, blog, Web Google, kanál YouTube, profil v službe Google+ alebo celý účet Google.

Niektoré z trendov si môžete zobraziť v službe Trendy Google a Trendy YouTube.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka