Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"phát triển phần mềm mới"

Ví dụ

Ví dụ: phần mềm kiểm tra chính tả của Google được phát triển bằng cách phân tích tìm kiếm trước đây mà người dùng đã sửa lỗi chính tả của mình. Phần mềm này hiện có thể tự động sửa bất kỳ lỗi chính tả nào, tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính