Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với thông tin, bao gồm thông tin cá nhân từ các dịch vụ khác của Google"

Ví dụ

  • Ví dụ: khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và tìm kiếm trên Google, bạn có thể xem kết quả tìm kiếm từ web công khai cùng với các trang, ảnh, bài đăng trên Google+ từ bạn bè và những người biết bạn hoặc theo dõi bạn trên Google+ có thể xem bài đăng và tiểu sử của bạn trong kết quả của họ. Bạn cũng có thể tìm thông tin có liên quan từ nội dung bạn có trong các sản phẩm khác của Google mà bạn đang sử dụng, như Gmail hay Lịch Google.
  • Nếu bạn đang lập kế hoạch một chuyến đi đến Ý và bạn tìm kiếm "florence" trên Google, bạn có thể thấy ảnh hoặc bài viết từ bạn bè của bạn về Florence trong kết quả tìm kiếm của bạn. Những kết quả này cho phép bạn khám phá các khuyến nghị của họ dễ dàng và bắt đầu trò chuyện về những thắng cảnh nên tham quan. Tìm hiểu thêm.
  • Google Hiện hành sử dụng dữ liệu mà có thể bạn đã lưu trữ trong các sản phẩm khác của Google. Ví dụ: nếu bạn đã lưu trữ tìm kiếm trong Lịch sử web của bạn, Google Hiện hành có thể hiển thị thẻ thông tin dựa trên kết quả thể thao, trạng thái chuyến bay, v.v. dựa trên những tìm kiếm trước đó. Để quản lý Lịch sử web của bạn, hãy truy cập google.com/history/. Bạn có thể xóa hoặc tạm dừng Lịch sử web của mình mà vẫn sử dụng Google Hiện hành. Tuy nhiên, các loại thông tin nhất định sẽ không hiển thị. Tìm hiểu thêm.
  • Nếu bạn có một mục nhập Lịch Google dành cho một cuộc hẹn kinh doanh, Google Hiện hành có thể kiểm tra giao thông và đề xuất thời điểm khởi hành để đến cuộc hẹn đúng giờ.
Các ứng dụng của Google
Menu chính