Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„законов ред или влязло в сила държавно изискване“

Примери

Подобно на други технологични и комуникационни компании Google редовно получава искания от правителства и съдилища по света за предоставяне на потребителски данни. В основата на подхода ни при изпълнението на тези правни искания са зачитането на поверителността и защитата на информацията, която съхранявате в Google. Екипът ни по правни въпроси разглежда всяко искане, независимо от типа, и често отклоняваме такива, които са прекалено общи или не следват правилната процедура. Научете повече в Отчета ни за прозрачност.