Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"dịch vụ quảng cáo"

Ví dụ

  • Ví dụ: nếu bạn thường xuyên truy cập trang web và blog về làm vườn hiển thị quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy quảng cáo liên quan đến sở thích này khi bạn duyệt web. Tìm hiểu thêm.
  • Một ví dụ khác là tiếp thị lại. Đây là tính năng cho phép các nhà quảng cáo của chúng tôi tiếp cận mọi người bằng nhiều quảng cáo có liên quan hơn. Những người này trước đây đã truy cập trang web của họ. Vì vậy, nếu bạn đã xem một chiếc giày cụ thể trên trang web của cửa hàng giày trực tuyến yêu thích của bạn, bạn có thể bắt đầu thấy quảng cáo cho chiếc giày đó trên web. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính