รายงานเพื่อความโปร่งใสสำหรับการเข้าถึงและการลบข้อมูล

ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และศูนย์ช่วยเหลือด้านความเป็นส่วนตัว เราบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปเดต จัดการ เข้าถึง ส่งออก และลบข้อมูลของตน รวมถึงควบคุมความเป็นส่วนตัวในบริการของ Google โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกๆ ปีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาหลายล้านคนใช้ฟีเจอร์ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณใน Google หรือลบข้อมูลบางส่วนโดยใช้ฟีเจอร์กิจกรรมของฉันใน Google เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากบริการต่างๆ ของ Google ที่ตนต้องการจะตรวจสอบ ดาวน์โหลด หรือลบ โดยจะมีการดำเนินการกับคำขอโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์ของตนภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจง เช่น กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยการติดต่อ Google

ตารางด้านล่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ตลอดจนวิธีติดต่อในปี 2022

ประเภทคำขอจำนวนคำขอคำขอที่ดำเนินการสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนคำขอที่ถูกปฏิเสธเวลาเฉลี่ยในการตอบโดยให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม
การใช้ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ*ประมาณ 7.5 ล้านรายการประมาณ 7.5 ล้านรายการไม่มี (ดำเนินการกับคำขอโดยอัตโนมัติ)ไม่ถึง 1 วัน (ดำเนินการกับคำขอโดยอัตโนมัติ)
การใช้การลบกิจกรรมของฉัน*ประมาณ 54.7 ล้านรายการประมาณ 54.7 ล้านรายการไม่มี (ดำเนินการกับคำขอโดยอัตโนมัติ)ไม่ถึง 1 วัน (ดำเนินการกับคำขอโดยอัตโนมัติ)
คำขอทราบข้อมูล (ผ่านการติดต่อ Google)**839839020 วัน
คำขอลบข้อมูล (ผ่านการติดต่อ Google)**8080023 วัน

ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว Google ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ส่งคำขอเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงตอบกลับคำขอโดยอธิบายแนวทางปฏิบัติของเราและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีอยู่จำกัดซึ่งอาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลภายนอก Google และสิ่งที่ผู้ใช้ควบคุมได้ในแง่ของการแชร์ดังกล่าว

* ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

** ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่ระบุว่าตนเป็นผู้พำนักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

แอป Google
เมนูหลัก