این محتوا مربوط به نسخه بایگانی‌شده «خط‌مشی رازداری» ما است. «خط‌مشی رازداری» کنونی را اینجاببینید.

«دسترسی به اطلاعات شخصی‌تان»

مثال‌ها

  • به عنوان مثال با داشبورد Google می‌توانید سریع و آسان برخی از اطلاعات مربوط به حساب Google خودتان را ببینید. آن را بررسی کنید.
  • با «با دانلود داده‌هایتان» می‌توانید از داده‌هایتان در بسیاری از خدمات ما نسخه‌ای داشته باشید.

بیشتر بدانید.

برنامه‌های Google
منوی اصلی