ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವರದಿ

Google ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಳಿಸಲು ಮತ್ತು Google ನ ಸೇವೆಗಳಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು Google ನ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ Google ನ ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲು ಬಯಸುವ Google ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, Google ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಗೌಪ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ಈ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

ವಿನಂತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಿನಂತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿನಂತಿಗಳುವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ***ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ
ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ*ಅಂದಾಜು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ಅಂದಾಜು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)1 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಬಳಕೆ*ಅಂದಾಜು 18.9 ಮಿಲಿಯನ್ಅಂದಾಜು 18.9 ಮಿಲಿಯನ್ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)1 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿನಂತಿಗಳು (Google ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ)**683679415 ದಿನಗಳು
ಅಳಿಸುವುದರ ವಿನಂತಿಗಳು (Google ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ)**6262015 ದಿನಗಳು

ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Google ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು Google ನ ಹೊರಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೀಮಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.

* ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ

** ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ

*** ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು