Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"truy cập thông tin cá nhân của bạn"

Ví dụ

  • Ví dụ: với Trang tổng quan của Google, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xem một số dữ liệu được liên kết với tài khoản Google của bạn. Hãy kiểm tra.
  • Với Tải xuống dữ liệu của bạn, bạn có thể xuất bản sao dữ liệu của mình từ nhiều dịch vụ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính