Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„да се свързвате с други хора“

Примери

  • Възможно е например да получите предложения за хора, които може да познавате или с които може да искате да се свържете в Google+, въз основа на връзките си с потребители в други наши продукти, като Gmail. А тези, които имат връзка с вас, може да видят потребителския ви профил като предложение. Научете повече.
  • С Google+ свързването с хора в мрежата прилича повече на свързването с хора в реалния живот. Ето защо ви препоръчваме да използвате името и фамилията си за потребителския си профил в услугата, тъй като това ви улеснява да се свържете с хора, които познавате, а тях – да ви намерят. Научете повече.