Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„кредитна карта“

Примери

Въпреки че понастоящем не изискваме кредитна карта при регистрацията, потвърждаването на възрастта ви чрез малка транзакция с кредитна карта е един от начините да потвърдите, че отговаряте на възрастовите ни изисквания – в случай че профилът ви е бил деактивиран, след като сте въвели дата на раждане, която сочи, че сте под необходимата възраст за притежаване на профил в Google. Научете повече.