Αυτό το περιεχόμενο είναι από μια αρχειοθετημένη έκδοση της πολιτικής απορρήτου μας. Δείτε εδώ την τρέχουσα πολιτική απορρήτου.

"αναγνωριστικά συσκευής"

Παραδείγματα

Τα αναγνωριστικά συσκευών υποδεικνύουν στην Google τη μοναδική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των υπηρεσιών μας στη συσκευή σας ή για την ανάλυση τυχόν ζητημάτων με τη συσκευή που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να μπορείτε να δείτε τις συσκευές Android που χρησιμοποιείτε εδώ: www.google.com/android/devicemanager.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού