Prehľad informácií o transparentnosti týkajúci sa prístupu k údajom a ich odstránení

Máme rôzne nástroje, pomocou ktorých môžu používatelia získať prístup k svojim informáciám, aktualizovať ich, spravovať, exportovať aj odstraňovať, prípadne ovládať ochranu svojho súkromia v službách Googlu tak, ako je to opísané v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google centre pomoci na ochranu súkromia. Konkrétne milióny používateľov v Spojených štátoch každoročne využívajú nástroj na stiahnutie údajov od Googlu, prípadne odstraňujú niektoré svoje údaje pomocou funkcie Moja aktivita od Googlu. Tieto nástroje umožňujú používateľom vybrať konkrétne typy údajov v službách Googlu, ktoré chcú skontrolovať, stiahnuť alebo odstrániť, pričom žiadosti sa spracúvajú automaticky. Používatelia môžu okrem toho uplatňovať svoje práva na základe konkrétnych zákonov o ochrane súkromia, ako je California Consumer Privacy Act (CCPA, kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov), a to kontaktovaním Googlu.

V tabuľke nižšie sú ďalšie informácie o používaní týchto nástrojov a spôsoby kontaktu v roku 2022:

Typ žiadostiPočet žiadostíÚplne alebo čiastočne dokončené žiadostiZamietnuté žiadostiPriemerný čas do vecnej odpovede
Používanie nástroja na stiahnutie údajov*Približne 7,5 mil.Približne 7,5 mil.- (žiadosti spracúvané automaticky)Menej ako 1 deň (žiadosti spracúvané automaticky)
Používanie odstraňovania na stránke Moja aktivita*Približne 54,7 mil.Približne 54,7 mil.- (žiadosti spracúvané automaticky)Menej ako 1 deň (žiadosti spracúvané automaticky)
Žiadosti o informácie (kontaktovaním Googlu)**839839020 dní
Žiadosti o odstránenie (kontaktovaním Googlu)**8080023 dní

Ako je uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia, Google nepredáva osobné údaje svojich používateľov. Preto keď používatelia odošlú žiadosti o odhlásenie z predaja osobných údajov, v odpovediach im vysvetlíme naše postupy aj záväzky a poskytneme informácie o obmedzených okolnostiach, kedy ich osobné údaje môžu byť zdieľané mimo Googlu, ako aj kontrole, ktorú majú v súvislosti s týmto zdieľaním k dispozícii.

* Údaje pre používateľov v Spojených štátoch.

** Údaje pre používateľov, ktorí sa označujú ako obyvatelia Kalifornie.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka