Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"kết nối với mọi người"

Ví dụ

  • Ví dụ: bạn có thể nhận đề xuất của những người bạn có thể biết hoặc muốn kết nối với họ trên Google+, dựa trên các kết nối mà bạn có với những người trên các sản phẩm khác của Google, như Gmail và những người có kết nối với bạn có thể thấy tiểu sử của bạn dưới dạng một đề xuất. Tìm hiểu thêm.
  • Google+ giúp việc kết nối với mọi người trên web giống kết nối với mọi người trong thế giới thực hơn. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng họ và tên của mình làm tên tiểu sử trên Google+ bởi tên đó sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối với những người bạn biết hơn và giúp họ tìm thấy bạn dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính