Přehled transparentnosti v souvislosti se zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA)

Jak je popsáno v zásadách ochrany soukromí společnosti Googlecentru nápovědy k ochraně soukromí, nabízíme řadu nástrojů, ve kterých mohou uživatelé zobrazit, spravovat, aktualizovat, exportovat nebo smazat své údaje a spravovat svá nastavení ochrany soukromí ve službách Google. Tyto nástroje jsou primárním prostředkem, kterým uživatelé realizují svá práva dle platných právních předpisů na ochranu soukromí, jako je zákon CCPA. V roce 2020 si více než 3 miliony uživatelů v USA stáhly svá data z Googlu a více než 15 milionů uživatelů smazalo některá svá data pomocí funkce Moje aktivita. Tyto nástroje umožňují uživatelům vybrat konkrétní typy dat ve službách Google, která chtějí zkontrolovat, stáhnout nebo smazat. Žádosti se obvykle zpracují do několika dnů od odeslání (někdy i hodin).

Uživatelé také mohou uplatnit svá práva v souvislosti se zákonem CCPA tím, že kontaktují Google. V roce 2020 Google prostřednictvím uvedených kontaktních metod obdržel následující žádosti od uživatelů, kteří sami sebe označili jako rezidenti v Kalifornii:

Typ žádostiPočet žádostíÚplně nebo částečně vyplněné žádosti*Průměrný čas na odpověď
Žádosti o informaci51651621 dnů
Žádosti o smazání27627617 dnů

Jak je uvedeno v zásadách ochrany soukromí, Google osobní údaje uživatelů neprodává. Proto když uživatelé na základě zákona CCPA požádají o vyjmutí z prodeje osobních údajů, vysvětlíme jim, že údaje neprodáváme a zpřístupňujeme je mimo Google jen za omezených okolností, a že nad případným zpřístupněním mají uživatelé určitou kontrolu.

* V roce 2020 jsme obdrželi 5 žádostí o informace a 3 žádosti o smazání, které nebylo možné ověřit.

Aplikace Google
Hlavní nabídka