این محتوا مربوط به نسخه بایگانی‌شده «خط‌مشی رازداری» ما است. «خط‌مشی رازداری» کنونی را اینجاببینید.

«برقراری ارتباط با افراد»

مثال‌ها

  • به عنوان مثال ممکن است بر اساس ارتباطاتی که با افراد در دیگر محصولات Google دارید، مانند Gmail، پیشنهاد افرادی را دریافت کنید که می‌شناسید یا بخواهید با آنها در Google+‎ ارتباط برقرار کنید و افرادی که با شما ارتباط دارند ممکن است نمایه شما را به عنوان پیشنهاد دریافت کنند. بیشتر بدانید.
  • Google+‎‏ برقراری ارتباط با افراد را در وب بیشتر شبیه برقراری ارتباط با افراد در دنیای واقعی می‌کند.‎ بنابراین توصیه می‌کنیم از نام و نام‌خانوادگی‌تان در نمایه Google+‎‏ خودتان استفاده کنید چون شما آسان‌تر می‌توانید با افرادی که می‌شناسید ارتباط برقرار کنید و دیگران آسان‌تر می‌توانند شما را پیدا کنند. بیشتر بدانید.
برنامه‌های Google
منوی اصلی