Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„идентификатори на устройства“

Примери

Идентификаторите на устройства показват на Google кое уникално устройство използвате, за да осъществите достъп до услугите ни. Това може да ни послужи, за да персонализираме услугите си за вас или да анализираме свързаните с тях проблеми с устройствата. Можете да видите използваните от вас устройства с Android тук: www.google.com/android/devicemanager.