Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"thẻ tín dụng"

Ví dụ

Mặc dù hiện tại chúng tôi không yêu cầu thẻ tín dụng khi đăng ký nhưng xác minh độ tuổi của bạn thông qua một giao dịch nhỏ bằng thẻ tín dụng là một cách để xác nhận rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của chúng tôi trong trường hợp tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa sau khi bạn đã nhập ngày sinh nhật cho thấy bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính