Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„подобряване на практическата ви работа като потребител“

Примери

„Бисквитките“ например ни позволяват да анализираме начина, по който потребителите взаимодействат с услугите ни. Анализът може да разкрие, че за активирането на често използвана функция потребителите трябва да изпълнят прекалено много стъпки. Също така ни позволява да сравним решенията за дизайна от гледна точка на лесното използване. След това ползваме информацията, за да оптимизираме услугите си.