Αυτό το περιεχόμενο είναι από μια αρχειοθετημένη έκδοση της πολιτικής απορρήτου μας. Δείτε εδώ την τρέχουσα πολιτική απορρήτου.

"βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, τα cookie μάς επιτρέπουν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μας. Αυτή η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει ότι η ενεργοποίηση μιας λειτουργίας που χρησιμοποιείται συχνά απαιτεί πολλά βήματα από τους χρήστες ή μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τις σχεδιαστικές λύσεις ως προς την ευκολία χρήσης τους. Μπορούμε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.
Εφαρμογές google
Κύριο μενού