Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"thông tin dành riêng cho thiết bị"

Ví dụ

  • Ví dụ: khi bạn truy cập Google Play từ máy tính để bàn của bạn, Google có thể sử dụng thông tin này để giúp bạn quyết định bạn muốn giao dịch mua của bạn có sẵn trên thiết bị nào để sử dụng.
  • Trong các dịch vụ mà công nghệ cookie có thể không có sẵn (ví dụ: trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động), chúng tôi có thể sử dụng số nhận dạng dành riêng cho thiết bị của bạn để phân phối cho bạn quảng cáo phù hợp hơn. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính